SANANDA: Tijd voor Verandering

SANANDA: Tijd voor Verandering
2 en 3 juni 2014

2014 06 02 planeten 600x600

Sananda:

Ik wil de wereld een geschreven bericht geven, als toevoeging op mijn gesprek van gisteren op BlogTalkRadio: http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2014/06/01/ascension-training-with-sananda-and-guests.

Het was een ongebruikelijk bericht voor mij, in die zin dat ik veel filosofische- en morele punten heb besproken, die de basis vormen voor wat u onze spirituele manier van leven zou kunnen noemen. Het is de basis van wat Moeder/Vader God de Ware Weg hebben genoemd. Sinds wij u deze berichten zijn gaan geven door verschillende Meesters is er geen handleiding geweest, geen ‘Bijbel’ waar u naar kunt verwijzen en die de essentie van ons standpunt weergeeft. Ik heb geschreven berichten gegeven zoals ‘Een cursus in Wonderen’, maar wij denken dat die te uitgebreid en te gedetailleerd is voor de meeste mensen.

‘De Nieuwe Geschriften’ die ik aan Kathryn gedicteerd heb, waren bedoeld als het raamwerk voor een beter begrijpen. Ik wil die geschriften nog verder uitwerken en meer voorbeelden uit het echte leven toevoegen, voor mensen die te kampen hebben met dagelijkse beslissingen. Het is een tijd van grote verandering, krachtige energieverschuivingen en belangrijke keuzes voor ieder levend wezen op de planeet. Ja, dieren, insecten en zelfs planten maken op hun eigen manier keuzes, hetzij individueel of in groep en ze nemen nu allemaal belangrijke beslissingen over de toekomst die zij willen ervaren op Planeet Aarde en hun relatie tot de mensheid.

Laat ons bij het begin beginnen. Het zal voor velen als een verrassing komen, dat het menselijke ras niet ontstond op Planeet Aarde, maar een combinatie is van verschillende rassen van menselijke wezens van andere planeten, die hun DNA gegeven hebben om te komen tot een combinatie die hopelijk het beste van alle eigenschappen in zich zou verenigen – een wezen dat werkelijk gemaakt is naar het beeld van onze Schepper. Dit is uw potentieel, het doel waarvoor u geschapen werd.

Uw DNA draagt in zich het vermogen om uit te breiden tot een kristallijnen levensvorm, om uzelf om te vormen tot multidimensionale wezens die zich doorheen tijd en ruimte kunnen bewegen naar hogere dimensies. Dit is een proces dat al aardig gevorderd is. U wordt geholpen door de instroom van hoogtrillende energie van de Centrale Zon, maar ook door de vaardige Meesters op de grond, die sturing en leiding geven aan dit proces van het activeren van de menselijke vermogens en het opnieuw in werking stellen van de hoger dimensionale kristal-energiebronnen van uw planeet.

Alles verloopt volgens plan, langzaam maar zeker wordt alles – Moeder Terra en al haar inwoners – verheven naar een hoger bestaansniveau. Omdat u gevoelswezens bent met een vrije wil, zult u veel keuzes moeten maken aangaande uw deelname in dit grotere geheel. U zult geholpen worden door de verhogende energieën die van Licht vervulde levenskeuzes zullen aanmoedigen, maar u zult niet tegen uw wil verheven worden. In feite kunt u heel veel doen om de veranderingen tegen te werken, om uw eigen Ascentie te voorkomen – maar er is ook veel wat u kunt doen om die juist te versnellen.

Wij willen u helpen bij deze keuzes en wij begrijpen dat enkel woorden niet de gevoelsinformatie kunnen geven die u nodig heeft. Daarom zullen wij al deze berichten vergezeld laten gaan van onze hoger dimensionale, liefdevolle energie, die u nog sterker zult gaan voelen wanneer u naar de gesproken berichten luistert, welke ik voor u heb achtergelaten. De archieven dragen de energie – net zoals wanneer u ze rechtstreeks zou beluisteren – maar woorden alleen kunnen u niet naar de Waarheid leiden. U moet uw weg daarheen voelen, altijd toetsen aan het diepste van uw hart, waar uw zieleverbinding voorziet in een rechtstreeks contact met ons, door het portaal in uw hersenen, vlakbij uw pijnappelklier. Uw pijnappelklier is het apparaat voor het opnemen van Licht en het omzetten van uw DNA tot zijn meer verfijnde kristallijnen ‘werkende vorm’. Hier ligt de belangrijkste sleutel tot uw toekomst als hoger dimensionale wezens.

Wij hebben u het ‘Lucifer-Project’ beschreven, dat opzettelijk werd opgezet om de mensheid de grootst mogelijke uitdagingen te bieden, binnen de tweedracht van Licht en Duister. De Duisteren, die kwamen met de bedoeling om de Planeet Aarde over te nemen, mochten een tijdlang blijven om de omstandigheden te scheppen waartegen u gevochten heeft. Het was, zoals ik al eerder zei, uw wens om op eigen kracht opnieuw houvast te verkrijgen. Al doende leerde u om vast te houden aan uw Geloof, uw aantrekking tot het Licht en uw liefdevolle harten. Dit, Geliefden, is het succes dat wij nu vieren.

U kon de Cabal niet in uw eentje verslaan, omdat zij zich niet houdt aan de Universele Wet. U was niet bereid om volledig haar werkwijze en haar vernietigende intenties over te nemen om het spel van haar te winnen, binnen de Matrix – zoals u het zou kunnen noemen. Dat spreekt voor u. U heeft duidelijk geleerd dat het doel niet alle middelen heiligt. U heeft uw integriteit moeten bewaren – zelfs ten koste van uw leven – en u ontdekte doorheen vele levens, dat de dood minder te vrezen valt dan het verkopen van uw ziel om winst te behalen.

U bent zich inmiddels ten zeerste bewust van de tussenkomst van de Duisteren in elk opzicht van uw leven: het verplichte gebruik van fossiele brandstoffen omdat dat meer winst oplevert dan de meer Aarde-vriendelijke vrije energie; het gebruik van giftige chemicaliën en pesticiden om grote hoeveelheden voedsel van slechte kwaliteit te kweken, ten koste van de uitputting van uw bodem en het vervuilen van uw water en lucht; de mishandeling van dieren en het aanmoedigen van dierlijke eiwitten als voedselbron; de ontwikkeling van medische behandelingen die eerder ziektes teweegbrengen dan ze te verhelpen. Al deze en nog veel meer werkwijzen werden opzettelijk uitgedacht ter voorkoming van de overgang naar een kristallijnen vorm – en daarmee ter voorkoming van uw Ascentie.

Nu is het uw verantwoordelijkheid, Geliefden, om te kijken naar uw manier van leven om het ingewikkelde web van Duisternis te begrijpen, dat ieder aspect van uw sociale- en politieke systemen heeft bezoedeld, elke methode waarmee u iets maakt of bouwt, en ook de manieren waarop u uzelf heeft aangepast aan een leven van strijd en slavernij. U, Geliefde Lichtwerkers, bent degenen die zullen helpen om uw broeders en zusters weg te leiden uit dit ingewikkelde, onderling verbonden systeem van afhankelijk zijn, dat de Cabal heeft geschapen om u – letterlijk – gedurende duizenden jaren in het duister te houden.

Uiteraard heeft de slavernij aan kracht gewonnen met de uitvinding van geld en het vermogen om dat te gebruiken om rijkdom en macht te vergaren – en bovendien de controle te krijgen over de natuurlijke rijkdommen van de planeet, die voorzien in het leven voor iedereen. De rest is bekend aan diegenen die bereid zijn om te erkennen, dat de uitwerking van deze activiteiten – de degradatie van de planeet en alles en iedereen die haar bewoont – feitelijk de opzet was. Enkel door afstand te nemen en het hele plaatje te bekijken met uw derde oog – uw intuïtieve weten – en door uw vermogen om alles te bekijken zonder vooroordeel, zult u in staat zijn om de Waarheid te zien.

Deze hoger dimensionale kijk maakt het u mogelijk, om al de stromingen te zien in de rivier van de tijd, die geleid hebben tot de huidige stand van zaken. Aarzel niet om te kijken achter de hoekjes van obstakels, die opzettelijk zo zijn geplaatst om uw beeld te vertroebelen. Schijn uw licht in de schaduwen en de onderaardse schuilplaatsen, waar geheime genootschappen en geheime regeringen hebben samengespannen tegen het Licht, in hun pogingen om God te verslaan – en daarmee het liefdevolle hart van de mensheid, die God is. Graaf het bewijs op en breng het aan het Licht, zodat iedereen het kan zien. Op die manier zult u daadwerkelijk de achtergebleven gedachtevormen ‘ont-Aarden’, welke nog tussen u zijn blijven hangen.

Er is geen plaats in deze Nieuwe Gouden Tijd voor de oude gewoonten en gedachtevormen, die het leven op Aarde hebben gevormd sinds ‘de (opzettelijke) Zondeval’ duizenden jaren geleden, welke begon tijdens de Lemurische beschaving. Lucifer en ik zullen verdere berichten blijven geven in de komende weken, om u te helpen begrijpen welke rol u gespeeld heeft bij de schepping van het plan, dat zo moedig werd uitgedacht om de mensheid de ultieme test van vertrouwen te geven, die u zou voorbereiden op uw einddoel als leiders van de kosmos. Om het niveau van integriteit en kennis te bereiken in het diepste bereik van uw wezen, werd u letterlijk gesmeed in het vuur dat het leven in tweedracht achter de Sluier – afgescheiden van uw hemelse familie – daadwerkelijk is.

Alles moet nu worden opgeruimd, alles moet toegegeven en erkend worden als de duistere uitdagingen die ons ertoe brachten, om zo hard samen te streven om het Licht terug te brengen. Daarmee vieren wij onze kracht en onze diepe verbinding met elkaar en met God.

Deze lange weg doorheen de duisternis naar het Licht heeft de grote Liefde voortgebracht die wij nu delen met onze dappere kameraden – de zielenfamilie die ons steunt en helpt bij elke stap op onze weg. Wij zijn en waren altijd de Galactische Familie van Licht, onszelf hier op onze geliefde Planeet Aarde voorbereidend op onze bestemming als leiders van het Licht, de vertegenwoordigers van Gods Ware Weg.

U staat nu op een kruispunt. U zult terechtkomen in een situatie waar u uw diepste verbinding met uw Hoger Zelf en God zult moeten gebruiken, om de intentie achter de handelingen – de motivatie – te kunnen zien, die mensen ertoe brengt om vernietigende en verontrustende dingen te doen. U hoort steeds maar dat u uw hart moet volgen … maar wat als uw hart in verwarring lijkt? Geliefden, harten zijn nooit in verwarring. U kunt verward raken wanneer u luistert naar de woorden, in plaats van uw hart toe te staan u doorheen de verwarring te leiden, ongeacht hoe onwaarschijnlijk de uiteindelijke verklaring is.

In mijn bericht via Kathryn van deze week, heb ik u opgezadeld met een moeilijk dilemma. Er werd van u verlangd dat u uw geest zou openstellen, om de keuzes te herzien waar u misschien heel sterke gevoelens over had – en om zorgvuldig te luisteren om te onderscheiden welke motieven zuiver waren en welke niet. Herinner u, dat Kathryn gekozen werd om mijn Nieuwe Geschriften te ontvangen, na jaren van intensieve training. Het is u niet duidelijk, maar ik verzeker u dat onze gesprekken niet enkel dienen voor publicatie. Zij is nu reeds jarenlang heel nauw met ons verbonden en weet heel goed wie er tot haar spreekt, door onze energieën. Een ander interessant detail is het volgende: haar trainer en mentor doorheen die jaren van beproeving is Vader God.

De belangrijkste reden waarom Kathryn gekozen werd voor deze berichten, is dat zij ons jaren geleden gezworen heeft dat zij alles zou doorgeven wat wij haar als channeling zouden geven, ongeacht welke invloed dat zou hebben op haarzelf of wat haar persoonlijke gevoelens zouden zijn over een bericht. Dit is nog niet echt aan de orde geweest, aangezien zij ons en onze methoden heel goed kent en vertrouwt, en wij haar zelden vragen om een bericht uit te dragen waarmee zij in de problemen zou kunnen komen. Deze week was daarop een uitzondering, want het bericht dat zij voor mij uitbracht heeft haar in een heel moeilijke positie gebracht en mensen die zij liefhad tegen haar gekeerd. Dat spijt mij, maar weet dat alles spoedig onthuld en opgehelderd zal worden voor ieder van u.

Herinner u dat het nu de tijd is voor optimale groei, voor ingrijpende veranderingen en volledige verschuivingen in de geloofssystemen die u al uw hele leven volgt. De Waarheid moet worden onthuld; de Waarheid zal worden gesproken. Dit is geen eenvoudige weg om te volgen, maar hij zal leiden naar vrijheid voor de hele mensheid.

Ontwaak, Geliefden. Uw tijd is aangebroken. Laat ons stevig doorlopen, met vaste tred, naar een toekomst die gebouwd wordt vanuit hoger bewustzijn, groter weten, diepere hartverbindingen – en de bereidheid om alles van uw pad te verwijderen wat niet van het Licht is.

Deze uitdaging, op dit moment, gaat niet alleen om ‘goed voelen’. Het is voor sommigen een stevige strijd, een volledig ontwaakte inspanning om standvastig te blijven, tegenover krachtige tegenstand vanuit onverwachte hoek. Hou vast aan de waarheid dat Liefde altijd meedogend, gul en zachtaardig is, maar dat betekent niet dat wij moeten buigen voor hen die ons bedreigen of trachten af te leiden. Ik moedig u opnieuw aan om u af te keren van wraak, en juist vergeving te schenken … dan zult u een nieuwe plek scheppen waarin u uw Nieuwe Morgen zult bouwen.

Ik hou meer van u dan ik kan zeggen,
Ik ben uw Sananda, altijd in uw dienst.

Genoteerd door Kathryn E. May, 2-3 juni 2014, 7 PM
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.