10 februari 2017

Heeft u zich ooit volledig leeg, opgebrand en uitgeput gevoeld in de buurt van één bepaalde persoon, zonder aanwijsbare reden?

Een energievampier is iemand die zich voedt met uw emotionele- of psychische energie. Mensen die de kenmerken vertonen van energievampiers ontbreekt het over het algemeen aan inlevingsvermogen, ze zijn gevoelloos en in emotioneel opzicht onvolwassen.

Als gevolg van de pijn of onzekerheid die ze binnenin voelen, zijn energievampiers eraan verslaafd om te leven van de levenskracht van anderen, in een poging hun eigen innerlijk lijden te healen. Iedereen kan een energievampier zijn: een vriend, een familielid, een collega, een bekende, een kind, een zoon of dochter en zelfs een romantische partner.

Als u een hooggevoelig en zorgzaam persoon bent, dan is het ook mogelijk dat u energievampiers echt aantrekt in uw leven. Helaas is het zo, dat als u een bijzonder meedogend iemand bent die daarbij geen grenzen weet te stellen, u op dit ogenblik zeer waarschijnlijk omringd bent door energievampiers! Energievampiers worden tot u aangetrokken omdat zij onbewust een dieper liggend probleem in hun psyche willen oplossen – en zij zien U als de oplossing voor hun problemen.

6 types energievampiers

Hoewel het gemakkelijk is om afkeer te voelen voor energievampiers, is het belangrijk om te onthouden dat zij (nog) niet het vermogen hebben ontwikkeld om zelf met hun problemen om te gaan. Energievampiers loeren op anderen omdat ze pijn lijden. Maar het is belangrijk om te onthouden dat u NIET verantwoordelijk bent voor het oplossen van hun problemen. ZIJ zijn verantwoordelijk voor het uitvechten van hun eigen strijd.

Heel vaak put een energievampier ons dusdanig uit, dat we niet meer in staat zijn om voor onszelf te zorgen. Als gevolg van de voortdurende interactie met een energievampier kunnen wij ons chronisch vermoeid, depressief, onrustig, geïrriteerd of boos gaan voelen.

Het is van het grootste belang dat u leert hoe u ‘een limiet’ kunt stellen en de grenzen kunt aangeven waar het dit soort mensen betreft. Daarvoor moet u eerst leren hoe u de verschillende types energievampiers kunt herkennen, anders wordt het moeilijk om uw zelfverdediging en assertiviteit uit te oefenen.

Dit zijn de 6 gangbare energievampiers die er momenteel bestaan:

1. De ‘slachtoffer’- of ‘martelaar’-vampier
Slachtoffer- of martelaarvampiers maken gebruik van uw schuldgevoel. Zij geloven dat ze zijn overgeleverd ‘aan de genade’ van de wereld en dat hun lijden vooral wordt veroorzaakt door anderen. In plaats van zelf de verantwoording te nemen voor hun leven, zijn slachtoffer-/martelaarvampiers voortdurend bezig met het beschuldigen, manipuleren en emotioneel chanteren van anderen. Het afwijkende gedrag van dit type vampier komt door hun uitzonderlijk laag gevoel van eigenwaarde. Tenzij ze voortdurend bewijs geleverd krijgen van liefde, dankbaarheid en goedkeuring voelen zij zich onwaardig en niet aanvaard, hetgeen zij trachten op te lossen door te zorgen dat u zich schuldig voelt – en door uw sympathie/meevoelen op te zuigen.

Hoe u uw eigen energie kunt afschermen:
wanneer u een slachtoffer-/martelaarvampier in uw omgeving heeft, let dan goed op aanwijzingen voor zelf-medelijden, bijvoorbeeld, de neiging die zij hebben om iemand anders de schuld te geven van hun lijden, of een heel verhaal over hoe vreselijk hun dag is geweest. Laat u daar niet in meetrekken. Beperk indien mogelijk zelfs uw reactie erop.

2. De narcistische vampier
Een narcistische vampier is absoluut niet in staat tot meevoelen met – of oprechte interesse in – andere mensen. Narcistische vampiers dragen onbewust de levensfilosofie mee van ‘IK eerst en de rest komt daarna pas’. Daarom verwachten narcistische vampiers dat u hen altijd op de eerste plaats zet, dat u hun ego streelt en doet wat zij zeggen. Narcistische vampiers zullen u manipuleren met hun schijnbare charme, maar met hetzelfde gemak keren zij zich tegen u en steken u een mes in de rug. Als er een narcistische vampier in uw leven is, dan heeft u wellicht een gevoel van buitengewone onmacht, omdat u wordt verpletterd onder hun ‘hoofdrol’.

Hoe u uw eigen energie kunt afschermen:
Als u deze persoon niet op korte termijn uit uw leven kunt bannen, kunt u misschien wel al het contact beperken. U kunt ook de narcistische vampier laten zien hoe uw verzoeken hun eigenbelang dienen – met name als u met hen te maken heeft op kantoor of de werkvloer.

3. De overheersende vampier
Overheersende vampiers voelen zich graag superieur, zij zien zichzelf als ‘alfa’ mannen of -vrouwen. Aan hun diepgewortelde, innerlijke onzekerheden om ‘zwak’ of ‘fout’ te zijn (en daardoor gekwetst te worden) moeten overheersende vampiers tegemoetkomen door u te intimideren. Heel vaak zijn overheersende vampiers luidruchtige types met starre overtuigingen, voor hen is de hele wereld opgedeeld in zwart/wit. Heel vaak zijn ze racist, seksist en/of intolerant.

Hoe u uw eigen energie kunt afschermen:
Aanvaard dat u het niet met elkaar eens bent. Wees assertief als dat nodig is en beperk uw contact met overheersende vampiers. Besef dat hun poging om u bang te maken, voortkomt uit hun diepgewortelde angst om te worden overheerst – en daardoor gekwetst te raken.

4. De melodramatische vampier
De melodramatische energievampier gedijt bij het scheppen van problemen. Heel vaak is hun behoefte om voortdurend drama te scheppen een gevolg van een duistere, onderliggende leegheid in hun leven. Melodramatische vampiers zoeken ook graag naar knelpunten, want dan hebben ze een reden om zich slachtoffer te voelen (dat maakt hen bijzonder en geeft hen recht op liefde): een overdreven gevoel van zichzelf belangrijk vinden – en het vermijden van wat echt belangrijk is in het leven. Een andere reden waarom melodramatische vampiers ervan houden om voor drama te zorgen, is dat de negatieve emoties waar zij zich mee voeden (zoals bijvoorbeeld woede) verslavend zijn.

Hoe u uw eigen energie kunt afschermen:
Weiger om een kant te kiezen of erbij betrokken te raken wanneer een melodramatische vampier weer eens olie op het vuur gooit. Let op de patronen in hun gedrag en op die dingen die ervoor zorgen dat u zich ermee zou willen bemoeien. Schep afstand en ban hen indien mogelijk uit uw leven.

5. De oordelende vampier
Vanwege hun buitengewoon lage eigendunk halen de oordelende energievampiers graag uit naar anderen. De manier waarop zij omgaan met anderen is slechts een afspiegeling van hoe zij omgaan met zichzelf. Oordelende vampiers haken graag in op uw onzekerheden en zij versterken hun eigen ego door ervoor te zorgen dat u zich klein, nietig en beschaamd voelt.

Hoe u uw eigen energie kunt afschermen:
Onthoud dat echte eigenwaarde van binnenuit moet komen. Weiger om de woorden van een oordelende vampier persoonlijk te nemen. Wees u bewust van hun onderliggende pijn en hun behoefte om zich goed te voelen over zichzelf. Wanneer u in de verdediging gaat … dan verliest u. Blijf rustig in evenwicht en tracht lief te zijn voor hen (daar raken ze echt van in de war!). Beperk of verbreek indien mogelijk het contact met hen.

6. De onschuldige vampier
Energievampiers zijn niet altijd kwaadwillend en dit is het geval bij de onschuldige vampiers. Soms zijn zij het type ‘hulpeloze’ mensen die oprecht hulp nodig hebben – zoals kinderen of goede vrienden die inmiddels teveel op u zijn gaan leunen. Het is prima om hulp te bieden aan mensen om wie u geeft, maar het is ook belangrijk om hen aan te moedigen dat ze voor zichzelf gaan zorgen. Als u voortdurend die ‘rots in de branding’ of ‘steun en toeverlaat’ bent, dan zal uiteindelijk uw eigen energie opraken. Als gevolg daarvan zult u niet meer in staat zijn om voor uzelf te zorgen.

Hoe u uw eigen energie kunt afschermen:
Hulp bieden aan anderen is een uiting van mededogen en liefde, maar u moet er ook aan denken om van uzelf te houden. Herinner de onschuldige vampier in uw leven eraan dat u ook tijd voor uzelf nodig heeft. Moedig hen aan om kracht, standvastigheid en veerkracht te ontwikkelen, zodat u niet blijvend de rol van verzorger moet spelen.

Het ontwikkelen van het vermogen om emotionele vrijheid te verkrijgen is een levensnoodzakelijke vaardigheid. Daarzonder kunnen we heel gemakkelijk verstrikt raken in ontkrachtende overtuigingen, angsten, rollen en verplichtingen die onze levenskracht opzuigen.

door Aletheia Luna

Origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen