NAN 48: U beschikt over alles

Zoals gepubliceerd in NAN 48:

‘U beschikt over alles wat nodig is om de Mensheid bij te staan
in haar proces van Ontwaken’
Saul via John Smallman

Editi 48 - 4 smallman

23 januari 2016

Er is nu veel gaande wat u zal verheugen! Werkelijk, er vinden enorme veranderingen plaats die voor altijd de denkbeeldige wereld zullen veranderen waarin u de ervaring opdoet van het mens-zijn. En deze veranderingen zijn voor het welzijn van iedereen op Aarde, ja, zelfs voor hen die vergroeid lijken te zijn met het duister. U heeft hiervoor gebeden en ernaar verlangd, uw collectieve verlangen is nu onveranderlijk geworden en het zal worden behouden.

Uw Liefde en uw liefdevolle intenties hebben de wereld veranderd! Er is nu geen weg meer terug naar de oude manieren van misleiding, verraad en conflict, u (de gehele mensheid) kunt alleen nog maar voorwaarts gaan in Liefde. Dit is uw aard, u heeft Haar herkent en Zij trekt u steeds verder vooruit – steeds dichter naar uw hemelse bestemming – omdat u daar geschapen werd in oneindige vreugde om die staat voor eeuwig te ervaren en ervan te genieten, en dus zult u daarheen terugkeren.

De nachtmerrie, de afgescheiden staat waarin u zo veel lijden – en schijnbaar eonenlang – heeft ervaren, lost op. U merkt het, u voelt het naarmate uw onafgewerkte kwesties in uw bewustzijn komen bovendrijven, om te worden erkend en losgelaten. Dit voelt voor u misschien ongemakkelijk en verontrustend en u voelt de neiging om naar afleiding te zoeken. Niet doen! Zie deze duistere energieën onder ogen als ze in u opduiken, maar houd afstand en ga er niet in mee … laat ze gewoon zijn. Kijk ernaar, besef dat zij niet ‘u’ zijn en laat ze wegdrijven. Door er in mee te gaan of eraan toe te geven, geeft u er uw energie aan, waardoor zij met u de strijd kunnen aangaan en u kunnen doen denken dat u niet goed genoeg bent, dat u onwaardig bent … waardoor ze u uitgeput en depressief achterlaten.

Elk bewust wezen dat God ooit heeft geschapen, heeft zijn of haar eigen, persoonlijke energieveld meegekregen op het ogenblik van zijn schepping, maar blijft intussen voor eeuwig Eén met Hem. Het veld van Eénheid, Gods Goddelijke energieveld kan nooit op welke wijze dan ook worden verzwakt en u kunt er ook nooit van afgescheiden worden. Maar u kunt wel toestaan dat het uwe verzwakt – door ervoor te kiezen om mee te doen met de duisteren of met hen die misleid zijn, die verdwaald en doodsbang zijn in de illusie en die zich moeten voeden met de energie van anderen, omdat zij het idee hebben dat zij volledig afgescheiden zijn van hun eigen energieveld, waarbij hun feitelijke bestaan behoorlijk gevaar loopt.

Uw persoonlijke energieveld is de levenskracht die door uw lichaam stroomt. Toen u ervoor koos om afscheiding te ervaren van uw Goddelijke Bron, koos u ervoor om uw energieveld te ervaren als afgescheiden van de Goddelijke Ene. Vervolgens ontdekte u dat u zich kon verschuilen voor het Licht en – naar het leek – het duister kon scheppen. Het duister is niet méér dan de afwezigheid van het Licht, maar die afwezigheid is beangstigend en het lijkt een enorme macht te hebben. De reden waarom het voor u zo machtig lijkt is omdat – doordat uw persoonlijke energieveld schijnbaar afgescheiden is van Gods energieveld – u zich buitengewoon verzwakt voelt … het Licht is als het ware ‘uitgegaan’ en het duister lijkt alles op te slokken.

Natuurlijk is het Licht niet uitgegaan, het is enkel uw bewustzijn ervan dat verzwakt doordat u zich richt op het duister. Wees u bewust van het duister, stuur er uw Liefde, uw mededogen en uw vergeving naartoe – maar ga er niet in mee en denk niet dat ‘u’ dat bent. Het is niet echt en u bent Echt! De Liefde, het mededogen en de vergeving die u het stuurt zal anderen helpen die er diep in zijn weggezonken, het toont hen dat er Licht is aan het einde van de tunnel en het moedigt hen aan om daarheen te gaan.

Zoals u al zo vaak heeft gehoord zijn uw liefdevolle intenties enorm krachtig, zelfs als u zich niet goed voelt of depressief bent. Die gevoelens komen gewoon voorbij, net zoals de onafgewerkte kwesties die wij eerder al noemden. Ga er dus niet in mee, anders blijven ze langer hangen. Wees u bewust van die gevoelens, erken ze, misschien zijn ze het gevolg van pijnlijke gebeurtenissen in uw verleden die nog grip hebben op u; stuur er liefde en troost naartoe in plaats van ze af te wijzen of te ontkennen – zo kan er innerlijke healing plaatsvinden. Vrede zal daarop volgen.

Het ligt in uw aard om Liefde te zijn en dus ook Vrede. Wanneer u zich zorgen maakt over problemen of kwesties die voor u belangrijk lijken, dan sluit u uzelf af van vrede – want vrede staat gelijk aan vrij zijn van zorgen. Heel vaak, wanneer u zich zorgen maakt, lijken de dingen waarover u zich zorgen maakt juist groter te worden, ze nemen méér van uw gedachten in beslag en laten minder ruimte voor vrede – hetgeen in zijn meest eenvoudige vorm gewoon maar vrijheid van zorgen is. Een praktische, rationele benadering in het omgaan met die kwesties is wel zinvol … en daartoe behoort bijvoorbeeld ook het aanvaarden dat u misschien op dit ogenblik niet alle informatie heeft die nodig is om dit specifieke geval af te handelen.

In plaats van u in de tussentijd zorgen te maken, neemt u beter een andere kwestie ter hand, waarvoor u wel de nodige informatie heeft … of neem even tijd om aan de bloemen te ruiken – of misschien, aangezien het januari is, kunt u spelen in de sneeuw! Iets doen waar u plezier aan beleeft, zonder schuldgevoel, is bijzonder healend omdat het aantoont dat u zorgt voor uzelf – en het zal u doen glimlachen. Een glimlach verhoogt nog het plezier, het eert u en helpt bij het oplossen van uw zorgen.

Uzelf eren en respecteren is heel belangrijk. God heeft u geschapen als volmaakte wezens en Hij eert en respecteert u altijd – volg dus Zijn voorbeeld.

Als mensen bent u beperkt in uw bewustzijn, in uw intelligentie, in uw inzichten … en dus is het leven voor u vaak een uitdaging. U vergist zich, u zegt of doet dingen die niet liefdevol of – soms zelfs opzettelijk – onvriendelijk zijn. Soms voelt u zich daar – op datzelfde moment of later – slecht of schuldig over, of u weigert het te erkennen en doet alsof het nooit gebeurd is. Maar dit alles zijn leerervaringen waardoor u kunt en zult groeien … aanvaard dus uw beperkingen, zij zijn deel van de illusie, vergeef uzelf heel snel voor uw vergissingen en eer uzelf voor de lessen die u heeft geleerd, en voor het feit dat u zichzelf kunt vergeven en van uzelf kunt houden.

Tenzij u uzelf goed behandelt, zult u ook anderen niet goed kunnen behandelen … want wat u voor uzelf doet, dat doet u voor anderen. Behandel uzelf dus goed, dat leidt tot een win-win situatie en het verspreidt vanzelf ook uw krachtige, liefdevolle energieveld naar anderen toe, om in harmonie samen te gaan met hun energieveld. De mensen om u heen zullen zich dan goed gaan voelen bij u en uiteraard zult u zich goed voelen bij hen. Met een dergelijke energie die stroomt, zal de informatie die nodig is om kwesties en problemen op te lossen, zich gemakkelijk en snel aandienen.

U beschikt over alles wat nodig is om de mensheid te helpen bij haar proces van ontwaken, daarom bent u in deze gedenkwaardige tijd op Aarde. Wees niet ontmoedigd als u zich moe of terneergeslagen voelt. Keer u naar binnen, vraag ons – uw liefdevolle gidsen en mentoren – om hulp en een liefdevolle knuffel om u weer op te beuren. Als u weer voldoende verfrist bent, herbevestigt u weer uw intentie om liefdevol te zijn in elke omstandigheid en gaat u verder met het wakker maken van de mensheid. Door u gebeurt het!

Met zo heel veel liefde, Saul.

Méér van John Smallman: https://johnsmallman.wordpress.com/2016/01/23/you-have-what-it-takes-to-assist-in-humanitys-awakening-process/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.