When you believe – Celtic Women

When You Believe”
Many nights we’ve prayed
With no proof anyone could hear
In our hearts, a hopeful song
We barely understood
Now we are not afraid

Although we know there’s much to fear
We were moving mountains long
Before we knew we could, oh yes

Vele nachten hebben we gebeden
zonder bewijs dat iemand ons kon horen
in ons hart een lied van hoop
dat wij nauwelijks begrepen
Nu zijn we niet bang

hoewel er veel te vrezen valt
Wij hebben bergen verzet lang
voordat wij wisten dat wij dat konden

Refrein:
There can be miracles when you believe
Though hope is frail, it’s hard to kill
Who knows what miracles you can achieve
When you believe, somehow you will
You will when you believe

Wonderen zijn mogelijk als je gelooft
Hoewel hoop kwetsbaar is, is het onuitroeibaar
Wie weet welke wonderen jij kunt volbrengen
Als je erin gelooft, dan zal het je lukken
Het lukt je, als je erin gelooft

Oh yeah, in this time of fear
When prayer so often proves in vain
Hope seems like the summer birds
Too swiftly flown away
Yet now I’m standing here
My heart so full I can’t explain
Seeking faith and speaking words
I never thought I’ll say

O ja, in deze tijd van angst
wanneer gebeden zo vaak nutteloos lijken
Lijkt hoop op de zomervogels
die te snel zijn weggevlogen
Maar hier sta ik nu
mijn hart zo onuitsprekelijk vol,
op zoek naar geloof en ik spreek woorden
die ik nooit gedacht had te zeggen

They don’t always happen when you ask
And it’s easy to give in to your fears
But when you’re blinded by your pain
Can’t see the way, get through the rain
A small but still, resilient voice
Says hope is very near, oh

Ze komen niet altijd als je het vraagt
en het is gemakkelijk om toe te geven aan je angsten
Maar wanneer je verblind bent door je pijn
de weg niet ziet, niet uit de regen geraakt
dan zegt een zacht, hardnekkig stemmetje
dat hoop heel dichtbij is

Refrein:

You will when you
You will when you believe
Just believe
I believe, I believe
Just believe
You will when you believe

Je kunt het als
je kunt het als je gelooft
Geloof gewoon
ik geloof, ik geloof
Geloof gewoon
Het lukt, als je gelooft

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen