BTR: Visualisatie en Lichtwerk

BTR-uitzending: VISUALISATIE en LICHTWERK
14 januari 2016

BTR 13 januari 2016Deze Visualisatie start op 25:58 …

Ashtar via Christine

… Wij zijn zo blij om hier te zijn! Dit onderwerp komt echt precies op het juiste moment, het is zo volmaakt voor iedereen daar op de oppervlakte, maar ook voor ons Hierboven.

Ik zal het uitleggen, maar omdat het belangrijk is om tot het diepste te voelen wie u bent en om u veilig te houden terwijl we dit onderwerp behandelen, wil ik eerst dat iedereen met mij meedoet. Adem diep in want wij gaan onze Ascentie-Zuilen verlichten – en wees niet verbaasd dat ik de mijne óók verlicht … natuurlijk heb ik een Ascentie-Zuil: wij ascenderen allemaal – altijd en voortdurend.

Nu dus, allemaal samen … adem diep in, heel diep … nog wat dieper en laat dan heel rustig en zachtjes uw adem gaan, tot alle lucht verdwenen is – tezamen met alle spanningen en stress van uw leven, van deze dag en ook van deze uitdagende tijden … Haaaaaa … velen van ons hier in – wat u noemt – uw luchten, doen nu met ons mee.

Deze uitzending ben niet alleen ik – Ashtar – hier, maar de Hemelse Schare en de machtige Galactische Lichtkrachten zijn er ook allemaal, ze doen mee en allemaal scheppen en verlichten wij onze Zuilen, wij richten er onze aandacht op en ons Licht en onze Liefde.

Zie de Diamant in het centrum van uw brein en laat haar nog méér stralen, verlicht ook de Diamant in het centrum van uw hart en die in uw zonnevlecht. Kijk ernaar en zie ze, ik verzeker u dat ze er zijn en als ik zeg ‘zie ze’ dan doet u dat op eender welke manier waarop u dat kunt: door ze waar te nemen, ze u voor te stellen, er de intentie aan te geven, er aan te denken … u kunt het niet fout doen.

De manier waarop u ze ‘ziet’ is overeenkomstig de manier waarop u dat voor uzelf heeft bepaald, op deze Planeet. Sommigen van u stellen zich de Diamanten misschien voor in het centrum van uw brein, hart en zonnevlecht; anderen zien ze misschien als een kleur, een helder licht of een flakkerend vuur; anderen zien niets voor hun geestesoog maar voelen orbs, of een intensiteit of een gloed – dat alles valt onder ‘zien’ en het is allemaal volmaakt.

Nu dan, terwijl u dit doet reikt u met uw bewustzijn, uw aandacht, omlaag … helemaal omlaag in de Aarde – de prachtige Planeet waarop u zich bevindt – helemaal omlaag naar het centrum van de Aarde, de kristallen kern waar onze geliefde Terra op ons wacht, om ons te omarmen met haar bewustzijn, haar troost, haar Liefde. En tegelijk reikt u met uw Energie doorheen uw kruinchakra bovenop uw hoofd, en stuurt u uw intentie en uw Energie omhoog om Moeder en Vader te begroeten, die onmiddellijk hun HoningLiefde over u beginnen uit te storten. Sta de HoningLiefde van Moeder en Vader toe om u tot rust te brengen, u te vervullen, te herstellen en te voeden – dit is zo uniek! Het vult uw Zuil van Licht, uw Ascentie-Zuil met hun Essentie, hun tederheid, hun genegenheid voor u, hun steun voor uw opdracht, hun Liefde.

Merk op dat uw Ascentie-Zuil een echte Zuil van Licht is, Zij bezit een zekere integriteit en als u uw armen zou uitstrekken dan zouden de meesten van u de wand van uw Zuil van Licht kunnen voelen, in een cirkel helemaal rondom u.

Alles wat wij vanavond doen en alles in onze Ascentie, doen wij vanuit deze prachtige Ascentie-Zuil. U doorbreekt nooit haar barrière – dit houdt in dat u dus altijd veilig bent. U bent altijd … ondergedompeld in Liefde … en zo beginnen wij nu de samenwerking, wij overleggen met elkaar – ieder van ons vanuit zijn vurige Zuil – om één machtige Zuil te maken, maar merk daarbij op dat de schitterende veiligheid van de integriteit van uw eigen Zuil van Licht op geen enkele wijze wordt aangetast, zij verandert niet, ze gaat niet op in de andere … terwijl wij zo staan vormen we enkel een grotere Vlam.

Oké, laat ons dit schitterende onderwerp behandelen. Laat mij u dit vertellen: stel dat wij op de New Jerusalem zijn en dat wij bij een Planeet aankomen … zeg … de Aarde. Op de New Jerusalem, dat zoals u weet een enorm groot Schip is, bevindt zich een alles omvattend gevoel van eensgezindheid, van bewustzijn, van gevoel, van communicatie en Liefde … dit alles is vanuit 5D en hoger. Dat is dus hoe wij bij de Planeet aankomen om te zien, te helpen, om samen te werken en te steunen.

Nu dan, in dit geval is het het collectieve bewustzijn van de Oppervlakte Aarde die ook een welbepaalde resonantie heeft van waaruit zij werkt – hoe zij zich voelt, hoe U zich voelt, hoe u het leven ziet en ervaart – dat verschilt nogal van het onze. U heeft nog steeds veel stress en spanningen en zorgen, u moet nog steeds een enorme inspanning leveren om uw opdracht te volbrengen, terwijl dat in 5D totaal anders is.

Terwijl wij u benaderen zijn wij ons daarvan bewust en beseffen wij dat er een samengaan zal zijn van 2 culturen, 2 verschillende resonanties … nu hebben wij het geluk dat wij al op een hoog niveau ervaren hebben dat alles altijd Eén is, dat alle Wezens altijd Eén zijn. Daarom is het voor ons gemakkelijker om vanaf onze kant de Brug te bouwen, en ik heb mijn staf en mijn bemanning van de New Jerusalem al vaker verteld om het zo te beschouwen: stel je eerst een zone voor – ik zal dit vertellen op een manier die u ook zult kunnen waarderen – stel u een meringuetaart (eiwitschuimtaart – V) voor (Kathryn lacht zachtjes op de achtergrond).

Je hebt de korst, die stelt de Aarde voor. Dan heb je de vulling en daarna de meringue.Die luchtiggeklopte meringue is 5D, waar wij vandaan komen. De korst, die zo heerlijk en interessant is en verrukkelijk smaakt en een hele bijzondere ervaring biedt – en persoonlijk geef ik de voorkeur aan een korst van fijngemalen koekjes of een heel bros, huisgemaakt deeg, dat heerlijk ruikt en geweldig is om zoveel redenen – en in het midden is dan de vulling, de zone tussen twee werelden die samengaan … allemaal tezamen zijn ze een Goddelijke ervaring van een taart.

Ik hoop dat u begrijpt waar ik u mee wil prikkelen: dat er geen ‘goed’ of ‘fout’ is in dit verhaal. Er is enkel maar een overheerlijke taart! Zo is dat … maar als u deze tijd waarin u nu leeft op eenzelfde manier kunt bekijken, dan bent u niet langer op gelijk welke wijze ondergedompeld in, afhankelijk van of gebonden aan de matrix – die u kunt vergelijken met de korst van de taart – maar u bent nog niet volledig meringue.

U bevindt zich nog in de vulling, de tussenlaag … en hoe bewegen we ons daar in voort? Hoe kunnen wij met ons allen op elegante wijze dat stuk doorkruisen? We kijken dus niet naar 3 afzonderlijke delen: korst, vulling en meringue … we noemen het gewoon ‘taart’!

Kathryn en Christine lachen nu en ik zie velen van u denken ‘dat klinkt goed!’ (Ashtar lacht) maar juist daarom: het moet goed klinken, het moet opwindend zijn, het is allemaal heerlijk en verbazend. Niets ervan is ‘fout’ of ‘oud’ – het is enkel maar een hele taart, meer niet.

Laat ons nu een stapje verder gaan. U bevindt zich nu dus op die plek die wij voor het gemak even de taartvulling zullen noemen. Dit kan lastig zijn, maar het hoeft u niet te verontrusten, het hoeft niet … moeilijk te zijn. Dit keer kunt u onmogelijk falen.

Wat we dus gaan doen is – in onze verlichte Zuilen van Licht, ieder van ons hier op de Schepen, zowel de New Jerusalem … maar eerlijk gezegd zijn ook alle anderen nu aan het meeluisteren – wij gaan beginnen met van hieruit heel voorzichtig te reiken … wij gaan onze Liefde sturen, op een hele warme manier en wij beginnen daar nu mee. Wij beginnen daar hier mee, omdat dat voor ons heel gemakkelijk is – wij hebben immers het overzicht van de Hogere Dimensies waar alles gratievol is, alles wordt begrepen …

Voelt u dat? Wij sturen zachte Golven van warmte, Liefde en vriendschap naar u toe.

Nu dan, … wij hebben dit zachtjesaan opgebouwd, zodat wij dit gemakkelijk konden doen. Daarom ga ik u nu iets vragen … een gunst … en het is een aanwijzing over hoe u van hieruit verder kunt gaan in deze uitdagende tijd van overgang.

Wij erkennen dat het uitdagend is, u zult gewoon uw oude overtuigingen en meningen moeten versoepelen en ik wil hier meteen aan toevoegen dat u nooit in gevaar zult zijn als u uw Zuil van Licht verlicht, u innig verbindt met Terra, Moeder en Vader uitnodigt om uw Zuil te vullen met hun Liefde en u uzelf midden in uw Zuil plaatst, zoals wij net gedaan hebben.

U kunt ook erkennen dat de overtuigingen en meningen en strategieën die u had tijdens uw 3D-leven in de Matrix u goed van dienst zijn geweest, maar het zijn niet dezelfde begrippen en inzichten als het leven in een Hogere Dimensie. Je hoeft ze dus niet ineens allemaal af te wijzen, omdat u zich nu in een unieke positie bevindt, waarbij u leeft in beide werelden – en zelfs nog in veel méér, als u de waarheid wilt weten.

Maak in plaats daarvan – soepel en met humor – de keuze om uw overtuigingen en werkwijzen losser te maken, welke u altijd heeft gebruikt om te leren en inzicht te krijgen … want in plaats daarvan … met ons allen Hierboven die u onze meest tedere Liefde, humor en warmte sturen in een innig samenzijn waar wij zo naar verlangen.

Met uw eigen Zuil die helder brandt en met al de Liefde die wij over u uitstorten, veilig in uw eigen Zuil van Licht laat u uw overtuigingen een beetje losser … ze zijn u goed van pas gekomen in 3D … maar u bent Meesters en nu kunt u ze loslaten en zo rechtstreeks naar de Hogere Dimensies glippen. Het is bijna alsof … zeg maar … hoe u het ervaren heeft toen u leerde rolschaatsen. De techniek die u toepaste en hoe u uzelf in evenwicht hield. Zo eenvoudig is het! Goed zo … wij stralen nu naar u uit, hoe het voelt om in de Hogere Dimensie te zijn … daar willen we mee beginnen.

We willen beginnen met u te vertellen dat u niet kunt falen en dat u allen bent voorbestemd om multidimensionaal te zijn, om te schitteren en tot uw volledige vermogens terug te keren. U kunt niet falen en u kunt het niet fout doen!

Rustig maar! Wij zullen deze lessen verderzetten in de komende weken. Dit is voor vanavond al kolossaal en méér dan voldoende om te beginnen met het uitstralen van wat wij u toesturen, en kijk eens hoe u nu al vanaf uw kant ons ontvangt en Liefde terugstuurt!

Dat is de Regenboogbrug! Dat is het!

U heeft gereisd zonder te bewegen – en toch, uw moed … precies op dit ogenblik … nu u allen dit oppikt en gaat gloeien en ons Liefde stuurt … ieder op uw eigen manier … verbaast ons.

Ziet u, wij kijken niet op u neer vanuit een Hogere Dimensie, wij kijken naar u, die dapper genoeg bent om in deze tijd geïncarneerd te zijn om dit door te maken – om u te herinneren wie u bent en dat weer op te eisen: u bent een wezen van onvoorstelbaar Licht en Liefde, voor wie deze dingen vanzelfsprekend zijn!

Dus, hiermee buig ik voor u, ik neem uw hand, ik kus uw wang … ik ben uw Ashtar, altijd tot uw dienst en u altijd dankbaar.

Wij zullen verder gaan met deze ervaringen en ze verder uitbouwen.

Namens de machtige Galactische Vloot die u warmte en Liefde en de grootst mogelijke steun toezendt, zeg ik u: Wij houden van u.

Engelstalige audio-versie:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2016/01/14/crossing-the-rainbow-bridge-ashtar-sananda-and-serapis-bey

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.