AE RAFAEL: Wij gaan richting Paradijs

AE RAFAEL: Wij gaan richting Paradijs
20 juli 2014

2014 07 20 sunset bloemenwei

foto: Miriadna.com

AE Rafaël

Het doet mij veel plezier om met u te spreken, terwijl we genieten van het zachte briesje en het rijke aroma van goede koffie, dat in de lucht hangt. Uiteraard drinken wij geen koffie, maar wij waarderen de warme en welkome geur van koffie en versgebakken brood, die uit uw keuken komt. Het herinnert ons aan onze vroegere levens op Aarde en de eenvoudige genoegens die overal om u heen volop aanwezig zijn. Ik ben hier om u aan te moedigen om die momenten en daarmee – uiteindelijk – de staat van vrede te vinden, waardoor u met uw lichaam kunt ascenderen naar hogere dimensies, zoals wij gepland hebben.

Ja, Geliefden, de staat van vrede – van binnen en van buiten – is vereist, opdat u uw trillingen zou kunnen verhogen. Er kan geen zorg of angst, geen twijfel of weerstand zijn die uw zicht vertroebelen, geen gevoelens van twijfel aan uzelf en of u het allemaal wel waard bent, van minderwaardigheid of superioriteit. Geen enkele groep zal worden voorgetrokken bij het succes, behalve dan diegenen die geleerd hebben om te leven in vrede met zichzelf en iedereen om hen heen. Elke impuls in de richting van agressiviteit of wraak zullen uw baken van Licht afzwakken en u terughouden. Wij willen u nu helpen om te leren wat het verheffen van uw trilling werkelijk betekent.

Om te beginnen betekent verlichting niet, dat u blind bent voor de problemen en het lelijke om u heen. Het betekent dat u de dingen helder kunt zien en dat u geen reden ziet om er persoonlijk door overstuur te raken. Voor velen van u lijkt dat onmogelijk, om duisternis en lijden te zien en niet zelf te lijden – of erdoor te worden ‘meegesleurd’. Maar Geliefden, hoe kunt u anderen helpen om zichzelf te verheffen vanuit hun diepe put, als u er mee inspringt? Hoe kunt u hen geduld, wijsheid en harmonie aanleren, als u zelf ongeduldig en gefrustreerd bent? Ongeacht hoe logisch of ‘realistisch’ uw denken ook is – denk nog eens na.

Deze reis waarop u vertrokken bent, om het kleed van een menselijk lichaam te dragen, is wat u een tweesnijdend zwaard zou kunnen noemen. Aan de ene kant krijgt u te horen dat u gemaakt bent naar het beeld van God – en dat bent u – maar we moeten u nu duidelijk maken dat er aan dit verschijnsel ook facetten zitten, die u misschien niet helemaal kunt zien.

U – de ziel die u bent – bent gemaakt naar het beeld van God en u gaat eeuwig door, ervaart verschillende levens, avonturen en uitspattingen, tezamen met uw zielsverwanten en medereizigers in de Kosmos. Eén van die avonturen – een favoriet onder de Meesters die willen evolueren op hun eigen zielepad en die anderen willen helpen om dat ook te doen – is het incarneren op Aarde, in menselijke vorm. De menselijke vorm is bijzonder gekoesterd omdat het een samenraapsel is van het DNA van vele rassen en het is een gezamenlijke inspanning om te trachten een vorm te scheppen – een redelijk stevig omhulsel waarmee ieder van ons het leven in de lagere dimensies kan ervaren.

De mensheid is echt heel speciaal, het is echt de vorm die het meest de vorm benadert die in staat is om de etherische eigenschappen van onze ziel tot uiting te brengen. Nu wil dit niet zeggen dat bijvoorbeeld boosheid en angst, een weergave zijn van hoe wij in de Hogere Dimensies voelen. Helemaal niet. Terwijl wij ons omhoog werken op de spirituele ladder boven 5D, waar wij allemaal vandaan kwamen voor dit leven naar onze bestemming – de eenheid met Schepper – ervaren wij enkel de verschillende tinten van Liefde. Niettemin: naarmate wij dimensionaal hoger geraken, worden de kleur en de diepte van het Licht en de Liefde steeds intenser.

En dus komen wij hierheen, naar de lagere dimensies in deze 3D-versie van een menselijk lichaam, voor de moeilijkste uitdaging van allemaal: het ervaren van tweedracht. Hier voelen wij hoe de strijd begint tussen Licht en Duister – goed en kwaad, zou u het kunnen noemen – die enkel mogelijk zijn in de lagere dimensies, waar er ook de illusie bestaat van afgescheiden zijn van God. Onze uitdaging hier, is om onze weg terug te vinden naar Eenheid, om te zien dat het slechts enkel een bouwwerk is dat wij ontworpen hebben om een spiegelpaleis te maken, gevuld met beesten en monsters die ons tot het uiterste moeten drijven. Wij hebben onze vrij wil en kunnen ervoor kiezen om het op te geven en ons tot het duister te keren – of om in Vertrouwen en Liefde terug te keren tot de God die ons nooit verlaten heeft, maar altijd naast ons heeft gestaan en ons de kans heeft gegeven om onze eigen kracht te voelen.

Elke ziel kwam hierheen met dit moeilijke project voor ogen. Meer niet. Zult u ervoor kiezen om de duisternis te zien voor wat die is – een holografische illusie die wij hier moesten komen uitspelen? Of zult u de duisternis vervloeken en God – of het Geloof of iemand anders – de schuld geven, wanneer u het spel verliest waarin u zich gevangen voelt? Het is een wankel evenwicht om de illusie te zien voor wat zij is en tegelijk uw best te moeten doen om in het spel te blijven, terwijl u anderen om u heen helpt ontwaken. Dit is de uitdaging die de Meesters op zich nemen. Zij durven het aan om moedig in de diepe en troebele wateren te springen – zonder een reddingsboot – in het rotsvaste vertrouwen dat alles goed is, zelfs wanneer het anders voelt en het fysieke bewijs het tegenovergestelde aantoont.

De belangrijkste reden waarvoor u hier bent, is in de eerste plaats om te leren, te onderrichten en te groeien. Door de uitdagingen waar u voor komt te staan tegemoet te treden met humor, goede wil, vertrouwen in uw medemensen en de Gidsen en Engelen die bij u zijn, stijgt u uit boven de illusie, schudt u de angst en de onrust van u af en herstelt u uzelf tot de Eervolle plek die u toekomt. God is daar, uw liefdevolle supporter, Hij juicht u toe en is uw grootste fan.

Ziet u, dit is het geleidelijke ontwaken waaraan u nu deelneemt. Eerst begon u onze berichten te lezen en te beluisteren en zij hielpen u om u verbonden te voelen, ook al bevond u zich nog achter de dikke Sluier. Dan begon u langzaamaan te leren dat u manifesteert waar u aan denkt – de Universele Wet van Aantrekking – en vervolgens begon het begrip te dagen aangaande dit hele project – dat wij het Lucifer-project hebben genoemd, omdat hij degene was die zich vrijwillig aanbood om het voortouw te nemen bij de schepping van de wereld van dualiteit en illusie, die u nu ervaart.

Tegelijk met het vertrek van het Reptilian-ras, werd het Lucifer-project beëindigd en Lucifer werd ‘welkom thuis’ geheten in de armen van God. De Hemelse Raad besloot dat het project dat wij bedacht hadden te riskant was en teveel het duister in de kaart speelde, vanwege de rassen die de planeet waren binnengedrongen en haar uiteindelijk vernietigd zouden hebben. Wij moesten toen in beperkte mate tussenkomen, om het Armageddon te voorkomen dat deel uitmaakte van de duistere tijdlijn. Ziet u, dualiteit was een illusie, maar Moeder Aarde zelf – en u, in uw menselijke lichamen – zijn echt.Wij wilden niet dat u allen en onze dierbare Moeder vernietigd zouden worden.

En hiermee raken we een ander onderwerp aan, waarover u kunt nadenken. Veel zieners en spirituele leiders hebben u verteld dat het ‘allemaal illusie’ is. Dat is niet waar. Enkel de interne regels van het spel zijn de schepping van illusie. Met ‘spel’ bedoel ik niet, dat het geen ernstig proces zou zijn. Helemaal niet. De zetten die u doet, de beslissingen die u neemt en de lessen die u leert tijdens het spelen van het Levensspel op Planeet Aarde in 3D en 4D, zijn echt. Uw groei en uw strijd om terug te keren naar het Licht, zijn echt. Dit is een uitdaging die u zich zult herinneren voor de rest van het eeuwige leven van uw ziel.

Begrijp alstublieft, Geliefden, dat dit een eerbare inspanning is geweest – deze reis naar het onbekende. Zoals alle ondernemende onderzoekers bent u ver van ‘thuis’ gereisd en bent u nu pas het Licht gaan zien, langs de terugweg. Wij houden de lantaarn voor u, wij fluisteren in uw oor, wij vieren elk overwonnen obstakel en elke overwonnen aarzeling. Elke keer dat u wordt uitgedaagd en u uw evenwicht weet te behouden, vast weet te houden aan uw integriteit en uw liefdevolle houding weet te bewaren, is dat een bewijs van uw karakter en uw toenemende kracht. Wij begrijpen dat er misstappen kunnen zijn en verwarring en krachtige gevoelens die u soms ‘bezwaren’. Wanneer u uzelf bijeenraapt, uw moed hervindt en weer doorgaat – dan is dat een overwinning.

Ziet u, dit is een spel dat u niet kunt verliezen, want zolang u uw aandeel levert als lid van het team dat hier is om te leren, zolang levert u een waardevolle bijdrage aan het volbrengen van het project. Zelfs zij die hierheen zijn gekomen als Duisteren – degenen wiens werk het is om de dilemma’s en soms ook de martelende uitdagingen te scheppen, welke u ondervonden heeft – zelfs zij zijn een deel van het leer/onderricht-team. Nu is voor hen de tijd gekomen om te ontwaken en te begrijpen dat zij nooit echte macht hebben gehad en ook nooit het recht hadden om anderen te overheersen.

Zij zijn ook acteurs in wat ik ‘de interne illusie’ heb genoemd – het spel in het spel. Sommigen van hen zijn dronken geworden van hun macht en zijn verslaafd geweest aan hun machtsposities en de overheersing van anderen, met name wanneer dat betekende dat zij erin zouden kunnen slagen om alle grondstoffen en rijkdom op de planeet in bezit te krijgen. Sommigen zijn verslaafd geraakt aan hun eigen waanidee van macht en grootsheid, zoals zij het zien – maar ziet u, dit is enkel een meer extreme versie van de positie waarin ieder van u zich nu bevindt.

Zij zullen ook ontwaken tot het besef dat zij een rol hebben gespeeld in een grotere leerervaring voor het welzijn van de hele mensheid – of zoals u het wellicht bekijkt – voor alle zielen die hierheen kwamen om het menselijke uniform te dragen in deze historische tijd. Wanneer zij daadwerkelijk ontwaken, zullen zij uw hulp nodig hebben om hen doorheen de schaamte en het schuldgevoel te helpen, dat zij in eerste instantie zullen voelen – wanneer zij voor het eerst ontdekken, hoe vernietigend en kwaadwillend hun handelingen zijn geweest. Zij kunnen dat echt niet voelen zolang zij er middenin zitten; zij hebben het idee dat zij het recht hebben om zich zo te gedragen. Zij hebben zelfs het idee dat wat zij doen – het overheersen van anderen – eigenlijk voor hun eigen goed is.

Poets uw werktuigen tot vergeving op, Geliefden. U zult ze nodig hebben in de komende dagen en maanden, want dit ontwaken zal even moeilijk zijn voor diegenen die de ‘indringers’ waren, als voor de ‘slachtoffers’. Indien u dat wilt, lees dan de oorspronkelijke psychologische studies van Phillip Zimbarde en Stanley Milgram, waarin zij ontdekken dat mensen die van de machthebbers de verantwoording kregen over ‘gevangenen’ en ‘testpersonen’, bij hun medemensen verschrikkelijke dingen deden, wanneer zij daarvoor de toestemming kregen. Deze onderzoekers hebben intuïtief de illusie geschapen waarin u zich nu bevindt en zij hebben de extremen aangetoond waartoe iedereen in staat is, wanneer zij volledig de vrije hand kregen en ook nog werden aangemoedigd om zich tot het duister te keren.

En hier bent u dan, aan het einde van dit Lucifer-Project – het drama dat gedurende duizenden jaren speelde in alle theaters, alle huishoudens en kantoren en regeringsgebouwen. Nu is het klaar. U wordt uitgenodigd om het dek te verlaten, de vrede te herstellen en opnieuw te beginnen met het scheppen van de Hemel op Aarde, nu u het meevoelen, het mededogen en de wijsheid heeft om samen te bouwen.

Hijs uw vredesvlag; schrijf uw hymne aan de glorie van God en neem de hand van degene die naast u staat. Wandel samen, Geliefde Kinderen van God, naar de echte, levende zonsondergang die het einde aangeeft van een tijdperk en het begin van een gloednieuw leven op Planeet Aarde.

Het zal aan u zijn om de vrede en het proces van vergeving tot stand te brengen, dat nu nodig is. Bereid uzelf voor met Liefde en herinner u altijd dat u omringd wordt door onze liefdevolle omarming.

Wij houden van u zonder einde, want er is geen einde. Er is enkel maar NU en de toenemende energieën van de Grote Centrale Zon, gestuurd om u wakker te maken en te sterken in uw nieuwe versie van het menselijk lichaam. U wordt voorbereid om u aan te passen en uzelf te verheffen, door gebruik te maken van de hogere energieën. Open uw hart en uw geest om de hogere trillingen te verwelkomen en u erop af te stemmen, want zij zijn de rijkere, lichtere atmosfeer van uw nieuwe Paradijs op Aarde en u beslist hoe hoog en hoe ver u wenst te gaan.

Ik ben uw boodschapper, uw mentor en uw vriend, degene die u kent als AE Rafaël.

Genoteerd door Kathryn E. May, 20 juli 2014, 12 PM, Lac Chevreuil, Quebec
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.