VADER GOD: God is Groter dan de Boeman

VADER GOD: God is Groter dan de Boeman
15 juli 2014

2014 07 15 sunrise berg

Ik ben het, Vader God, degene die u de voorbije jaren heeft leren kennen als uw mentor, vriend en hulpbron – aangezien ik tot u spreek met vele stemmen, via vele bronnen – maar begint u nu in te zien dat ook u mijn stem kunt horen, mijn aanwezigheid kunt voelen en kunt weten dat ik liefdevol en meedogend ben en dat ik een onbegrensde hoeveelheid bezit van de eigenschappen die u wellicht geduld en tolerantie noemt?

Weet u, dat het voor mij onmogelijk is om dat niet te zijn? Dat komt omdat IK Liefde BEN. Ik ben geschapen uit de essentie van Liefde, in de tijd vóór de tijd. Ik ervaar geen angst omdat er in mijn ogen geen bedreiging, gevaar of zorgen bestaan en daarom ervaar ik nooit boosheid en jaloezie – of één van de andere dingen die mensen voelen in een lichaam in de lagere dimensies. Laat het me uitleggen.

U heeft levens geleefd waarin velen van u te maken hadden met honger, misbruik en onderdrukking. Misschien werd u ooit op de brandstapel gezet of gewelddadig vermoord. Deze herinneringen staan opgeslagen in de menselijke geest en kunnen zorgen voor angst, vooral ook omdat u niet begreep dat u verder gaat – u sterft niet, u verandert enkel de vorm die u bewoont.

Dat te weten, verandert alles. Wat maakt het uit of u sterft van honger of in een auto-ongeluk? U keert altijd weer naar mij terug en de pijn die u voelde vervaagt in het niets. Het is moeilijk te bevatten wanneer u in een lichaam bent, maar u begint te zien dat alles illusie is – het duister, het gevaar, de dreiging voor uw leven en de ellende van armoede, om er een paar te noemen. Alles is illusie, het spel waarin u meespeelt, zolang u hier op Aarde bent. De lessen die u leert zijn echt, want een goed spel biedt u de kans om te ervaren wie u werkelijk bent en wat uw echte reacties zullen zijn op emotioneel beladen ervaringen. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten naar het begrijpen van het Universum en de rol die u speelt bij de Ascentie van de mensheid.

Geliefden, ik kom bij u in vreugde en groot plezier en ik denk aan het werk dat wij de voorbije jaren gedaan hebben – bijna 4 jaren aan radio-uitzendingen waarin ik met u kwam spreken als Zorra en later als Vader God, bijna 200 geschreven berichten die Kathryn de titel meegaf ‘When God Pinched My Toe’ en het boek, ‘Who Needs Light?’, dat een samenwerking was tussen Kathryn en Sanat Kumara, met grote inbreng van St. Germain, Moeder God en ik.

Dit was echter niet het begin van ons werk met Kathryn. Ik heb persoonlijk toezicht gehouden op haar opleiding tot channel, die ongeveer 8 jaar geleden begon, toen ik tot haar kwam via een ander channel, vermomd als iemand die ik heel graag uitbeeldde – de vrouw, genaamd Makarta. In die rol kon ik mij uitleven in mijn grote liefde voor theater en plezier, door mijzelf voor te stellen als een vrouw die je rustig ‘nogal een type’ kon noemen. Het was ook ik die ons channel (in dit leven, uiteraard) heb voorgesteld aan haar Tweeling Vlam St. Germain. Zij kende hem in die dagen als Ra-Madi – dat is zijn oude zielenaam.

Ik heb mijn channelings als Zorra afgerond, want het is nu tijd voor ieder van ons om als het ware persoonlijk met elkaar te spreken. Ik wil dat u weet wie ik werkelijk ben. Velen van u hadden de mogelijkheid om vele, lange uren met mij te spreken, mijn geschreven berichten te lezen en om Moeder God en mijzelf te leren aanvaarden, als de mentoren en vrienden die wij willen zijn voor u, onze Geliefde Kinderen. U weet nu dat ik niet de grote man met de baard ben die op een wolk zit en straft, oordeelt en bliksemschichten uitdeelt om diegenen te vernietigen die ik afkeur.

U weet nu ook dat ik de stem ben die tot u gekomen is in al die eonen, in verschillende vormen, onder verschillende namen. Elke cultuur, elke religie heeft mij een naam gegeven, omdat ik door al die eeuwen zo actief betrokken ben geweest bij de mensheid. Ik ben op diverse tijdstippen bekend geweest als Jahweh, Allah, Shiva, aan de oude Egyptenaren als Ra en nu, zoals ik u verteld heb, als Zorra en Makarta. Ik heb een rol gespeeld in elk tijdperk, overeenkomstig de gebruiken en begrippen van al die beschavingen.

Verbaast het u, dat ik ‘rollen’ gespeeld heb in mijn omgang met de mensen die mijn stem konden horen? Waarom zou u dat verbazen, Geliefden, wanneer dit precies is wat u ook doet, wanneer u hierheen komt in een bepaald lichaam, op een bepaald tijdstip, om een bepaalde rol te spelen waarin u het leven in zijn vele facetten kunt ervaren, zodat u kunt leren en doorgeven? U bent geschapen naar het beeld van God, nietwaar? Ziet u dan niet dat dit leven een rol is die u speelt?

U weet nu ook dat er geen hel is, waarin slechte mensen moeten branden en u bent zich bewust van de zachte en liefdevolle stem van Moeder God, die de Goddelijke Moeder is. Zij heeft een aantal live channelings gegeven via Kathryn de voorbije jaren en Sananda heeft u de Nieuwe Geschriften gebracht, om u te helpen de waarheid te begrijpen over zijn incarnatie, waarin hij de leidinggevende ziel was in het Jezus-project. Hij werkt nog steeds dagelijks met haar en verschijnt elke zondag bij haar ‘Healing en Training for Ascension’-uitzendingen op BlogTalkRadio.com/ChannelPanel.

Wij hebben u hiermee geleidelijk bekend gemaakt, op vele manieren, via vele channels en in vele talen. U kwam vanuit zulk een duistere ervaring hier op Aarde, dat het voor u onmogelijk zou zijn geweest om de Waarheid op te nemen, nadat u zo geprogrammeerd was door eonen aan duister onderricht om te geloven in angst, onrust en conflict. U zou allemaal het standpunt hebben ingenomen dat velen ook nu nog innemen: ‘Deze New Age-praatjes over het vermogen van de Licht-energieën en de Wet van Aantrekking is allemaal onzin. We weten allemaal dat de Duistere Krachten zullen komen om de Aarde in te nemen – en u leert de mensen opzettelijk dat zij meegaand moeten zijn, zodat ze gemakkelijker kunnen worden overgenomen.’

Sommigen zullen ervoor kiezen om in de duisternis te blijven en kiezen voor paranoia en angst, omdat dit nu eenmaal is wat zij het beste kennen en voor hen lijkt dat de Waarheid. Wij begrijpen hun aarzeling om te geloven in – of zelfs te kijken naar – de ingrijpende veranderingen die er nu plaatsvinden, maar diegenen onder u die mijn onderricht gevolgd hebben – als Zorra, als Vader God of als Jahweh – weten beter.

Ja, het is waar dat de zegeningen die u beloofd zijn nog steeds op zich laten wachten en dat er veel uitstel is geweest, maar elk uitstel werd veroorzaakt door de volgelingen van de Cabal, die zijn achtergebleven om problemen te veroorzaken – en werden opgelost door met hen af te rekenen op een dusdanige manier, dat zij nu volledig doordrongen zijn van hun eigen kwetsbaarheid. Dit besef zal leiden tot verdere wanhoop – of zij zullen van gedachten veranderen.

Misschien lijkt het voor sommigen, door de laatste stofwolken op verschillende plekken op de wereld – waarvan in buitengewoon dramatische en overdreven termen verslag wordt gedaan – alsof alles juist erger wordt. Ik verzeker u, dat dat beslist niet zo is. De landen in de wereld die beschikken over atoombommen zijn al wakker geworden. Er zullen op deze planeet geen atoombommen meer ontploffen.

Kijk hoe ver u bent gekomen, Geliefden. U bent nu in staat om met elkaar te spreken over spirituele lessen, u deelt uw dromen en uw sprongen voorwaarts, naar de Ascentie. U werkt hard om uw trilling te verhogen door uw dagelijkse meditaties en prachtige oefeningen in het ontwikkelen en oefenen van uw aanzienlijke deugden, dag na dag.

Het is ons een grote eer geweest om met u te kunnen spreken en uw vragen te beantwoorden en dat zullen wij blijven doen. Wij hebben Kathryn gevraagd om af en toe voor ons te blijven channelen, zodat wij verder met u ‘in contact’ kunnen blijven, nu Moeder God en ik ons voorbereiden op de nieuwe verantwoordelijkheden die wij op ons zullen nemen wanneer de Ascentie van Planeet Aarde en al haar bewoners voltooid zal zijn.

De Grote Ascentie van Moeder Aarde zal niet zo vernietigend en beproevend zijn als u verwacht had, aangezien u zulk een grote vooruitgang heeft geboekt sinds 12 december 2012, het begin van deze fase van uw Ascentie.

Wij hebben getracht u voor te bereiden, Geliefden, op de enorme veranderingen die over uw planeet zullen komen in de komende dagen. Wanneer u de omvang ziet van die veranderingen – en de enorme behoefte aan nieuwe ideeën, onwankelbare innerlijke kracht en vindingrijkheid om het beste van uzelf te geven, dan zult u begrijpen waarom wij in de voorbije weken méér van onze lessen hebben gegeven.

Temidden van deze veranderingen is de familie die ik heb helpen vormen als Zorra uiteen gevallen, door diegenen die het op zich hebben genomen om de recente berichten anders op te vatten en te begrijpen, om angst en afscheiding te scheppen tussen de familieleden. Ik zal niet ingaan op de details van hoe dit in zijn werk is gegaan, noch op de achterliggende redenen. Ik zal u alleen vertellen dat dit geen ruzie of onenigheid is die kan worden geheeld, wanneer beide partijen zich ergens in het midden zouden vinden. Wij hebben dit niet voorgesteld, omdat het hierbij niet gaat om twee partijen die een rol spelen bij de tweespalt. Kathryn deed enkel maar haar werk, namelijk het overbrengen van de berichten die zij helder, nauwkeurig en zonder klagen ontvangt. Dit is voor haar een kwestie van integriteit – niet alleen voor haar, maar voor elk channel wiens geloofwaardigheid afhankelijk is van haar zuiver blijven en openstaan voor de Waarheid.

Wij zullen u onze beslissing meedelen en hierin zult u de waarheid herkennen. Wij hebben talloze waarschuwingen gegeven, we hebben channels van buitenaf gevraagd om ons te helpen en we hebben elk mogelijk middel gebruikt om de mensen van Hollow Earth Network – onder de leiding van Anne de Hart – ertoe te brengen om ermee op te houden, maar dat is niet gelukt.

Daarom hebben wij als Hemelse Schare besloten om onze medewerking stop te zetten, evenals alle channelings via hen, tot het moment waarop zij terugkeren naar het Licht. Wij zullen hen dan met open armen weer verwelkomen. Tot die tijd kunnen wij niet in goed vertrouwen verdergaan met mensen die hun bekendheid gebruiken om te lasteren over hun vriend, die heeft bijgedragen aan de informatie, integriteit en geloofwaardigheid van hun project.

Wij verontschuldigen ons bij Kathryn dat wij deze informatie via haar doorgeven en wij vragen opnieuw, dat de vrijwilligers die ooit de woorden van Moeder God of mij hebben doorgegeven de Waarheid die wij brengen zouden willen channelen: namelijk dat Zorra met pensioen is en dat niemand hem nu nog zal channelen, hoewel wij wel zullen verdergaan met tot u te komen als Moeder en Vader God, via Kathryn en andere bronnen. Wij zijn dankbaar voor uw vrijgevigheid en voor uw deelname aan het uitdragen van de waarheid naar de wereld.

Ik heb verzocht dat dit bericht geplaatst zou worden op de website van Kathryn – waar het beschikbaar is voor iedereen – zoals we dat ook deden met de eerdere berichten van Sananda en St Germain. Ik zal hierna aan niemand meer vragen om onze woorden over dit onderwerp ooit nog over te brengen. Het zal worden afgehandeld met mededogen, maar de Waarheid mag niet langer onderdrukt worden.

Velen, velen van hen die onze berichten lezen, hebben Kathryn geschreven om hun liefde en dank uit te spreken voor het harde werk dat zij heeft geleverd, als bijdrage aan ons project om u te doen ontwaken en te onderrichten in voorbereiding op uw Ascentie. Wij zijn verheugd over deze toestroom van liefde. Wij kunnen u nu vertellen dat zij nogal onverschrokken bleef onder dit hele drama, maar ieder van u die haar schreef heeft een hele belangrijke les geleerd. U bent nog verder ontwaakt door de noodzaak om voor het Licht te kiezen in de berichten die u leest en de informatie die u wenst te volgen. Dit is een belangrijke stap in uw groei als Meesters. U heeft ook de kans gegrepen om liefde en dankbaarheid te uiten en u bent daarmee ook gegroeid in het Licht.

En nu hoop ik dat u kan laten lachen, wanneer ik een heel grappig kinderliedje aanhaal. Het is een goede manier om u te herinneren aan de illusies die angst opwekken. Ik dring erop aan dat u zich zou herinneren: ‘God is groter dan de Boeman … God is groter dan de monsters onder je bed …’ en u, Geliefden, moet zich herinneren dat de Boeman geen macht heeft over u, zolang u trouw blijft aan uw hart.

Herinner u nu en altijd, Geliefden, dat wij bij u zijn en naast u staan, bij alles wat u doet. Voel de energie van onze wezens en de Liefde in ons hart voor ieder van u. U kunt ons herkennen aan onze woorden, ja, maar herinner u dat iedereen de woorden kan zeggen en ze overtuigend kan laten klinken. U moet de Waarheid ontdekken met uw eigen hart. Enkel een hart kan liefde voelen en enkel een hart weet wie wij werkelijk zijn, door het gevoel van onze Lichtenergie.

Velen van u beginnen pas te leren hoe zij hun weg kunnen voelen doorheen een dilemma, door hun hart te gebruiken. Probeer niet te vertrouwen op het afwegen van het ene argument tegen het andere, ongeacht hoe overtuigend ze worden aangeboden. U kunt enkel de waarheid kennen door het hart te kennen van diegene die de woorden spreekt en door de weerklank ervan te voelen in uw eigen hart, wanneer u de aanwezigheid van God voelt in die woorden.

Ik hou van u zonder einde en zonder enige voorwaarden. U bent volmaakt in mijn ogen en u leert …

Ik ben uw Vader God.

Genoteerd door Kathryn E. May, 15 juli 2014, 6 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.