SN: Wonderbaarlijk Nieuw Zonnestelsel

Deze verbazingwekkende, ongerepte wereld zal het centrum worden
van een werkelijk wonderbaarlijk Zonnestelsel

Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

niet gebruikt Colorful-Sky-Desktop-Background

3 mei 2016

6 Manik, 0 Moan, 12 Manik

Selamat Jalwa! Momenteel gaat het verplaatsen van belangrijke fondsen langzamer, zodat ze zorgvuldig beschermd kunnen worden door nieuwe veiligheidsprotocollen. De Chinese oude families zijn bezorgd omdat er een paar dingen zijn voorgevallen die een bedreiging vormen voor de verdere doorstroming van de fondsen. De duistere Cabal doet al het mogelijke om greep te krijgen op deze toenemende stroom. De aanval op SWIFT, in combinatie met een algemene toename van het aantal grotere ‘hacks’ op de geldvoorraad, is tijdelijk van invloed op de algemene veiligheid. Omwille hiervan heeft het proces de oude families ertoe genoopt om de verplaatsing van deze fondsen te vertragen. Dit duurde slechts 48 uren en werd snel weer opgeheven. We nemen aan dat deze voorzorgsmaatregel geleid heeft tot een positieve reeks van nieuwe tegenzetten, die alle fondsen heeft teruggehaald die mogelijkerwijze misplaatst werden tijdens deze korte stopzetting. Deze maatregelen hebben het mogelijk gemaakt dat elk probleem benaderd kan worden met nieuwe strategieën, die ervoor zorgen dat deze fondsen op een veel veiliger manier kunnen worden overgebracht van het ene punt naar het andere. Zo worden alle problemen snel ontdekt en weggewerkt!

Wij maken ons nu klaar om de welvaartsfondsen uit te reiken aan diegenen die het geluk hadden om de verslagen te volgen over deze fondsen, halfweg de jaren negentig. Deze reeks van leveringen zal worden ontvangen door hen die al bijna niet meer geloofden dat het ooit nog zou gebeuren. Het syndicaat van de familie Bush heeft het meeste van deze fondsen geheel onterecht gestolen, in de periode tussen de late jaren 90 en de vroege jaren 2000. Deze fondsen werden iets meer dan tien jaar geleden teruggehaald en vormen de basis voor een aantal van de tenlasteleggingen tegen dit grote syndicaat. Wij stellen deze arrestaties nog even uit, totdat er een reeks van verschillende beschuldigingen volledig zijn uitgewerkt en doorgevoerd. Dit misdaadsyndicaat is nog uitgebreid gedurende de voorbije vijf jaren. Het lijkt alsof vrijwel elke Amerikaanse President in de voorbije dertig jaren met zijn handen in deze enorme koekjestrommel heeft gezeten. Het niveau van corruptie en doodgewoon stelen, vervult elke kier en spleet van de entiteit die wij de ‘VS Inc.’ noemen. Deze entiteit moet beslist verdwijnen zo snel als we in staat zijn om alle betrokken verdachten in beeld te krijgen. Het einde is nabij voor dit regime!

Op dit ogenblik transformeert deze wereld langzaamaan. De duistere Cabal gelooft nog steeds – onterecht – dat zij deze wereld blijvend kunnen herstellen. Niets is minder waar! Overal verschijnen er nu kleine scheurtjes in het ruimte-tijd continuüm. De Hemel begrijpt dat deze wereld enkel maar kan transformeren op haar eigen tempo. De randen van deze wereld zijn als een enorm net dat meegezogen wordt in de turbulentie van een grote orkaan. Dit net kan slechts zo lang blijven trekken tot het niet langer zijn taak kan vervullen. Dat is wat er nu aan hoog tempo gebeurt met de energieconstructies die de levenskrachten van deze wereld bevatten. De enige mogelijkheid is om te transformeren tot een veel minder dichte opbouw. Deze Hogere Wereld dwingt de oppervlakte mensheid om steeds minder dicht te worden en dit vertaalt zich in steeds Hogere vormen van bewustzijn. De zwakke tussenkomst van het duister kan niet veel langer meer doorgaan, met dit hemelse antwoord op de situatie die zich nu voordoet. De natuur verafschuwt een vacuüm. Elke poging om de natuurlijke doorstroming van energieën te voorkomen, is gedoemd om te falen. Diep vanbinnen beseft de duistere Cabal nu dit feit en daarom bereidt zij zich nu voor op het onvermijdelijke.

Wij kunnen zien hoe dicht onze aardse bondgenoten hun uiteindelijke, allesomvattende overwinning reeds genaderd zijn. Het is correct om te zeggen dat er hier een natuurlijke en behoorlijk Hemelse kracht aan het werk is. Onze operaties ondersteunen deze kracht volledig en wij verwachten om de volhardende voorboden van deze kracht aan het werk te zien. De Hemel kent precies de ware kracht van wat er nu gaande is. Zodra eenmaal uw basiswaarneming van deze grootse Waarheid de overhand heeft, is het onmogelijk om terug te keren naar een veel lager energieconcept van deze wereld. Deze wereld is nu zelfs meegenomen op een éénrichtingsweg naar een nieuwere, minder dichte wereld. Deze omstellingen zijn van invloed op ieder aspect voor verandering. De sluwe plannen van het duister zijn niet werkbaar. Alle levensvormen kunnen voelen hoe deze Hogere Energie u en iedereen in deze wereld, transformeert. De oude manier van werken is voorbij en een nieuwe reeks van bewustzijnsregels neemt het over. Dit verandert ook hoe deze wereld eigenlijk werkt – al is het meeste ervan op microscopisch niveau. U, als een bewust Wezen, wordt zich bewust van deze veranderingen en uw innerlijke overtuigingen veranderen ook heel snel. U staat nu werkelijk op de drempel van wat gerust ‘iets wonderbaarlijk’ kan worden genoemd.

Zegeningen! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! In de voorbije maanden hebben onze verschillende medewerkers de laatste hand gelegd aan de laatste procedures om u uw zegeningen te brengen. Deze operaties werden gesteund door de onverdroten wettelijke stappen van verschillende belangrijke vrijwilligers, die hebben ontdekt hoe ze succesvol de legioenen van de duistere Cabal kunnen misleiden. Als gevolg daarvan kunnen wij melden dat er binnenkort een reeks van belangrijke leveringen kan worden gedaan. Wij zijn ook gezegend door de geheime werking van de Hemel. De meest heilige Wezens hebben het toneel opgezet voor een reeks van wonderbaarlijke gebeurtenissen die heel snel verandering zullen brengen in hoe uw huidige wereld werkt. Elke wereld wordt geleid door een reeks van regels die – zo de Hemel daartoe beslist – kunnen worden aangepast. Dit is nu gaande. De Hemel smeedt op Goddelijke wijze een nieuwe of ‘overbruggingswereld’ voor ons. Terwijl die in werking is kunnen we ons eraan verwachten dat het duister zal wegkwijnen en de macht van het Licht zal toenemen. Wij danken de Hemel voor deze gezegende vrijstelling. Halleluja! Halleluja!

Deze verandering in energieën hangt samen met een belangrijke reeks van gezegende processen. Uw dichtheid neemt opnieuw af en er worden nieuwe chakra’s toegevoegd. Deze verschillende procedures door de Hemel brengen uw bewustzijn hogerop en voegen nieuwe chakra’s toe aan uw lichaam. Toen de belangrijkste wetenschappers van Atlantis bijna 15 000 jaren geleden hun weerzinwekkende daad begingen, hebben zij u in het geheim naar een lager bewustzijn gebracht en de dichtheid van uw lichaam in zijn algemeenheid doen toenemen. Zoals gezegd draait de Hemel nu dit misdadige experiment terug. Tijdens de daaropvolgende heerschappij van de Annunaki ontving u de valse overtuigingen die u lieten geloven dat deze veranderingen een natuurlijk verschijnsel waren. Dat is zo ver bezijden de Waarheid! Onze opdracht is om onze genade en onze gratie te gebruiken om u te beschermen, maar ook om u voor te bereiden op een bijzonder noodzakelijke behoefte aan lessen van ons, aangaande de Waarheid. Wij hebben hier de voorbije 3000 jaren naartoe gewerkt! Wij danken de Hemel voor haar hulp bij het uitvoeren van deze meest Goddelijke opdracht!

Gaia heeft de voorbije 13 000 jaren geleefd in twee afgescheiden werelden. Met de laatste reeks van transformaties die leiden tot uw Ascentie, kan Gaia deze wereldbol weer terugbrengen tot één wereld. Deze nieuwe wereld zal een afspiegeling zijn van Binnen-Aarde en zal twee uitspansels aanbrengen in haar nieuwe atmosfeer. Hierdoor zullen zij en haar zusterwerelden hersteld worden tot de staat die zij hadden toen Atlantis voor het eerst viel. Deze verbazingwekkende, ongerepte wereld zal het centrum worden van een werkelijk wonderbaarlijk Zonnestelsel. Dit nieuwe Zonnestelsel zal 12 grote Planeten bevatten en een uitzonderlijk prachtige Centrale Zon! U zult de hoeders worden van deze buitengewoon schitterende nieuwe Sterrennatie. Onze gezamenlijke focus en dagelijkse gebeden, maar ook uw bijeengevoegde meditaties, zullen helpen om dit alles mogelijk te maken. De Hemel geeft ons allemaal de heilige plicht om de rest van dit Sterrenstelsel bij te staan in haar laatste transformatie naar het Licht. Deze Goddelijke daad zal worden overgenomen bij wat er moet gebeuren in de ontelbare Sterrenstelsels om ons heen. Hosanna!

Vandaag hebben wij ons wekelijks verslag aan u vervolgd. Vele verbazende gebeurtenissen staan nu heel dicht bij een onvoorstelbare ontknoping voor iedereen. De Hemel voert een bijzonder Goddelijk plan uit, waarvan u en ik een heel bijzonder deel uitmaken. Laat ons op onze eigen manier werken voor deze meest glorierijke Nieuwe Wereld! Weet, geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel waarlijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.