SN: Wetenschap van de Ziel

Light-Body-Earth-Universe-Abstract-Spiritual

De Wetenschap van de Ziel
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

16 augustus 2016

6 Kan, 1 Uo, 13 Caban

Dratzo! Er dagen verbazingwekkende gebeurtenissen aan de horizon. De mensen die onvermoeibaar bezig zijn om uw Nieuwe Wereld mogelijk te maken, leggen de laatste hand aan de laatste details die nodig zijn om te slagen. Deze handelingen moeten het mogelijk maken om een uitgebreide reeks van fondsen formeel over te dragen. Wij wachten nu op het goedkeuren en formeel vaststellen van die overdrachten. Het duister is zo goed als verslagen. De volgende uitwisselingen zullen een nagel slaan in de doodskist van hen die zo arrogant over u hebben geheerst. Zij die verslagen zijn, worden nu van heel dichtbij gevolgd.

Als eenmaal de eerste fondsen zijn uitgewisseld, zal het duister volledig worden geïsoleerd van ieder van u. Gedurende de voorbije tientallen jaren hebben deze gruwelijke wezens nagenoeg uw ziel gestolen. De Hemel heeft daarop ingegrepen en wij zijn hier om de verandering te brengen. Vele ongelooflijke mensen die werken onder toezicht van de Geascendeerde Meesters hebben er in het geheim aan gewerkt om deze dreiging voor de oppervlakte-mensheid weg te nemen.

Als gevolg daarvan staat u nu op de drempel van een nieuw, vrij en welvarend Tijdperk! De opkomst van NESARA en een nieuw bestuur zijn slechts één voorbode van deze wonderbaarlijke tijd.

Toen we voor het eerst naar dit Zonnestelsel kwamen – ongeveer 25 jaar geleden – bevond u zich midden in de laatste manipulaties van de Annunaki. Het duistere Anchara continuüm bereidde een schema voor om de overeenkomsten te omzeilen die de Hemel had voorgesteld na de val van Atlantis. Het duister heeft er alles aan gedaan om de waarheid over wat de Atlantiërs echt van plan waren te verdraaien. De oppervlakte-mensheid werd ingezet bij een misdadig experiment, om een sub-ras te scheppen dat volledig onder hun bevel zou staan.

Deze onzin moest worden gestopt door een plotse, slecht gekozen aanval op de gevluchte nakomelingen van de heersers, die naar een land waren gestuurd dat in de buurt lag van het huidige Griekenland. De tegenaanval die daarop volgde deed Atlantis verzinken, en maakte dat uw verre voorouders achterbleven, ten prooi aan snelle uitsterving. De Annunaki zagen dit als een kans om de grove experimenten van de Atlantiërs alsnog te voltooien. Gedurende de daaropvolgende ruim 3000 jaren hebben uw voorouders overleefd, door herhaaldelijk ingrijpen van de Agarthanen en van ons. Deze hulp heeft uiteindelijk geleid tot de verschillende opdrachten aan de Geascendeerde Meesters en tot een plan om u terug te brengen tot uw eerdere, volledig bewuste staat van ‘zijn’.

Dit bijzondere hemelse plan verliep in fases die bijna 4000 jaar nodig hadden om voltooid te raken. De eerste fase was het uitvoeren van ceremonies, in het geheim uitgevoerd met gebruikmaking van monatomisch goud, zilver en platinum. Deze speciale gelegenheden hielpen de gedachten van uitgezochte mensen om steeds dichter te komen bij een volledige terugkeer tot een volwaardig bewustzijn. Dit zijn dan ook de speciale ‘deskundigen’ die de kern vormden van de geheime genootschappen van de Meesters. Hun taak was het, om hun mentale groei en hun groei in bewustzijn te gebruiken om manieren te vinden, om deze wereld langzaam maar zeker weer naar het Licht te brengen.

Door onze komst 25 jaar geleden ging alles wat zij nu doen veel sneller. U wordt voorbereid op het Heilige Licht van de Hemel, want er zijn nu nieuwe inzichten vereist om onze aanwezigheid onder u aanvaardbaar te maken. Aanvankelijk maakten de Annunaki het ons heel erg moeilijk, door u een vrees voor het onbekende aan te leren. Dit heeft ons ertoe gedwongen om veel langzamer te werk te gaan dan wij gewild hadden. Niettemin zijn wij nu in staat om uw vertrouwen te winnen, aangezien uw inzichten over dit Universum snel veranderen. Wij staan van beide kanten op de drempel van een grote, wederzijdse aanvaarding.

Wij zijn de Hemel en de Agarthanen bijzonder dankbaar. De Hemel heeft ons deze opdracht gegeven en de Agarthanen hebben ons een thuis geboden. Ontelbare onderzoekers hebben het beginsel ontdekt van een ‘Elektrisch Holografisch Universum’. Dat is feitelijk waarin onze wetenschappers heel lang hebben geloofd. Wanneer wij landen zullen wij u de Waarheid tonen en uw inzicht veranderen met betrekking tot de werking van de Tabel der Elementen (tabel van Mendeljev – V). Deze kennis bevestigt de oude Alchemie en maakt het voor u mogelijk om gemakkelijk de elementen te transmuteren en u te verdiepen in wat eenvoudige magie van de atoomenergie.

Deze wetenschap van de Ziel kan voorwerpen verplaatsen – ongeacht hun gewicht – en kan een hele reeks van dingen uitvoeren die u nu onmogelijk acht. Deze wijsheid is onderdeel van de Grotere Kennis omtrent het leven als een volledig bewust Wezen van Licht. Onze mentoren zullen u hierover deels onderrichten. Verder is het nodig dat u een gevoel ontwikkelt voor het juiste moment van toepassing van deze nieuw-verworven vaardigheden. Wanneer wij aankomen zal uw leertijd inzake deze grote verantwoordelijkheden van start gaan. Dit is ook een tijd van vrijheid en voorspoed. Deze gebeurtenissen zullen binnenkort beginnen, zodra de eerste fondsen daadwerkelijk zijn overhandigd.

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Zoals u kunt zien zullen de ophanden zijnde gebeurtenissen deze wereld voor altijd veranderen! Wij zegenen deze veranderingen, omdat wij weten dat deze transformaties deel zijn van een wonderbaarlijk Plan, dat eonen geleden voor het eerst door de Hemel werd uitgebracht. De Hemel wist dat er een bepaalde tijd nodig was om een reeks van gebeurtenissen te regelen die het galactische duister de tijd zou geven om zijn reeds lange tijd bedoelde, speciale verklaring uit te brengen. Door deze declaratie kunt u nu overgaan tot de laatste fase van hervorming.

U betreedt momenteel die laatste fasen. Het begin hiervan zal herkenbaar zijn door rijkdom, wijsheid en bewuste groei. Deze groei zal de weg banen voor een nieuw bestuur en de aanvaarding van buitenplanetaire bezoekers. Deze onvoorstelbare reeks van omstandigheden zullen voor ons het teken zijn dat uw periode van afzondering voorbij is. Op dat ogenblik kunt u uw nieuwe leven beginnen, een tijd om terug te keren tot dit bijzondere Sterrenstelsel.

Wij, de Meesters, weten wanneer wij weer openlijk contact kunnen maken met u. Er moeten u vele, specifieke lessen worden geboden. Lang geleden werd u veroordeeld tot geheugenverlies, waardoor u vergat wie u bent en waarom u hier bent. Wij willen u bekend maken met een enorme massa aan informatie, zodat u volledig deze vragen kunt begrijpen en deze wijsheid kunt gebruiken, als een voorloper van wat uw Galactische Mentoren u zullen bieden.

Naarmate u in bewustzijn groeit, zult u ook méér kennis nodig hebben over hoe u hier bent beland. De lessen die wij u hierover geven zullen u een eerste inzicht geven in dit lang onaangeroerde tijdperk. U heeft een grote hoeveelheid – veelal tegenstrijdige – informatie gekregen over uw verre verleden. Deze verwarring heeft behoefte aan een volledige openbaring om een einde te maken aan uw verwarring, en u in staat te stellen uw kennis over deze vroegere tijden te verbreden. U kunt dan veel beter begrijpen welke vooruitgang u heeft geboekt, van het oude Atlantis tot op heden.

Al deze informatie ligt voor u klaar, zodat u uw mentor verdere vragen kunt stellen over deze onderwerpen en over wat er u onderweg zoal is overkomen. U moet goed letten op de reikwijdte van uw focus, en het is al even belangrijk dat u uw visie versterkt en ziet hoe belangrijk dit is voor uw transformatieproces. De vermogens die van u werden weggenomen zijn nog steeds aanwezig. Het is tijd om er weer een beroep op te doen, om door samenwerking deze vermogens nog te versterken en om te leren hoe u ze – op de meest positieve wijze – nog krachtiger kunt maken. Vlak vóór u ligt een tijd waarin u dit gaat leren, gebruik uw krachtige stiltemomenten om alles tot één geheel te smeden.

Er vinden vele dingen gelijktijdig plaats, wanneer deze welvaart daadwerkelijk begint. Daarom is het heel belangrijk dat u deze bijzondere tijden benut, om volledig in u op te nemen wat er zich rondom u allemaal ontvouwt. Blijf steeds onthouden dat er veel van u verwacht zal worden, wanneer de tijd eenmaal zijn eerste versnelling gaat maken.

Vandaag hebben wij ons wekelijks verslag verder gezet. Dit ogenblik is bijzonder, het markeert de tijd waarin een aantal van belangrijke ‘versnellingen’ waarover wij gesproken hebben, zal beginnen. Wees voorbereid en volledig klaar om een heel gamma van wonderbaarlijke gebeurtenissen te aanvaarden!

Weet, geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de oneindige voorspoed van de Hemel daadwerkelijk de uwe zijn! Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.