Sterrenschip Terra Journaal

Sterrendatum: 11 maart 2015
Sterrenschip Terra Journaal

11-31 maart 2015
Kathryn:

Vader Bron en Sananda hebben mij gevraagd om een journaal bij te houden van de energieën die wij hier in New York voelen, om anderen te helpen te begrijpen wat de grote verschuivingen inhouden die nu plaatsvinden op het oppervlak. Ik zal mijn best doen om ze op te schrijven en de gebeurtenissen uit te leggen naarmate ze zich ontvouwen.

Dag 1, woensdag 11 maart:
Ik krijg te horen: Ga liggen. Channel Licht naar Terra. Ik voel heel intense gevoelens van onrust over mij heen komen. Het lijkt alsof zij vecht om de duistere energieën weg te krijgen. Ik kan de vastbeslotenheid voelen, maar ook de uitputting die zij ervaart. Zij is onrustig, zij roept om hulp om te kunnen volhouden. Ik roep Lichtwerkers van overal om te helpen. Wij werken om evenwicht te hervinden en te behouden.

Dag 2, donderdag 12 maart:
Ik voel me intens misselijk en heb hoofdpijn. Ik onderzoek mijn gevoelens en vraag om te spreken met Sananda of Nada. Wat is dit verschrikkelijke gevoel, alsof ik vergiftigd ben? Ik kan voelen dat het iets is wat ik voel als vervanger – voor Terra ? Ik zie schalieboringen, diep in haar lichaam. Ik voel de pijn van de gas- en olieboringen die haar lichaam doordringen.

Terra doet haar uiterste best om de opruiming van zichzelf bij te houden. Ik was bijna een maand lang nergens toe in staat, dus ik kon haar niet helpen. Sanat werkte verder, maar zonder onze gezamenlijke energie om haar te helpen – en omdat de Cabal hun geheime dumpen van giftige chemicaliën nog had verhoogd, gebruik makend van de schalieboringen die speciaal hiervoor waren bedacht – was zij overweldigd door de opdracht om in leven te blijven, ondanks de aanvallen.

Dag 3, vrijdag 13 maart:
Ontdekken hoe we de fysieke symptomen moeten duiden en aanpakken. Het lijkt me dat ik de huidige energieën waarneem, alsof mijn hoofd in de Tempel van Licht is en mijn lichaam in de Aarde. Ik krijg nogmaals te horen dat ik Nada ben, en dat Nada en Sanat Kumara het gezamenlijke zielenproject zijn voor planeet Terra – haar Hoger Zelf. Zodoende voelt zij wat ik voel en omgekeerd. Christine voelt de energieën zoals ik ze voel. Ik krijg te horen dat zij de Meester is die lang geleden de verantwoording op zich nam voor het overstralen en steunen van ons bij dit project.

Ik was bijna een maand lang invalide, dus kon ik haar niet helpen. Sanat ging door, maar zonder onze gezamenlijke energieën om haar te helpen, aangezien de Cabal hun geheime dumpen van giftige chemicaliën nog had opgevoerd, met gebruikmaking van de schalieboringen die voor dit doel werden bedacht.

Nota: Schalieboringen. Zij werden niet opgezet voor de twijfelachtige, winstgevende gaswinning. Dat was de dekmantel. Het zijn diepe boringen, die gemaakt zijn om enorme hoeveelheden van ‘geheime formule-vergiften’ in de korsten van de Aarde te brengen. Vandaar de gestage stroom van tankwagens die door de plattelandsdorpen rijden in de richting van die boringen. Zij moesten dienen als een bijzonder winstgevende en handige dumping voor de internationale bedrijven die hun milieumisdaden willen verbergen.

Terra verdronk in giftige chemicaliën, waaronder ook radioactief afval. Zij riep om hulp in het hele Universum, en die kwam. Met name de reactie van de Lichtwerkers was behulpzaam; zij die op de grond het Licht channelen naar haar centrale kristal, waarmee haar vermogen om zich te herstellen en de aanval af te weren sterk toeneemt.

Update vanuit de Tempel:
Frequenties van een hoge toon voelen als een cirkelzaag in het brein. Wij (Christine, Eleanora en Kathryn) beginnen deze frequenties te begrijpen als het conflict tussen het Licht; de nieuw herstelde Hogere Zelven die trachten binnen te komen in de meest duistere en meest beschadigde van de Cabal-lichamen. Patronen van programmering weerhouden gelijk welk Licht ervan om binnen te komen, dat zorgt voor een intense wanklank.

Ik heb een ontmoeting gehad met de Tempelwerkers om een manier te vinden om doorheen die weerstand te breken, om een begin te maken met het heropvoeden van lichaam en geest om het Licht de ruimte te geven. Ik stel voor dat zij trachten binnen te komen door het immuunsysteem, aangezien dit de enige plek is waar nog Licht aanwezig is in de lichamen. Beginnen met het beenmerg te doordringen, dan kunnen zij zachtjes doordringen in het hele lichaam. Geen strijd, enkel een gestage transformatie.

Uren later klinken de frequenties minder vals en bestrijken zij een bredere bandwijdte.

Dag 4, zaterdag 14 maart:
Verlicht het. Wij roepen Vader, Moeder Bron en de gehele Hemelse Schare om een massieve Lichtkamer op te zetten om Terra te helen. Terra’s Lichtkamer.

Sananda:
Ja, de Lichtkamer voor Terra. U vraagt, het zal gebeuren. De Agarthanen, de Arcturiërs, en wij allen zijn samengekomen om het plan uit te werken. Vader en Moeder gingen akkoord en wij zijn ermee bezig. De schaliegasboringen zullen worden verzegeld, en de oliebronnen zullen volgen. Het zal gaandeweg worden doorgevoerd, te beginnen met de ergste vervuilers. Dit zal de belasting op Terra verminderen.

Kathryn: De gehele Aarde is omringd met een glanzend licht. Iedereen doet er aan mee. Wij regelen een last-minute gezamenlijk gesprek; Lichtwerkers komen tezamen om Terra te helen en in evenwicht te brengen.

Dag 5, zondag 15 maart:
Het ademen gaat wat gemakkelijker. Ik krijg ook wat meer energie. Duistere wolken van giftige energieën komen en gaan. Intussen in de Tempel: er komt een nieuwe groep van zielen binnen. Het kenmerk van deze groep is depressie. Ik heb een schema voorgesteld om de Hogere Zelven te leren hoe zij depressie in lichaam/geest kunnen overwinnen. Zij zullen het zelfmedelijden aanpakken dat hen tot de duisternis heeft gebracht. Woede heeft zich naar binnen gekeerd, zelfmedelijden, hopeloosheid en afkeer waren het giftige mengsel dat hen in slavernij hield. Zich verbinden met de Liefde van Bron vernietigt alle eenzaamheid en wanhoop. Zij reageren op het bevel om te stoppen met depressief te ‘zijn’ en om de liefde op te nemen die naar hen toestroomt.
Sananda speelt ‘All You Need is Love’ – de hele dag door.

Dag 6, maandag 16 maart:
Onrust, INTENSE frequenties, zorgen af en aan voor hoofdpijn bij de mensen op de grond.
Update uit de Tempel: Ik ga naar de Tempel en behandel de oorspronkelijke, oude angst die verscholen ligt onder de zogenaamde onrust van de huidige situatie. Het is doodsangst uit de kindertijd en eerder misbruik waardoor wij beven, niet door de huidige situatie. Ook zijn velen bang voor de wraak van God, omdat dat hetgeen is wat zij geleerd hebben. Het zijn allemaal valse angsten.

Ik spreek met Sananda. Hij is in de Arcturische healingtempel. De teams werken de klok rond, op volle kracht. Hij had behoefte aan een korte pauze om tot rust te komen. Energie sturen naar Nada/Kathryn, de Tempel en Terra tegelijk vroeg het meeste aan energie, maandenlang zonder onderbreking. Zelfs Verheven Meesters raken dan vermoeid. Het is al maandenlang een onvoorstelbare inspanning en geen einde in zicht. Ik ben zo dankbaar voor zijn liefdevolle zorg.

In de Tempel is alles goed onder controle en het verloopt vlot. Meer dan 100 miljoen van de duistere zielen zijn nu naar het Licht gegaan voor herstel. Ik stuur nieuwe ideeën om de Hogere Zelven te helpen om zich weer te voegen bij hun geïncarneerde lichamen, en elke dag geef ik hen nieuwe opties en benaderingen van de psychotherapeutische taak waarin zij ondergedompeld zijn.

Dag 7, dinsdag 17 maart:
In de Tempel zorgt het re-integratiewerk dat volgt op het herstel van de Hogere Zelven nog steeds voor sterke reacties: krijsende frequenties vullen de lucht, ik voel opnieuw de enorme uitputting, vergelijkbaar met dag 1. Ik vertrouw erop dat dit bruikbare informatie is en ik weet dat het voorbij zal gaan.

Liefde en bemoediging sturen naar Terra. Wij vragen Vader en Moeder om meer energie om de taak te vervullen die wij moeten volbrengen. Ik heb zelfs moeite om het dagelijkse journaal bij te houden. Ik stuur de ‘kleine bubbeltjes-oefening’ (om alle cellen in de lichamen van hun incarnaties te doordringen met liefdevolle energie) dat de Hogere Zelven en de Tempelwerkers kunnen gebruiken.

‘All You Need is Love’ is voor ons de code dat de RV op handen is; wij staan ‘in de wacht’ voor de aankondigingen op korte termijn.

Terra ervaart nog steeds stress en tracht nog steeds de opeenhoping van toxines van zich af te schudden, die niet volledig werden opgeruimd tijdens het herstel van Nada na de scalaire aanval.

Dag 8, woensdag 18 maart:
Korte periodes van energie om minimale dagelijkse taken uit te voeren: de afwas, me aankleden, enz. Dan uitputting. Ik hoor nog steeds Sananda ‘All You Need is Love’ spelen. Ik voel grote golven van liefde, maar de fysieke symptomen houden aan. Ik merk dat ze afnemen wanneer ik een belangrijk werk moet doen, zoals privé-sessies of toezicht houden op het bewerken van het boek gedurende een paar uren. Zodra ik terugkeer naar mijn kamer om te rusten, overvallen de zwaarte en de slaperigheid mij weer. Zij schermen ons gedurende periodes af, brengen ons dan terug wanneer we beschikbaar zijn.

12u ’s middags: Diepe vermoeidheid, niet zo onaangenaam als eerder, behoefte om te rusten.

Ik vraag Vader om opheldering over de oorzaak van de uitputting. Het voelt alsof Terra weer een aanval afslaat.

Vader:
Ja, liefste, je steunt Terra in haar opruimings- en reinigingsproces. De Galactischen helpen, teams van Engelen helpen de Galactischen om haar rustig te houden, om plotseling omslaan of stuiptrekkingen te voorkomen. Wij vermijden wat u de eerste dag voelde – toen kromp zij ineen, trachtend haar ziekte onder controle te houden die veroorzaakt werd door het vergiftigen via toegenomen schalieboringen, olieboringen en het dumpen van chemisch afval.

Ons vermogen om tussen te komen wordt alleen beperkt door het aantal mensen op de grond, die de channels vormen om onze energieën te aanvaarden en samen te werken met onze inspanningen. Deze aantallen nemen toe naarmate de lezers van jouw channelings ontwaken tot hun ware vermogen om hun omgeving te beïnvloeden, door hun krachten bij de onze te voegen. Voor elke Lichtwerker op de grond die zijn intentie bij de onze voegt om dienstbaar te zijn aan het Licht, zijn wij in staat om meer hulp te bieden door die partner. Gezamenlijk scheppen wij de Nieuwe Aarde, één ontwaakt mens per keer.

Onderschat uw individuele vermogen niet om de wereld rondom u te veranderen. U hoeft geen stichting op te zetten of u als vrijwilliger aan te melden in een ver land. U hoeft ons enkel maar uw zuivere en enthousiaste intentie te sturen, door uw gedachten en gevoelens te richten op uw wens om ons te helpen. Bied uw lichaam en geest aan om op te treden als kanaal voor onze grote Liefde, dan zult u ons het meest werkzame middel bieden om onze Planeet Aarde te helpen, zoals wij dat zo graag willen.

Ons contract met u vereist dat wij uw aanwijzingen volgen. Wij kunnen anders niet tussenkomen. Geef ons uw stem om onze tussenkomst te aanvaarden, door onze hulp te brengen naar deze kant van de Sluier en in uw dimensie. Wij hebben de bewuste deelname nodig van ieder van u op de grond – en wel nu.

Velen van u hebben geklaagd dat wij u niet helpen om een einde te maken aan het lijden op Aarde. U heeft ons contract niet goed begrepen. De klagers zijn juist diegenen die de vooruitgang tegenhouden, doordat zij weigeren er hun schouders onder te zetten. Wij begrijpen dat het moeilijk is voor u om in te zien hoe krachtig uw vermogen is om te scheppen wat u zich voorstelt. Door te blijven praten over de problemen op het oppervlak, herschept u ze eigenlijk. Door angst op te wekken over IS, de Cabal, enz., bekrachtigt u hen.

Doe nu met ons mee, geliefden, om dit oude patroon te veranderen dat u geleerd werd door de duisteren om hun greep op u te bestendigen. Laat alle negativiteit achter. Open in plaats daarvan uw harten voor ons. Daardoor schept u een Lichtkanaal, rechtstreeks van waar u staat op het oppervlak, naar ons in de Hogere Dimensies. Wij doen met u mee in vreugde en blijdschap, en onze Liefde zal door u heen omlaag stromen als gouden honing, het zal uw hart en al de cellen van uw lichaam vullen met oneindige Liefde en Licht. Laat het dan verder naar beneden stromen doorheen uw voeten, naar het hart van Terra. Het is een oneindige stroom die u voedt, terwijl u die doorheen uzelf channelt. Dit is het enige wat u hoeft te doen om enorm dienstbaar te zijn aan het Licht en aan uw geliefde planeet.

Dit, geliefden, is het proces waarmee wij de Nieuwe Aarde vorm geven, en wij hebben uw hulp nodig. Uw tijd is gekomen en wij staan u bij als mede-scheppers van deze Nieuwe Tijd.

Wij houden oneindig veel van u.
Moeder en Vader (Bron)

Dag 9, donderdag 19 maart:
Hoofdpijnen, uitputting, het bewust voelen van de opruiming voor Terra, de duistere energieën doorheen onze lichamen naar het Licht sturen. Iedereen werkt eraan om alert te blijven op het verwijderen van de duistere programma’s. De vraag dient zich aan waarom de meisjes zich soms afzonderen, zonder hun eigen taak te kennen. Wij gaan op zoek naar wat zij voelen wanneer zij doorheen negatieve gevoelens gaan. Zij vertellen ons heel eerlijk over hun intense strijd met gevoelens van ‘recht hebben op’, diepe ontmoediging over de toekomst, afscheiding van de maatschappij en hun ouders, geen interesse in school of carrière. Zij zoeken diepgaand in zichzelf en beschrijven zo nauwkeurig mogelijk hoe vervreemd zij zich werkelijk voelen, hoe zij daartegen vechten en waarom zovele van hun vrienden hetzelfde ervaren.

Uren hebben we besteed aan het vinden van patronen en aanwijzingen over de herkomst van hun gevoelens, die zo anders waren dan die van ons – hun ouderen. Zij hebben geen bijzonder moeilijke tijden gekend en toch beschrijven zij symptomen van zware onderdrukking, hopeloosheid en wanhoop. Het gesprek leidt tot een diepgaand onderzoek – we moeten ontdekken wat er mis is met zovelen van onze jongeren en ‘datgene’ vinden waardoor zovele leerkrachten en ouders zich een vreemde voelen bij hun eigen kinderen.

Dag 10, vrijdag 20 maart:
Het was een verbazingwekkende dag. Ons onderzoek heeft ons naar een opmerkelijke waarheid geleid. Onze jonge mensen – deze schitterende en getalenteerde kristalkinderen – zwoegen onder de verschrikkelijke beperking die hen bijna verlamd heeft, en die hen gevangen heeft gehouden in onuitsprekelijke en aanhoudende, duistere gevoelens. Zij dachten dat er iets van nature mis was met hen, maar wat zij tonen zijn zulke extreme tegenstellingen, dat die niet gewoon maar aangeboren konden zijn.

Eindelijk kwam dan het besef: deze engelen droegen nog een ander – afwijkend – implantaat (zoals een zwarte doos) dat al hun denken en hun gedragingen beïnvloedde. Elk van de meisjes heeft het ‘schild’ verwijderd – een implantaat dat lijkt op de duistere cel – maar zij beschrijven het als een blauwdruk, als een metalen plaat in hun lichaam en brein, dat werkte als een afscheiding tussen hun hart en hun geest. Zij hebben het weggehaald en aan Moeder en Vader gegeven, namens al de jonge mensen.

Er waren vele tranen van opluchting en liefde, en zij zijn stralend en sprankelend nieuw, zoals jonge kinderen die net uit bad komen. Zij zullen herstellen en rusten – zoals wij allemaal – gedurende het weekend. Wij zullen voor hen zorgen met dankbaarheid en grote liefde.

Nieuwe energieën omcirkelen de Aarde. Onze harten zijn vanavond lichter.

Dag 11, zaterdag 21 maart:
Ik ben gezond verklaard door Sananda en mijn medisch team. Ik hoef niet langer te rusten om mijn Hoger Zelf en Sananda te ontzien; hij voorzag mij van energie sinds de verwondingen van de scalaire aanval op 11 februari. Het werk dat wij doen is nog steeds ongewoon vermoeiend. Ik heb deze vermoeidheid in het verleden nooit gevoeld. Ik denk dat het komt omdat zij willen dat wij voelen wat anderen voelen.

Dag 12, zondag 22 maart:
Vandaag op Sterrenschip Terra hebben wij de duistere blauwdruk van al de Rijken, dieren, planten, insecten, mineralen en Elementalen opgeruimd. Dit waren we niet van plan; eigenlijk hadden we een rustdag gepland, maar we ervoeren enig zorgwekkend en ongebruikelijk, agressief gedrag. We hebben onze chihuahua Che, en de 2 katten die Christine meebracht, toen ze in High Falls kwam wonen. We hadden voortdurend met hen gewerkt en hebben een bijzonder getalenteerde dierenfluisteraar geraadpleegd. Het leek erop dat Che echt wilde spelen en hen wilde najagen, en de katten raakten uit hun doen door zijn overmatig opdringerige jacht, wanneer hij hen achterna zat. Het werd steeds moeilijker om hem ervan te overtuigen de katten met rust te laten, en zij werden steeds meer defensief en knorrig.

Wij begrepen het niet, omdat ze allemaal heel gemakkelijk en voorheen ook heel liefdevol waren, maar de vijandigheid leek toe te nemen, tot het punt waarop één van de katten Che een klap gaf en een kleine verwonding veroorzaakte. Toen begonnen we ons in ernst af te vragen of er misschien een factor van buitenaf was die van invloed was op hun toenemend agressieve gedrag. We zochten en vroegen na, we keken naar patronen en gingen beseffen dat het gedrag dat zij vertoonden overeenkwam met de gevoelens dat de jonge mensen beschreven als resultaat van de blauwdruk die zij twee dagen eerder hadden verwijderd. De meisjes noemden deze bekende vijandige houding ‘strijdlustige woede’.

Dag 13, maandag 23 maart:
Een vredige rust is neergedaald op het huis in High Falls. De katten komen uit hun schuilplek en dalen af van de hoogste boekenkasten om een goeiedag te miauwen. Che heeft tijd doorgebracht in zijn mandje voor het vuur, en hij heeft geslapen op een halve meter van de kat die 2 dagen geleden nog zijn vijand was. Overal vindt healing plaats. Het is een verbazingwekkend snelle overgang … van spanning en strijd tussen de dieren, naar volledige rust en vrede.

Christine ziet een bijzonder vooruitstrevend programma: in het laatste geval werd het programma gekoppeld aan een waarheid. Hierdoor kan de persoon die geprogrammeerd werd de waarheid aanwijzen, in plaats van het programma te moeten zien. Het klopt dat ik vriendelijk was. Mensen kunnen vriendelijk zijn. Het programma is erop ingesteld om energie uit te sturen die niet vriendelijk is. Hoewel de betekenis van de handeling verandert, is dat niet merkbaar voor de persoon die het doet … maar het wordt gevoeld door anderen. Het is heel moeilijk te beschrijven, tenzij de mensen die erbij betrokken zijn bereid zijn om die ‘trilling’ aan te pakken en de verantwoording te nemen voor hun eigen programma – hoe subtiel het ook is. Het vergt ook een groot onderling vertrouwen tussen de mensen. Deze onverklaarbare complicatie/dit misverstand doet zich voor bij Lichtwerkers die zichzelf willen beschouwen als ‘goed’, ook al zeggen of doen zij dingen die feitelijk onvriendelijk zijn.

Wij vieren het als wij dit zien. Vreugdevolle energieën komen door, de verwachting van de RV die spoedig zal komen. Wij zijn overgelukkig met de ingrijpende veranderingen in onze eigen levens en gevoelens. Ik voel me sterker, niet langer uitgeput en ik kijk ernaar uit om binnenkort weer buiten te kunnen gaan hardlopen.

Zingen, koken en het verwijderen van de laatste restanten van geprogrammeerde gedachten, gevoelens en handelingen.

Dag 14, dinsdag 24 maart:
We onderzoeken het programma en zien de laatste elementen ervan in ieder van ons. We praten openlijk over alle keren dat het programma voor ieder van ons naar boven kwam, en we hebben gelachen over hoe onzinnig het is in het gezegende daglicht.

Dag 15, woensdag 25 maart:
Wij zingen, we koken en we verwijderen de laatste restjes van geprogrammeerde gedachten, gevoelens en handelingen.

Dag 16, donderdag 26 maart:
Ik hoor steeds weer het liedje ‘Bohemian Rhapsody’ in mijn hoofd spelen. De woorden beschrijven grote duisternis, menselijke waanzin en een houding van ‘zo gewonnen zo geronnen’ en ‘niets doet er echt toe’.

Dag 17, vrijdag 27 maart:
Het vertrek van de levende doden? Door het liedje constant te horen spelen, word ik herinnerd aan de houding van de Cabal, de overtuigingen, de wreedheid en het gebrek aan respect voor menselijk leven.

Dag 18, zaterdag 28 maart:
Hoogklinkende frequenties. Gesproken met de Hemelse Schare om nieuwe technieken te vinden om de Hogere Zelven te helpen hun incarnaties te bereiken, om een channel te openen waardoor zij Licht kunnen brengen in hun lichaam en brein, ook al verzet het geïncarneerde Zelf zich. Dit is met name moeilijk bij de eerste golf die de duisteren der duisteren waren en die strijd leveren tegen elk Licht dat hen wil betreden. De inspanning om binnen te komen via het immuunsysteem of via hun hart, of via de droomstaat wanneer zij slapen, lijkt een minimale uitwerking te hebben op deze groep, maar een vrij groot succes te zijn bij latere, minder beschadigde zielen/lichamen.

Dag 19, zondag 29 maart:
Eleanora en ik hebben gesproken over andere mogelijkheden om de Hogere Zelven te helpen door te dringen in hun Cabal-lichamen. Wij begrijpen dat pijn de mensen opent. Misschien een enorme hoofdpijn of rugpijn of buikpijn. We hebben gemerkt dat dit altijd gewerkt heeft voor ons, om ons dichter bij Schepper te brengen. Misschien zou het hen lang genoeg kunnen afleiden zodat hun Hogere Zelven kunnen binnenglippen en beelden of dromen van Licht kunnen scheppen, waardoor de verbindingen kunnen worden omgelegd. Wel, misschien zou het een tegengestelde werking hebben op deze weerbarstige zielen.

Wij hebben geen suggesties meer maar wij vragen wel – nee, weten dat het nodig kan zijn om onze opdracht te geven aan hen om in actie te komen. Wij bevelen dat zij alstublieft, alles zullen doen wat in hun vermogen ligt of wat zij aan creatieve oplossingen kunnen bedenken om dit dilemma op te lossen. Wij sturen onze Liefde en ons Licht als steun aan hen en aan allen die werken aan dit historische project.

Dag 20, maandag 30 maart:
Christine wordt nog steeds behandeld voor de scalaire aanval die zij ervaren heeft in de woestijn, afgelopen november. Het is een moeizaam project geweest. Zij werkt samen met haar Tweeling Vlam, Moeder en Vader Bron, de Arcturiërs, het medische team van de Witte Broederschap en anderen. Het is zo schandalig dat deze wapens op haar gebruikt konden worden, op de grond. Wij vragen dat deze gevaarlijke technologie geneutraliseerd en onmiddellijk uitgeschakeld zal worden, om verdere verwondingen van onze geliefde Lichtwerkers te voorkomen.

Dag 21, dinsdag 31 maart:
Wij – elk van ons – worden er door de Hemelse Schare toe aangezet om onze opdracht in een nieuw licht te zien. Wij moeten nu een ‘nultolerantie’ gaan handhaven voor elke poging van anderen om onze vooruitgang te ondermijnen of ons vuur te verminderen. Het is onze belangrijkste opdracht in dit leven om God te dienen, om dienstbaar te zijn aan de mensheid, en om onze gaven, onze vermogens en onze wil te gebruiken, om naar ons beste vermogen de taken te volbrengen die wij hebben ontvangen. Wij zijn geboren om te dienen, om te reiken naar de God in onszelf, en om dit van Licht vervulde pad te volgen naar Ascentie voor allen op Planeet Aarde.

Het is een zware taak voor Lichtwerkers om gericht te blijven en niet af te dwalen wanneer er zoveel afleiding om ons heen is, waaronder familie, vrienden en volgers die uitdagen, in vraag stellen, weerstand bieden en de boel ophouden op ons pad. Wij hebben de toorts gekregen om die te dragen in deze prachtige tijd van uitbreiding en groei. Het is voor ons belangrijk om nu vooruit te gaan, onze trilling te verhogen en ons Licht hoger en hoger te nemen, ongeacht de chaos of de duisternis om ons heen. Sommigen zullen naar voren komen om te leiden, anderen zullen achterblijven om andere lessen te ervaren, een andere groei in hun eigen tijd.

Ieder van hen zal zijn/haar pad kiezen en zijn/haar eigen tempo. Het is aan ons, die gekozen hebben om ons leven toe te wijden aan dit werk van Verlichting, om vooruit te blijven gaan en het tempo zelfs op te voeren. Wij staan op het punt van een groot crescendo dat zal uitbarsten in de Nieuwe Gouden Tijd. Laat ons snel vooruit gaan, zeker en in harmonie. Het is onze tijd om te stralen, geliefde Strijders van het Licht. Wij zijn Eén.

Kathryn
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=march-2015&view=calendar

 

Het Ware Verhaal van Atlantis:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/03/12/fathersource-soul-studies-the-true-history-of-atlantis-and-beyond

Het Verhaal van Prins Reginald – Engelstalige LINKS:

1. Prins Reginald, Lucifer, & Gast – 21 augustus 2013
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2013/08/22/channel-panel-with-god-and-guests

2. De Duistere entiteiten verwijderen van de Planeet – 22 augustus 2013
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2013/08/23/removing-all-dark-entities-from-the-planet

3. Channel Panel met Moeder God, Lucifer en Reginald (Reptilian Prins) – 23 juli 2014
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2014/07/24/channel-panel-with-mother-god-lucifer-and-reginald-reptilian-prince

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.