BLOSSOM GOODCHILD
19 juni 2014

BG: Opnieuw heb ik de kans om met u te praten en ik Vertrouw dat dit een goede tijd is daarvoor.
FVL: Inderdaad. Wij kunnen ons gesprek hervatten en dat vinden wij heel aangenaam.

BG: Ik heb de voorbije nacht gedroomd dat ik een schip met gekleurde Lichten zag, aan de nachtelijke hemel. Sommigen hadden het gezien, anderen niet … Toch, in mijn droom, gaf het me zo’n warm gevoel in mijn hart. Ik wijk weer af van de laatste verwijzing … het gaat niet om bewijs … het gaat om het WETEN dat als jullie er eenmaal zijn, de dingen zoveel sneller zullen veranderen en vooruit gaan.
FVL: Dat stellen we op prijs. Ja, wij wijken ook af … er is zoveel gaande … ook al lijkt dat voor u – op het aardse vlak – niet zo. Laat ons het feit benadrukken dat de plannen … doordat de trilling van zoveel mensen Hoger wordt … goed op koers liggen.
Onderschat het vermogen van het Licht niet. Ieder van u fungeert als een baken. Ieder van u die zich bewust is van het LICHT en de WAARHEID in zichzelf, is ook in staat om alles weg te doen wat niet meer van nut is. U werkt ook voor de velen die ervoor kiezen om deze keer te blijven slapen. Een beetje zoals werken met schuivende ploegen… maar, de verschuiving verandert de werkers niet.
U DRAAGT HET LICHT.
U BENT HET LICHT.
U wordt datgene, waar u alleen maar van droomde. En NU … wordt datgene waar u van droomde, werkelijkheid.
HOU VAST AAN UW DROMEN.
HOU VAST AAN UW GELOOF.
WEET in uzelf … dat u met elke ademteug die LIEFDE inneemt en afgeeft … ALLES helpt wat in beweging is naar datgene, wat van het helderste LICHT is.
Geliefde vrienden op Aarde … de duisternis die uw geest heeft oversluierd, heeft al te lang geheerst.
NU, in de dageraad van de Nieuwe Tijd … bent u in staat om alles los te laten, wat u naar beneden trok.

BG: Ok … deze woorden zijn inderdaad mooi en ik dank u daarvoor. Werkelijk … zij komen van een plek van LIEFDE en verheffing. Maar … met respect omdat u deze Hoge Trilling geeft … hetgeen uw doel is … mag ik zeggen … ik zou waarschijnlijk op gelijk welke channeling kunnen klikken uit de voorbije zes jaren en dan zou u min of meer hetzelfde zeggen. Zes jaren zijn voor u … misschien een ogenblik. Zes jaren voor ons … is een hele lange tijd … waarin wij maar moesten volhouden … dezelfde verheffende woorden te horen kregen … maar geen echte verandering kunnen zien … op de grotere schaal, zoals wij die verwachten.
FVL: Hoezeer bewonderen wij uw rechtlijnigheid. En inderdaad zijn wij inmiddels veel gaan begrijpen. Mogen we zeggen … dat WIJ ons standpunt niet veranderd hebben ten aanzien van wat wij willen aanbieden aan wijsheid en WETEN. Want … voor ons … zijn wij nog steeds op een rechtstreeks pad naar datgene waarvan wij WETEN dat het te gebeuren staat.

BG: We zouden waarschijnlijk in cirkeltjes kunnen blijven draaien rondom deze materie en vaak doen we dat ook. Ik wil alleen dat onze relatie een hulp is voor de planeet en allen daarop. Ik VOEL dat dat er ook de reden van is. Mijn positie frustreert velen, omdat ik u niet de vragen stel die sommigen als belangrijk en nuttig ervaren. Ik denk … dat als er iets ECHT belangrijks zou zijn dat u moest meedelen … u dat zou doen.
FVL: Het moet duidelijk zijn … dat er veel is dat wij weten, maar waar wij niet aan kunnen deelnemen. Dat is niet altijd gemakkelijk … vanwege de regels en bepalingen waaraan moet worden voldaan.
Wij hebben niet de bedoeling om tussen te komen op een manier die u in verwarring brengt. Wij willen enkel voldoen aan het verheffen van de GEVOELENS van de ziel tot een plek van Hogere Liefde voor het zelf en voor ALLEN.
Zoals u weet, is dat waarom wij zijn gekomen.
Wij hadden met u, Blossom, geen overeenkomst om zaken te bespreken die niet besproken dienen te worden. Ook al kunnen er in uw brein bepaalde vragen leven.
Het staat ons niet vrij om u antwoorden te geven op dingen die niet op onze ‘agenda’ staan. Deze regels zijn er met een goede reden en wij hebben niet de intentie … het ligt echt niet in ons … om deze regels te overtreden.

BG: Dat begrijp ik. Ik ga ermee akkoord en respecteer het. Dus … zullen we het over het weer hebben? Grapje! Welke onderwerpen zou u WILLEN bespreken, die nuttig kunnen zijn voor iedereen?
FVL: Wat nuttig is voor de ziel. Wat de schoonheid vergroot van datgene, wat u bent. Waarom zouden wij willen spreken over dingen die niet van deze aard zijn? Hoe zou u dat kunnen dienen? U zou er goed aan doen, om daar ook aan te denken. Want inderdaad … er wordt in uw wereld over veel dingen gesproken, die er niet toe bijdragen dat de mensheid kan stralen.

BG: Dat is waarschijnlijk omdat er in onze wereld over veel dingen kan worden gesproken, die allemaal die energie dragen. Allemaal goed en wel … WETEN dat de juiste weg vlak voor je ligt … maar het is niet altijd gemakkelijk om die weg ook te gaan, wanneer je struikelt over obstakels van een dergelijke negativiteit. Echt waar, de levens van zoveel mensen lijken zo ‘ongebruikelijk’. De levens van sommigen … lijken belachelijk onmenselijk! Zijn we eigenlijk echt vooruit gegaan … wanneer je kijkt naar het lijden dat zo velen nog moeten verduren? Het doet ons vreselijk pijn om het lijden te VOELEN van zo velen die naast ons leven … WIJ WILLEN DAT HET STOPT … NU. Daarom lijk ik zo ongeduldig. Begrijpt u dat?
FVL: Ja, dat begrijpen we. Toch zijn wij niet degenen, die deze wreedheden kunnen stoppen.

BG: En wij wel?
FVL: Tot op zekere hoogte. Maar WEET … dat diegenen die oplossingen bieden voor die zaken … dat doen … vanuit een groter begrijpen. En hoewel voor U, DIE VAN DE AARDE BENT kan VOELEN alsof er veel onopgemerkt blijft … door diegenen die ‘in het weten zijn’ en het vermogen hebben om het te veranderen … wordt er beslist niet aan voorbij gegaan. De Universele Wetten KUNNEN niet verbroken worden … en als dat toch gebeurt … dan heeft dat ingrijpende gevolgen.

BG: Dus … alles wat nu zo heftig op de mensheid inbeukt … diegenen die ‘alles willen overnemen’ en daar schijnbaar ook aardig in slagen … waarom mogen zij daarmee verder gaan? Het is toch zeker wel tijd … het is al een hele tijd tijd … om dat allemaal te stoppen … In plaats van toe te staan dat de ingrijpende gevolgen steeds ingrijpender worden. U zegt dat u niet kunt tussenkomen … sommigen denken dat u dat al doet, gewoon door met ons te praten.
Soms, wanneer in onze wereld een kind over de schreef gaat … dan moeten de volwassenen ingrijpen om de dingen weer recht te trekken … ik zeg het maar!
FVL: Wij beschouwen onze gesprekken met u niet als ’tussenkomen’. Wij beschouwen ze als een manier voor de ziel om ’tot zichzelf te komen’.
Het bieden van wijsheid … daarmee willen wij u begeleiden. Om een heldere weg te tonen … een stralende dag … Om tussen te komen, daarentegen … dat is weer een heel andere kwestie.

BG: Toch … als wij EEN FAMILIE zijn … u en ik en iedereen … broeders en zuster van LICHT … wat maakt het dan uit? Kom gewoon tussen! Dat vind ik ervan! In al ‘UW WAARHEID’ … heeft u ooit gedacht of verwacht dat de dingen op Aarde zo diep zouden zinken?
FVL: Wij zouden zeggen, liefste Blossom … dat wij geen zeggenschap hebben over wat wie dan ook verkiest te doen. Datgene wat vanuit gelijk welke ziel komt … daarvan heeft zij het voorrecht om het te projecteren.

BG: Zelfs als duidelijk blijkt, dat dit een ander zozeer zal schaden?
FVL: U kunt toch voelen … nietwaar … dat er een veel groter plaatje is, dat gewoonweg niet te begrijpen valt? Het grote plan der dingen is veel groter dan wat uw geest … in de menselijke vorm … kan bevatten.
Velen van u zijn vergeten … en gegeven de huidige tijd is dat heel verstandig … dat uw wereld en degenen die haar bewonen … zich reeds eerder in een vergelijkbare situatie hebben bevonden. Dit GEVOEL dat uw hart bezwaard, heeft u al eerder gevoeld. U heeft het al eerder met u meegedragen … maar het einde in vroegere tijden … de climax van een wereld die ‘uit de hand was gelopen’ … is volledig verschillend van datgene wat er IN DEZE TIJDEN plaatsvindt in uw wereld. IN DEZE TIJDEN … vernietigt u uzelf niet.
IN DEZE TIJDEN neemt u een andere weg en verheft u zich UIT DE GESCHAPEN TRILLING … in plaats van erin weg te zinken, toen het te ver was gekomen. Probeer te begrijpen dat voor ELKE gedachte … er een handeling KAN zijn. ELK mogelijk scenario KAN worden uitgevoerd … ELKE MOGELIJKHEID DIE IEMAND KAN BEDENKEN … KAN werkelijkheid worden.
Daarom is er NIETS dat niet kan worden uitgebuit … als iemand voor die weg kiest.
Aan de andere kant … is er NIETS dat niet kan WORDEN BEMIND … als iemand voor DIE weg kiest.
Geliefde zielen … dit Universum is een deel van uw bestaan, maar het is slechts een klein deel van Het Geheel …
ALLES wat in ALLES besloten ligt, is geschappen in elke ademhaling en elk levend wezen. Dit is HET GODDELIJKE RECHT VAN IEDEREEN EN ALLES.
Er wordt een keuze gegeven om te dienen of niet te dienen.
Eenieder heeft dat GODDELIJKE RECHT.
Toch zeggen wij … ALLES DAT IS … ALLES DAT WAS … ALLES DAT OOIT ZAL ZIJN … KOMT VANUIT LIEFDE …
OMDAT ER NIETS KAN BESTAAN ALS HET NIET VANUIT LIEFDE KOMT.
WANT ER IS NIETS ANDERS.
Leer om LIEF TE HEBBEN … HEB LIEF … zij het van een Hoge of een lage trilling.
Wanneer u begrijpt dat ALLES LIEFHEBBEN gelijk is aan ALLES LIEFHEBBEN WAT ‘U BENT’ … dan begrijpt u dat er niets anders is dan U.

BG: Maar … hoe kunnen wij zeggen ‘ik heb de oorlog lief’ … of ‘ik heb leugens lief’ … want … dat doe ik niet! Dan zou ik dus liegen!
Maar sta de ziel … de WAARHEID van alles wat u bent … toe om uit te stijgen boven datgene wat oorlog is … wat leugen is … en breng gewoon LIEFDE VOORT VOOR FVL: ALLES … In het WETEN dat LIEFDE ZELF … in de HOOGSTE VORM van zichzelf … HET ENIGE ANTWOORD IS OP ALLES.
HOUDEN VAN OORLOG … wil niet zeggen dat u het goedkeurt … HOUDEN VAN OORLOG wil zeggen UW LIEFDE ERIN STORTEN.
Wanneer LIEFDE … in zijn zuiverste vorm … wordt ingebracht in/uitgestort over iets … dan verzacht dat de omstandigheden en wordt er VREDE geboden.
Want LIEFDE IS VREDE.
Wanneer er VREDE heerst … kan er geen oorlog zijn.
Wanneer LIEFDE wordt geboden aan de leugens … wanneer LIEFDE wordt uitgestort in/over datgene wat geen WAARHEID is … dan kan daaruit alleen maar … DE WAARHEID voortkomen … LIEFDE KAN NIETS ANDERS VOORTBRENGEN DAN DE WAARHEID.
U maakt zich grote zorgen over uw planeet en over alles wat er misgaat.
WIJ VRAGEN U … WIJ BIDDEN U … WORD DE LIEFDE DIE U BENT … IN DE HOOGSTE VORM DIE U MAAR KUNT ZIJN … IN DE TRILLING WAARIN U ZICH BEVINDT IN UW DAGELIJKSE LEVEN.
WANNEER U KUNT … HAAL UZELF DAN UIT UW MENSELIJKE VORM EN STIJG OP NAAR DE HOGERE TRILLING VAN LIEFDE WAARMEE U ZICH KUNT VERBINDEN … EN STORT DIE DAN UIT OVER DE PLANEET.
HERWIN UW VERMOGEN.
VOLTOOI DE TAAK WAARVOOR U HIERHEEN BENT GEKOMEN.
GELOOF IN UZELF.
WANT HET IS DOOR TE WETEN WIE U BENT … DAT U DE VERANDERING ZULT TEWEEG BRENGEN DIE U HIER KWAM DOORVOEREN.
U … UW FAMILIE VAN DE STERREN … WIJ ZIJN EEN MET U.
VOEL HET IN UW HART … WANT DAAR KENT U DE WAARHEID …
WIJ BIEDEN U WOORDEN DIE ENKEL VAN DE HOOGSTE WAARHEID ZIJN …
WIJ VRAGEN U OM U TE VERBINDEN MET DE HOOGSTE WAARHEID ZODAT U ONS LEERT KENNEN.

BG: Ik weet voor mijzelf … dat ik u ken … en IK VOEL UW WAARHEID. Tijd voor mij om te gaan … ik kan het voelen. Het kan misschien lang duren tot de volgende keer … en ik hoop dat ik weer in regelmaat kan komen met onze gesprekken, na mijn terugkeer uit Engeland.
Bedankt Jongens … ik waardeer dit echt … en ik zal blijven volhouden met volhouden … IK WEET dat dat het is, wat ik kwam doen … IN LIEFDE EN RESPECT …

Blossom xxx

Engelstalig bericht:
http://www.blossomgoodchild.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen