SN: Een Vrij en Voorspoedig Nieuw Rijk

Een verbazingwekkend, Vrij en Voorspoedig Nieuw Rijk!
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 69: SN - Een Voorspoedig Nieuw Rijk

‘… deze omstandigheden zijn volledig onaanvaardbaar. Dit wereldwijde proces kan niet belemmerd worden door ouderwetse handelspraktijken, hetzij van de banken dan wel van de vele daaraan verbonden financiële bedrijven. Ondanks dezelfde oude vormen van vertraging zijn de vereiste gelden uiteindelijk toch overgemaakt. Er is nu een nieuwe reeks van alternatieven die kunnen worden toegepast om dergelijke toekomstige problemen aan te pakken. Wij kijken naar onze aardse bondgenoten om dit nieuwe systeem te gaan gebruiken, zodat het mogelijk wordt om deze grote sommen succesvol over te brengen van Azië naar elk ander continent, naargelang de noodzaak. Daarom moeten de dingen die tot dusver al zijn aangepakt nu terzijde worden geschoven en de broodnodige welvaart moet op weg worden gestuurd. Het begin van dit proces is onderweg!’

13 Muluc, 1 Kank’in, 12 Manik

12 april, 2016

Selamat Jalwa! Er gebeurt nog steeds heel veel in uw wereld! De Aarde zit gevangen in een vreemd raadsel. Aan de ene kant is ze in staat om openlijk te zeggen, dat de benodigde gelden om een begin te maken met zowel de verschillende humanitaire programma’s als de laatste fasen van de welvaart-pakketten zijn goedgekeurd om te worden overgemaakt. Maar het recente komen en gaan van het eerste kwartaal in de zakenwereld heeft gezorgd voor een situatie die geleid heeft tot weer een week uitstel in de overdrachten. ‘… deze omstandigheden zijn volledig onaanvaardbaar. Dit wereldwijde proces kan niet belemmerd worden door ouderwetse handelspraktijken, hetzij van de banken dan wel van de vele daaraan verbonden financiële bedrijven. Ondanks dezelfde oude vormen van vertraging zijn de vereiste gelden uiteindelijk toch overgemaakt. Er is nu een nieuwe reeks van alternatieven die kunnen worden toegepast om dergelijke toekomstige problemen aan te pakken. Wij kijken naar onze aardse bondgenoten om dit nieuwe systeem te gaan gebruiken, zodat het mogelijk wordt om deze grote sommen succesvol over te brengen van Azië naar elk ander continent, naargelang de noodzaak. Daarom moeten de dingen die tot dusver al zijn aangepakt nu terzijde worden geschoven en de broodnodige welvaart moet op weg worden gestuurd. Het begin van dit proces is onderweg!’

Zodra u uw eerste fondsen ontvangt, moet u klaar staan om in actie te komen. Binnen uw gemeenschap zijn er mensen die oprecht willen dat u slaagt. Neem contact op met die personen en leg uw plannen naast elkaar. Het doel van deze fondsen is om u en uw gemeenschap te helpen om doelen te bereiken. Vergeet dit nooit. U werkt samen met anderen om healingscentra op te zetten, om wederzijds aanvaardbare middelen te vinden om uw gemeenschap vooruit te brengen en te tonen hoe u gezamenlijk een nieuwe wereld bouwt. Terwijl dit alles zich voordoet, bereidt u de infrastructuur voor om uw gemeenschap te verbeteren en indirect voor te bereiden op een eerste contact met ons. Onze mentoren moeten de taak vervullen om ieder van u een beter inzicht te geven in uw persoonlijke weg naar volledig bewustzijn. Deze procedure – als u ze bekijkt vanuit een breder standpunt – schetst u een beeld van hoe u wordt klaargestoomd voor uw laatste noodzakelijke stappen naar volledig bewustzijn. Deze dingen helpen ons om te beseffen hoe uw vereiste koppigheid uiteindelijk zal mogelijk maken wat de Hemel nu zo gracieus volbrengt!

Deze Hemelse beweging is zo volmaakt getimed dat u gemakkelijk kunt zien hoe ieder van u vooruitgaat met een wonderbaarlijk ritme. Dit geldt niet alleen voor u maar ook voor elk ecosysteem dat zo prachtig in stand wordt gehouden door Gaia. Wij hebben dagelijks gezien hoe u verandert en wij kunnen ook gelijkaardige patronen zien binnen de verschillende biosferen van Moeder Aarde. De duistere Cabal heeft tot dusver niet teveel schade toegebracht aan deze verscheidenheid van ecosystemen. Gaia heeft met onze hulp zelfs de meest beschadigde systemen in leven kunnen houden. Hier komt uw hulp samen met onze meer indirecte hulp om het Leven in uw wereld op gang te houden. Wat er nu nodig is, is dat u uw rechtstreekse hulp enorm versterkt om deze ecosystemen te redden. Wat u nu reeds doet helpt zowel deze ontelbare ‘leefgebieden’ en uw medemensen. Door deze projecten kan Gaia werken aan een tempo dat gelijkloopt met uw vooruitgang naar volledig bewustzijn. Zodoende verandert dit rijk aan een tempo dat is aangegeven door de Hemel, om een nieuw rijk in te voeren. Dit nieuwe rijk kan op het gepaste moment, opgaan in de Hogere Wereld van Binnen-Aarde.

Deze veranderingen hebben dus een Goddelijk tijdschema dat dagelijks door de Hemel wordt bepaald. Wij worden bewust gemaakt van deze dagelijkse aanpassingen en gebruiken onze medische- en geologische teams om na te gaan wat er werkelijk gaande is. Naarmate dit Gregoriaanse jaar vordert, leggen wij zijn voortgang naast de schema’s die wij hebben opgesteld sinds wij hier voor het eerst massaal heenkwamen, aan het begin van de jaren 1990. De Hemel heeft een reeks ritmes ingesteld die nog steeds met elkaar gelijklopen. Wij kijken naar één ervan, degene die wij voor het eerst uitkozen ten tijde van 11 september. Die heeft ons zeer betrouwbare inzichten gegeven om dit oppervlakte-rijk te brengen tot een tijd waarin de noodzakelijke samenvoeging van de Binnen-wereld en de Oppervlakte-wereld daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit moet gebeuren nadat u met onze hulp naar Agartha bent gereisd en tijd heeft doorgebracht in uw gepersonaliseerde Kristallen Lichtkamer. Dit tijdstip zal u pas worden onthuld wanneer het plaatsvindt. Wij volgen heel nauwgezet hoe de Hemel op gracieuze wijze deze grootse patronen in beweging houdt. Onze taak is enkel het opvolgen van dit grootse patroon en te handelen aan de hand van bepaalde onderwerpen die zijn vastgelegd door de vele Grote Raden van de Hemel.

Zegeningen! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Wat er nu op uw wereld plaatsvindt is een grote verschuiving van de duistere wereld van de Cabal naar een nieuw Lichtrijk van de Hemel. Wij voelen ons gezegend – na millennia – om eindelijk deel te nemen aan de grote herschikking van uw bewustzijn. Atlantis verlangde er zeer sterk naar om haar voormalige dissidenten te veranderen in volgzame dienaren van de heersende machthebbers. In plaats daarvan werden deze gloednieuwe mensen in een wereld gesmeten, die grotendeels ontdaan was van zijn vorige bewoners. Daarom hebben wij gedurende 13 duizend jaren allemaal geleden onder de strenge heerschappij van de Annunaki en hun uitverkoren volgelingen. Nu, in deze tijd, begint u te ontsnappen aan het lot dat gedurende lange tijd door het duister werd beschouwd als ‘onvermijdelijk’. In plaats daarvan wordt u nu bevrijd en zult u binnenkort terugkeren tot een volledig bewustzijn. Wij maken deel uit van de operaties die u in de eerste plaats zullen voorbereiden op deze wonderbaarlijke reis, door u lessen te leren over uw eigen ware geschiedenis en uw buitenaardse herkomst. Dit zal samenvallen met enig diepgaand mentorschap van uw buitenaardse familieleden.

Bovendien is er de behoefte om te leren over uw vele verantwoordelijkheden en plichten tegenover Gaia en haar ontelbare leefgebieden. Wij hier, als groep, willen u heel veel leren. U moet eerst begrijpen wat dit alles betekent voor uw medestanders en met name voor uw prachtige Ziel. De Hemel brengt deze wereld naar een staat waarin dit in grote mate kan worden aangepast. Terwijl u stijgt in bewustzijn, begint u korte flitsen waar te nemen van uw toekomstige wereld. Dit alles is een test die werd opgezet, om u langzaamaan bewust te maken van hoe snel u verandert. Dit moet gebeuren aan een tempo dat niet te langzaam of te snel gaat. Ieder van u heeft een eigen ritme en dat moet worden gevolgd. Wij, de Meesters, hebben een rol in het bijstaan van ieder van u tijdens deze periode van overgang. Dit vereist de juiste hoeveelheid aan gratie en genade die moet worden toegevoegd aan wat er beslist kan gaan gebeuren.

Deze oprechte bezorgdheid is deel van een Heilig proces, dat elementen bevat van gebed en Heilige riten. De algemene mate van verandering is enorm. Wij hebben de Heilige verantwoording gekregen om u te hoeden en u toe te staan om ‘het te halen’ tot de laatste stap. Dit vereist dat wij van onze Heilige Gidsen in de Hemel leren hoe wij te werk moeten gaan en dat wij moeten overleggen met onze fijne gastheren, de Agarthanen. Dit is wat wij dagelijks doen, naast bidden en Heilige ceremonies uitvoeren.

Wij, Meesters, zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat ieder zijn levenscontract vervult en opnieuw een volledig bewust Wezen wordt. De tijd die wij nu beleven in deze huidige wereld is er één van grote ontwaarding, maar tegelijk biedt ze grootse leermomenten. Het is tijd om op te stijgen naar een Nieuwe Wereld! Het is tijd om de vruchten van uw nieuwe oogst te zien en om getuige te zijn van hoe u zich een weg baant naar deze Nieuwe Wereld! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben wij weer verslag gedaan van wat er gaande is in uw wereld. Deze gebeurtenissen werden lang geleden beloofd door het Licht en eindelijk worden ze nu zichtbaar om u heen. Beschouw deze enkel als de eerste bevestiging van een nieuwe verbazingwekkende, vrije en welvarende nieuwe wereld.

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn. Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle, Galactic Heart en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.