COR: Prachtige Zonnewende-dag

Deze Prachtige Zonnewende-dag

via Caroline Oceana Ryan

Een bericht van onze vrienden, de Galactische- en Engelen-Wezens die het Collectief worden genoemd.

20 juni 2016

Gegroet, Lichtdragers!

Het doet ons plezier om weer de kans te hebben om met u te spreken, op deze prachtige Zonnewende-dag van 20 op 21 juni, in dit verbazingwekkende jaar van wonderbaarlijke verandering en Hogere Evolutie.

COR 2016 06 20 - foto 1

Want u bent zich bewust van de droevige dingen die gebeuren – de gebeurtenissen in Orlando – die zoals u weet enkel het fysieke aspect wegnamen van hen die de Aarde verlieten, waardoor hun Hoger Zelf en hun ziel bevrijd werden en zich konden herenigen in doelgerichtheid en kracht, nu zij hun mooie zielenopdrachten verderzetten vanaf een veel Hoger Niveau.

En u bent zich bewust van de mogelijkheid op veranderingen in Europa, die van invloed zullen zijn op de rest van de wereld, bijvoorbeeld als Groot Britannië de Europese Unie verlaat.

En de aanhoudende verschuivingen in het klimaat, overduidelijk op het Noordelijke deel van de Planeet, tijdens de zomermaanden.

We zouden een lange lijst kunnen maken van onzekere toestanden, waarvan de mogelijke potentiëlen enkel kunnen leiden tot oproer – maar dat gaan we niet doen.

Wij bieden u deze dag van de Zonnewende – dit magische ogenblik wanneer de Dag in haar volle lengte de overhand lijkt te hebben op de veel kortere Nacht – als een tijd van krachtige manifestatie.

Wij willen hieraan toevoegen dat indien u elke dag weer verder gaat met het aanwakkeren van de Violette Vlam van St. Germain, en u zich de aankondiging blijft voorstellen en de werkelijkheid blijft voelen van de NESARA-wet; als u elke dag ernaar blijft streven om méér en méér van uw Hoger Zelf te worden, waarbij u datgene loslaat wat u niet meer kunt meedragen, omdat de dichtheid ervan niet overeenstemt met uw toenemende Licht en Hoger Bewustzijn … dan zult u niet enkel een nieuw seizoen laten geboren worden, maar ook een Nieuw Tijdperk op een Nieuwe Aarde.

COR 2016 06 20 - foto 2

Er is nog steeds tevéél verwachting vanuit de Lichtwerkers, dat de bevrijding zal komen van een bepaalde groep Galactischen, een bepaalde groep ‘goedwillenden’ of een bepaalde kring van Engelen-Wezens of Geascendeerde Meesters, in plaats van vanuit hun eigen helderheid en intentie en doelstelling.

Want de tijd is nabij, waarop alles nieuw zal worden.

Daarom zeggen wij: in plaats van bang te zijn voor de veranderingen die een ‘Brexit’ uit de EU of wéér een natuurramp of wéér een schietpartij of nog méér gewapende conflicten zullen brengen – bedenk eens dat u in uzelf het vermogen bezit om de frequentie van uw Planeet te verhogen en haar weg te halen uit de laatste bolwerken van het oude 3D-systeem.

Bedenk dat u in uzelf en vanuit uzelf veel krachtiger bent dan u zich kunt voorstellen.

Dat u in u alles bezit wat u nodig heeft – met uw intenties, uw heldere visie, uw bevestigingen van een Nieuwe Wereld en uw eigen verwachtingen voor een vreugdevolle aanvaarding van een 5D-Wereld – om 3D in steeds grotere mate achter u te laten.

U bezit alles wat u nodig heeft om die van méér Licht vervulde Wereld voortdurend te ervaren – en niet enkel weg te dromen bij die paar glimpen ervan, die zo velen al hebben ervaren.

En dit zijn zeer zeker mooie voortekenen.

Wanneer u de schoonheid ziet van het mededogen en de uitstroom van Hogere Liefde voor de zielen van hen die overgingen in Orlando en van hun dierbaren, wanneer u de helderheid van geest ziet van de miljoenen die weigeren om een crimineel te aanvaarden als hun presidentskandidaat, en als u uzelf ziet, elke dag opnieuw afwachtend en gelovend in een Nieuwe Aarde van Vrede en Gelijkheid – dan … ja, op die momenten bent u in 5D geweest en heeft u die tot uw wereld verklaard.

Wij zeggen gewoonweg: maak van die ogenblikken uw hele leven, niet slechts een deel ervan.

COR 2016 06 20 - foto 3

Elke keer dat u geld of een financiële gave ontvangt – in welke vorm dan ook – wentel u dan intens in de gevoelens van erkenning en dankbaarheid en gulheid, laat dat uw aanhoudende trilling zijn als het om geld gaat, daarmee verheft u de energie van het geld naar het 5D-niveau en naar Overvloed voor iedereen.

Glimlach tegen iedereen die u tegenkomt, in het besef dat hun levens even dierbaar en onschatbaar zijn als die, welke verloren gingen bij schietpartijen en andere gewapende voorvallen – wéét dan, zonder dat er een tragedie voor nodig is om u daartoe te brengen – dat elk leven een Heilige Zegening is.

Wanneer u een glas water drinkt, zegen het dan met Goddelijke Liefde en verklaar dat u Goddelijk Licht drinkt. Zo bevestigt u op dat ogenblik dat al het water in uw land helder en schoon is, gestructureerd en zuiver en vervuld van Goddelijk Licht. Dat het ieder kind en elke volwassene zegent, wanneer zij ervan drinken.

U ziet hoe u op ieder ogenblik kunt genieten van het wonder dat uw eigen Hoger Licht is, u kunt dat Licht delen met de Aarde en haar bewoners op manieren die 5D bevestigen en verankeren als uw dagelijkse leefwereld – en niet slechts als iets wat af en toe even zichtbaar wordt.

En bent u ‘slechts stervelingen’, in staat tot het aanroepen van de veranderingen die uw Planeet zullen overbrengen van een plek van strijd en doden naar een plek van gelijkheid, rechtvaardigheid, vrede, schoonheid en alle andere zegeningen van de Hogere Dimensies?

Jazeker wel. U bent niet ‘slechts’ wat dan ook!
U bent bekrachtigde Lichtwezens, u bent hier om te leven als Ridders van een Heilige Orde, een Orde van Hoger Licht en Ascentie.

Daarom zeggen wij u: laat deze ideeën van beperking los en herneem uw vermogen om te bevestigen, te verwachten, te resoneren met alles wat uw ziel zozeer verlangt dat nu zou doorkomen.

COR 2016 06 20 - foto 4

Er is geen ondergang, geen gebeurtenis of omstandigheid die u voor langere tijd kan bezwaren – en geen daarvan kan u in gelijk welk opzicht iets voorschrijven of u beperken.

Spreid uw vleugels! Maak met uw innerlijke visie een reis over de Aarde op deze prachtige dag van de Zonnewende – vlieg over de Aarde en zegen ieder deel ervan.

Benoem elk deel van uw Aarde en eis het op voor NESARA – ‘Ik eis op voor NESARA! Ik eis u op voor Vrede, voor de soevereiniteit van de mensen, voor Goddelijk bestuur, voor een Nieuwe Aarde!’.
Het is van u, dus eis het op!

Vervolgens, waar u ook bent op uw levensreis of in de wereld, viert u deze prachtige ommekeer, die één van de grootste bewegingen is die uw Universum ooit heeft meegemaakt.

Neem deze mooie tijd van de Zonnewende als wéér een krachtig symbool van uw vermogen tot het opeisen van uw ware identiteit als zij die de Dageraad van de Nieuwe Aarde binnenhalen.

Dit is waarom u nu hierheen bent gekomen, en ieder ogenblik van uw nieuwe geboorte wacht op u.

Zegeningen van de Zonnewende, lieve vrienden, lieve familie!
Namaste! U bent nooit alleen.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

  1. Het is een grote eer om nu te LEVEN.
    En iedere dag daar meer bewust van te zijn dat we één grote familie zijn, verbonden met AL WAT IS, door LIEFDE.

    lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.