Blog naar aanleiding van lezersvragen

… de RV komt er dus niet omdat wij nog twijfelen? …
Het is niet zozeer omdat wij ’twijfelen’, maar vooral omdat wij ‘niet geloven’! En dat hebben we te danken aan de Cabal die ons altijd heeft voorgehouden dat wij ‘niets waard zijn en nergens recht op hebben’ – behalve dan de kruimels die ze ons af en toe hebben toegeworpen om ons koest te houden.

Zodra wij … echt, oprecht en onvoorwaardelijk … gaan GELOVEN – niet in hun ‘beloftes’, niet eens in ‘Hen’ maar in de eerste plaats ‘IN ONSZELF’, in wie wij zijn en waar wij vandaan komen en wat wij kunnen … DAN pas kunnen wij ONZE belofte aan onszelf waarmaken: onze terugkeer naar Huis, onze Ascentie naar het Licht … voorafgegaan door de RV, Disclosure en de Lichtkamers, en alles waarvan Zij ons vertellen dat het op ons wacht. Niet als belofte, maar als vaststelling van feiten die Zij al kunnen zien in hun NU, maar die voor ons nog niet zichtbaar zijn omdat wij nog teveel vastzitten in het ’toen’ en ‘morgen’. Want ’toen’ waren wij niks waard, dus ‘morgen’ zullen we nog steeds niks waard zijn … iets in die strekking is bij veel mensen nog steeds de norm.

De niet ontwaakte mensen (en sommige ontwaakte mensen ook nog) DENKEN dat de Hemel ‘belooft’. Dat zou inhouden dat Zij iets geven wat van Hen is en het dus ook kunnen achterhouden of wegnemen. Maar dat is niet zo. De RV en alles wat daarmee samenhangt IS VAN DE MENSEN DIE OP AARDE HET EXPERIMENT ZIJN AANGEGAAN. Voordat we eraan begonnen, hebben we in ons contract ook onze einddatum EN onze vergoeding afgesproken.

We bezaten alles (in de Lichtrijken) en we zouden voor de duur van het project weinig/niks hebben, maar het zou in bewaring blijven en we zouden het uitbetaald krijgen aan het einde van het experiment. Dit is een simpele, duidelijke afspraak. We hebben alleen gedurende het experiment zèlf gevraagd om een paar aanpassingen aangaande de omstandigheden waaronder we het wilden uitvoeren en dan hebben we ook nog wat extra hordes erbij genomen. Dat loopt nu allemaal ten einde en dus gaan wij nu terugkrijgen wat altijd al voor ons bestemd was. Dus niks geen belofte van de Hemel … deze rijkdommen komen ons toe. Alleen is nog niet iedereen daarvan overtuigd en zijn er een heel aantal (duistere/tegenwerkende) krachten die er alles aan doen om ons te doen geloven dat we het niet ‘verdienen’ – om vervolgens te proberen het zèlf in handen te krijgen.

Maar … de Hemel wéét dat het van ons is en wil dus ook dat het NAAR ONS terugkomt. De Hemel doet er alles aan om te voorkomen dat de lijkenpikkers/aasgieren er met onze bezittingen vandoor gaan. Dus zolang er ook maar een kleine kans bestaat dat onze beloning NIET bij ons terechtkomt, gaan zij niet over tot uitbetaling ervan. Ik ben daar héél blij mee, ik wil ook graag ontvangen wat van mij is. Als ik er dan van wil delen, is dat mijn keuze en daar heeft een Cabal niks mee te maken, toch?

Vader en Moeder God ZIEN dat wij het in ontvangst nemen, dat het allemaal naar ons gaat komen. Als zij dus zeggen dat Zij het al zien in het NU, dan is dat alleen maar een bemoediging in de zin van: ‘geen nood, er kan niks meer mis gaan, het komt jullie toe en jullie zullen het ook krijgen. Er is niemand meer die er met jullie beloning vandoor kan/zal gaan. Het is slechts een kwestie van tijd, maar van uitstel komt zeker géén afstel’. Ik vind dat bijzonder bemoedigend, telkens als ik zoiets lees! Mocht ik ooit twijfel gehad hebben dan zou die daarmee worden weggenomen. Niet omdat ze iets ‘beloven’, maar omdat ze ons ‘verzekeren’ dat het zo zal gaan. Om het ‘wanneer’ maak ik me totaal geen zorgen … ik vind deze ‘wacht’-tijd ook heel mooi en spannend! Dus, twijfel niet, wees niet ontmoedigd.

Ik vertaal al méér dan 30 jaar spirituele teksten, waarvan met name de laatste 10 jaar vrijwel uitsluitend teksten met/over/aangaande RV en Ascentie. En al vanaf de eerste teksten werd er gesproken over ‘spoedig’ en ‘binnenkort’. Ik heb in al die jaren nooit – nog NOOIT! – getwijfeld aan wat er gezegd werd of ben ontmoedigd geweest als ‘het toch niet gebeurde’. Ik ben wel vaker boos geworden en ben tegen Hen van leer getrokken: dat Ze dit niet konden maken, dat het genoeg was, dat het wat mij betreft vorige week al had mogen plaatsvinden, enz … en dat dan niet in stilte, nee, dat deed ik luidop en ook als er mensen (mijn groep) bij waren. Maar die boosheid kwam juist voort uit het wéten dat het allemaal wààr is, dat ‘het eraan zit te komen’ … dus niet uit twijfel.

En teleurgesteld ben ik ook nog nooit geweest – toch niet over iets wat met de berichten te maken heeft. In mensen daarentegen wel – vaak genoeg … tot ik begreep/inzag waar het vandaan kwam, dat het niet lag aan mijn inzet, of mijn gebrek aan geduld, of mijn ontoereikende uitleg. Maar dat het nu eenmaal op ‘des mensen’ wegen ligt om bijeen te komen en uiteen te gaan, als in een golfbeweging. En dat dat mag, dat het goed is zo. Als dat besef éénmaal was doorgedrongen, dan vielen alle negatieve emoties weg en bleef alleen Liefde over … en ‘dank je wel’ voor de Les die geleerd werd.

… hebben wij mensen ‘schuld’ aan het feit dat de Cabal nog steeds roet in het eten kan gooien? …
Neen. Zijn wij mensen de Oorzaak van? Ja. Als wij schuldig waren, dan zouden we het bewust en opzettelijk keer op keer verknallen. Dat is niet zo, wordt ons ook keer op keer gezegd en verzekerd. Dat wij de oorzaak ervan zijn, dat klopt wel. Meestal onbewust (immers: wie bewust is werkt over het algemeen méé en niet tegen) denken, zeggen en doen de mensen nog dingen die een energie voortbrengen waar de Cabal weer even mee vooruit kan. Het is niet meer zoveel als de voorgaande jaren en het wordt steeds minder, maar de volgelingen van de Cabal weten heel goed niet alleen wèlke knopjes ze moeten indrukken maar vooral ook bij wie ze dat moeten doen om de grootst mogelijke opbrengst te krijgen. En zolang de mensen daar nog in meegaan (dus zolang ze nog slapen) zijn en blijven ze de oorzaak – zo simpel ligt dat nu eenmaal.

… wij hebben toch niet om dat geld gevraagd? En het wordt ons wel telkens beloofd …
Ik gaf hierboven al aan: de Hemelingen BELOVEN niks – want het is niet aan hen om te beloven, het is niet de bedoeling dat ze iets (wat dan ook) beloven wat wij hier tastbaar zouden moeten kunnen waarnemen/ontvangen. Het is aan ons om onszelf te brengen tot een niveau waarop wij het zèlf tastbaar kunnen maken.

Wat Zij wèl BELOOFD hebben, is dat ze ons zouden helpen. Dat ze leiding en bijstand en aanwijzingen zouden geven, zodat wij er alles aan kunnen doen om de weg vrij te maken voor wat ons toekomt. Die belofte hebben ze al die tijd gehouden: wij hebben alle mogelijke hulp AANGEBODEN gekregen … maar ivm onze Vrije Wil, was het aan ons om het te AANVAARDEN … en daar ging het héél vaak mis. Daar hebben wij géén schuld aan, maar we hebben het wel zèlf gedaan – dan kunnen we niet stellen dat Zij hun belofte niet zijn nagekomen.

In dit leven (en voor zover wij weten …) hebben wij niet naar dat geld gevraagd. Maar je moet je niet blind staren op dat geld (of het wel of niet komt, veel of weinig is, voor jou of voor een ander …). Dat geld waarover gesproken wordt is eigenlijk maar de kurk in de fles. Als die er eenmaal uit is, dan komt de zoete wijn pas. Door onze (menselijke) gerichtheid op dat geld, gaan velen voorbij aan het èchte grote nieuws: als die kwestie met dat geld achter de rug is, dan volgen er over de hele wereld nieuwe besturen (regeringen) en die gaan Disclosure aankondigen! Dan kan alle hulp die wij ooit gevraagd (en gekregen, maar vaak niet herkend) hebben, tastbaar, zichtbaar naar ons toe komen. DAN pas kunnen wij het Paradijs op Aarde gaan bouwen en krijgen! Voor mij is dàt waar het feitelijk om draait.

Ik heb zelfs al gezegd: houd het geld maar, doe maar meteen Disclosure wat mij betreft! Natuurlijk werkt dat niet zo, ik kan niet een compleet Hemels Plan omgooien – en dat is maar goed ook! Zolang de mensen gericht blijven op het geld, geven zij nog steeds hun energie aan de Cabal – zie je hoe onbewust dat gaat? Maar intussen oogsten die wel fijne nectar: mensen dromen van dat geld, verlangen ernaar, zijn boos dat het niet komt of teleurgesteld dat het zo lang duurt … VERGEET DAT GELD! Laten we ons richten op wat daarna komt! Dat is véél belangrijker!

Natuurlijk begrijp ik wel dat het zo moet gaan en ik heb al vaker gedacht dat het misschien een soort van test is … niet van/voor de Hemelingen maar voor ons. Dat we voor onszelf kunnen nagaan in hoeverre we ‘los’ zijn van de Cabal-patronen omtrent geld.

Het zou me niks verbazen als het zo was, ik acht mezelf echt wel slim genoeg om voor mezelf een dergelijke ‘proef’ in te bouwen in mijn Levensplan. En wellicht velen met mij, toen we bijeen zaten om deze tijden te plannen. Als dat zo is, dan hoop ik dat bij al mijn ‘medestanders’ ook héél snel een Lichtje zal gaan branden … waarmee we dan onze overige medereizigers kunnen helpen om het ook in te zien. En daarna op volle kracht doorstromen naar RV en vervolgens het Paradijs. Ik zie dat helemaal zitten, serieus!

Mensen zitten dus nog steeds verstrikt in hun angst … we zijn medeverantwoordelijk voor de vertraging van onze Ascentie. De Hemelingen schuiven ons geen schuld in onze schoenen. Ze geven aan waar onze schoenen nog wringen – voor ons, want wij dragen ze tenslotte! Zolang mensen nog met angst (of twijfel, boosheid, teleurstelling, wraak, wrok, haat, tweedracht …) bezig zijn, houden zij negatieve energieën in stand en dus houden ze die ook vast in hun energieveld. Ik herinner mij het verhaal van een kameel en het oog van de naald. Ik ben niet Bijbelvast, maar één ding is me bijgebleven: met volle bepakking kwam dat dier NIET door die kleine doorgang! Zo is het ook met ons … al is de Regenboogbrug onmetelijk breed en staan de Poorten naar 5D wagenwijd open: enkel en alleen ‘onbezwaard’ kunnen wij erover en er doorheen. En zo is het goed, want als we toestaan dat iemand negativiteit meebrengt naar 5D, dan begint daar de hele ellende overnieuw. Nee dank je, doe maar niet!

De daden moeten van ONS komen, niet van Hen. Zij hebben enkel hun woorden om ons tot daden te bewegen. Maar juist mensen van 3D zijn er héél goed in om dingen voor zich uit te schuiven (ook een erfenis van de Cabal, die dat graag zag omdat het onze opgang naar het Licht tegenhield en zij daarvan profiteerden. Maar ook hier weer: de Cabal deed wat ze moest doen volgens de contracten. Dus ook hier géén schuld leggen, alleen registreren dat het zo is.)

Ik neem het voorbeeld van een wielrenner die beweert dat hij de wedstrijd verloren heeft omdat er een korreltje zand in zijn fietsketting gekomen was. Moet dat korreltje zand dan de schuld krijgen dat het daar terechtkwam? Of die fietsketting omdat hij daar niet tegen kon? Of toch gewoon de wielrenner, die gewoon op dat ogenblik niet kon brengen wat men/hijzelf van hem verwachtte? Er was een eerste plaats beschikbaar. Die kwam toe aan degene die het beste resultaat leverde. Let wel: hij werd niet BELOOFD aan wie dan ook! Hij werd slechts ter beschikking gesteld … Stel dat alle wielrenners halfweg de koers zouden opgeven (bijvoorbeeld vanwege de weersomstandigheden) en niet meer verder konden, dan bleef die eerste plaats onbezet – en niemand zou op het idee komen om de wedstrijdorganisator daarvan de schuld te geven.

De wedstrijdorganisator, dat is de Hemel. Die zandkorrel, dat is de Cabal. Die fietsketting, dat zijn de verwachtingen/gedachtepatronen. De weersomstandigheden, dat zijn de negatieve energieën. De wielrenner, dat is de mens. Ik vraag niet wie er ‘schuld’ heeft, ik vraag aan wie of wat het gelegen heeft dat die eerste plaats niet behaald werd …?

… je kunt toch ook niet naar een winkel gaan en zeggen: ‘dat geld kan ik niet tonen, maar het is er echt bijna! Die winkelier wil ook geld zien.’ …
Een groot deel van de mensheid (in elk geval in de eerste en tweede wereld) doet dat nochtans (daarbij vriendelijk geholpen door de Cabal, dank u wel): vrijwel iedereen heeft een betaalpas (Bancontact of Mister Cash of Pin) en/of een credit card (Visa of Mastercard). Daarvoor waren het de (euro)cheques. Zie je? Dit bestaat al langer dan wij beseffen.

Hoe vaak worden er nog betalingen ‘contant’ gedaan? Zeker voor grotere bedragen wordt het zelfs sterk ontmoedigd en vanaf bepaalde bedragen moet er melding worden gemaakt aan de bank! Alles om maar te voorkomen dat de mensen allemaal contant geld gaan vragen – want daarvan is er véél te weinig. Het meeste geld bestaat alleen in computerberekeningen, omdat de Cabal daar kwistig zijn gang mee kon gaan. Daarom moesten er nieuwe banksystemen, nieuwe wisselkoersen en nieuwe valuta komen. Al de nieuwe valuta hebben een nominale waarde die te herleiden is tot echt/bestaand/tastbaar goud, edelstenen, juwelen en edelmetalen. Dus geen fiatgeld meer – geen gebakken lucht!

… het wordt tijd dat de Hemelingen nu eens daadwerkelijk over de brug komen. Dat ze hun afspraak nakomen …
De afspraak was dat zij en wij elkaar halfweg de brug zouden ontmoeten en dat zij ons daarna zouden begeleiden naar hun/de andere kant. Zij staan al héél lang te wachten, halfweg die brug … het zijn wij die nog niet in zicht zijn! En in plaats van weg te lopen, blijven zij als trouwe supporters ons maar aanmoedigen en toeroepen … het zijn schatjes, hoor! Ze mogen wel met ons meelopen, maar ze mogen ons niet ‘duwen’ – we moeten het op eigen kracht halen tot het afgesproken punt.

In Liefde, Licht, Vreugde, Dankbaarheid, Vertrouwen, Hoop en Vrijheid,
xxx
Veerle
31 maart 2016