BLOG: Verwarring, onzekerheid en twijfel

23 maart 2016

Verwarring, onzekerheid en twijfel …
zijn NIET van het Licht!

BLOG: 2016 03 XX: Verwarring, onzekerheid en twijfel, Ahmet Utgan

foto: Ahmet Utgan

Laat me eerst even vertellen, dat wij het als onze taak zien om aan onze lezers informatie door te geven. Aangezien de meeste informatie wordt ontvangen door Engelstalige channelers zorgen wij voor de vertaling.

Wij achten onze lezers beslist wel in staat om zèlf te bepalen welke berichten of info er weerklank vinden in hun eigen hart en hun eigen Waarheid. Daarom plaatsen wij ook wel eens berichten die ook voor ons verwarrend zijn of waarvan de Waarheid wat moeilijker te bepalen is. Zo ook de recente berichten omtrent President Obama. Inmiddels is er alweer een bericht uitgestuurd die eerdere berichtgeving tegenspreekt. De vertaling daarvan vindt u op onze website.

De aanleiding voor deze blog is het bericht over het aanstellen van Paul Ryan als nieuwe President (klik HIER) en het tegenbericht dat Steve Beckow daarover schreef (klik HIER). Het is allemaal nogal verwarrend en ook latere berichten geven niet echt duidelijkheid.

Het benoemen van een nieuwe President die dienstbaar zou zijn aan het Licht was enerzijds goed nieuws, maar de vraag stelde zich: Obama dient toch ook het Licht – heeft hij dan iets fout gedaan, dat hij zijn taak niet mag afmaken? Het antwoord daarop voelde als een ‘neen’.

Ik denk dat het bericht over de nieuwe President wellicht wat voortijdig was. Fout of onjuist wil ik het niet noemen, aangezien ik niet het ‘hele plaatje’ zie of ken.

Toen ik voor het eerst hierover hoorde dacht ik meteen ‘Ze gaan Obama toch niet al die jaren hebben laten ploeteren en dat er nu iemand anders het succes van gaat behalen’? Mijn hart ging uit naar Obama en zijn gezin … in alle berichten vertellen Zij ons dat wij ‘Geëerd en gevierd’ zullen worden – en dan zou uitgerekend Obama met stille trom van het toneel verdwijnen … dat voelde echt niet goed.

Maar er waren geen tegenberichten en er was geen verdere info … dus heb ik het bericht vertaald en naar onze lezers laten gaan. Eventuele info zou dan later wel volgen. Die info kwam er in een bericht van Steve Beckow. Hij channelt al jaren onder andere AE Michael en ook ‘de Groep’. In het verleden heb ik vaker teksten van hem vertaald.

Aan de hand van oude berichten verklaart hij waarom die info volgens hem onjuist zou zijn. Hoewel hij ‘oude’ berichten aanhaalt, is de Waarheid die daarin staat natuurlijk tijdloos …

Dit is – met al die verschillende info in gedachten – mijn aanvoelen over dit alles:

President Obama is op dit ogenblik nog steeds in functie. Zijn werk is nog niet klaar en hij kan/zal/mag zijn opdracht verder zetten volgens plan. Hij zal er ook bij zijn als NESARA/GESARA wordt aangekondigd. De weerstand tegen zijn plannen en voorstellen is op dit moment nog vrij krachtig, maar al minder dan de voorgaande jaren en zelfs maanden. Als we de Cabal vergelijken met een slang, dan kunnen we stellen dat de kop er af is maar dat het lijf nog kronkelt – maar daar wordt op gewerkt … en wij kunnen daaraan meewerken!!

Het bericht van Steve Beckow begint met een tekst van lezeres Mary. Zij geeft een hele mooie visualisatie voor de president en ik wil u vragen om die te doen – wanneer het u uitkomt en zo vaak als u wilt. U helpt daarmee rechtstreeks het werk van President Obama – en daarmee dus óók de RV en NESARA!

Ik kreeg van iemand de vraag: de ene keer zeggen ze ‘we zijn er!’ en dan weer ‘er is nog werk te doen voor de Lichtwerkers’ … Dat is inderdaad verwarrend … en het kan leiden tot twijfel en ontmoediging. Niet doen hoor! Dat haalt de energie omlaag en dat is nu juist niet de bedoeling! Ik zal proberen het uit te leggen – en hopelijk kunt u daarna ook uw energietrilling weer verhogen/hoog houden …

Het klinkt misschien wat raar, maar toch zijn beide uitspraken correct: ‘We zijn er … we hebben het gehaald’ – alleen moet dat nog zichtbaar/tastbaar worden in onze wereld en dat is nu precies waar het probleem zich voordoet!

Het kleine beetje macht dat de Cabal in werkelijkheid nog heeft, is niet voldoende om nog voor grote problemen te zorgen. Dat die zich toch steeds weer voordoen, komt door ‘de mensen’ – door hen die (nog) niet ontwaakt zijn of niet willen/durven ontwaken. Zij leven nog in de illusie van de Matrix, zij geloven nog in wat zij om zich heen zien gebeuren. En de energie die zij voortbrengen met hun angst, twijfel en boosheid … is de extra steun waarmee de Cabal toch nog kan werken.

Neem bijvoorbeeld de verschillende reacties op de gruwelijke gebeurtenissen die gisteren in Brussel plaatsvonden. Ontwaakte mensen en Lichtwerkers zien hierin een gelegenheid om nog méér giftige energieën te transmuteren en om zoveel mogelijk Licht daarheen te sturen. Zij die nog niet ontwaakt zijn zien hierin een bewijs dat er niets veranderd, dat de wereld en de mensheid verdoemd zijn, dat het alléén maar erger wordt … zij raken zo verstrikt in hun angst en doemdenken, dat ze een grote hoeveelheid negatieve energie voortbrengen en zodoende datgene in stand houden waar zij zo bang voor zijn. Zij zijn dus ook mede verantwoordelijk voor de vertraging van onze Ascentie …

Mag ik u er nog een keer op wijzen dat het beslist niet mijn bedoeling is om iemand ‘de schuld te geven’ of ‘met de vinger te wijzen’. Deze mensen hebben geen ‘schuld’ – zij volgen slechts hun karmische contract of de keuze van hun vrije wil … net zoals wij dat ook deden en nog steeds doen. Er is hier dus geen sprake van goed of fout – alleen van keuzes die onze opgang naar het Licht bevorderen of juist belemmeren.

Op dit ogenblik zijn er naar mijn aanvoelen (en uit wat ik lees op het internet) nog steeds iets méér mensen die de illusie volgen, dan er Lichtwerkers zijn. Om hun invloed tegen te gaan moeten de Lichtwerkers dus steeds opnieuw nog méér Lichtwerk doen.

Ik heb wel het idee/de ervaring dat ons werk steeds gemakkelijker gaat. Misschien niet voor de Transmutatie Teams, want ik neem aan dat hun werk nog behoorlijk zwaar is, maar voor de Lichtwerkers die bijvoorbeeld via meditatie of visualisatie meehelpen om de energieën te verhogen/hoog te houden, is het wegvallen van steeds meer duistere/negatieve energie wel merkbaar. Dat op zich is dan weer bemoedigend, lijkt me!

Wat ook bemoedigend is, is het beeld wat ik doorkreeg toen ik me gisteren richtte op het gebeuren in Zaventem – met name op de zielen die daarbij zijn overgegaan. Indien nodig had ik daar mijn hulp willen aanbieden, maar dat hoefde niet want dit is wat ik ‘zag’ …

Een persoon staat in de vertrekhal, gewoon rechtop. Plots trilt het beeld (ik hoor geen geluiden, ik zie alleen energie) en ik zie die persoon vallen. Nog vóórdat het fysiek lichaam de grond raakt, is de ziel al opgevangen door de Engel die klaarstond. Er is geen sprake van angst of paniek bij deze ziel, er is alleen even onzekerheid ‘of het wel echt’ is. De Engel stelt de ziel gerust en geeft wat uitleg over het afronden van het karmisch-/zielencontract. Dan zie ik de vreugde op het gezicht van die ziel en wordt de Lichtenergie om hen heen zo sterk, dat ik ze niet meer kan waarnemen.

Dit is gedaan voor al de zielen die gisteren bij de aanslagen in Brussel zijn overgegaan. Er waren veel méér Engelen en Lichtwezens aanwezig om ook de gewonden en getraumatiseerden op te vangen, maar die heb ik slechts vaag waargenomen.

Al met al kunnen we stellen dat we er ‘zo goed als’ zijn … maar dat de fysieke gewaarwording ervan nog op zich laat wachten. Laten wij ons daardoor niet tegenhouden, maar juist nog méér inzetten om Licht en niets anders dan Licht aan te trekken en uit te sturen naar de Aarde en de mensheid. Dat houdt ook onze energie hoog en daar voelen wij Lichtwerkers ons toch nog altijd het beste bij … waardoor de energie nog méér verhoogd wordt!

Zo dragen wij ongemerkt en moeiteloos bij aan de Ascentie … die dichterbij is dan wij nu kunnen zien!

Liefs,
Veerle

25 maart 2016

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.