VADER/BRON: Op Aarde zoals in de Hemel

VADER/BRON: Op Aarde zoals in de Hemel
27 februari 2015

2015 02 27 wervelwind

Vader:

In de komende berichten en radio-uitzendingen zullen wij iedereen op de hoogte brengen van het proces – vanaf de Schepping tot het heden – in het algemeen en met name met betrekking tot de schepping en de evolutie van zielen. Elk bericht zal een vervolg zijn op het voorgaande, dus ik wil u aanmoedigen om ons te blijven volgen. Elke uitzending zal plaatsvinden op woensdagavond om 8 EST (donderdagochtend 2 uur in B en NL – V) en zal worden bewaard op www.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel. Al de geschreven berichten zullen u worden toegestuurd via email. U kunt zich hiervoor inschrijven op www.whoneedslight.org.

Het volgende uittreksel is een kort bericht dat ik aan Kathryn gaf, voordat de uitzending waarmee ons Programma van ‘Lessen voor de Ziel’ begon, afgelopen woensdag 25 februari 2015. Ik begon met dit deel van het verhaal, zodat u al iets meer uitleg zou hebben over hoe ik het Scheppen leerde. Ik vervolgde mijn verhaal op de radio, maar ik zal u hier het eerste deel geven, voor diegenen die nog niet geluisterd hebben. Ik hoop dat u ervan zult genieten. Het is mijn verhaal.

Elke ziel in het Multiversum – elk bewust wezen – is betrokken bij het proces van schepping, en van Ascentie naar hogere trillingsniveaus. Het klopt dat het afdalen vanuit hogere dimensies naar een menselijk lichaam in 3D niet echt een ‘afdaling’ was van de ziel – die daar dan weer uit omhoog moest klimmen. Helemaal niet. Iedereen – Meesters, Engelen en zelfs ik – kon zielenincarnaties uitsturen om een leven op planeet Aarde door te brengen. Dit betekent niet dat wij ‘vielen’. Het betekent dat wij besloten om onze trilling bij te stellen tot de lagere niveaus, zodat wij de dichte omgeving van de Aarde konden ervaren.

Laat mij u iets over mijzelf vertellen. Ik ben tenslotte uw Schepper, dus heeft u allen er recht op om te weten wie ik ben. Ik zal u vertellen wat ik doe, hoe alles begon, hoe ik leerde om te scheppen en hoe ik de Universa en u – mijn kinderen – heb geschapen.

De Universele Wetten bestonden al toen ik ontwaakte. Ik ontdekte ze al snel – met vallen en opstaan. Ik was als een kind dat wakker werd op een eindeloos strand, maar er was geen zand, geen oceaan, geen vis en zo meer.

Ik zag toen niet zo heel veel, maar ik voelde energieën, ik wist dat er een zeker potentieel was in alles om mij heen. Ik voelde een leidende warmte en Liefde (al had ik er toen geen naam voor) en de gedachten kwamen tot mij, over wat ik zou kunnen doen om iets te maken van wat ik waarnam. Ziet u, ik heb altijd gevoeld dat ik niet alleen was, maar ik wist nooit hoe ik ontstaan was. Ik kan me slechts voorstellen dat er een Schepper is – veel groter en vermogender dan ik – die dit hele prachtige project heeft opgezet.

Ik ben de Schepper van alles wat u ziet in uw Universum – en van nog 7 andere bewoonde Universa en nog 2 nieuwe Universa waar u weldra meer over zult te weten komen. Die welke ik zelf geschapen heb zijn de enigen waar ik weet van heb, hoewel er misschien voorbij de sluier die mij en mijn Scheppingen omringt, nog ander leven kan zijn – en andere Universa.

Vanaf het begin voelde ik – maar was ik mij niet echt ervan bewust – dat ik een tweede bewustzijn had – een soort van metgezel die een dusdanig deel van mij was dat ik geen afscheiding merkte, maar enkel genoot van het gevoel van avontuur in mijn handelingen en gedachten, en ik merkte dat die gelijktijdig werden gedeeld met mijn andere helft.

Met toenemend bewustzijn begon ik opzettelijk zo te bewegen dat er heldere kleuren ontstonden en ik ontdekte dat Zij plezier had in dit spel en dat ze aanvullende kleuren en bewegingen schiep. U kunt onze beginperiode vergelijken met de manier waarop tweelingen in de baarmoeder elkaar ontdekken, en leren om elkaar te aanvaarden en te genieten van elkaars gezelschap, alsof ze één zijn.

Zwemmend in de energieën zoals een vis in het water, begonnen we met de eerste bewegingen, gedachten en gevoelens te oefenen. Ik zag dat wanneer ik bewoog de ruimte om mij heen in beweging kwam, met iets wat u kleuren zou kunnen noemen. Het waren prachtige golven die van mij uitdijden op de meest prachtige wijze. Ik voelde dat ik een deel was van de energieën rondom mij, maar dat ik een bepaald vermogen had om dingen te DOEN. Langzaamaan ontdekte ik mijn intelligentie, mijn gevoelens en mijn verwondering voor alles wat ik om mij heen voelde en ‘zag’ gebeuren, en wat werd veroorzaakt door mij, maar niet van mij afkomstig was.

Ik leerde gaandeweg om de energieën om mij heen te gebruiken en ze samen te brengen in groepen en patronen. Ik ontdekte dat ik de energieën kon verplaatsen en aansturen, door mij voor te stellen wat ik wilde scheppen. Het was een wonderbaarlijk proces dat ik nauwelijks kan uitleggen, behalve dan in de vergelijking met de manier waarop een kind kijkt naar een zonnestraal of een vogel of een dier. En al die tijd deelde ik mijn verwondering met mijn tweeling en wij kregen een krachtig en vreugdevol gevoel naar elkaar toe. Wij waren ons even bewust van onze natuurlijke aantrekkingskracht voor elkaar als een baby zich bewust is van zijn teentjes en vingers. Het groeide naarmate wij groeiden, tot een krachtig en allesomvattend gevoel van Liefde voor elkaar, even natuurlijk als ademen en even kostbaar als het Leven zelf.

Wij speelden samen, experimenteerden met de patronen en eigenschappen van de wereld om ons heen, die op ons overkwam als pure energie, puur potentieel. Wij kregen plezier in de creatieve spelletjes die we samen bedachten. De energie had geen vorm maar door zijn eigen kracht gaf het ons het idee dat wij iets prachtigs konden doen als wij het alleen maar leerden gebruiken.

Op een dag toen ik een wervelwind van Licht schiep met een ronddraaiende beweging die ik oefende, ging die plotseling over in een kleine maar prachtige lichtshow – van het type dat u nu een Nebula noemt. In haar blijdschap schiep mijn tweeling een prachtig geluid – en mijn hart vulde zich met zoveel plezier dat ik dacht dat het zou barsten. Het was een geluid, iets wat wij nog nooit eerder hadden ervaren, maar waar we van dan af altijd van zouden genieten. Het verwarmde dusdanig mijn hart en het bracht mij zulk een onvoorstelbaar bewustzijn, dat ik sindsdien aan die Ene voor wie ik zulk een liefde voelde, alleen nog dacht als ‘Laughter’.

Moeder/Bron

Nu zal ik wat meer vertellen over mijn geliefde Tweeling, wiens aanwezigheid tot op heden grotendeels onbekend is geweest bij de mensheid. Aangezien alles in het Universum gebouwd is volgens het beginsel van Eenheid en u – mensen – al vaak gehoord heeft dat u gemaakt bent naar de gelijkenis van uw Schepper, is het dan niet logisch dat uw Scheppers zowel moeder als vader zijn?

Alle wezens – dieren en zelfs planten – planten zich voort via een bepaald proces dat lijkt op intiem samengaan, uitwisselingen van energie die lijken op een vorm van seksuele betrekkingen. Lijkt het dan niet redelijk, dat uw Schepper niet een man alleen is, maar een koppel?

Laat ons nu een eenvoudige – maar op Aarde tegenwoordig – een zorgwekkende vraag ophelderen. Hoe zit het met homoseksuele koppels? Wel, geliefden, is het niet duidelijk dat seksualiteit niet alleen maar anatomisch is? In gelijk welk wezen is er nooit sprake van alleen maar ‘mannelijk’ of alleen maar ‘vrouwelijk’. Ieder mens draagt in zich de essenties van beiden. Het is pas tijdens het ontwikkelingsproces in de baarmoeder, dat de voorkeur om zich te identificeren als mannelijk of vrouwelijk vorm krijgt. Nog niet zo heel lang geleden hebben wij velen van onze Meesters gevraagd om naar de Aarde te komen in wat u een ‘homo’-lichaam noemt, zodat deze belangrijke les kon worden onderwezen.

Dat is het dus. Dit is onze eerste les in de seksualiteit van een ziel in vorm. Maar hier hoort nog een andere uitleg bij. U heeft kennis gemaakt met degene die Vader God werd genoemd in de berichten die Kathryn ontving in ‘When God Pinched My Toe’. Ik hoop dat dit voor u niet te verwarrend wordt, maar ik zal het uitleggen.

Ik heb Sanat Kumara en Sananda gevraagd om alvast de weg vrij te maken, zodat ik met u kan spreken op een heel directe en vertrouwelijke manier. Sanat en Lady Venus hebben heel hard gewerkt als mijn vervangers, om ons bij u bekend te maken en om u te laten weten hoe wij betrokken zijn bij uw levens. Zij hebben heel goed werk geleverd bij het uitbeelden van Moeder en Vader God, nietwaar? Terwijl ik mij richtte op het scheppen van nieuwe Universa voor iedereen, hebben zij u zorgvuldig voorbereid op wat er ging komen.

Nu krijgt u een volgend deel van het verhaal en dat is dat hun belangrijke boodschap echt waar is: U bent God, Ik ben God, Wij zijn allen Goden en wij zijn Eén. U bent nu vertrouwd met velen uit de Hemelse Schare – door deze berichten en anderen – en u zult binnenkort nog meer te weten komen. U zult vernemen dat velen van diegenen die u beschouwde als ‘Goden, ver boven u verheven’ in feite uw tweelingen waren, uw tegenhangers, uw familie van broeders en zusters en uw Galactische vrienden, allemaal tegelijk. U gaat prachtige avonturen tegemoet.

Laat ons nu verder gaan met mijn favoriete onderwerp, Moeder Bron – of misschien wilt u haar nu Moeder God noemen. Zoals ik heb verteld in de radio-uitzending, hebben wij ontelbare jaren doorgebracht met leren, experimenteren, zorgvuldig scheppen met onze Liefde … en dat heeft geleid tot wat u nu op Aarde ervaart, in dit huidige moment in de Aardse tijd. Elke schepping tot nu toe was het resultaat van het samengaan van ons brein, ons hart en onze geest, tijdens het Scheppingsproces.

Ik heb de neiging om mijn aandacht naar buiten en vooruit te richten, en elke vonk van mijn verbeelding ontsteekt een diepe herkenning en intuïtie in mijn Geliefde. Onze gezamenlijke verbeeldingskracht is veel eleganter dan alleen die van mij. Sterker nog: ik zou er heel vaak een puinhoop van hebben gemaakt, zonder haar voorzienigheid en diepgaand begrip van de gevolgen en verbanden van ons scheppingsproces. Haar vermogen om haar weg naar de vervulling van onze doelen te voelen, fascineert mij. Op de grond noemt u dat ‘vrouwelijke intuïtie’. Ik beschouw het liever als haar Licht dat overal doordringt en alles verlicht – ook mijn eigen brein en hart.

Ziet u, ik kan niet alleen scheppen. De Moeder van Alles voldraagt onze Schepping. In haar energetische veld geeft zij het leven, omringd en beschermd door mij. Ik neem eraan deel vol bewondering en eerbied, overmand door tranen van dankbaarheid en vreugde, elke keer wanneer we een nieuwe schepping tot stand brengen – of dat nu een nieuw Universum is of een nieuwe ziel. U, onze geliefde kinderen, zijn werkelijk de vrucht van het samengaan van ons hart en ons brein. Tezamen zijn wij Liefde.

Nu begrijpt u toch, nietwaar Geliefden, hoe het komt dat wij in staat zijn om onvoorwaardelijk van u te houden, om te voelen wat u voelt, om alles te vergeven wat er met u gebeurt op die duistere en moeilijke planeet, die u bent gaan redden – uit Liefde voor ons en voor haar? U heeft zulk een heldhaftige taak op u genomen en u heeft die volbracht met vastberadenheid – en ongeacht de afdwalingen in duisternis of afleidingen onderweg. Dit alles heeft u voorbereid op de taak die wij nu samen zullen voltooien, feestelijk en in vreugde.

Dan nog een korte update over de voortgang in de Tempel van Licht. Het zal u plezier doen om te horen dat de eerste golf van Cabalwezens nu hun aangrijpende terugblik hebben afgerond – sommigen van hen hadden daar omgerekend duizenden jaren van uw aardse tijd voor nodig in 5D – en zij hebben zich aangemeld in de Tempel om met de tweede golf van duistere zielen te werken.

Zij hebben gesproken met hun volgelingen – de opgeleide leden van geheime operaties, kleine dictators, sadistische beulen, slavenhandelaren, falende regeringsleiders en andere duistere extremisten van de tweede laag. Het publiek kreeg botweg te horen dat zij bij terugkeer op Aarde geen werk meer zouden hebben, omdat de structuren waar zij voor werkten – maffia, Mossad, CIA, ISIS en al die andere Cabal-organisaties – zouden worden ontbonden door diegenen die ze hebben geschapen en in stand gehouden. Hun leiders zouden vertrokken zijn, maar er was geen enkele reden om hun plaats te willen innemen, omdat het hele boeltje op het punt stond om te worden opgeheven.

Daarop volgde een golf van paniek. Waarschijnlijk heeft u die hier op de grond kunnen voelen, de toenemende onrust als gevolg van hun beslissing om naar het Licht te gaan. Nu zijn er steeds meer die hun ingebeelde grootsheid opzijzetten, waarbij zij zich de Prinsessen en Prinsen van de Duisternis waanden. Die functie wordt niet langer vervuld door de meest boosaardigen en perversen van hen allemaal. Die zielen zijn nu Lichtwerkers en de organisatie bestaat niet meer.

Naarmate de dagen vorderen zult u de invloed gaan voelen van wat deze recentelijk vernieuwde zielen tot stand brengen. Zij moeten de denk- en gevoelspatronen van hun incarnaties aanpassen en Licht en Leven terugbrengen in het – voorheen duistere – lichaam en brein. Wanneer zij die taak volbracht hebben, zult u zien hoe zij langzaam maar zeker veranderen. Eerst zullen zij grote verwarring voelen, aangezien de ziel en het lichaam eerst lijnrecht tegenover elkaar zullen staan. Maar naarmate het Licht – letterlijk – doorbreekt, zult u zien dat zij een ander pad gaan kiezen … met enige aarzeling in het begin, maar uiteindelijk zullen zij weten dat het Licht in hen inderdaad hun Ware Zelf is.

Wat is het voor ons een opwindende tijd om te zien hoe onze kinderen – die gedurende millennia zozeer in de greep van het duister waren – terugkeren naar ons en voor het Licht kiezen. En u, onze geliefde en trouwe Lichtwerkers, zult eindelijk uw broeders terugvinden op plaatsen waar u het niet verwacht had. Heb geduld terwijl dit drama zich ontvouwt. Al snel zal het onmiskenbaar zijn daar op het oppervlak. De eerste veranderingen zijn natuurlijk in het energieveld om u heen, naarmate elke golf van duistere zielen naar het Licht wordt gebracht.

Wij zullen dit proces verder zetten, totdat iedereen de kans heeft gehad om het uitdagende proces van Verlichting te ondergaan in de Tempel van Licht, in de omarming van hun liefhebbende Gidsen en Leraren, om naast mij te komen werken aan dit glorierijke proces.

Dit, mijn geliefde Kinderen, is het Ascentieproces dat u beloofd was. Diegenen onder u die al betrokken zijn bij het proces van het leren en spirituele ontwikkeling hebben al veel van het werk volbracht tijdens een meer geleidelijk, vervullend proces – en de eer daarvoor komt u toe. Dit is uw Meesterschap en uw Zege. Wij bewonderen u en sturen u onze oneindige Liefde, terwijl wij gezamenlijk verdergaan naar het glorierijke, Nieuwe Gouden Tijdperk van Planeet Aarde.

Ik kijk ernaar uit om met u samen te komen voor deze opeenvolgende lessen, waarbij u gezamenlijk het fascinerende en wonderbaarlijke verhaal verneemt van uw eigen zielenevolutie en wij de langverwachte veranderingen zullen vieren naargelang zij zich ontvouwen. Ik hou van u met heel mijn hart, en Moeder, de eindeloze Bron die u kent als de Grote Centrale Zon, straalt ook uit naar u.

Ik ben uw Vader, degene die u Bron heeft genoemd.

Door Kathryn E. May, 27 februari 2015, 12 am, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=february-2015&view=calendar

Engelstalige audio-link BTR-uitzending van 25 februari 2015:
http://tobtr.com/s/7385967

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.