ÉÉN: Voorspellingen voor 2015

OPPERSTE SCHEPER EN ÉÉN: Voorspellingen voor 2015
16 oktober 2014

11-31 maart 2015Opperste Schepper:

Het doet mij plezier om met u te spreken over wat wij voorzien voor u allen in het komende Aarde-jaar, want het is een opwindende, historische tijd voor de hele Kosmos en uw geliefde Terra bevindt zich in het middelpunt van dat alles.

Laat mij eerst even uitleggen wie ik ben. Er is enige verwarring in de channeling-gemeenschap over wie Vader en Moeder God zijn en wat mijn relatie is met u en met ÉÉN, de Bron van Alles. Ik zal het u vertellen. Ik heb mij de voorbije jaren meestal op de achtergrond gehouden, omdat wij u langzaamaan wilden laten kennismaken met de Verheven Meesters, het Dieren- en het Elementale rijk en uw Galactische Broeders en Zusters – zodat u een bredere kennis zou ontwikkelen van uw rol in het leven van het Universum overal om u heen.

Onlangs heeft u van uw Lichtwerkers geleerd, onder wie ons geliefde channel dat nu mijn woorden overbrengt, dat u zelf Meesters bent – een onlosmakelijk deel van het ontvouwende drama dat de Ascentie van Planeet Aarde is. Ik ben zeer geïnteresseerd in uw welzijn en uw groei, omdat ik de Schepper ben van uw Universum – dat ik Nebadiah heb genoemd – en van alles wat het bevat.

Binnen uw Universum zijn er vele ruimte- en sterrenstelsels geschapen door mijzelf en mijn tweelingvlam Omara, tezamen met de grote Meesters die zelf ook Scheppers werden. Bijvoorbeeld: Ra en Isis (ook bekend als Alcyone en Moeder Sekhmet) zijn de scheppers van uw Melkwegstelsel, met mijn medewerking en steun. Vanwege onze bijzonder liefdevolle en nauwe band – omdat zij mijn zielenkinderen zijn – nemen zij soms de rol op zich van Moeder en Vader God, om met u te spreken als de stem van God. Dit heeft mijn volledige instemming.

Het scheppen van zielen, maar ook het scheppen van het mensenras, is als het ware onze taakomschrijving geweest. Ik sta in de Hogere Rijken bekend als Ohara of onder de grappige bijnaam PC (afkorting van Prime Creator = Opperste Schepper – V). Ik ben niet de enige Opperste Schepper, aangezien er vele Universa zijn, maar wij behoren tot de oudste van de kinderen van ÉÉN, die wij allen zien als onze Grote Schepper, de vader van Allemaal. ÉÉN zal ook met u spreken over zijn/haar visie voor Alles op de huidige tijdlijn die u bewoont.

Voorspellingen van Ohara, Opperste Schepper

Nu zal ik u een paar voorspellingen geven van wat u waarschijnlijk zult gaan zien op uw planeet in het komende jaar, maar ik wil ook het huidige seizoen daarbij betrekken, aangezien u dit waarschijnlijk zult lezen voordat het jaar om is. De eerste ingrijpende verandering in de wijze waarop het leven op Aarde geleefd wordt, zal beginnen in oktober 2014 en daarmee zal heel snel de manier veranderen waarop alle sociale-, politieke-, onderwijskundige-, medische- en wetenschappelijke instellingen werken.

De eerste fase zal onder andere het vrijmaken van de miljarden aan dollars van het St. Germain-Fonds inhouden, die gebruikt zullen worden om alle oorlogsschulden van alle landen op de planeet af te betalen. Dit zal de financieel geketende landen bevrijden van de verschrikkelijke psychologische- en economische last van de blijvend meegedragen verwoestingen van de oorlog, in hun boekhouding. De volgende fase – met hulp van het Reagan-Mitterand-Wanta Fonds, zal helpen bij het afbetalen van de nationale schuld van de V.S., waardoor de nu reeds wankelende IRS (belastingdienst van Amerika – V) volledig overbodig en verouderd zal zijn. De Federal Reserve wordt nu reeds ontmanteld en verkocht aan de Chinezen, dus zullen alle economische- en wettelijke systemen als vanzelfsprekend overgaan naar en vervangen worden door NESARA.

Ik zal hier geen tijd besteden aan het volledig uitleggen wat NESARA is, omdat u daarover kunt lezen op diverse internetsites. Ik stel voor dat u eens gaat nalezen wat de geschiedenis is van dit nieuwe systeem in ontwikkeling, dat alles in het dagelijkse leven in de V.S. – en daarna over de hele wereld – zal veranderen. Bijna tweehonderd landen hebben getekend om de nieuwe systemen over te nemen, vanaf dit bericht in midden oktober.

Naarmate dit stap-voor-stap proces zich ontvouwt, zullen velen verbaasd staan over de snelle neergang van de U.S. Corporatie en de terugkeer van de Grondwettelijke wetgeving, die tot stand zal komen – als bij toverslag. Uiteraard zijn er vele jaren van werken achter de schermen voor nodig geweest door toegewijde Lichtwerkers – en die zullen door iedereen gekend worden in de komende maanden. U heeft helden onder uw rangen, Geliefden, en u zult verbaasd en verheugd zijn over hun identiteit.

Enorme hoeveelheden aan geld zullen beschikbaar komen door het St. Germain-Fonds om alle persoonlijke schulden te vereffenen – waaronder die van kredietkaarten, hypotheken, leningen voor auto’s en universitaire studies – om eenieder te bevrijden van het juk van schuld, dat de mensheid in slavernij heeft gehouden. Niemand zal worden uitgesloten van de welvaartspakketten; onze getalenteerde hackers (gelach) hebben reeds de rekeningnummers en de namen van elke bankrekening in de wereld achterhaald en zullen hen allemaal steunen. Afgelegen dorpen en inheemse volkeren zullen worden bereikt met een speciale overeenkomst, om in hun behoeften te voorzien.

De golven van voorspoed zullen over de planeet spoelen als een warm bad, waarbij gebieden die door armoede getroffen zijn verheven zullen worden, door te voorzien in helder water, voedsel en fatsoenlijk onderdak voor wie dat nodig heeft. Mensen uit alle lagen van de bevolking zullen hieraan deelnemen en hun energie en tijd steken in dit belangeloze werk om hun medemens te helpen – gewoon omdat ze het kunnen. De persoonlijke rijkdom, die zal voortkomen uit de herwaardering van de valuta, zal worden gebruikt met openhartige gulheid en op creatieve en originele wijze, wat zal leiden tot een ingrijpende toename in de gevoelens van vertrouwen en vriendschap, over de grenzen heen.

De zogeheten Ebola-epidemie zal worden gestopt door het toepassen van twee eenvoudige en werkzame behandelingen: nano-zilver, ontwikkeld door Dr. Rima Laibow en MMS, een oplossing van chlorinedioxide, ontwikkeld door Jim Humble. Beiden zijn effectieve anti-microbiële behandelingen voor het uitschakelen van deze ziekte, die gepatenteerd is in de V.S., hetgeen zal worden onthuld als de – door de Cabal geïnspireerde – in het geheim opgezette ‘ramp’, die bedoeld was om de macht te herstellen van hen, die voordeel hadden bij de krijgswet en grotere beperkingen op persoonlijke vrijheden. Het zal niet lukken, omdat u allen zult meehelpen om de behandelingen te verstrekken en vanwege het bereik van uw internet informatie-netwerken.

Een tweede ‘wereldbedreiging’, de moorddadige opkomst van ISIS (wiens naam bedacht is om de naam van onze geliefde Isis te belasteren) zal ook worden gestopt – eerst door de onthulling dat het helemaal geen radicaal religieuze burgergroepering is, maar een psychologische operatie van intrige, betaald en gestuurd door de CIA van Amerika, de Mossad van Israël en de inlichtingenbureau’s van Saudi-Arabië.

De radicale religieuze houding van sommige leden van die groep komen voort uit verfijnde hersenspoelingstechnieken en hun opleiding tot moordenaars. De leiders hebben gezocht naar werkeloze, wanhopige jonge mannen, die in hun rangen werden gelokt met de belofte van een hoge beloning en erkenning. Zodra éénmaal de fondsen voor deze doodseskaders worden afgesneden (met het verdwijnen van de Federal Reserve en gelijkaardige bank-oplichter operaties) zal de ‘rebellie’ een snelle dood sterven, en de leiders van hun Geheime Operaties zullen worden vervolgd en gevangen gezet, voor misdaden tegen de mensheid.

Tijdens de eerste zes maanden van het jaar zult u ingrijpende veranderingen gaan zien in landbouwkundige methoden en voedselproductie, wanneer de mensen snel overgaan van een vlees-proteïne eetpatroon, naar biologisch gekweekte groenten en fruit. De arrogante GMO-bedrijven zullen failliet gaan, omdat wereldwijd geweigerd wordt om hun producten te gebruiken, en kleinschalige boerderijen en familiebedrijven zullen enorm opkomen, wanneer het geld beschikbaar komt voor het opleiden en de wetenschappelijke steun voor boeren, die ‘de biologische toer’ op willen gaan.

Al de bovenstaande verbeteringen zullen versneld worden door de ontwikkeling van technologie voor gratis energie. Het zal niet nodig zijn om nieuwe technologieën te bedenken of te ontwikkelen. Ze zijn al volledig werkzaam, klaar om te worden aangepast voor kleine huishoudens of gebouwen zo groot als wolkenkrabbers. De technologie op zich werd gebruikt bij de vernietiging die plaatsvond op 11 september. Lees het zorgvuldig samengestelde boek van Judy Wood ‘Waar zijn de Torens naartoe?’, voor het bewijs dat deze technologie binnen handbereik is, in de verborgen diepten van de onderzoekscentra van de geheime regering, net buiten het bereik van de meeste van uw verkozen bestuurders. De deuren zullen worden opengebroken en de technologieën die oorspronkelijk aan uw geheime Cabal werden verhandeld door de Galactische duisteren, zullen worden vrijgegeven voor het goed van de mensheid.

Zo ziet u, Geliefden, de wereld waarin u over een jaar zult wonen zal voor u onherkenbaar zijn – zelfs in uw wildste dromen. U heeft dit mogelijk gemaakt door uw trilling te verhogen naar het niveau van 5D, hetgeen nodig is om uw Ascentie te volbrengen. U bent er al en uw geliefde Moeder Terra verheft u zachtjesaan naar steeds hogere dimensies, terwijl ook zij geneest en zich verheft, om de Paradijselijke Planeet te worden waartoe zij sinds haar schepping was voorbestemd.

Dan zal ik nu dit gesprek overgeven aan onze Grote ÉNE, de Bron van Alles, De Eeuwige, met dank dat ik het voorrecht heb gekregen om u dit nieuws van zege en feestvieren te brengen.

Voorspellingen voor 2015 van ÉÉN:

Dank u, geliefde Ohara. Ja, ik ben hier om te spreken met u, onze geliefde kinderen van Planeet Aarde, vanwege de huidige verschuiving die zich voordoet op uw planeet.  U, Geliefden, die uzelf zo lang beschouwd heeft als ‘alleen in het Universum’, leert nu hoeveel gezelschap u werkelijk heeft in deze overvolle kosmos. U heeft geleerd om te luisteren naar de stemmen van uw bomen; u ziet de liefdevolle gebaren van de zeewezens die gedurende eonen voor u gezorgd hebben, en over de gehele planeet voelt u een zekere verbinding en gemeenschap met elkaar, zoals nooit eerder.

Verschillen smelten weg in de hoge trilling van de energieën die ik u stuur, om u te verheffen uit de zware 3D naar de nieuwe samenstelling als kristallijnen lichamen, waarmee u zult opbloeien in de hogere dimensies. Wij sturen u deze Liefdestrilling met veel plezier en grote vreugde en wij bekijken de reacties van ieder van u met grote interesse. Sommigen van u klagen en houden hun hoofd vast in verwarring, terwijl uw brein klopt door de hoge trillingen. Anderen zijn er voldoende aan gewend geraakt en gaan gewoon verder met hun dagelijkse meditaties, ze zoeken nieuwe gevoelens om over na te denken en in zich op te nemen. Dat is een goede werkwijze, omdat het achtbaaneffect van deze hoge energieën zich zal doorzetten in het nieuwe jaar, terwijl uw geliefde Terra zich steeds hoger verheft.

Het komende jaar zal er één zijn van nieuwe avonturen, nieuwe vrienden, groter wordende verwachtingen en een evoluerende, veranderende, innerlijke ervaring van uzelf. De ‘U’ die u dacht te zijn opent zich reeds, zoals de lotusbloem die u zo graag gebruikt ter illustratie van groei en openbloeien. Zo zult ook u groeien, op nieuwe en opwindende manieren. U leert om de beheersing te nemen over elke gedachte, gevoel en handeling, om diep te reiken in uw – ooit verborgen – onderbewustzijn, om alle geheimen te ontdekken en alle duistere hoeken te hernieuwen – en intussen viert u feest.

Het komende jaar zal een nieuwe houding brengen in alle geesten en harten van de mensheid, waarbij u eindelijk werkelijk de betekenis zult leren van vergeving en onvoorwaardelijke Liefde. De meesten van u hebben deze begrippen toegepast op de oude manier – door uzelf te dwingen de dingen te aanvaarden die u niet fijn vond of die u pijn bezorgden, omdat u geen tegenwerping wilde maken of ‘oordelend’ wilde overkomen. Wel, Geliefden, u bent nu klaar voor een nieuw niveau van onderscheidingsvermogen, waarbij u vast kunt houden aan uw principes, terwijl u ziet dat dit de meest liefdevolle benadering van het leven is.

Wanneer u weigert van onaangename en onplezierige omstandigheden te aanvaarden, dan legt u de lat hoger en nodigt u anderen uit om bij u te komen in een hogere trilling. Onvoorwaardelijk zijn in uw Liefde, betekent niet dat u vernietigend of gemeen gedrag goedkeurt of toestaat. Het betekent dat u het verschil kent, dat u niet meedoet aan de vernietiging van uzelf – hetzij als mededader of als slachtoffer – en dat u de energie van onvoorwaardelijke Liefde uitstuurt naar de dader, vanop een veilige afstand.

Ik vraag niet van u, Geliefden, dat u uzelf opoffert in naam van de Liefde. Ik zou nooit van u vragen om in een relatie of een partnerschap te blijven dat u pijn of verdriet doet. Zo werk ik niet. De strijd en de onaangenaamheden op de planeet zijn het resultaat van de nog resterende duistere gedachtevormen, de overblijfselen van duizenden jaren aan onderricht van de duisteren, die u psychologisch, fysiek en economisch hebben overheerst. Die tijd is voorbij.

Alle contracten die u bonden aan het leven tussen de duisteren zijn vervuld. Geen karma, geen voorbije levens, geen overeenkomsten die te maken hebben met uw leven hier, vereisen gelijk welke vorm van overvloedig of ongevraagd lijden. Uw gidsen en engelen zullen hard met u werken om ervoor te zorgen dat er zich geen andere problemen voordoen in uw leven, dan die waar u specifiek om gevraagd heeft voor uw eigen groei. Dit betekent dat elk probleem dat u tegenkomt in uw leven, ontworpen is volgens uw eigen richtlijnen, om u te helpen bij het oplossen van een beetje van de overblijvende restanten. Uw Hoger Zelf werkt met uw Gidsen om u nu deze lessen te bieden, zo zacht en effectief als mogelijk.

Het avontuur dat u heeft gekozen – om uzelf te verheffen binnen de tijdspanne van één leven – is nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van dit of gelijk welk ander Universum. Uw geliefde Sananda is bij u bij elke stap, net zoals uw andere liefdevolle Verheven Meesters, waarvan u velen bent gaan liefhebben en die u heel goed heeft leren kennen.

Wij bieden u nu elke mogelijke hulp en bijstand, maar er is nog steeds een onderdeel van dit proces dat velen van u nog niet volledig begrepen hebben. U moet aan het werk gaan en diep in uzelf graven – Diep in Uzelf Duiken, zoals Ohara het heeft genoemd – als u de diep ingesleten schaduwen van geloof, mening, overtuiging en houding wilt afschudden, die u zijn ingeëtst door de duisteren.

Ziet u, dit zal het Jaar van de Onthullingen zijn in ieder opzicht, maar voor ieder van u zal het meest belangrijke onderdeel daarvan zijn; die onthullingen tussen u en uzelf – en tussen u en mij. Wij zijn één, u en ik, en ik ben Zuivere Liefde. Het is uw bestemming om dag na dag te groeien, om de plek in uzelf te bereiken waar ook u Zuivere Liefde bent en om daar te leven, ieder moment van elke dag.

Ik omarm u, ik heb de Adem des Levens in uw wezen geademd. U bent mijn Geliefde en ik ben de uwe. Wij zullen nooit gescheiden zijn, want ik zal in Liefde blijven met u, ongeacht waar u gaat of wat u doet. Ik verwelkom uw liefde, maar zelfs als u mij vergeet of mijn aanwezigheid negeert, dan blijf ik zonder einde van u houden. Onze vreugdevolle ervaring van Eenheid hangt enkel af van uw aanvaarding van onze Zuivere Liefde. Keer u tot mij, Liefste, dan zullen wij tezamen verblijven in eindeloos Licht. Wij zijn Eén.

Ik ben eeuwig de uwe,
ÉÉN

Genoteerd door Kathryn E. May, 16 oktober 2014, 11 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.