AA: Revolutionaire Techniek ‘Bitcoin’

2016 07 14: AA - 2Revolutionaire techniek 'Bitcoin'

Andreas Antonopoulos spreekt over Bitcoin
Athene – Griekenland, 15 januari 2016

Goedemiddag Athene, bedankt dat ik vandaag hier mag zijn!

Wilt u oproer? Ik heb oproer. Nee, ik heb een regelrechte revolutie. We gaan het hebben over de meest opwindende, meest interessante en waarschijnlijk ook meest belangrijke technologische vernieuwing – neen, uitvinding – in de computerwetenschap van de voorbije twintig jaren. Ik ben hier om te praten over Bitcoin!

Misschien heeft u al over Bitcoin gehoord. Laten we het even snel nagaan. Hoevelen van u hebben al over Bitcoin gehoord, vóór vandaag? Mooi zo, we hebben een goed publiek. Hoevelen van u bezitten er Bitcoin? Dat is nog beter.

Bitcoin is digitaal geld … maar het is zoveel méér dan dat. Zeggen dat Bitcoin digitaal geld is, is hetzelfde als zeggen dat het Internet een leuke telefoon is. Het is als zeggen dat het Internet alleen maar draait om emails sturen.

Geld is slechts de eerste toepassing.

Bitcoin is een technologie, het is een valuta en het is een internationaal netwerk voor betaling en uitwisseling dat volledig gedecentraliseerd is. Het steunt niet op banken, het steunt niet op regeringen … en zoiets als dit hebben we nog nooit eerder gedaan in de geschiedenis van de mensheid.

Deze uitvinding is waarlijk revolutionair, en als we later terugkijken op deze tijd zullen we zien dat dit een historisch moment is in de evolutie van computerwetenschap, maar dat het ook een ophanden zijnde sociale- en politieke revolutie is.

Laat ons eraan beginnen!

Bitcoin is digitaal geld. Het is geld – net als euro’s en dollars … alleen is het geen bezit van een regering. Bovendien kunt u het van gelijk welke plek op de wereld sturen naar gelijk welke andere plek op de wereld: onmiddellijk, veilig en met minimale tot geen kosten. Twee dagen geleden zagen we de grootste transactie die er ooit op het Bitcoin Netwerk heeft plaatsgevonden: iemand heeft 150 miljoen dollar overgebracht tussen twee Bitcoin-rekeningen … met nul kosten.

Dit alleen al moet u een idee geven van hoezeer deze technologie alles op zijn kop zal zetten met betrekking tot de systemen voor internationale betalingen … en dit is pas het begin.

Bitcoin is een digitale valuta die ontstond in 2008. Het was de uitvinding van iemand die Satoshi Nakamoto heet. Hij bracht een verhandeling uit waarin hij stelde dat hij een manier had gevonden om een gedecentraliseerd netwerk op te zetten dat een consensus – een overeenstemming – kon bereiken, zonder enige centraal aansturende autoriteit.

Nu dan, voor wie computerwetenschap in distributie-systemen heeft gestudeerd … dit staat bekend als het probleem van de Byzantijnse Generaals. We kregen hier voor het eerst mee te maken in 1975 en tot 2008 bleef dit een onopgelost probleem, maar wij zagen onmiddellijk het belang in van het oplossen ervan, en toen Satoshi Nakamoto zei: ‘Ik heb het opgelost’ … raad eens wat er toen gebeurde? Iedereen lachte hem uit, ze negeerden hem en wezen hem af. Maar hij publiceerde deze verhandeling, en 3 maanden later publiceerde hij de software waarmee de mensen het Bitcoin Netwerk konden gaan bouwen.

Bitcoin is geen bedrijf, het is geen organisatie. Het is een standaard of protocol, net zoals TCP/IP of het Internet. Niemand bezit het. Het werkt volgens eenvoudige wiskundige regels, waarmee iedereen die deelneemt aan het Netwerk akkoord gaat. En door dit eenvoudige mechanisme en de uitvinding van Satoshi Nakamoto, is Bitcoin in staat om een volledig gedecentraliseerd netwerk van computers te laten overeenstemmen welke transacties er hebben plaatsgevonden op het netwerk, waardoor ze er dus in principe mee instemmen wie op dat ogenblik het geld heeft. Als ik dus geld stuur van mijn rekening naar die van iemand anders in dit ‘peer-to-peer’* volledig gedecentraliseerd netwerk, dan is dat net als het sturen van een email. Er is geen tussenpersoon, het gaat gewoon van mijn computer – waar het geld is opgeslagen – naar de computer van de ontvanger … zonder enige tussenkomst … en het gehele netwerk stemt elke 10 minuten af welke transacties er hebben plaatsgevonden, zonder enige centrale autoriteit, enkel door een eenvoudige keuze die electronisch wordt gemaakt. Deze specifieke oplossing – deze uitvinding – is véél belangrijker nog dan valuta. (*’peer-to peer’ of ‘P2P’ betekent ‘tussen computers, van computer naar computer’ – V)

Valuta is slechts de eerste toepassing, de eerste applicatie die u kunt bouwen op een wijdverspreid systeem van consensus. Andere applicaties zijn de mogelijkheid om eerlijk te stemmen, eigendom van aandelen, registratie en notarisatie van activa en nog vele andere applicaties waar we nooit eerder aan gedacht hebben.

Ik ontdekte Bitcoin voor het eerst in 2011 en sinds het Internet heb ik nooit meer dit gevoel gehad van volledig overweldigd te zijn door de mogelijkheden die ik zag. Ik was erbij toen het Internet in 1991 nog niet commercieel was, en ik kon zien dat dit de wereld zou gaan veranderen maar ik kon er met niemand in mijn omgeving over praten, omdat niemand me geloofde – en met Bitcoin had ik precies datzelfde gevoel.

Nu hebben sommigen van u misschien al gehoord over Bitcoin als valuta, als een geldsysteem waarvan momenteel de ene dag de waarde torenhoog is – om de volgende dag enorm te zakken … maar wat ik u hier wil vertellen is: vergeet die waarde en vergeet dat Bitcoin ‘geld’ is … maar wil Bitcoin ‘de technologie’ begrijpen – de uitvinding – en het netwerk dat ermee gebouwd wordt. Want als we de mist ingaan met het geld, dan starten we gewoon met een andere valuta.

De uitvinding van Bitcoin, de technologie die het mogelijk maakt kan niet ongedaan worden gemaakt, en dit schept de mogelijkheid voor een gedecentraliseerde organisatie op een schaal die deze planeet nooit eerder heeft gekend.

Hierom is dit zo belangrijk voor mij:
vandaag de dag hebben in deze wereld ongeveer 1 miljard mensen toegang tot bankieren, krediet en internationale financiële mogelijkheden … met name de begoede klasse, de Westerse landen. Zes en een half miljard mensen op deze planeet hebben geen enkele verbinding met de wereld van het geld. Zij werken en leven in gemeenschappen die cash betalingen hanteren, met zeer weinig toegang tot gelijk welke internationale rijkdommen. Zij hebben geen banken nodig. Twee miljard van deze mensen beschikken wel al over Internet, en met het downloaden van een eenvoudige applicatie kunnen zij onmiddellijk deel gaan nemen aan een internationale economie, door een internationale valuta te gebruiken die overal naartoe kan worden gestuurd – zonder kosten en zonder toezicht van de regeringen – en zij kunnen verbinding maken met een internationale financiële wereld die volledig peer-to-peer is.

Bitcoin is dus het geld van de mensen. Het bestaat in de kern uit eenvoudige wiskundige regels waarmee iedereen akkoord gaat om ze te volgen en er is geen controle. De mogelijkheid om zes en een half miljard mensen tot een productieve gemeenschap te brengen door hen verbinding te bieden met de rest van de wereld, is waarlijk revolutionair.

Eerst zullen we ons richten op de verwerkers van betalingen; deze reusachtige bedrijven die het verzenden van geld duurder maken, naarmate het ontvangende land armer is … een toestand van uitbuiting en corruptie. En deze organisaties maken enorme winsten voor iets wat gratis is … als het met Bitcoin wordt gedaan. Dus, zoals ooit het motto was van Internet, heb ik uw gehele industrie zojuist vervangen door een honderdtal lijnen van Python code – en dat is precies wat we doen met Bitcoin.

Hoe kunt u Bitcoin vandaag gebruiken? Eenvoudig gezegd kan Bitcoin gebruikt worden als valuta en u kunt het beschouwen zoals het aankopen van buitenlands geld. U kunt verbinding maken met een wisselkantoor via het web, u kunt een bedrag in euro’s overmaken en dan kunt u die euro’s gebruiken om Bitcoins te kopen tegen de geldende wisselkoers. Maar dat is niet echt de goede manier om het te doen, want we zijn immers ondernemers, nietwaar … en we willen zorgen voor oproer.

Het is dus het beste als u een product of een dienst vindt welke u kunt aanbieden en die iemand met Bitcoin wil kopen. Zo kunt u beginnen met Bitcoin verdienen. Als u overweegt om een zaak te beginnen binnen een internationale omgeving, dan zijn er twee belangrijke hindernissen om met uw zaak de wereld te bereiken. De eerste is dat het moeilijk is om producten en diensten over de grenzen te brengen – maar met het Internet lossen we dat op, omdat we nu virtuele producten en diensten kunnen leveren en die kunnen we overal in de wereld verkopen. Maar voordat we het product konden afleveren bleef er nog één groot probleem: hoe krijgen we betaald? Bitcoin lost dat op, het stelt ons nu in staat om betalingen te ontvangen vanuit de hele wereld, zonder vertraging.

Het Bitcoin Netwerk maakt het gelijk wie mogelijk om een bedrag te verzenden dat zo klein is als een honderd miljoenste van een Bitcoin – hetgeen in huidige termen een héél, héél klein geldbedrag is. Met de huidige valuta en de huidige betalingssystemen is dat niet mogelijk. Credit cards bestaan sinds de jaren 1950 en deze waren héél beslist niet gemaakt voor het Internet-tijdperk, maar Bitcoin is dat wel. Dus, als u op elk moment betalingen kunt versturen die één honderdste of zelfs één duizendste van een euro zijn, dan kunt u dingen verkopen, u kunt micro-transacties verrichten, u kunt betalingen ontvangen van miljoenen mensen, in hele kleine bedragen – maar als u ze samenvoegt krijgt u een grote waarde.

En via hetzelfde netwerk kunt u één duizendste of zelfs één miljoenste van een euro verzenden, u kunt een miljard of een biljoen euro verzenden – en de kosten zullen precies hetzelfde zijn, omdat het afhangt van de omvang van de transactie in kilobytes (kB), niet het bedrag.

Laat ons dan eens terugkijken naar het Internet en zien welke lessen we kunnen leren over het belang van Bitcoin. Eén van de meest belangrijke beginselen op het Internet is neutraliteit. Het Internet maakt geen onderscheid tussen een grote organisatie of een klein bedrijf, het kent het verschil niet tussen CNN en iemand die in Egypte een blog schrijft. Maar het geeft die Egyptische blogger wel de mogelijkheid om de wereld aan te spreken met hetzelfde spreekrecht als CNN heeft.

Bitcoin staat neutraal ten opzichte van verzender en ontvanger, maar ook tegenover de waarde van de transactie – en dat betekent dat het iedere burger en gebruiker van Bitcoin de kans biedt om bij te blijven ten aanzien van financiële vernieuwingen, middelen en betalingsmogelijkheden, en om te werken met valuta volgens precies dezelfde mogelijkheden die een bank heeft. U wordt Citibank en u kunt werken op hetzelfde niveau als Citibank … en dat is waarlijk revolutionair.

We hebben nu een hiërarchisch internationaal financieel systeem, dat tot op heden zijn veiligheid kon behouden door de toegang te beperken, want dat is de belangrijkste methode tot vertrouwen bij onze betalingssystemen: u krijgt geen toegang tenzij u volledig bent doorgelicht.

Wij draaien dit volledig om en scheppen een volledig vlak en gedecentraliseerd netwerk, waar elk knooppunt gelijkwaardig is, waar het protocol neutraal staat ten opzichte van transacties en waar vernieuwing van het netwerk steeds weer tot het uiterste wordt gebracht, waardoor precies hetzelfde mogelijk wordt als we bij het Internet hebben gezien: vernieuwing zonder toestemming.

U hoeft aan niemand te vragen of uw applicatie kan worden uitgebracht op het Internet, u hoeft niemand te vragen om een nieuwe industrie volledig omver te gooien door uw informatie-technologie. Wel, op Bitcoin hoeft u niemand te vragen om een nieuw financieel instrument, een nieuw betalingssysteem, een nieuwe dienst uit te vinden … dat kunt u gewoon zelf doen! U kunt gewoon de code schrijven en dan bent u lid van een internationaal financieel netwerk dat die code kan gaan gebruiken, en u in contact kan brengen met miljoenen gebruikers.

‘Nu zijn dit nog de begindagen, we hebben nog geen gepolijste vormgeving, het is moeilijk te gebruiken, het wordt gebruikt door criminelen, het wordt gebruikt door vele organisaties over de hele wereld en het is niet gemakkelijk om te zien wie er nu eigenlijk Bitcoin gebruikt’.

Dat heb ik allemaal al een keer gehoord … toen ik in 1991 op het Internet kwam was het een nest van dieven, pornografen, piraten en criminelen, toch? Maar het maakte niet uit en het maakt ook nu niet uit – en de reden waarom het niet uitmaakt is dat dezelfde macht van de technologie die een crimineel kan gebruiken om zijn criminele activiteiten te promoten, ‘wij allemaal’ ook kunnen gebruiken om goed te doen, om onvoorstelbare dingen te doen in de hele wereld … en ‘wij allemaal’ zijn met méér.

Bitcoin schept dus deze omgeving die goed is voor innovatie, omdat het niet alleen een valuta is maar een technologie, een netwerk en een valuta. En ik kan u vandaag vertellen dat ik heel blij ben dat de Bitcoinwaarde zo hoog stijgt, omdat ik een paar Bitcoins bezit en het best goed voelt … maar ik maak me niet druk om de waarde. Als Bitcoin morgen ineenstort, dan blijft de technologie toch nog steeds revolutionair, net zoals bij een website of een applicatie op het Internet: als die uitvallen dan is daarmee niet het hele Internet weg.

Wanneer u dus inziet dat Bitcoin een technologie is en geen valuta, dan kunt u echt begrijpen hoe belangrijk het is, maar nogmaals … het gaat niet om ons. Het gaat over die andere zes en een half miljard mensen, het gaat om de mogelijkheid om de wereld naar een niveau van financiële integratie te brengen, die nog nooit eerder gezien werd. En vanuit ons standpunt is het een geweldige technologie, we kunnen een vernieuwing brengen die voor een omwenteling kan zorgen, we kunnen een aantal interessante diensten gaan bieden … maar als u een Keniaanse boer bent die tracht geld bijeen te brengen om zaden te kopen en u zou nu een lening kunnen afsluiten op een peer-to-peer, gedecentraliseerde wijze, u zou geldschieters uit de hele wereld kunnen bereiken … dan is het geen technologie meer, nietwaar? Dit is waarlijk een ingrijpende verandering in uw leven.

Nu we de invloed begrijpen die Bitcoin heeft op de overgrote meerderheid van de wereld die leeft onder de overheersende en corrupte regeringen, met centrale banken die een hyperinflatie opleggen tegen 30% per maand … is het nog véél belangrijker om te zien hoe Bitcoin al die mensen kan helpen. Er zijn twee miljard mensen op het Internet en slechts één miljard daarvan heeft een bankrekening … en dat kunnen wij veranderen. Maar dat zal niet gemakkelijk zijn … vergis u daar niet in.

Als u een technologie ontwikkelt die een omwenteling teweeg kan brengen en u gooit die midden in de meest machtige organisaties op de planeet … dan vinden zij dat niet leuk. En momenteel zijn we nog in de beginstadia van de gevleugelde woorden: ‘eerst negeren ze ons, dan lachen ze ons uit, dan keren ze zich tegen ons, dan winnen wij.’ We zijn nog in de fase van het uitlachen en dat is oké, omdat zij – tegen de tijd dat ze zich tegen ons gaan keren – al verloren hebben … want deze technologie is net wereldwijd doorgebroken met de aanbreng van meer dan twee en een half miljard dollars van Chinese investeerders, die een tegenwicht hebben ontdekt voor de werelddominatie van de wereldwijde reserve-valuta van de US dollar.

Er zijn 193 valuta in de wereld, maar er is slechts één internationale valuta. Er zijn 193 valuta die worden gecontroleerd door centrale banken en regeringen, maar er is momenteel slechts één wiskundige valuta – en dat is Bitcoin … en we gaan er nog méér maken.

Cryptografische valuta zullen de vaste waarde worden in onze financiële toekomst, ze zullen deel gaan uitmaken van de toekomst van deze planeet, gewoonweg omdat ze nu eenmaal zijn uitgevonden. Het is niet mogelijk om deze technologie te ‘ont-uitvinden’, net zoals je van een omelet geen eieren meer kunt maken.

Als we dan weten dat er nu al méér dan honderd van dergelijke valuta bestaan in deze ruimte, dan geeft dat aan hoe snel deze vernieuwing is losgebarsten – zelfs nog verder dan Bitcoin ‘als geld’.

Er zijn veel ‘alt coins’ – alternatieve munten, zoals ze worden genoemd – die gebruik maken van precies dezelfde basistechnologie van een gedecentraliseerd activa kasboek.

Het gebruik maken van overeenstemming binnen het netwerk was het algoritme van Satoshi, om te komen tot andere vormen van geld dan de munten die gevoelig zijn voor inflatie of deflatie, munten die ontwaarding of negatieve interestvoeten gebruiken, munten die liefdadig zijn en een herverdeelbaar deel vormen van het inkomen van liefdadigheidsinstellingen.

We kunnen ononderbroken geld uitvinden en nieuwe vormen van geld en de instrumenten daarvoor scheppen.

Uiteindelijk is Bitcoin geld dat kan worden geprogrammeerd, en als u eenmaal programeerbaar geld heeft, dan zijn de mogelijkheden echt eindeloos. We kunnen veel van de basisideeën van ons huidige geldsysteem gebruiken – dat afhankelijk is van wettige contracten – en we kunnen die omzetten in deze algoritmische contracten, in wiskundige transacties die verricht kunnen worden op het Bitcoin Netwerk. Zoals ik eerder al zei, is er geen derde partij, er is geen tussenpersoon.

Als ik ervoor kies om een bedrag te verzenden van één deel van het netwerk naar een ander deel van het netwerk, dat gaat dat peer-to-peer zonder dat er iemand tussen zit. En als ik een nieuwe vorm van geld uitvind, kan ik die uitsturen naar de hele wereld en andere mensen uitnodigen om eraan mee te doen.

Wanneer u nu dus inziet dat Bitcoin de mogelijkheid biedt … niet op geld voor het Internet, want ja: het is geld voor het Internet, het is het volmaakte geld voor het Internet, het is zonder uitstel, het is veilig … het is gratis!

Ja, het is geld voor het Internet, maar het is zoveel méér!

Bitcoin is het Internet van het geld en de valuta is slechts de eerste toepassing. Dus als u dat begrijpt …

Dan kunt u verder kijken dan de waarde,
dan kunt u verder kijken dan de vluchtigheid,
dan kunt u verder kijken dan de rage en dan begrijpt u …
dat het in de kern een revolutionaire techniek is, die de wereld zal veranderen … voor altijd.

Dank u, doe met mij mee in deze revolutie.

Origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

3 comments

 1. Woow wat een lange maar bijzondere uitleg over Bitcoin. Ben vaak verhalen of filmpjes tegengekomen over Bitcoin, maar bleef het een ‘vaag’ en ‘lastig’ onderwerp vinden om het volledig te kunnen begrijpen.
  Waarschijnlijk zal ik dit verhaal over Bitcoin een aantal keren moeten lezen, om het nog en nog en nog beter te kunnen begrijpen. Ik ben op weg…. Hartelijk dank voor het plaatsen van dit geweldige verhaal over Bitcoin. Ik kijk uit naar de toekomst en de mogelijkheden die Bitcoin kan bieden voor de mensen hier op Aarde!!!!

 2. ik zie dit nu jaren later, maar Bitcoin de energie voelt héél zwaar aan ,en is van de duistere kant en niet van het Licht. Dit word door verschillende Lichtwerkers en Kosmische werkers bevestigd.

  • Inmiddels is er veel gebeurd en veranderd. De oorspronkelijke bitcoin is een aantal jaren geleden helaas ‘gekaapt’ door mensen die het anders willen gebruiken dan waarvoor het bedoeld was.

   Maar er zijn ook nog mensen die de ‘zuivere’ lijn van het Satoshi principe hebben doorgezet.
   Ik denk dat we daar in de toekomst nog wel méér over zullen vernemen.
   Liefs,
   Veerle

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.