ST. GERMAIN: ‘Tijdlijn springen’

ST. GERMAIN: ‘Tijdlijn springen’, undercover-operaties
en het Scheppen van het Paradijs
2 mei 2014

Beach Of Paradise Wide Desktop Background

Ik wil aan de wereld ons goede nieuws vertellen. Wij zijn allemaal zo opgewonden over wat u op de grond gedaan heeft, dat wij u een update willen geven. U schept wonderen, maar wij zijn degenen die ze opnemen, aangezien vele van de wonderen het resultaat zijn van uw persoonlijke inspanningen, uw verheffen van trilling en het verborgen werk dat u doet in uw stille uren. Het heeft een enorme uitwerking gehad, Geliefde Lichtwerkers. Wat een team bent u!

Elke week, wanneer u de gebeurtenissen in uw leven heeft verwerkt, u heeft leren omgaan met het uitstel en de teleurstelling en u uw gevoelens en houding heeft opgewerkt naar steeds hogere niveaus, neemt het Licht op Planeet Aarde toe. Omdat het de voorbije week ingrijpend is toegenomen, is het mogelijk geweest voor uw geïncarneerde Meesters om de taken uit te voeren, waarvoor zij zich klaar hielden om in werking te zetten. Veel hiervan was zelfs voor hen onbekend tot deze week, maar op hun onnavolgbare wijze hebben zij het spel opgepikt en zijn aan de slag gegaan om een werkend team te vormen van Lichtwerkers-vanuit-het-hart, die van nature de drang hebben om te handelen en samen te werken.

Het is zo fijn om hen in actie te zien. E-mails en telefoontjes vliegen over de hele planeet, met kalme zekerheid worden er beslissingen genomen en die worden onverwijld in werking gezet. Wij in de hogere rijken kijken verheugd en bewonderend toe, hoe onze afgevaardigden daar op de grond de grote beslissingen uitvoeren, die in de Hogere rijken werden overwogen en uitgedacht en verwacht.

Ziet u, dit is het partnerschap tussen de mensheid en de Godheid. Het is altijd zo geweest, ongeweten door het grootste deel van de mensheid. Het zijn onze Tweeling Vlammen op de grond die het verlangen van ons hart uitvoeren, het tot stand brengen van het etherische Meester Plan in de dimensie waar het ervaren moet worden. Veel van dat werk is ongezien, omdat het gedaan wordt op het etherische niveau, maar de bron van de energie is de hartgeest van hen, die nu belichaamd zijn.

Ik zal het uitleggen. Wij communiceren telepathisch met onze Meesters op de grond. Zij stellen zich het Meester Plan voor met de combinatie van Hartgeest en Zielgeest, zoals wij het genoemd hebben, die een portaal schept voor de Liefdesenergie van Schepper/Eén. Dit omvat ook al de liefdesenergie die wij voelen. Door deze Liefde samen te brengen met het beeld van een Aards Paradijs – dat onze hoop is voor de volgende fase van leven op Planeet Aarde – scheppen zij deze werkelijkheid. Het kan nu worden ervaren en verbindt het beeld van een versnelde tijdlijn met de huidige werkelijkheid op de grond. Dit moet gebeuren om een ‘Tijdlijn te kunnen springen’, terwijl toch de ervaring voor diegenen op de grond gewoon doorgaat.

U, geliefde mensen, bevindt zich al in de stroming van het ervaren van een sterk toegenomen versie, van het uitspelen van die gebeurtenissen die voorspeld werden voor Aarde. Het was onze sterkste hoop dat al de glorierijke gebeurtenissen die wij ons hadden voorgesteld in de hogere dimensies zouden uitkomen – maar wij konden geen nauwkeurige data voorspellen, omdat wij niet wisten hoe snel het team op de grond in staat zou zijn om bijstand te geven aan de sprong van de langzamere, meer nauwkeurige tijdlijn waarop u zich bevond, naar iets meer positief. Dit zouden zij alleen kunnen doen, wanneer ieder van u in staat was om zijn trilling voldoende te verhogen, zodat zij de tijdlijn-sprong konden uitvoeren.

Met andere woorden, de keten van gebeurtenissen begint en eindigt bij u allen. Wanneer wij de komende gebeurtenissen hebben beschreven, beschrijven wij altijd het meest positieve scenario, omdat onze beschrijving en uw voorstelling ervan aan de hand van onze beschrijving in de berichten, de eerste stap is naar het scheppen van een nieuwe wereld. Daarna kijken wij toe en moedigen wij u aan om uw trilling te verhogen, zodat ons grondteam de positieve energiestroom kan hebben die nodig is, om de hele mensheid te verheffen naar een volgende, hogere tijdlijn.

Wanneer u uw hoge trilling lang genoeg volhoudt om een verbinding te leggen met anderen, neemt het ‘verheffende vermogen’ toe en opent het nieuwe mogelijkheden voor positieve ervaringen. Wanneer een groot aantal van u hun aandacht verliest en terugvalt in twijfel en scepticisme, dan zorgt dat voor een onderstroom die tegengesteld is aan de stroming van voorwaartse energieën, die het project had kunnen doen slagen. Vader God heeft u eens verteld dat u het zelf was die ervoor zorgde dat RV niet werd vrijgegeven. Dit is wat hij bedoelde. De twijfelaars en cynici die hun boodschappers ervan beschuldigden dat ze fraudeurs waren en die in opstand kwamen tegen de ‘leugens’ die wij vertelden – dat waren degenen die de vooruitgang vertraagden en de zogenoemde ‘spaak tussen de wielen’ staken.

Telkens als wij een datum noemden waarop iets zou plaatsvinden, baseerden wij dat op ons ‘beste vooruitzicht’, op de meest positieve tijdlijn, erop rekenend dat u de energie zou voortbrengen om de tijdlijnsprong te volbrengen die nodig was om het te laten gebeuren. Als we het niet haalden, keerden velen van u zich tegen ons, verloren het geloof in God, werden boos en gefrustreerd. Wij begrijpen uw reactie, Geliefden. Wij weten hoe moeilijk het voor u geweest is om zo uw best te doen en daar niks tastbaars uit te zien komen. Dit is de reden voor deze boodschappen van bemoediging. Wij zien de vooruitgang, zelfs als het gebeuren zelf nog niet heeft plaatsgevonden. Dit is een deel van het beeld dat u niet kunt zien.

Laten we het vergelijken met iets wat u kent. Wanneer een voetbalcoach zijn team bijeenroept voor de wedstrijd, zegt hij dan: ‘ok, team, laat ons eens kijken of we misschien kunnen winnen’. Nee! Hij zegt: ‘Dit gaat ‘m worden! Geef alles wat je hebt! Jullie kunnen het!’ Dat is ook onze aanpak. Wij willen u aanmoedigen om uw beste beentje voor te zetten en wij weten hoe briljant dat kan zijn, nog beter dan u het zelf weet. Ik weet dat u zult begrijpen dat wat ik als mogelijkheid zag en ik richtte uw blik op die prijs. Het zou u niet helpen en het zou niet eerlijk zijn als ik het anders deed.

Het is een blijk van vertrouwen wanneer u deze woorden leest en hun mening in u opneemt – de Liefde achter de woorden, de diepe gevoelens van verbondenheid en mededogen die wij altijd voor u voelen. Wij hebben het ook meegemaakt, Geliefden, en wij zien de uitdagingen waarmee onze Tweeling Vlammen dagelijks te maken krijgen.

Uw eigen Gidsen en uw Tweeling houden ook de wacht over u, zij laten een traan wanneer u wanhoop voelt, komen dichterbij om u te troosten wanneer u moe en gefrustreerd bent. Het is onze meest belangrijke levenstaak om voor u te zorgen en u onze bewonderende energie te sturen en te trachten u te troosten als u het moeilijk heeft.

Ik wil u verzekeren, dat u het zwaarste gehad heeft. Het aantal Duisteren die nu nog in de weg staan van uw voorspoed en plezier en nieuwe vrijheid, is te tellen op uw vingers. Stel u voor! Slechts 3 jaren geleden, was het tijdlijnscenario nog gevaarlijk dicht bij een terugval in de mogelijkheid van vernietiging en chaos. U heeft dat volledig omzeild. Er zullen geen meteoren neerstorten op uw planeet – de Galactischen vangen ze op en sturen ze uit hun koers om u te beschermen. Opperste Schepper zal geen van zulke kosmische rampen toestaan.

De mogelijkheid voor een atoomoorlog op uw planeet is volledig uitgesloten en alle gewapende conflicten zullen binnenkort tot het verleden behoren. Let maar op de ontwikkelingen rondom de confrontatie in Nevada tussen het Bureau of Land Management (BLM) en Cliven Bundy, de rancher. Het wordt ‘de Tweede Amerikaanse Revolutie’ genoemd, maar er is veel omtrent deze ontmoeting dat niet algemeen bekend is. Zoals Vader God u heeft verteld, hadden de BLM-agenten feitelijk gedood moeten worden door undercover sluipschutters en de schuld voor de moord zou worden afgewenteld op de militie. Dit zou een ‘valse operatie’ zijn geweest die de kans bood om een burgeroorlog te gaan voeren tegen de militieleden, het zou een excuus zijn geweest om de krijgswet in te voeren en het zou de deur geopend hebben naar verdere onderdrukking van vrijheden.

De geplande oorlog vond niet plaats, toen de Hogere machten tussen kwamen om de geweren onklaar te maken van de sluipschutters en van eenieder, die het eerste schot had willen afvuren.

Wij kwamen tussen in deze belangrijke kwestie, omdat de mogelijke uitkomst bloederig en traumatisch zou zijn geweest. Het zou geleid hebben tot angst, woede, wanhoop en hopeloosheid bij mensen over de hele wereld, om de Verenigde Staten te zien afzakken naar een vorm van totalitair landje-pik, dat het kenmerk was van fascistische regimes over de hele wereld.

Het zou een ingrijpend demoraliserende uitwerking hebben, om het land dat wij associëren met vrijheid, te zien wegzinken onder de laars van de Cabal. Wij konden niet toestaan dat het de vooruitgang zou stopzetten, waarvoor wij zo hard gewerkt hadden.

Diegenen onder u die werkelijk aandachtig zijn, hebben de actie van de Cabal kunnen onderscheiden van de acties van de goed bedoelende regeringsfunctionarissen die geen macht hebben, omdat zij niet afgestemd zijn op de Duisteren.

Het heeft zijn omslagpunt bereikt, toen de Cabal zo arrogant en zo wanhopig werd om hun greep te behouden, dat zij steeds buitensporig opgezette rampen zullen opzetten, om burgers te onderwerpen aan angst door ze te doden, te verminken en te martelen. De dreigingen worden steeds duidelijker. Sinds de terreur van 11 september steeds ongeloofwaardiger wordt, zijn er steeds meer ‘terroristische’ aanvallen geweest, zoals de bom bij de Boston Marathon en het verdwijnen van de Maleisische Vlucht 370.

U bent zich ervan bewust dat wij soms werkwijzen gebruiken die lijken op die van de Duisteren, om hen te verslaan in hun eigen spel. Bijvoorbeeld de RV. Die is ontworpen om de geldschrapers buiten spel te zetten, door de wereld te overspoelen met rijkdom in de handen van diegenen, die het zullen gebruiken voor humanitaire doeleinden. Ik zal nu een ander geheim wapen onthullen, dat gebruikt wordt om de aandacht te richten op hun mislukkingen.

U bent allemaal bekend met de ‘slachting’ in Sandy Hook, waarbij vele kinderen zogenaamd neergeschoten zijn door een ontspoorde tiener. Er waren veel lessen te leren uit dat gebeuren; één daarvan was dat het toenemende bewustzijn dat jongeren, die mentaal in de knoei zitten, echte aandacht en zorg nodig hebben – en geen gevechtsspelletjes. Een ander was, dat wanneer een gemeenschap getraumatiseerd is, buren en vrienden samenkomen om elkaar te helpen.

Maar hier speelde nog een andere agenda. Het duurde veel te lang voordat het Amerikaanse volk doorhad, dat het ‘opgezet spel’ was – vooraf bedachte televisie-scenes – om een heel land volledig te misleiden tot het geloven van het voorbedachte, uitgekookte beeld dat hen werd voorgehouden.

De groep Tv-kijkers was eraan gewend om overduidelijke onregelmatigheden en de ‘nu zie je me en nu zie je me niet’-trucs, te aanvaarden als waarheid. Het is nog steeds moeilijk om de gemiddelde Amerikaan ervan te overtuigen, dat een vliegtuig niet past door een gat van 10 meter in het Pentagon en dan als bij toverslag kan verdwijnen – of dat Gebouw 7 naast de Twin Towers onmogelijk zomaar kan instorten, vanwege een kleine brand in de hoek van het gebouw.

Nu dan, dit brengt ons terug bij Sandy Hook. Ik heb besloten om de waarheid omtrent dit incident te onthullen aan Kathryn omdat zij erom gevraagd heeft en omdat de internet-gemeenschap in de voorbije weken goed werk heeft geleverd bij het ontrafelen van de duidelijke leugens en tegenstrijdigheden bij recente gebeurtenissen. De meest duidelijke van die tegenstrijdigheden zijn te vinden in het verhaal van Sandy Hook. Ik zal het verduidelijken.

Er waren geen lichamen. Niemand leek de families van de ‘dode’ kinderen te kennen en de ouders leken vreemd genoeg nogal onaangedaan, door de veronderstelde dood van hun geliefde kinderen. Er doken al vermoedens op, toen de eerste onderzoekers begonnen op te merken dat veel van de ‘ouders’ acteurs waren, die heel slecht waren in het neerzetten van ‘verontruste ouders’.

De vragen gingen door en hebben geleid tot een tweede onderzoek naar andere ‘rampen’ zoals de bom in Oklahoma City; het bestormen van het gebouw in Waco, Texas; het vliegtuigongeluk van John F Kennedy Junior; de moorden op John F Kennedy, Robert F Kennedy en Martin Luther King en de recente ‘zelfmoorden’ van tientallen top bankmensen, om er een paar te noemen.

Al deze verdachte gebeurtenissen – en nog veel meer – die werden onderzocht en afgewimpeld met vage antwoorden en onvolledige uitleg, krijgen nu hernieuwde aandacht van gedreven onderzoekers die juist op zoek zijn naar de waarheid en niet naar videofilmpjes en valse getuigenverklaringen. De onderzoekers hebben eindelijk echt gewicht en geloofwaardigheid gekregen, nu meer en meer ‘valse operaties’ bewijzen zich opstapelen en diegenen die vastbesloten zijn om de waarheid te ontdekken niet langer worden afgedaan als ‘complotdenkers’, alsof dat een vies woord zou zijn.

Ja, Geliefden, de ‘complotdenkers’ hadden het bij het rechte eind. Er was inderdaad sprake van een complot van de Duisternis – de geheime regering onder leiding van de Cabal – bij al deze gebeurtenissen, behalve één.

Slechts één ervan veroorzaakte geen dood en vernieling van bezittingen. Slechts één van deze incidenten werd opzettelijk opgezet om juist verdenkingen op te roepen – niet om ze te onderdrukken. Slechts één werd uitgevoerd op vraag van onze Gidsen en Meesters, om u een dusdanige schok te geven, dat u alles in vraag zou gaan stellen wat u verteld werd, alles wat u op de Tv getoond werd. Ja, inderdaad, het was een drama, speciaal opgezet voor de televisie.

Ziet u nu hoe gemakkelijk het is om een grote gebeurtenis op te zetten, een verhaal te verzinnen om het uit te leggen, mensen aan te nemen om de tekst van de hoofdrolspelers te lezen en ‘journalisten’ in te huren, die zelfvoldaan deze ‘terroristische aanval’ analyseren, interpreteren en filmen. Het doel van elk van hen was het breien van een overtuigend verhaal, niet het onthullen van de waarheid.

De makers van Sandy Hook – de Film, bewezen dat het mogelijk is om precies dat te doen en om miljoenen mensen bij de neus te nemen, ook al werden er in de presentatie opzettelijk aanwijzingen gegeven, die wezen op onregelmatigheden in het verhaal. Ziet u, Sandy Hook was een Shakespeariaans drama, bedacht om u achter de schermen te laten kijken – alle schermen! – om de ware misdadigers te tonen van al die vele verdachte ‘valse operatie’ gebeurtenissen in uw geschiedenis.

Eén hele duidelijke aanwijzing was het bezoek van President Obama, die naar Sandy Hook ging en een klein meisje op zijn schoot had, de dag na de tragedie. Een foto van datzelfde kleine meisje, gekleed in hetzelfde opvallende jurkje, werd ook heel vaak getoond als één van de slachtoffers. Internet onderzoekers kwamen met letterlijk tientallen bewijzen die bevestigden dat er geen echte slachtoffers waren, dat het hele voorval opgezet spel was en dat er echt iets ‘niet klopte’ aan het verhaal.

Ging de massamedia daar op gelijk welke wijze achteraan, om de echte vragen of echt bewijs te krijgen en zo de fraude openbaar te maken? Helemaal niet. Zoals met vorige parodieën, werd de fraude nooit onthuld. Waarom, zeker aangezien de misleiding zo duidelijk was? Misschien dat zij die de media bezitten deze Doos van Pandora niet wilden openen. Het is tijd dat u dat wel gaat doen, Geliefden.

Het is tijd dat u gaat doen zoals de regisseurs en de cast van Sandy Hook – de Film, hoopte dat u zou doen. Maak uw vrienden en buren wakker. Schreeuw het uit: ‘Wij zijn vrij! Wij zullen niet langer misleid worden! Wij kennen de waarheid en zullen niet doen alsof dat niet zo is! Wij zijn geen hulpeloze slachtoffers van de Matrix – en wij weten het!’ Was het een extreem drama? Ja. Zouden mensen zijn wakker geworden om de trucs van televisie foto-shoppen te zien, als we het minder gruwelijk hadden gemaakt? Ik denk van niet. Bent u er boos over, dat u misleid bent? Goed. Zet nu die boosheid om in bewondering voor diegenen die deze les hebben vormgegeven om u te doen ontwaken – en ga er iets aan doen!

Begin een Revolutie, maar maak er dit keer een revolutie van Liefde van. Weiger om te worden meegesleurd in angst of uitzichtloosheid. Zoek naar de schuldigen van de echte ‘valse operaties’ en maak hen bekend. Op die manier ontneemt u hen hun macht. Gooi water op de heks, zoals Dorothy dat deed in de Tovenaar van Oz en zie hoe ze smelten. Uw energie, uw toewijding, uw macht om te scheppen en door te zetten, zal u laten slagen!

U was samengekomen om een brievencampagne op te zetten, die een einde maakte aan het testen van sonar die schade toebracht aan de walvissen en dolfijnen. Doe nu hetzelfde voor het ‘fracken’ (boren naar schaliegas, een proces met onvoorstelbaar schadelijke gevolgen voor Moeder Aarde en al haar bewoners – V), ga dan door met het stopzetten van de vaccinaties die uw kinderen ziek maken en het vernietigen van de oogsten van Genetisch Gemanipuleerde Gewassen, die uw voedselketen vernietigen.

Kies een parodie en geef er al uw energie aan om die te beëindigen, net zoals u uw passie richt op het beeld van het Paradijs dat u en ik voor ogen hebben voor Planeet Aarde. U bouwt de wereld die u voor uzelf wenst.

Recht uw rug, lieve Mensen! Verheug u in het weten dat er velen onder u zijn die moedig en slim zijn, elke dag weer velen die ontwaken – en u bent één van hen!

Doe mee met Kathryns StarShip Terra campagne (www.whoneedslight.org), die samenwerkt met The Freedom Club’s Our New Earth (www.ournewearth.net) en andere milieu- en gezondheidsgroeperingen, om een coalitie te vormen die zo krachtig is, dat de hebzuchtige, toekomstige vervuilers van ons land en ons lichaam zullen beven van angst en uiteindelijk hun nutteloze Duistere activiteiten zullen stopzetten, ten voordele van Harmonie, Mededogen, Vrede, Volmaakte Gezondheid, Liefde en Vreugde.

Ik ben uw Adamos St. Germain, Ik ben altijd bij u en ik hou van u, zonder einde.

Via Kathryn E. May, 2 mei 2014, 11 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.