U – X

vraagteken

ULTRA-VIOLETTE kleur gooien op mijn scherm
(dit komt uit het bericht van Anrita Melchizedek: Weghalen van Implantaten en entiteiten)

Als je deze oefening gaat doen, dan kan het helpen om je voor te stellen dat je voor een wit scherm zit (zoals in de bioscoop of zo ’n ouderwets dia-projectorscherm). Op dat scherm projecteer je dan een beeld van jezelf. Dat kan heel nauwkeurig en fotografisch zijn maar het mag ook abstracter zijn, bijvoorbeeld ‘een poppetje’ dat jou moet voorstellen. Het moet wel een ‘heel’ figuurtje zijn, dus niet alleen een hoofd of zo. Als je tijdens de oefening voelt/doorkrijgt/merkt/waarneemt dat er ergens een obstakel is (een implantaat of entiteit) dan ga je werken met dat ultra-violet. Dit is een heel heldere, bijna transparante maar intens paarse kleur en die moet je op dat obstakel zien te krijgen. Je kunt je voorstellen dat je die kleur naar dat scherm toegooit (zoals ze vroeger rotte tomaten gooiden naar slechte muzikanten), of je maakt van dat violet een vogelpikpijl en gooit die. Hoe je het doet mag je zelf kiezen en als jij je daar geen voorstelling van kunt maken, dan kun je altijd nog uitspreken/opdracht geven wat jij wilt: je kunt dan zeggen: ‘ IK BEN …. (vul je naam in) en ik stuur nu ultra-violet naar dat obstakel/implantaat of die entiteit’. Dat werkt net zo goed, mits je intentie maar de juiste is – want daar draait het om: niet om de exacte uitvoering van wat er geschreven staat, maar van jouw intentie om dit naar eer en geweten zo goed mogelijk te doen’.

VERANDERING
Het zal komen, zoveel is zeker. Hoezo? Omdat het niet veel langer meer kan blijven zoals het nu is. Eéns zal de wal het schip MOETEN keren. En dat ‘ééns’ komt met rasse schreven dichterbij. Ten eerste omdat de Hemel dat heeft bevolen en ten tweede omdat de mensheid (of toch een steeds groter deel daarvan) zich er méér en méér van bewust wordt dat het zo niet meer kan, dat ze het zo niet meer wil … en dus richt ze zich op verandering – en dan kan het Universum niet anders dan die verandering doorvoeren.

De meeste mensen bekommeren zich echter te veel, het is zoveel wat nu op hen afkomt … maar het ploeteren is voorbij, in elk geval al voor Hen, want Zij zien het hele plaatje. Wij moeten nog even wachten op de aftiteling …

Wij keren letterlijk, figuurlijk en in alle andere betekenissen EINDELIJK terug in de schoot van onze familie! Er wordt van ons enkel gevraagd om ons bewust te ZIJN van onze verbondenheid met de Hemel. Zodra wij dat doen werken we mee, want wij HOREN THUIS/ZIJN DAN IN DIE HEMEL!!

VERHEVEN MEESTERS
Sommige van hen zijn zielen die meerdere keren op Aarde geïncarneerd zijn geweest, in verschillende periodes en op verschillende plaatsen/landen. Het meest bekende voorbeeld van een Verheven Meester die in meerdere levens hier is geweest en in elk van die levens bewust gewerkt heeft voor het Licht, is wellicht toch Saint Germain. Wij kennen slechts een paar van zijn incarnaties, zo was hij onder andere William Shakespeare, Lord Francis Bacon, le Compte de Saint Germain, Merlijn (de Tovenaar) … en nu vergeet ik er vast nog een paar … maar in al die levens heeft hij altijd gewerkt voor het Licht en voor de Ascentie van de Aarde en de mensheid. Van Sananda weten we dat hij niet alleen Jezus was, maar bijvoorbeeld ook John Lennon. En Aartsengel Michael was onder andere geïncarneerd als Michael Jackson. Elk van die incarnaties waren ‘deelzielen’ van de Overziel.

Waarom maken ze mijn VERTROUWEN in Hen niet steviger?
Dat vertrouwen, tja … jij denkt dat je Hen moet vertrouwen, maar dat is niet zo. Je moet alléén maar OP JEZELF willen/kunnen/durven vertrouwen! Dan komt de rest ook wel in orde. Durf oprecht en eerlijk aan jezelf toe te geven dat je kind van God bent, dat je volmaakt bent, dat je recht hebt op alle Glorie en Schatten van de Hemel … en sta jezelf dan toe om dat te voelen, in elke cel, in elke vezel van je lichaam. Want zo is het … zo was het altijd al, maar voor hun eigen gewin hebben onze valse Meesters ons dat besef afgenomen. Nu mogen wij ons er weer van bewust worden – zonder schuld of schaamte gewoon de oude negatieve denkbeelden over onszelf loslaten en weer terugkeren tot onze oorspronkelijke, Goddelijke staat.

VERWARRING over berichten
Het is natuurlijk niet mijn opzet om verwarring te zaaien, verre van … maar ook ik ben afhankelijk van de berichten die doorkomen in het Engels. Ik kan niet anders vertalen of vertellen dan wat daarin staat. En ik sta volkomen achter elke tekst die ik vertaald heb – qua channeler, qua inhoud en qua vertaling.
Brengen sommige teksten verwarring? Ik neem aan van wel. Is verwarring negatief? Dat kan het zijn … maar het hoeft niet. Soms is verwarring juist nodig om tot helderheid te komen. Door die verwarring ga je nog eens goed kijken wat er nu precies in de war zit en hoe dat komt. Dan krijgt verwarring dus een positieve betekenis! En dat is dan wèl weer mijn opzet!

Onze teksten zijn vooral bedoeld om dingen toe te voegen aan wat de mensen al wisten, om aan te zetten tot nadenken, om dingen in de war te schoppen zodat ze daarna in een andere plooi kunnen vallen, om bewustwording te bevorderen, om mensen dusdanig te helpen groeien en openbloeien dat ze Ascentie kunnen bereiken … Als teksten alleen mooi zijn, dan kabbelen ze vaak voorbij als een lieflijk beekje. Daar is niks mis mee, maar het zet meestal aan tot dagdromen en het brengt je er niet toe om verder te trekken. De teksten waarvan ik verkies om ze te vertalen zijn soms ook wel dat beekje, maar kunnen af en toe ook veranderen in een brede rivier en soms zelfs een woest kolkende stroom. Dat is nodig, omdat de Waarheden die ik vertaal beslist NIET bedoeld zijn om bij weg te dromen. Dromen mag (is zelfs noodzakelijk zo af en toe), maar er moet gewerkt worden om ze tot stand te brengen.

VOORBEREIDEN op de Nieuwe Aarde
De meeste mensen denken bij ‘voorbereiding’ aan speciale dingen doen, penitentie, moeilijk, zwaar, lijden … en neen, dat is allemaal onnuttig! Sterker nog: dat werkt contra-productief: het houdt de Nieuwe Aarde buiten ons bereik. Gelukkig en vreugdevol zijn, vertrouwvol en liefhebbend, meedogend en behulpzaam … dàt is de voorbereiding op de Nieuwe Aarde. Want daardoor verhoogt onze trilling en komen we op het niveau van de trilling die de Nieuwe Aarde heeft.

VRIJE WIL
Hoe dat zit met de Vrije Wil? Toen wij als mensen de plannen maakten voor het Aarde-experiment (en neen, toen wisten we echt nog niet dat het allemaal zo uit de hand zou lopen!) hebben wij als onverbrekelijke voorwaarde gesteld dat Moeder en Vader NOOIT of NOOIT mochten ingrijpen in onze Vrije Wil. Wat er ook gebeurde, wat wij ook deden, hoe erg het ook werd … er mocht niet worden ingegrepen. Dit stond in het heilige contract tussen hen en ons. Daaraan waren zij gebonden, hoe verdrietig en pijnlijk dat voor hen ook was. Wij als ouders, leerkrachten, opvoeders waren/zijn niet gebonden aan een dergelijke voorwaarde en dus mogen – neen: MOETEN – wij ingrijpen als de situatie uit de hand dreigt te lopen. Maar wij hadden die bepaling laten opnemen in dat contract, omdat we echt helemaal op eigen kracht het hele experiment wilden doorlopen. Als Moeder en Vader God hadden ingegrepen, hoe hadden wij dan onze eigen kracht leren kennen of kunnen terugvinden? Dáárom hebben wij die bepaling toegevoegd – en hebben Zij zich daaraan gehouden.

VRIJHEIDSFONDSEN – verdeling
Lichtwerkers zijn ook betrokken bij het verspreiden van de Vrijheidsfondsen. Voor zover ik weet is tot op heden (3 februari 2016) nog geen geld uitgekeerd. Er zijn in de tussentijd wel regelmatig berichten gekomen over de voortgang van het proces, maar de Hemelingen zitten met een groot probleem, omdat zij eigenlijk geen problemen kennen.
Cryptisch, hè? Ik zal het verduidelijken: de tijdsindeling zoals wij die kennen is de enige tijdsindeling in het gehele Multiversum. Nergens anders, waar dan ook, bestaat een tijdsindeling – niet zoals die op Aarde en in geen enkele andere vorm.

Zij zien alleen maar het geheel van alle tijdlijnen (bij gebrek aan een beter woord gebruiken we ‘tijdlijn’, maar energiestroom zou ook een goede naamgeving zijn) en de uitkomst van alles wat er daarop gebeurt. Voor hen zijn die fondsen dus al vrijgegeven en hebben wij daar al veel goed werk mee kunnen doen! Daarbij komt dat de Cabal (de duisteren op Aarde) zich juist heel goed bewust zijn van het begrip ‘tijd’ en dat zij er alles aan gedaan hebben (en nog proberen te doen) om ‘tijd’ te rekken en te winnen – in de hoop dat ze nog kunnen ingrijpen voordat deze fondsen vrijkomen en dat zij er dan vandoor kunnen gaan met hele grote sommen geld. De financiële- en economische wereld zijn eigenlijk de enige werelden (behalve de media) waar de Cabal nog iets over te zeggen heeft. De ene truc na de andere hebben ze uitgehaald en daarmee hebben ze dus tot nu toe uitstel kunnen bekomen.

De laatste berichten zijn wel zo, dat hun mogelijkheden om nog aan het geld te komen hen ontnomen zijn en dat ze ook niet veel langer meer voor uitstel kunnen zorgen.
Alles is op zijn plek, zodat het oude financiële stelsel naadloos (of toch zoveel als mogelijk probleemloos) kan worden overgenomen door het nieuwe.

In eerste instantie zal het geld dat vrijkomt (het zou gedoseerd worden vrijgegeven, dus niet alles in een paar uur tijd of zo) worden gebruikt voor het helpen van mensen in zware problemen: waar honger en armoede heersen, daar zal als eerste hulp worden geboden. Vervolgens zullen alle Lichtwerkers bericht krijgen (ik vermoed via internet, maar misschien ook via radio en TV) dat zij hun aandeel mogen gaan ophalen. De maatstaf volgens dewelke de verdeling plaatsvindt is mij niet helemaal duidelijk.

Er wordt ons wel steeds gezegd dat wij (in elk geval in gedachten, maar op papier mag natuurlijk ook) een beeld moeten vormen van wat wij met dat geld willen doen. De ene zal zieke ezeltjes willen helpen, de ander zal huizen willen bouwen in Haïti, iemand anders wil misschien irrigatiesystemen gaan aanleggen in Afrika … zolang het maar voor het Hoogste Goed van de Mensheid is, mag het allemaal. Natuurlijk mag je er ook het lekkende dak van je eigen huis mee laten herstellen of een nieuwe auto kopen zodat je weer veilig de weg op kan … want ook voor jezelf zorgen is belangrijk.

Een tijd geleden (ik weet niet of dat nu nog zo is) kon je ook bepaalde – aangewezen – buitenlandse valuta aankopen. Die was toen helemaal niet zoveel waard, maar het zouden juist die valuta zijn die in het nieuwe systeem het overgangsgeld zouden gaan vormen. De waarde ervan zou enorm stijgen (bijvoorbeeld de dollar zal al zijn waarde verliezen) en dus zouden zelfs mensen met maar een klein bedrag van die valuta toch de beschikking krijgen over een grote som geld. Omwisselkoersen werden nog niet gegeven …

WELVAARTSFONDSEN – echt geld, dollars, euro’s?
Hierbij kun je denken aan een soort van leefloon voor iedereen, maar dan eerlijk verdeeld en zonder rare voorwaarden en bepalingen. In welke valuta dit zal worden uitbetaald is nu nog niet bekend, in elk geval zal het gaan om ‘echte’ valuta, dus niet om ‘cijfertjes in een computer, zonder echte draagkracht’. De bedoeling van Ascentie en van NESARA is een eerlijke, gelijke verdeling van de rijkdommen (zowel in de vorm van geld als van natuur, energie en grondstoffen) over de gehele mensheid. Het opheffen van armoede en het stopzetten van de graaicultuur der grootmachten zijn bijvoorbeeld streefdoelen, maar ook de vrijheid om te doen wat je hart je ingeeft. Hoeveel mensen hebben er niet een baan die ze vreselijk vinden maar waar ze niet uit weg kunnen vanwege schulden, de hypotheek of de studiekosten van de kinderen? Dat moet en zal gaan veranderen onder NESARA en de RV.

WITTE LICHT van de Gechristende
Zoals zwart/duister de afwezigheid is van Licht, zo is het Witte Licht de bundeling van ALLE kleuren. Het is dus het nec plus ultra van vrede en samenwerking! En raad eens wie daar het schoolvoorbeeld van was/is? Precies ja: Jezus de Christus! Het gaat hier dus over het Licht van Moeder/Vader God, van Jezus/Sananda, van het Universum, van de Schepping. Het is het meest complete en zuivere Licht dat er bestaat, want het bevat uitsluitend en alléén AL de positieve eigenschappen van de Hemelrijken.

X-FILES – alleen voor Amerika? … waarover gaat het eigenlijk?
Toen de X-files voor het eerst op tv kwamen had ik ook helemaal geen behoefte om ernaar te kijken. Ik vond het helemaal niks en heb er niet één aflevering van gezien. Maar naar aanleiding van wat in het Nieuwsblad stond, vond ik dat ik er toch minimaal 1 x naar moest gekeken hebben. En ja … dit is vooral voor de Amerikanen bedoeld. Weet je … in Amerika is al zolang alles over Buitenaardsen en UFO’s in de doofpot gestopt, er zijn zelfs mensen bestempeld als krankzinnig en ook vermoord geworden … omdat ze de feiten hierover openbaar wilden maken! Wij hier in Europa hebben die heftige onderdrukking van dat soort nieuws nooit zo meegemaakt. De indoctrinatie daarover is bij ons véél minder geweest. Dus nu moet er bij het Amerikaanse volk een grote inhaalslag worden gemaakt en daarvoor is deze serie bedoeld. Ik moet zeggen: ik denk dat ze hun opzet hiermee wel gaan bereiken, hoor! Het is op zich een goed gemaakte serie, ze is geloofwaardig opgezet en wat ze vertellen is ofwel Waarheid of het komt er zo dicht in de buurt, dat als de Waarheid eenmaal bekend wordt gemaakt, deze probleemloos zal worden aanvaard. Deze serie is indertijd en ook nu weer over de hele wereld uitgezonden, dus ik denk dat er – zeker in de eerste en tweede wereldlanden – niet veel mensen zijn die er niet minstens over gehoord hebben. Maar zoals gezegd: met name gericht op de USA.

Beloofde ZEGENINGEN
De RV is onderweg en de Cabalvolgelingen hebben/krijgen steeds minder invloed op de vertragingen daarvan. Ik hoef je niet te vertellen dat onze taal zeer rijk is aan bemoedigende spreekwoorden … die voor sommigen misschien ‘afgezaagd’ of ‘achterhaald’ klinken, maar die in hun diepte een rijke schat aan Waarheid bevatten. Ik geef er maar een paar, je kunt er zelf beslist nog wel wat bij bedenken! Maar wel alléén die, welke een mens verheffen, hoor!

‘De nacht is altijd het donkerst, vlak voor de ochtendstond
De nacht op Aarde is nog behoorlijk donker, maar de ochtendstond is niet ver meer. Dat kan niet anders, want zelfs de donkerste, langste nacht loopt een keer ten einde.

De laatste loodjes wegen het zwaarst
We zijn al zo lang onderweg naar de Hemel toe, daarom zijn de mensen zo moe …‘ en daarom komt de Hemel ons halverwege tegemoet. Maar misschien zien we Hen nog niet, omdat die nacht nog zo donker is?

Wie volhoudt, die wint
Ik heb, toen ik nog mijn Lessen gaf, een belofte gedaan aan mijn leerlingen (dus aan alle zielen aan wie ik ooit – op gelijk welk tijdstip – mijn Kennis heb overgedragen): ik laat niemand achter. Zo lang ik het Licht dien, zal er niemand achterblijven, wanneer die oprecht wil toewerken naar Ascentie. Het maakt niet uit hoe lang ik moet praten, hoe vaak ik iets moet uitleggen en hoeveel vragen ik moet beantwoorden … wie oprecht het Licht zoekt en bij mij terechtkomt, die zal dat Licht bereiken – want die krijgt mijn onvoorwaardelijke steun, hulp en Liefde … en AL het Licht wat binnen zijn of haar bereik ligt!

Ik heb die spreuken zelden nodig om me daaraan op te trekken. Maar ik heb er al veel mensen door geholpen zien worden …

ZONDAARS, ONWAARDIG, VERDOEMD
Hoe komt het toch dat mensen onmiddellijk willen geloven dat ze zondaars, onwaardig en verdoemd zijn – en dat ze nog steeds niet willen geloven dat ze geliefd, waardevol en gekoesterd zijn? Natuurlijk hebben ze duizenden jaren lang het eerste gehoord, maar tussen de fysieke levens in hebben ze toch het tweede ervaren? Waarom willen ze zo graag het slechtste over zichzelf geloven? Ik snap dat niet – echt niet! Het lijkt wel alsof ze niet gelukkig willen of durven zijn …

Probeer het maar eens, niks forceren maar gewoon proberen aan te voelen wat het met je doet als je van jezelf gaat houden zoals ik hierboven beschreven heb en telkens een klein stapje verdergaan – net zolang tot het ‘goed’ voelt … voor jou!

EEN ‘ZWAAR‘ LEVEN
Dit zijn zielen die ervoor gekozen hebben (ja ècht!) om héél veel af te werken/te leren/te ervaren/contracten af te handelen in één leven. Dat levert dan een ‘zwaar’ leven op, naar menselijke maatstaven. En het geeft de omgeving ook heel veel mogelijkheden om ‘vooruit te komen’ qua zielengroei! In plaats van medelijden verdienen zij juist begrip en steun en hulp … ook willen ze die soms niet aanvaarden en verzetten ze zich ertegen. Dan is de beste hulp juist het loslaten – en dat is soms zo moeilijk!

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.