Voorbij de Regenboog

“Over The Rainbow” – ‘Voorbij de Regenboog’

Over the rainbow
Somewhere over the rainbow way up high
There’s a land that I heard of once in a lullaby
Somewhere over the rainbow skies are blue
And the dreams that you dare to dream really do come true

Ergens voorbij de Regenboog heel, héél hoog
is er een land waarover ik gehoord heb, ooit in een wiegeliedje.
Ergens voorbij de Regenboog, daar is de lucht blauw
en de dromen die je durft te dromen, komen uit.

Someday I’ll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That’s where you’ll find me

Op een dag zal ik wensen bij een ster
en ontwaken met de wolken heel ver achter mij.
Waar problemen smelten als snoepjes,
ver boven de schoorstenen
daar zul je me vinden.

Somewhere over the rainbow bluebirds fly
Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can’t I?

Ergens voorbij de Regenboog vliegen vogeltjes.
Vogels vliegen voorbij de Regenboog, waarom, o waarom ik dan niet?

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow why, oh, why can’t I?

Als blije, kleine vogeltjes vliegen
voorbij de Regenboog, waarom, o waarom ik dan niet?

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.