ST GERMAIN: Het Kenmerk van een Meester

ST GERMAIN: Het Kenmerk van een Meester
18 september 2014

18 september 2014
St. Germain:

Lieve vrienden en Aarde-engelen, ik zal u vanavond belangrijke informatie brengen, om u op weg te helpen naar Ascentie. Ik ben bij de Hemelse Schare en wij allen sturen u onze meest intense, liefdevolle energie. Waarschijnlijk voelt u die vandaag in uw lichaam. Misschien maakt het u een beetje duizelig – of licht in het hoofd, zoals u het zou noemen – alsof u net gestopt bent met rondjes draaien. Misschien voelt u een warmte stromen of suizen uw oren een beetje. Maak u niet ongerust. Het is onze liefde die door u heen komt om oude schaduwen op te ruimen en uw trilling nog wat meer te verhogen. Weet dat wat u nu voelt, gevoeld wordt door ieder mens op de planeet en het resultaat ervan zal tastbaar worden in de manier waarop de mensen zich tegenover elkaar gedragen – morgen, overmorgen en de volgende week.

U heeft de voorgaande energieverschuivingen altijd prachtig doorstaan – in feite kunt u zich de oneffenheden nauwelijks meer herinneren, nietwaar? Wij hebben een gelijkmatige verhoging aangehouden van de trillingsenergie die doorkomt, door langzaamaan de toestroom te vergroten en te werken met een golfbeweging zoals eb en vloed, om u tussendoor een adempauze te geven. Dit zorgt voor het belangrijkste effect dat bereikt zou zijn, indien u van de planeet was weggenomen en de eerste behandeling in de Lichtkamers had ontvangen. De eerste fase is natuurlijk de overgang van uw DNA – van een koolstofbasis naar een kristallijnen basis. Dat verandert alles met betrekking tot uw fysiek- en mentaal functioneren. Omdat het langzaam is gegaan bent u zich er niet zo van bewust als wanneer het in één dag was gebeurd, maar kijk eens terug, Geliefden, en herinner u hoever u al gekomen bent.

Er is een enorme verandering in het aantal mensen die fysiek met ons verbonden worden. In feite heeft mijn schema van channelings zich uitgebreid tot verschillende mensen in Europa en andere plekken op de wereld. Hetzelfde geldt voor de gehele Hemelse Schare – en wij zijn daar blij om, omdat wij ieder van u willen bereiken. Wij willen diepgaand en intens met u verbonden zijn – in voortdurende communicatie – zoals wij al zijn met zovelen van u die deze berichten lezen. De Sluier wordt beetje bij beetje weggenomen. Kijk in uzelf; kijk hoe u zich bewust bent van uw ademhaling, uw hartslag, de gedachten die door uw hoofd flitsen en uw emoties van het ene moment tot het andere.

U leeft veel bewuster, u kent beter uw eigen invloed op uw stemmingen, uw gezondheid en uw gevoelens. Zoals Eén u heeft verteld, is het het kenmerk van een Verheven Meester om volledig de beheersing te hebben over uw gedachten, gevoelens en handelingen. Wanneer u dat eenmaal bereikt heeft, dan zult u nooit meer een slechte dag hebben – of u ongerust maken of twijfelen aan het belang van uw rol in het ontvouwende drama dat de wereld zal veranderen. Ja, zelfs wanneer u om u heen kijkt en de breed uitgemeten wrede oorlogshandelingen ziet, weet dan dat de mensen die zo wreed behandeld worden, heel lang geleden een contract hebben opgesteld met Schepper, om zo hun bijdrage te leveren aan de vrede.

De oorlogen die u nu ziet zijn beperkt in omvang en zullen niet uitbreiden over grote gebieden, zoals men u wel wil laten geloven om u bang te maken. Natuurlijk is het doden nooit aangenaam – onder geen enkele omstandigheid – maar uw gevoelens van misselijk en verdrietig worden wanneer u erover hoort, geven aan hoe ver u gekomen bent.

Nog maar een paar jaren geleden werd het door de media toegejuicht dat er 100 000 burgerdoden waren gevallen onder de ‘shock and awe tactic’ van de vorige regering (‘schok- en ontzagtactiek’ –V). Het werd luidkeels aangekondigd als een overwinning op de Islamitische ‘terroristen’, die op één of andere mysterieuze manier verbonden waren met Saddam Hussein, die dan weer mysterieus verbonden was met al-Qaida – een machtige en geheimzinnige ondergrondse beweging – die plotseling een manier vonden om het volledige verdedigingssysteem van de VS plat te leggen en Amerika aan te vallen op haar eigen grondgebied.

Dit alles werd verondersteld op gang te zijn gebracht door Osama Bin Laden, die elke betrokkenheid ontkende. Kort daarna werd bekend dat hij aan de nierdialyse lag in een ziekenhuis in Pakistan, maar toch zou hij zogenaamd al die plannen beraamd hebben vanuit een grot, met een computer en een mobiele telefoon. Sindsdien is hij geïdentificeerd als Tim Osman, een werknemer van de CIA, opgeleid en bewapend door de VS, om in Afghanistan te vechten tegen Rusland.

Zoals velen van u nu weten zijn er ontelbare video’s over 11 september, gemaakt door deskundigen uit de architectuur en de bouwwereld. Er bestaan sinds kort ook computeranimaties. Ja, dit zijn de deskundigen die u kunnen aantonen dat het World Trade Center niet werd aangevallen door vliegtuigen, maar dat er – nogal slordig ineen geknutselde – videobanden zijn met computerbeelden van vliegtuigen die op onbegrijpelijke wijze met het gebouw versmelten – zonder enige aanwijzing van een botsing of enig teken van vliegtuigresten.

Eindelijk is er nieuw bewijs opgedoken – dankzij de Freedom of Information Act (‘Recht op Informatie’-wet – V) – die toont hoe het Pentagon wordt geraakt door een raket. Nu zal eindelijk getoond worden hoe het meest gefilmde gebouw van de VS geraakt werd – niet door een vliegtuig dat zogenaamd verdween in een klein gat aan de zijkant van het gebouw – maar door een raket.

Bijkomend onderzoek toont aan waarom Gebouw 7 plotseling ineen stortte en welk belastend bewijsmateriaal er in dat gebouw lag opgeslagen. Uiteindelijk herinneren miljoenen Amerikanen zich de natuur- en scheikundelessen van de middelbare school en beseffen zij dat kerosine geen staal kan doen smelten en dat vliegtuigen niet doorheen beton en staal kunnen snijden zonder schade – om dan plots te verdwijnen. U heeft gezien hoe een testvoertuig in elkaar plooit bij een botsing of wanneer een grote vrachtwagen tegen een barricade knalt; de barricade blijft staan en het voertuig blijft achter als een hoop verwrongen staal – gekreukeld maar nog steeds herkenbaar.

De samenzwering door de Cabal was in staat om het grootste deel van de bevolking van de VS een rad voor ogen te draaien en kon iedereen die deze zaak aan het licht wilde brengen, belachelijk maken of opzij zetten als ‘complot-denkers’. Maar langzaamaan zijn meer en meer mensen ontwaakt tot het besef dat er in het oorspronkelijke verhaal niets van logica zit, gezien de zichtbare bewijzen en alles eromheen – dat het een ‘misleidende operatie’ zou zijn is juist wel logisch, in het licht van de miljarden dollars winst en de enorme toename van macht die het hen bracht.

Maar waarom breng ik nu al die onprettige dingen naar voren? Ten eerste om er zeker van te zijn dat u niet weer in slaap valt, als het erom gaat om de daders aan te wijzen die het meesterbrein zijn achter dit afschuwelijke gebeuren. U zult binnenkort in staat zijn om onderzoeken te eisen (die nooit werden uitgevoerd). Ten tweede wil ik u eraan herinneren, hoe ver u gekomen bent. Zelfs zij die in het begin meegingen in de strijd tegen de ‘terroristen’ die hier zogenaamd de oorzaak van waren, zijn nu gaan inzien dat de ‘uitleg van de overheid’ nergens op slaat. Ondanks uw weerstand heeft u toch erkend dat uw regering, als vertegenwoordigers van de Cabal, echt het ondenkbare gedaan kunnen hebben.

Ik verzeker u, Geliefden, dat zij deze meest doordachte daad van verraad die uw beschaving ooit gekend heeft, wel degelijk konden bedenken en uitvoeren. Het is zelfs zo, dat die qua opzet en omvang nagenoeg gelijk staat aan de vernietiging van Atlantis. Gelukkig werden de vervolgplannen tenietgedaan door de verkiezing van uw huidige regering, die van velen van u de schuld krijgt voor de nasleep van het meesterplan. Het is maar heel langzaam gelukt om de Cabal als het ware weer in het gareel te krijgen. Het uitgebreide netwerk van het militaire/bedrijfsmatige/farmaceutische/landbouwkundige en industriële complex is onderzocht, onder druk gezet en aan het Licht gebracht, in slechts de voorbije 6 jaren.

Merkt u, hoe uw denken veranderd is gedurende die 6 jaren, hoe bewust u zich er nu van bent dat er tegen u gelogen is door de machthebbers en diegenen die iets te winnen hadden bij het manipuleren van uw gevoelens? Ja, soms reageert u nog te heftig en valt u die mensen aan die eigenlijk het zware opruimwerk achter de schermen uitvoeren en u moet opletten voor paranoia – dat is het toegeven aan de overtuiging dat iedereen slecht is en dat niemand te vertrouwen is. U leert om echt te onderzoeken, na te pluizen, bewijs af te wegen, verder te onderzoeken en objectief te blijven in wat u aanneemt, zelfs als u uw hart volgt. Ja, dat is het werk dat wij nu van u vragen. Onze berichten en de artikelen die wij aan Kathryn en Gabriella gevraagd hebben om te schrijven, zijn gericht op precies die waardevolle vaardigheid, die bij zovele mensen eeuwenlang gesluimerd heeft. U groeit en u kunt nog een stap zetten: dat is de vaardigheid oefenen die ik hierboven vermeld heb, om objectief en tegelijk ook in uw hart te blijven.

Hoe dat kan? Het is niet zo moeilijk als u zou denken. Het probleem voor de meesten van u is, dat u geleerd heeft om ‘uw verstand te gebruiken’ om een tegenstelling op te lossen. Dat is een volkomen nutteloze onderneming. Uw brein is een computer. Die kan twee kleuren vergelijken en bepalen welke blauw is en welke rood, omdat hij de gangbare namen heeft opgeslagen die wij aan zulke zaken geven. Hij kan naar het bewijs kijken, maar hij kan niet de waarheid bepalen.

Een brein heeft de neiging om alles wat eindeloos herhaald wordt te zien als ‘bewijs’, daar waar het hart niet onder de indruk zal zijn door herhaling of nadrukkelijk aangebrachte ‘feiten’. Het zal daarentegen kijken naar de integriteit van degene die het bewijs aanbrengt. Een hart zal onoprechtheid opmerken, maar een brein zal zonder meer leugens aanvaarden, zolang die maar zorgvuldig opgebouwd zijn en met enthousiasme gebracht worden.

Misschien vraagt u zich af waarom dit zo belangrijk is op dit moment in uw geschiedenis als een beschaving – en uw leven in deze incarnatie. Ik smeek u om wakker te worden, Geliefden, en te begrijpen dat dit het werk is wat nu moet gebeuren, het opruimen van oude leugens en misleiding – en de schade die het heeft aangericht. Hele landen zijn op hun knieën gedwongen, families uiteengerukt, levens zijn verloren gegaan en harten zijn gebroken, omdat de mensheid sliep.

U kunt niet blind blijven en het feit blijven negeren dat er een groot kwaad aan het werk is geweest in uw levens – en dan verwachten dat u ‘de wereld kunt veranderen’. Hoe zou u weten waar u moet beginnen? Zou u gewoon maar alle misdadigers vrijlaten uit de gevangenis, omdat u gelooft dat ieder mens iets goed in zich heeft? Of zou u iedereen opsluiten die ooit een politieke functie heeft vervuld, omdat ‘alle politici oplichters zijn’? Zult u iemand veroordelen op basis van wat een ander zegt – die misschien voordeel heeft bij het neerhalen van de verdachte – of zult u toestaan dat uw medemensen dat doen? Hoe oordeelt u over goed of fout of gaat u weigeren om uw beoordelingsvermogen te gebruiken, omdat u bang bent dat men u ‘veroordelend’ zal vinden?

Uw beschaving heeft een keerpunt bereikt. Zij kan/zal verdergaan met zelfingenomen verontwaardiging, om alle verdachte overtreders te bombarderen of op te hangen – of u zult een gloednieuw systeem aanbrengen van rechtspraak en eerlijkheid, onder het nieuwe Licht dat wij NESARA hebben genoemd.

Ziet u, dat bedoel ik dus. Wij verwachten van u, dat u de Violette Vlam gaat dragen. Beseft u wat dit betekent? Het is niet enkel een manier om oude wonden en gevoelens in uzelf weg te vegen; het is een middel om alles weg te branden wat niet behoort tot vriendelijkheid, mededogen en wijsheid.

Geliefden, van u zal worden gevraagd om te oordelen, te evalueren en aan te brengen welke vorm van gerechtigheid u zult gaan vestigen in de Nieuwe Gouden Tijd, wanneer u de overgang maakt van het door de Cabal geleide rechtssysteem dat u nu heeft, naar een systeem waarin zij die van het Licht zijn eerder zullen worden beschermd dan vervolgd. Zij die verantwoordelijk waren voor het lijden van anderen zullen voor het gerecht worden gebracht, om verantwoording af te leggen voor hun misdaden – en enige tijd worden afgescheiden van hun onschuldige medemensen, die anders in gevaar zouden zijn.

Dat is de Ware Weg. Het houdt geen straf in, geen afwijzing of kleineren. Het is gewoon een kwestie van Licht en Liefde ongehinderd te laten openbloeien. Nu we overgaan naar de geheel nieuwe en onbeschreven mogelijkheden die uw financiële zegeningen zullen brengen, zal het een hoog niveau aan wijsheid, beheersing en vooral een onderzoekende geest vergen, om uw weg te vinden in een waarlijk verfijnde, fantasierijke, hoogtrillende manier van leven.

Éen heeft u verteld dat het echt wel belangrijk is, hoe u uw energie gebruikt en dat u nog maar begint een besef te krijgen van de macht die u heeft via uw gedachten en gevoelens. U heeft de macht om heel veel goed te scheppen, maar u kunt uw passie ook gebruiken als een mes om iemand de pas af te snijden, hoewel die uw afkeuring niet verdient. Wees zacht tegen uw kinderen en voorzichtig met elkaar, want ieder van u is waardevol en verdient respect. Verhef uw bewustzijn, Geliefden. Wees er altijd op gericht om uw energieën zo te sturen dat zij verheffen, dat zij de bekwaamheid en de vrije wil van anderen in ere houden en dat zij geen inbreuk zullen maken op hun vrijheid om zich te uiten, wanneer die van het Licht is. Op diezelfde manier zult u niemand steunen die anderen aanvalt in de veronderstelling dat zoiets te rechtvaardigen is of dat het een kwestie is van ‘hun recht op vrije meningsuiting’ te gebruiken om te schelden of straffeloos te beledigen.

Beveel eerlijkheid, gevoeligheid en fatsoenlijk gedrag – altijd, bij uzelf en bij anderen. U bent degenen die evenwicht zullen brengen in een wereld die – letterlijk – uit zijn lood is geweest. Wij in de Hemelse Schare hebben uw standvastige aanwezigheid nodig, uw krachtige hart en wil, om uzelf te verheffen naar het hogere niveau van groepsbewustzijn dat u zult ervaren als zegenrijk – en stralend van openheid en verbondenheid. Dit zal enkel mogelijk zijn wanneer u zich verbindt met anderen, die ook een hoge trilling hebben. Anders zou u zich bij een bende voegen, niet bij een groepsbewustzijn van een hoog niveau. Ziet u het verschil tussen waar u geweest bent en waar u heen gaat?

In hogere dimensies staat het ons nog steeds vrij om onszelf te uiten, binnen de context van een samenhangend geheel. Wij werken in harmonie, omdat wij Liefde zijn. Wij respecteren elkaar, omdat het daarzonder onmogelijk zou zijn om ons af te stemmen met Eén. Wij erkennen een hiërarchie die enkel gebaseerd is op het stralingsgehalte van elke ziel en de vermogens die samenhangen met ervaring en verlichting. Onze aanbidding en respect voor wie zuiver van het Licht is kent geen grenzen en wij streven er altijd naar om ons hoogste potentieel te bereiken om onze trilling te verhogen, zodat wij onze energieën kunnen verbinden met de energieën van Eén.

Dit is onze bestemming als zielen, mijn Geliefde Broeders en Zusters. U leert om hoger te reiken om te versmelten met uw Hoger Zelf, op weg om het hoger dimensionaal wezen te worden waartoe u bent voorbestemd. Koester ieder ogenblik van deze tijd van groei en uitbreiding. U bent gezegend met grote rijkdommen. U zult aan die rijkdommen nog geld toevoegen, maar zorg dat u daardoor niet uit evenwicht geraakt. Richt u op de diepgaande lessen van het voorbije jaar en geniet ten volle van het meesterschap dat u onderweg heeft verkregen.

Er gaat nog veel meer komen. U zult blij zijn met de opleiding die u heeft gekregen, de vrienden die u heeft gemaakt en uw verbinding met God. Al die dingen zullen de fundering worden voor de enorme verschuiving die u zult meemaken, wanneer u naar het Licht gaat. Kunt u iets bedenken wat spannender is?

Wanneer wij elkaar in het volle bewustzijn ontmoeten, dan zal ik u de verhalen vertellen van mijn avonturen bij het helpen tot stand brengen en verspreiden van de Welvaartsfondsen en de uitdagingen waar wij voor hebben gestaan bij het scheppen van het NESARA-systeem, ondanks de weerstand van de verouderde en falende patriarchen van de stervende Cabal. Dat zullen geweldige verhalen zijn voor de geschiedenisboeken – zoals u het zou zeggen – en dan zult u begrijpen welk een belangrijke rol u gespeeld heeft in de schepping van uw nieuwe en stralende wereld.

Ik hou van u met heel mijn hart.
Dienstbaar aan ÉÉN en de mensheid, ben ik uw Adamos St. Germain. Namaste, iedereen.

Genoteerd door Kathryn E. May, 18 september 2014
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.