KM: Uitnodiging voor de spirituele werkgroep

Uitnodiging om mee te doen met de
‘Dit verhaal eindigt in Glorie Spirituele Werkgroep’.

19 februari 2017

De Hemelse Schare nodigt u uit om deel te nemen aan het ‘Dit verhaal eindigt in Glorie Spirituele Werkgroep’.

Onlangs heeft u wellicht de instroom opgemerkt van mogelijkheden om deel te nemen aan ontelbare groepen en Werkingen zoals gerichte meditaties die het Bewustzijn, de Eenheid en het Licht verheffen van de mensheid en de Oppervlakte Aarde. Waar uw hart u ook toe leidt, de Hemelse Schare moedigt u van harte aan om mee te doen, met heel uw hart, uw focus en uw liefdevolle intenties voor het Hoogste Goed voor ALLEN.

Om mee te doen met onze groep van Lichtstrijders, stuurt u gewoon een mail (in het Engels) naar de Daadkrachtige Meiden (zo noemt Michael hen – V) op kemay@aol.com .

Deze Spirituele Werkgroep staat onder het Licht en de leiding van AE Michael en Sananda. Achter de schermen werken zij nu al vele jaren samen – doorheen al de Innerlijke velden van Bewustzijn – met een bijzonder toegewijde, kleine groep van Lichtwerkers, die gehoor hebben gegeven aan elke oproep.
Het is nu tijd om de deelname open te stellen voor eenieder die de noodzaak voelt van het Klaroengeschal, dat oproept om samen te komen in verenigde Dienstbaarheid.

Wellicht kunnen we het best uitleggen wat dit team inhoudt, door u uit te nodigen om deel te nemen aan de volgende, doorlopende Spirituele Actie.

Eerste en belangrijkste punt: keer u naar binnen. Verbindt u via uw hart oprecht als één met God, op gelijk welke manier die het beste bij u past. Verbindt u ook met Moeder Aarde, maak uw Lichtzuil, uw Ascentiezuil nog méér lichtend en helder. (Voor de werkwijze om deze Lichtzuil te plaatsen: klik HIER– V)

Wanneer u er klaar voor bent, richt u uw aandacht op het Werk dat nu gaande is.
Zie het voor uw geestesoog, beeld het u levendig in: een grote Gouden bol. Deze bol is gemaakt uit het Licht van Vader-Moeder God.

Binnen in die bol ziet u drie stralende Lichtwerkers, wiens taak het is om het centrum te vormen van deze Werking. Hun namen zijn niet belangrijk. Zij zijn Meester-Transmuteerders en zij wonen op de oppervlakte van de Aarde, waar zij zware energieën transmuteren om te worden teruggebracht tot het Licht, terwijl zij de hoge Licht-energieën aanpassen welke binnenkomen vanaf de Grote Centrale Zon.

Zie ook de kring van Aarde-Lichtwerkers die zich hebben verzameld rondom de bol van Gouden Licht. Achter deze kring is nog een andere kring van Geascendeerde Wezens van de 5de Dimensie en ver daar voorbij. Zij sturen liefde en steun aan hen die zich toeleggen op dit Werk.

Dit is het Werk: de drie mensen binnen in die bol zijn buitengewoon empathisch, zij richten zich op het overnemen van de pijn en het lijden van de eerste linie van Lichtwerkers, die zo lang hebben gewerkt en die volledig uitgeput zijn. De kring van Lichtwerkers rondom de Gouden bol nemen ook de pijn weg, terwijl ze liefde en dankbaarheid uitzenden naar hen die zo vermoeid zijn.

Als u dat wenst, stap dan in de kring … richt er gewoon uw focus, mededogen, dankbaarheid en healing op. De weldoende inwerking van uw bijdrage is onmetelijk.

Wij zullen binnenkort nog méér manieren doorvoeren om te vertellen over ons Werk. Voel u alstublieft welkom om erbij te komen, als u zich daartoe geroepen voelt.

Dank u voor uw dienstbaarheid en uw liefde.

Dit verhaal eindigt in Glorie!
De Daadkrachtige Meiden

Indien u dit bericht wilt plaatsen, wilt u het dan in zijn geheel overnemen, inclusief de links en zonder enige aanpassing – ook geen elektronische opnamen. Dank u.

Origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.