SN: Verwelkom uw Nieuwe Bestuur

Verwelkom uw komende Nieuwe Bestuur en een nooit-eindigende Welvaart!
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

SN: 2016 06 07: Verwelkom uw Nieuwe Bestuur
7 juni 2016

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Waar u zo lang op heeft gewacht, krijgt nu vorm. De bevelen zijn uitgevaardigd om een groot deel van de humanitaire- en welvaartsfondsen vrij te geven. Er zijn nieuwe schema’s ingevoerd om deze wereld te bevrijden van de Cabal en zijn ontelbare stromannen. Het duister beseft dat zijn tijd op is en dat verschillende lagen van belangrijke arrestaties nu gaan beginnen of al gaande zijn. Er worden overeenkomsten herzien en deze worden doorgevoerd nu er een nieuw systeem van ‘fondsen overbrengen’ wordt toegepast. Naar verwachting zullen de verkiezingen in Amerika worden uitgesteld tot er een nieuw NESARA-bestuur formeel kan worden bekend gemaakt. Wanneer deze ontwikkelingen zijn doorgevoerd, kunnen er openbare aankondigingen volgen. Deze onderwerpen beginnen nu overal op het internet op te duiken nu één voor één de belangrijkste informatiebronnen zich bewust worden van wat er nu gaande is. Deze berichtgeving zal worden verspreid, zodat een aantal van u op de hoogte is van wat er u te wachten staat of wat er op komst is. De tijd zal spoedig aanbreken, waarop er een einde komt aan de lange periode van wereldwijde invloed van de Cabal. Dit proces heeft langer geduurd dan wij aanvankelijk hadden verwacht, maar datgene waar wij op gewacht hebben begint zich nu te ontvouwen!

De fondsen hebben een heel strikte weg afgelegd, die specifiek beheerd werd door onze verschillende Aardse bondgenoten. De volgende stap is het bekend raken van de openbare arrestaties van grote Cabal-kopstukken. Deze plotse golf van arrestaties zijn het gevolg van de Cabal die dit proces zo lang mogelijk probeert te rekken. De duisteren zijn doodsbang voor onze gevangenissen. Wij hebben gewoon een aantal van hun eigen gevangenissen ingenomen en deze aangepast naar onze richtlijnen. Deze arrestatiecentra moeten hen vasthouden totdat onze mentoren er zijn. Op dat ogenblik zullen ze worden overgebracht naar een plek die meer in overeenstemming is met wat nodig is, om hen voor te bereiden op hun aanpassing tot een volledig bewust Lichtwezen. Deze tijd in een beperkt bewustzijn is eigenlijk een ‘spel’ dat oorspronkelijk onder leiding stond van de Annunaki. Het is ons doel om deze wereld aan te passen met adviezen van de Hemel, en om op het juiste Goddelijk tijdstip u allen tot een volledig bewustzijn te brengen. Dan moet uw huidige ‘spel’ zijn beloop hebben gehad, en zal het vervangen worden door een nieuwe en volledig bewuste wereld. Een nieuwe reeks van bewustzijnsdoelen zal dan de norm worden.

Deze veranderingen in uw psyche zijn heel belangrijk voor het hele resultaat. Naarmate u groeit in bewustzijn, wordt u zich ook opnieuw bewust van hoe deze lagen waaruit uw wereld bestaat, eigenlijk werden opgebouwd. De Hemel heeft geregeld hoe een meer bewuste laag kon afdalen, nadat de Atlantiërs en hun gevolg het oppervlak van uw wereldbol hadden verlaten. De constructie die daaruit voortkwam was onbruikbaar voor de doeleinden van de Annunaki. De Hemel bracht deze aan als latere basis voor datgene waar u nu doorheen gaat. Wij zijn niet zoals de Annunaki, en wij hebben wel de nodige sleutels om deze wereld enorm te veranderen tijdens uw drie dagen in de Kristallen Lichtkamer. Zoals wij het zien, zorgt elke nieuwe bewustzijnslaag die aan u wordt toegevoegd ook voor een gelijkaardige aanpassing aan de dichtheidslaag van deze wereld. Naarmate deze wereld verlicht raakt, past de Hemel langzaamaan ook aan hoe dit alles samenhangt met de hereniging van de oppervlakte- en innerlijke werelden van Gaia. Wanneer wij komen en de mentoren aan u worden voorgesteld, dan pas zullen wij beginnen met het bijzondere heruitlijnen van deze wereld. U ziet dus … het beste moet nog komen!

Het heeft lang geduurd voordat dit project van start kon gaan. Onthoud dat we pas op deze missie zijn sinds de jaren ’90. Uw zonnecrisis begon in de vroege jaren 70. Dus heeft de Hemel bijna 20 jaren gewacht alvorens de reusachtige Vloot uit te sturen aan het begin van de jaren ’90. Deze wachttijd was het gevolg van de 20 jaren van vroege veranderingen die door de Hemel werden opgelegd, naar aanleiding van de klachten over uw Annunaki-overheersers. Toen wij kwamen bestond er een zeker ‘voldongen feit’. De Hemel had heel duidelijk gemaakt dat wij op een bijzondere missie waren, zodoende zou het evenwicht niet te zwaar beïnvloed worden. Dit eerste decennium werd vooral opgemerkt door de vrede met Anchara, die aanbrak halfweg de jaren ’90. Onze eerste taak was het, om bondgenootschappen te sluiten met de verschillende Lichtmachten die her en der op de Oppervlakte Gaia aanwezig waren. Daarbij moesten wij in de volgende decennia regelmatig bijstellen wanneer en hoe onze missie zich moest ontvouwen. Niettemin is deze missie nu volledig in werking, en zij helpt bij de verschillende doelstellingen van de Lichtkrachten in deze wereld! De tijd is gekomen voor een grootse revolutie in bewustzijn!

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Onze verschillende geheime Heilige Gemeenschappen ronden nu de voorrondes af, welke moeten leiden tot een aantal belangrijke arrestaties en het afzetten van de huidige de facto Amerikaanse regering, die voor het eerst onwettig gevormd werd in 1871. Het einde van deze tirannie is de voorbode van de opkomst van de op NESARA gebaseerde republiek. Dit nieuwe bestuur, mijn Vrienden, is de macht die wettelijk het herstel zal mogelijk maken van onze ware grondwet – en een dringend noodzakelijke terugkeer van het burgerrecht zal brengen. Vóór de Burgeroorlog werd Amerika geleid door haar geschiedenis en de wijze raadgevingen van Washington, Jefferson en Madison. De afscheiding van de zuidelijke staten en de angst en de strijd die de Burgeroorlog meebracht, hebben dit heel subtiel veranderd. De natie viel in handen van een misleidende beweging, geleid door een groep spitsboeven en onechte patriotten, die een onrechtmatig systeem van hervorming doorvoerden, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot de hervormingswet voor D.C. in 1871. Dit onrecht was het begin van een reeks gebeurtenissen die een einde maakten aan de ware grondwettelijke rechtsspraak in de VS.

Wij, Meesters, gruwden van wat de duistere Cabal had bereikt. Dit waren duistere tijden, toen de doelen die wij in 1776 hadden gesteld volledig genegeerd werden. Het zou nog eens 90 jaren duren voordat er een President kwam die zijn invloed aanwendde om te komen tot een herstel van in elk geval iets wat leek op het grondwettelijk recht. De moord op hem maakte duidelijk dat de tijd nog niet was aangebroken om een middel te vinden om het duister en hun web van corruptie binnen de Amerikaanse regering buiten werking te stellen. Uiteindelijk werd de NESARA-wet aangenomen en nu is het ogenblik gekomen om die door te voeren. Wij danken u, zoals al eerder, voor uw geweldige energieën die ons enorm helpen om dit nobele doel te bereiken. Sinds de jaren ’90 zijn onze welvaartsfondsen verbonden geweest aan de formele afkondiging van deze nieuwe NESARA-republiek. Het is onze bedoeling om ervoor te zorgen dat deze fondsen leiden tot een grote reiniging van de nieuwe Amerikaanse republiek en dat deze vervolgens over de hele wereld zal gaan. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Er vindt een nieuwe opkomst van bewustzijn plaats, binnen in u. Dit is het ogenblik om te beginnen met het opruimen van de leugens en onwaarheden die de duisteren zo lang hebben gebruikt om u te manipuleren. Dit proces zal een volgend niveau bereiken wanneer de Vloot eindelijk landt en u meer leert over de geschiedenis van Agartha. Deze onthullingen zullen verandering brengen in hoe u uw herkomst ziet, wanneer u precies gaat vernemen hoe Gaia werd geboren en waarom ieder van ons hier gaandeweg heen kwam als kolonisten, om de uitverkoren rentmeesters te zijn van deze bijzonder Heilige Planeet. Onze lange relatie met de walvissen en dolfijnen van Gaia zal u eerst door ons worden verteld, en daarna nog eens door uw mentoren. Er zal veel in een stroomversnelling komen zodra deze nieuwe besturen in werking zijn getreden. Velen van u hebben nog steeds geen idee hoe deze paar gebeurtenissen zo enorm onze ideeën omtrent deze wereld zullen veranderen. Wij kijken ernaar uit om vrijelijk bij u te zijn en tezamen een mooie en ongerepte nieuwe wereld op te bouwen.

Vandaag hebben wij ons verslag verdergezet over de toestanden die worden opgelost door het Licht. Wij verwachten dat u heel binnenkort gebeurtenissen zult zien, die de veranderingen zullen teweegbrengen waarover wij nu al zo lang met u spreken.

Wij vragen u daarom om dit nieuwe Licht mee te dragen en uw komende nieuwe bestuur en een nooit-eindigende welvaart te verwelkomen!

Weet, geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Welvaart van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.