Turning Away – Celtic Thunder
foto: youtube.com

Klik op deze titel om de video te bekijken: Turning Away

“Turning Away” – ‘Wegkeren’

In darkness we do what we can 
In daylight we’re oblivion
Our hearts so raw and clear
are turning away, turning away from here

In het donker doen we wat we kunnen
Bij daglicht zijn we alles vergeten
Onze harten open en helder
keren zich weg, keren zich weg van hier

On the water we have walked 
Like the fearless child 
What was fastened we’ve unlocked 
Revealing wondrous wild 
And in search of confirmation 
We have jumped into the fire 
And scrambled with our burning feet
Through uncontrolled desire 

Op het water hebben wij gelopen
zoals een kind zonder angst
Wat dicht zat hebben wij ontsloten
en onthulden wonderlijke wildheid
en op zoek naar bevestiging
zijn we in het vuur gesprongen
en strompelden met onze brandende voeten
door onbeheerst verlangen

In darkness we do what we can 
In daylight we’re oblivion 
Our hearts so raw and clear 
Are turning away, turning away from here 

In het donker doen we wat we kunnen
bij daglicht zijn we alles vergeten
onze harten open en helder
keren zich weg, keren zich weg van hier

There’s a well upon the hill 
From our ancient past 
Where the age is standing still 
Holding strong and fast 
And there’s those that try to tame it 
And to carve it into stone 
Ah but words cannot extinguish it 
However hard they’re thrown 

Er is een bron op de heuvel
uit ons verre verleden
waar de tijd stilstaat
en sterk en stevig volhoudt
en er zijn er, die het trachten te temmen
en het in steen te kerven
ach, maar woorden kunnen het niet doven
hoe hard ze ook gesproken worden

In darkness we do what we can 
In daylight we’re oblivion 
Our hearts so raw and clear 
Are turning away, turning away from here 

In het donker doen we wat we kunnen
bij daglicht zijn we alles vergeten
onze harten open en helder
keren zich weg, keren zich weg van hier

By Loch Etive they have worked 
With their highland dreams 
By Kilcrennan they have nourished 
In the mountain streams. 
And in searching for acceptance 
They have given it away 
Only the children of their children know 
The price they had to pay 

Bij Loch Etive hebben zij gewerkt
met hun hoogland-dromen
bij Kilcrennan hebben zij zich gelaafd
aan de bergrivieren.
En op zoek naar aanvaarding
hebben zij het weggegeven
Enkel de kinderen van hun kinderen kennen
de prijs die zij moesten betalen

In darkness we do what we can 
In daylight we’re oblivion 
Our hearts so raw and clear 
Are turning away, turning away from here 

In het donker doen we wat we kunnen
bij daglicht zijn we alles vergeten
onze harten open en helder
keren zich weg, keren zich weg van hier

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen