Reactie van een lezer: ‘Het is inderdaad de Moedergodin die in deze woelige tijd alles doet geschieden. Vergeving is de grootste kracht die er bestaat, want op die manier ontwapen je de vijand …’

Lieve mensen,

ik heb vaak niet de tijd om op alle reacties van lezers te antwoorden – voor zover het geen gerichte vragen zijn – maar hier wil ik toch even op reageren.

Deze lezersreactie biedt mij namelijk een hele mooie gelegenheid om dieper in te gaan op reacties die ik ook in mijn omgeving de laatste weken vaak heb gehoord (naar aanleiding van de verschillende aanslagen, onder andere die in Brussel). Wellicht kan mijn benadering bijdragen aan een andere kijk op dit alles – en wordt daardoor de trilling van de Aarde en mensheid weer een beetje méér verhoogd!

Dit is wat ik wil toevoegen aan deze reactie:

Vader/Moeder God zijn onze Scheppers. Zij zijn niet de Moedergodin – al is de Moedergodin wel een deel van hen. In die zin is bijvoorbeeld Moeder Terra ook een deel van hen … en zo zijn er vele vrouwelijke Godinnenenergieën.

Hoe dan ook is het niet helemaal correct om te stellen dat ‘de Moedergodin … alles doet geschieden’. Als met ‘woelige tijden’ de veranderingen bedoeld worden dan zijn wij het – de Mensheid – die deze mogelijk maken. Worden er de streken van de Cabal mee bedoeld, dan is het de Cabal die ze mogelijk maakt.

In beide gevallen is de Moedergodin er niet bij betrokken, tenzij als Toezichthoudster. Dit eindspel moet zich voltrekken en de afspraak is heel duidelijk: ‘de mensen moeten het doen, wij mogen/zullen niet ingrijpen’.

Vergeving komt voort uit Liefde
en dat is inderdaad de grootste kracht die er bestaat!


Maar laten we alsjeblieft onze zogeheten ’tegenstanders’ niet beschouwen als ‘vijanden’!

Moeder/Vader God en de Hemelse Schare hebben ons keer op keer verteld dat wij allemaal – niemand uitgezonderd – een rol spelen in dit experiment op Aarde en dat wij tijdens onze ontelbare incarnaties hier, deel hebben uitgemaakt van beide kanten. Wij zijn dienaren geweest van het Licht EN van het Duister! Per leven maakten wij die keuze, om zoveel mogelijk ervaringen op te kunnen doen.

Wat in deze tijden zo belangrijk is, is nu juist dat wij af moeten van het ‘wij/zij’-denken! Mensen die nu nog het duister in hun leven toelaten, mensen die (nog) niet durven/willen/kunnen ontwaken … zijn NIET onze vijand! Zij zijn onze broeders en zusters en zij hebben – net zoals wij – het recht om hun eigen weg te kiezen.

Ook al zijn de gevolgen van die keuze pijnlijk, verdrietig en vernietigend … zij hebben er recht op om dezelfde dingen te mogen ervaren als wij. Dat wij dat reeds in eerdere levens hebben gedaan en ons daar nu niets meer van herinneren, doet geen enkele afbreuk aan hun rechten.

Het ‘vijand’-beeld is typisch 3D, het is in het leven geroepen om tweestrijd te scheppen – want daar kon de Cabal haar voordeel mee doen. Wij weten inmiddels dat wij allemaal één zijn en dat – met Geduld, Liefde en Vergeving – ALLE mensen tot het Licht kunnen komen … als zij dat willen en zodra zij daaraan toe zijn.

Intussen kunnen wij, die het Licht reeds hebben gevonden, alleen maar het voorbeeld van de Hemelingen volgen en hen blijven aanmoedigen, voorzichtige ‘duwtjes’ in de goede richting geven, geduldig blijven en véél Licht en Liefde sturen. Dan zullen zij – als ze er eenmaal klaar voor zijn om naar het Licht te komen – óók de weg vinden, zoals wij die allemaal hebben gevonden … op ons eigen tempo en onze eigen manier!

Liefs,
Veerle

11 april 2016