We gaan landen!

Wereld, klik uw veiligheidsriemen vast – we gaan landen!

6 aug 2014 ascenionwindow

6 augustus 2014

Wij weten dat u het voelt komen. Er gaat iets groots verschuiven. Uw hart fladdert op een nieuw ritme. Wat er gaat komen lijkt in niets op alles wat u nog gaat ervaren … maar het is iets wat u gewenst heeft. Dit is de grote beloning voor al het harde werk dat u zo lang heeft verricht.

Wij zeggen dat het kan lijken alsof u bent weggeschoten met een kanon, nadat u een lange incubatieperiode heeft meegemaakt (sinds 12/2012). De Schepping begint nu steeds sneller te gaan. Klik dus alstublieft uw veiligheidsriemen vast! Dit kan voelen als onwillekeurige pulsen van kosmische adrenalinestoten, die los lijken te staan van gelijk welke van de gebruikelijke, bekende bronnen (zonnevlammen, aardbevingen, wereldgebeurtenissen, enz …). Dit komt doordat datgene wat nu door u heen pulseert, niet behoort tot de oude wereld – het komt van de nieuwe, die u nu nog niet kunt zien.

Er zullen veel rare en plotse wiebelingen zijn, nu de versnelde tijd en ruimte om u heen veranderen. Uw dieptezicht en gezichtsvermogen zullen onbetrouwbaar zijn, met een heel palet aan andere nieuwe en vreemde symptomen. Technologie zal regelmatig raar doen. Heb geduld. Misschien voelt het voor u dat alles wat u dacht te zijn, achterhaald is – en deels is dat ook zo. Laat heel snel alles vallen wat uw toekomst niet ondersteunt. Heel uw relaties als u er verder mee wilt. Misschien voelt u zich geroepen om uw fysiek lichaam te reinigen en om ook meer tijd te besteden aan het vrijmaken van uw hart. Het kan voelen alsof u helemaal niet afgestemd bent op de oude fysieke/materiële wereld, nu die tezamen met herinnering en geschiedenis, verglijdt. Let goed op alles om u heen en wees voorzichtig. Weet wat u gaat doen, voordat u het doet. Spring pas als u er klaar voor bent.

U zult nu onverwachte opruimingen en helingen gaan zien, tezamen met de terugkeer van de lang gemiste, synchronische gebeurtenissen in uw leven. Alles waar u om vraagt zal zich gaan manifesteren binnen het energieveld (uw emotionele gevoel) waar u om gevraagd heeft.

Bid voor iedereen die nog leeft en handelt vanuit op zichzelf gerichte, niet-liefdevolle en niet-vergevingsgezinde standpunten. Dit zal voor hen extra zwaar zijn. ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hen die schuldig zijn’. Uw leven moet geleefd worden in een staat van Liefde en Vergeving. Vergeving kan pas plaatsvinden, als u het verleden loslaat. Dit is vooral nu noodzakelijk, omdat uw verleden aan het verdwijnen is.

Het drama dat hangt rond – en verbonden is met – een enorm palet aan oude, verwrongen en gewoon waanzinnige karmische banden en programma’s, stort nu ineen. Het betreft hier niet-meewerkende banden en foutief geladen scheppingsenergie, die gedurende eonen gezorgd hebben voor trauma, drama en oorlog. Wij zien hoe die banden lopen doorheen families, landen en werelden. Ofwel zult u door deze karmische banden worden uitgedaagd en geheeld – of u zult er op goddelijke wijze van worden gescheiden.

Bereid uzelf voor op een sprong in de onbekende ruimte, die u de toekomst noemt. Hiervoor heeft u een moedig, nieuw hart nodig. Deze tijd kondigt een dringende oproep aan om dit nieuwe hart te laten geboren worden – en opnieuw te beginnen. Dit is de zogeheten ‘tweede geboorte’. U moet uw harten richten – niet op wat u geweest bent, maar op wat u zult zijn. Wie u zult zijn, is uw authentieke en goddelijke zelf. Dit betekent: leven in de goddelijke staat van aanwezigheid en holistisch meesterschap.

Net zoals de oude Godin Maat, die het hart woog van diegenen die hun laatste reis begonnen, zo zal uw hart nu worden gemeten zonder de eindigheid van uw fysieke levens. Dit is een volledige lichaam/ziel heropstart. Hoe lichter het hart, des te dichter zult u bij uw doel zijn. Het is tijd om vrolijk te zijn, de lei schoon te vegen en giftige toestanden los te laten. Tegen het einde van de zomer en de vroege herfst zal alles er heel anders uitzien en anders aanvoelen. Misschien merkt u dat u onmiddelijke helderheid en inzichten krijgt.

Uw ziel zal zich bevrijd voelen uit een gevangenis, waarvan u niet wist dat u erin zat. Veel strijd zal worden opgelost. Vele intenties zullen tot vorm krijgen. De uitdagende kwesties in de wereld zullen tot rust komen, wanneer de mensheid haar wereldwijde en collectieve lessen leert. U zult niet alleen weten, maar ook VOELEN dat de hele mensheid Eén is. Wij weten dat u zich nu nog zorgen maakt over de afloop, maar ondanks uw huidige, tijdelijke tekort aan toekomstvisie – er is een goddelijk plan in werking en het ligt precies op schema … en U OOK!/ontbreekt hier iets?

Hou Liefde en Vergeving in uw hart en heb vertrouwen in al het krachtige grondwerk dat u verricht heeft. Deze tijd is de oogsttijd van vele levens. Het zal een nieuwe tuin tot stand brengen en die staat op het punt om open te bloeien!

De Star Elders met Aluna Joy
http://www.alunajoy.com

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.