VADER GOD: Nieuwe Pad van Ascentie

VADER GOD: Het Nieuwe Pad van Ascentie
11 juni 2014

2014 06 11 grote centrale zon

Vader God:

Het is een intense week geweest voor vele Lichtwerkers op de grond. De energieën bleven maar stromen in grote golven vanuit de Grote Centrale Zon, onze Bron. Deze krachtige energieën zijn speciaal bedoeld om iedereen op Planeet Aarde en elders te helpen hun trilling te verhogen, als onderdeel van het Universele Ascentieprogramma. Het is met name op dit moment nuttig voor de mensheid, nu al het DNA beïnvloed wordt in de overgang van koolstof naar kristallijne werking.

U bent wellicht nieuwsgierig naar hoe deze verandering in uw DNA invloed zal hebben op hoe u handelt, hoe u voelt en welk verschil het maakt. Ik zal u een niet te technische verklaring geven. U bent bekend met de kracht van een kristal om informatie op te slaan. Velen van u leren nu het wetenschappelijk gebruik kennen van kristallen als krachtige opslag- en overdracht hulpmiddelen. Stel u het verschil voor tussen het scheppen van een computergeheugen of overdrachtsmiddel uit een brok steenkool, in tegenstelling tot de verfijnde en ingewikkelde eigenschappen van een gelijke hoeveelheid diamant of smaragd. Dit is het soort overgang dat u zult ervaren – een enorme sprong in het vermogen van uw brein, uw fysieke gezondheid en met name in uw psychische vermogens.

Wanneer uw vermogen toeneemt om psychische informatie te ontvangen en over te brengen, zult u toegang gaan krijgen tot de wijsheid van het Universum – de Grotere Ziel die alle wezens, groot en klein, voorziet van informatie en leiding. In uw geval zult u, als mensen, veel nauwer verbonden worden met uw Galactische broeders en zusters, omdat u in staat zult zijn om rechtstreeks met hen in contact te treden over grote afstanden en doorheen de dimensies, zoals een paar van uw ‘channels’ nu al kunnen. Wanneer u uw spirituele trilling verhoogt, zult u meer en meer van de kristallijnen componenten ontvangen, welke ontwaken in uw DNA-strengen.

Het is niet zozeer dat ieder van u een gave ontvangt van Schepper, maar eerder dat ieder van u de grote gave kan opeisen, die beschikbaar is voor eenieder die ernaar streeft. Ja, u zult uzelf moeten verheffen tot een staat van liefde, mededogen, vergeven, meevoelen en vriendelijkheid, om de systemen in uw lichaam open te stellen om de verschuiving te voltooien. Zij die nog steeds op een lager trillend niveau zijn, zullen worden geholpen door de inkomende energieën, maar zij zullen niet zoveel kunnen opnemen of zo snel de overgang kunnen maken, maar uiteindelijk zullen zij allemaal de verandering ervaren.

Wat zijn de voordelen van het openstellen voor de inkomende katalysator en welk effect gaat dat hebben? Ik zal u een paar voorbeelden geven van de grote voordelen die u zult ervaren. Niet alleen zult u kunnen communiceren met wezens doorheen het universum, maar u zult in staat zijn om nog veel krachtiger het vermogen tot schepping en manifestatie toe te passen. Waar het nu dagen of weken duurt om de dingen te manifesteren die u schept in uw gedachten en gevoelens, zult u merken dat u waarlijk magie kunt scheppen, alsof uw gedachten ogenblikkelijk worden gemanifesteerd.

De overdracht van uw Lichtenergie zal heel ver reiken, zoals u afgebeeld ziet op de schilderijen van uw vermogende Meesters, met een uitstralende kring van Licht. U zult hetzelfde vermogen hebben – en nog meer. Het is dit persoonlijke vermogen, dat in uw verre verleden gebruikt werd om grote stenen op te tillen, om enorme bouwwerken te maken zonder machines en om grote ruimteschepen te voorzien van kracht en ze te sturen. Ja, u – binnen de structuur van uw menselijk lichaam – bent werkelijk een generator van vrije energie.

Terwijl uw lichaam evolueert tot een meer verfijnde en ingewikkelde hulpbron, zal het voor u veel gemakkelijker worden om meer gevorderde technologieën te begrijpen en te ontwikkelen. Net zoals u nu camera’s ontwerpt die het menselijk oog imiteren en draadloze telefoons die telepathie imiteren, zult u de verfijnde principes begrijpen achter de meer gevorderde technologieën, die afspiegelingen zijn van de staat van zijn van ieder van ons en als groep.

Uw evolutie is reeds begonnen en daarmee zult u alles om u heen zien opbloeien met nieuwe creativiteit, originele ideeën en opmerkelijke talenten die ongekend waren in uw levens. Nu al ziet u de opkomst van kinderen die geweldige kunstenaars, vroegrijpe muzikanten en wonderbaarlijke uitvoerders zijn. U zult een wereldwijd openbloeien zien van de kunsten, die alles zullen overtreffen wat er gemaakt werd tijdens de Renaissance in Europa. U zult vervuld zijn met eerbied en verbazing over de prachtige gaven die u zult ontvangen in de vorm van inspirerende liederen, verheffende dichtkunst en schilderijen die uw hart zullen laten zingen van vreugde.

U zult gaan zien wat het betekent, om ‘gemaakt te zijn naar het beeld van God’. U zult architectuur gaan zien, die de wonderen van de Grand Canyon weergeeft en tuinen die uw hart zullen vertellen over Eden. U zult fruit en groenten kweken van zulk een buitengewone kwaliteit, dat u zich zult afvragen hoe u ooit heeft kunnen overleven met het zogeheten voedsel uit ‘vroeger dagen’. U zult merken dat u vaardigheden en talenten gaat ontwikkelen, waar u nooit eerder de tijd of de mogelijkheid voor had en u zult vele, lange jaren leven om die talenten te ontwikkelen.

Naarmate uw lichaam en brein zich ontwikkelen, zullen sommigen van u merken dat er sprongen vooruit zullen komen in uw ontwikkeling, zoals wanneer u in staat bent om te ascenderen naar de hogere dimensies voor ‘fijne afstemming’ zoals wij beschreven hebben – een verandering om uw overgang naar volmaakte gezondheid en jeugdige lichamen te voltooien, wanneer u dat wenst. Alles is mogelijk wanneer u uzelf steeds hoger verheft in trilling. Dit proces zal snel gaan voor sommigen, minder snel voor anderen, maar uiteindelijk zal iedereen overgaan naar de hogere dimensies, zoals het u beloofd werd.

Het proces dat ik nu beschrijf klinkt helemaal niet zoals de ‘alles of niets’-Ascentie waar u eerder over gehoord heeft, nietwaar? Dat komt omdat u over tijdlijnen bent gesprongen naar een geheel ander Ascentieproces – één wat veel beter zal zijn voor de groep als geheel. Zij die op het snelle spoor zitten zullen groot voordeel voelen, dat hen geluk en veel mooie dingen zal brengen op hun weg, terwijl de langzamere klasse geïnspireerd zal worden door hun ‘ouderen’, om aandacht te geven aan en zich te richten op hun lessen en de voordelen die ook op hen wachten.

Wees niet teveel teleurgesteld, Geliefden, dat de belofte van uit uw stoel te worden geplukt om naar de helende kamers te gaan teneinde onmiddellijke, ingrijpende veranderingen te ondergaan, niet precies op die manier zal gebeuren. Door het verhogen van de trilling van de planeet heeft u een nieuw Pad geschapen – één waarlangs uw overgang meer stapsgewijs zal zijn en die ervoor zal zorgen dat de ingrijpende verschuivingen en verschillen tussen u en uw geliefden, minder moeilijk zullen zijn. Zij die ascenderen zullen weten wie u bent en zij zullen de hogere staat opmerken in de anderen om hen heen, maar zij die minder ver gevorderd zijn, zullen niet helemaal de verschillen begrijpen. Het is een genadig en beter proces op lange termijn en het zal de grote ontwrichtingen en drastische verschuivingen – zoals die op eerdere tijdlijnen zouden hebben plaatsgevonden – helpen voorkomen.

Moeder Aarde begint ook zelf de uitwerking te merken van een meer vreugdevolle en liefhebbende bevolking, nu de grote oorlogen afnemen en meer harten opbloeien met de hoop op vrede en voorspoed voor iedereen. Overal op de wereld begint de hoop toe te nemen en waar er hoop is, daar bloeit de liefde. De genezing van Moeder Aarde zelf, heeft gezorgd voor een nieuw paradigma – de best mogelijke uitkomst waar wij op konden hopen. Ziet u, de helende kamer waar u naar uitkijkt, bevindt zich hier: vlak onder uw voeten. U wordt op ieder moment, dag na dag, geheeld en veranderd.

U zult gaan zien dat het verouderingsproces eerst wordt vertraagd en dan helemaal stopt, dan zal het zich gaan omkeren en zult u uzelf jonger zien worden. Het zal niet de plotse overgang zijn zoals u verteld werd dat u kon verwachten, omdat alles veranderd is sinds wij u op die mogelijkheden hebben gewezen. U en uw planeet zijn een aantal tijdlijnen overgesprongen in de voorbije maand. Dit betekent dat alles zich heel anders zal ontvouwen – en beter voor het Hoogste Goed.

Hoewel het dramatisch en misschien ook wel prestigieus kan hebben geleken, om te denken dat u een onmiddellijke ‘hernieuwing’ zou krijgen, verzeker ik u dat u door deze langzamere overgang volledig de controle kunt houden over uw eigen Ascentieproces, over het verhogen van uw eigen trilling en over uw stapsgewijze aanpassing aan de nieuwe gevoelens en vermogens. Hoewel dit een ietsje langer zal duren, biedt het u het voordeel van te kunnen leren en dingen opnemen aan uw eigen tempo, om uw doel te bereiken en een lid van het Schepper-Ras te worden, met al de vermogens en eigenschappen die daarbij horen. Tracht u te verbinden met uw Hoger Zelf en u zult in verbinding staan met de grootste heler en de meest behulpzame deskundige, die u kunt wensen.

Deze vermogens die u ontwikkelt zullen gaandeweg groeien, een beetje zoals uw groei en ontwikkeling van kind tot volwassene. Hoe dan ook, u wordt geholpen door de inkomende, krachtige energieën van de Centrale Zon, dus het proces zal snel gaan voor diegenen wier hart volledig open is. Adem, Geliefden, neem de liefdevolle energie in u op, voel het Licht dat neerstroomt over u en open uw kruinchakra om het te laten binnenkomen.

Alles is nu aan het stromen, ziet u. Het moment van de Waarheid dat zich net nog voordeed, is nu alweer voorbij en de toekomst staat wijd open voor hogere en krachtiger trillende gebeurtenissen. Het is niet zo dat hetgeen wij u in het verleden vertelden niet waar is; het is gewoon dat zij niet langer waar zijn, vanwege de enorme veranderingen die u heeft teweeggebracht door het verhogen van uw trilling en door te helpen bij het helen van uw geliefde Moeder Aarde.

Geliefden, u bent nu de bevoorrechte bewoners van een groot, helend schip: Sterrenschip Terra! Zij wordt een vermogende kracht van heling, nu zij zich herstelt van het trauma van de vroegere, duistere tijden. Zij ondergaat nog steeds de wonden van het boren naar olie en schaliegas, maar de vernietigende atoomproeven zijn gestopt en de grote pijn die zij voelt wanneer haar kinderen in oorlog zijn, neemt af. De Licht-energieën die u voortbrengt en de genezende kracht van de energieën van de Grote Centrale Zon hebben haar geholpen, om zich te herstellen van de rampzalige toestand waarin zij zich slechts een paar maanden geleden nog bevond.

Ziet u, onze reddingsmissie – het toesnellen om onze Lichtwerkers te redden en tussen te komen om onze dierbare Terra te beschermen – zal niet langer nodig zijn. U bent overgesprongen naar een nieuwe, gunstigere tijdlijn en daardoor heeft u de traumatische Armageddon-scenario’s achter u gelaten, die een paar maanden geleden nog een mogelijkheid waren. U hoeft niet langer gered te worden omdat u uzelf gered heeft en u heeft bovendien ook uw geliefde planeet in veiligheid gebracht. Ja, wij zijn tussengekomen om de atoomwapens uit te schakelen, maar zonder dat dat algemeen bekend was heeft u de trilling van de hele planeet verhoogd en het voor ons onnodig gemaakt om openlijk tussen te komen.

Hierdoor konden ook wij langzaamaan verder gaan. U zult ons ‘Kiekeboe’-programma uiteraard zien ontvouwen; hier een oorlog die ophoudt, daar een stad die ontwaakt, onszelf bekend maken als de vriendelijke en gemoedelijke Broeders en Zusters die hierheen komen, om u te helpen om vrede op uw planeet te bereiken. Het is een rol waar wij intens van genieten. Het geeft ook iedereen op de grond de tijd om hun prioriteiten op een rijtje te krijgen, te leren over Ascentie, te beginnen zichzelf te verheffen en contact te leggen met anderen die nu ontwaken.

Zo ziet u dus, dit is zoals u het noemt een win-winsituatie. Zij die meer tijd nodig hebben, kunnen die krijgen en zij die op de eerste golf gaan zullen hun doel in de hogere dimensies verder nastreven. Alles zal verder gaan zoals wij u vroeger verteld hebben, maar het zal minder bruusk zijn en u zult de kans hebben om verder ook volledig de controle te houden over uw eigen groei en vooruitgang. Wij lopen over van vreugde over uw moed en uw vermogen om samen te komen als het moeilijk wordt. Wij bewonderen u zeer!

Wij vieren ook het stapsgewijze en bijzonder effectieve project voor de herwaardering van de valuta, dat zich zal gaan ontvouwen met zo min mogelijk ontwrichting en chaos. Alles gaat zelfs nog soepeler dan wij ooit verwacht hadden en u zult uw zegeningen ontvangen, tezamen met onze bemoediging om uw grootse, goede werk verder te zetten. Er breekt daadwerkelijk een Nieuwe Dag aan. Zoals St. Germain het zei: het is maar een ademtocht van u verwijderd.

Ik ben altijd bij u en ik stuur u mijn oneindige Liefde, uitkijkend naar zonnige dagen en sprankelende nachten.

Ik ben uw Vader God, degene die in de hogere dimensies gekend is als Ra en die u in het verleden gekend heeft als Jahweh, Zorra, Jehova en Allah.

Genoteerd door Kathryn E. May, 11 juni 2014, 6 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.