SN: Het scheppen van de nieuwe U

SN: 2016 08 02 - Het scheppen van de nieuwe U2

Het scheppen van de nieuwe U is van levensbelang
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

2 augustus 2016

Zij die de gebeurtenissen hebben gevolgd in de voorbije paar maanden, weten dat de tijd héél nabij is. Een paar dingen moeten er nog op tijd gebeuren, om echt de trekker over te halen. Dit is een bijzonder ogenblik, dat slechts weinigen begrijpen. Ontelbare operaties moeten worden gecoördineerd en dan zal er een hele reeks van nieuwe waarnemingen online komen! Hosanna!

7 Kan, 7 Pop, 13 Caban

Selamat Balik! Alles komt in zicht! De sleutel is de nieuwe Amerikaanse valuta. Die wordt gedrukt en verantwoord door het nieuwe Departement van de Schatkist. Dit geld dat wordt gedragen door edelmetalen, geeft aan dat dit halfrond het Oosten volgt. Dit geld is bedoeld als de eerste stadia van een wereldwijde herwaardering, die de basis zal vormen voor een nieuw en eerlijker bankwezen. Welvaart vereist dat deze veilig verzekerde fondsen de stabiele fundering zullen vormen voor de welvaart in deze oppervlakte wereld. Dit is de welvaart die zo succesvol een nieuwe, wereldwijde realiteit op gang zal brengen.
Vele verbazingwekkende uitvindingen die lang voor u werden achtergehouden door het oude bestuur, zullen worden vrijgegeven voor ontelbare revoluties in healing en in een wereldbeeld dat niet langer geschikt is voor de mensheid. Ons verlangen is het om te helpen bij deze groei, door u soms te laten weten hoe u het best deze nieuwe technologieën uitbreidt. Onze expertise en leiding kan ervoor zorgen dat u heel snel datgene bereikt wat u wenst. Het belangrijkste doel hierbij is om u te helpen te ontdekken hoe het Universum feitelijk werkt en – door te leren over zijn verbazingwekkende elektrische herkomst – te veranderen hoe u uw wereld ziet.

U begint nu een elektrische wereld te betreden die uw voorouders korte tijd hebben gekend. Elektriciteit was belangrijk voor de volkeren van zowel het Westelijk- als het Oostelijk halfrond. Belangrijker nog, de elektrische Schepping van dit Universum was iets wat heel goed geweten was door de Egyptenaren, de Maya’s en de Sumerianen. De oude geschriften van India en China beschrijven zelfs een aantal van de wonderen en rampen die erdoor werden geschapen. Deze wonderen werden afgesloten toen uw oude Hemelmeesters deze kennis voor u verborgen, ongeveer drieduizend jaren geleden.
De Annunaki geloofden dat deze apparaten ingingen tegen wat zij wilden dat u zou weten. Vele oude culturen hebben zodoende mythische aanwijzingen dat deze apparaten van u werden weggenomen en dat deze Heilige Wijsheid in zijn geheel plotseling voor u verborgen werd. Daardoor duurde het bijna tweeduizend jaren alvorens iets van deze Wijsheid weer tot u mocht terugkeren. Momenteel staat u op het punt waar u méér dan tweeduizend jaren geleden ook stond. Op uw groei in dat opzicht wordt nu toezicht gehouden door de Geascendeerde Meesters en door ons.

Het is belangrijk dat u deze wereld op een nieuwe manier gaat bekijken. De oude, duistere orde wil u wanhopig graag terug dwingen tot een leven van haat, afscheiding en kleinering. Maar hun opzettelijk bedachte false flag-operaties hebben niet gewerkt zoals voorheen. Wij beseffen hoe moeilijk het is om u bewust te zijn van dit geweld en toch rustig te blijven. Het duister heeft mensen in dienst die ervoor zijn opgeleid om gebeurtenissen te doen plaatsvinden die een diepe innerlijke weerstand oproepen.
Het is deze toenemende weerstand en dit groeiend besef van machteloosheid waar de duisteren op hopen, om hen eindelijk te brengen wat zij het liefste willen: één of andere vorm van militair ingrijpen. Tot dusver heeft u een wereld geschapen die dit groeiende bewustzijn gebruikt om een heftige en boze reactie te weerstaan. Deze aanhoudend uitgestelde reactie zorgt ervoor dat onze bondgenoten een reeks van gebeurtenissen kunnen voorbereiden die eindelijk die vreselijke scenario’s kunnen omgooien. Met elke dag dat een dergelijke gewelddadige reactie kan worden uitgesteld, krijgt het nieuwe bestuur de kans om te verschijnen en grondig deze reeks van losgeslagen en mogelijk gevaarlijke voorvallen te veranderen. De tijd voor deze méér dan welgekomen veranderingen nadert.
Uw wereld staat nu op het hoogste punt van een cyclus die er lang over heeft gedaan om zich te manifesteren. Zij die klaar zijn voor de gebeurtenissen die een nieuw tijdperk zullen brengen, beseffen hoezeer deze periode correct moet verlopen en aan een tempo dat elke mogelijke misrekening kan voorkomen. Het is vaak zo gemakkelijk om te vroeg in actie te komen. Maar de aard van de bestuurlijke veranderingen vereist dat er snel, stil en nauwkeurig wordt gewerkt. Niet de minste twijfel mag binnensluipen in dat uitverkoren ogenblik. Zij die de verantwoording dragen voor deze gebeurtenissen weten dit, en hebben een speciale reeks van ogenblikken ontworpen waarop zij heel snel kunnen werken als dat nodig is.

Het is vaak van levensbelang dat deze kritieke momenten éérst het benodigde momentum vergaren. Een dergelijke tijd begint zich voor te doen. Het krijgt vorm, precies zoals het was voorspeld door onze bondgenoten en door ons. Zij die de gebeurtenissen hebben gevolgd in de voorbije paar maanden weten dat de tijd héél nabij is. Een paar dingen moeten er nog op tijd gebeuren, om echt de trekker over te halen. Dit is een bijzonder ogenblik, dat slechts weinigen begrijpen. Ontelbare operaties moeten worden gecoördineerd en dan zal er een hele reeks van nieuwe waarnemingen online komen!
Hosanna! Hosanna!

Zegeningen! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Deze wereld verandert momenteel ten goede. Onze medewerkers hebben onvermoeibaar gewerkt om onweerlegbaar aan te tonen dat deze wereld gebaseerd is op een aantal misleidingen en regelrechte leugens, die voor het eerst bij de mensheid werden aangebracht door de Annunaki, ongeveer 8 000 jaren geleden. Daarvóór was de mensheid feitelijk opgeofferd door diezelfde Annunaki, telkens wanneer zij meenden dat hun onderdanen hen ongehoorzaam waren geweest.

Na de zondvloed werd de mensheid gewoon aan haar lot overgelaten en stierf ze bijna uit in een reeks van oorlogen en zinloze gevechten. Zij die in leven bleven ontwierpen een technologie die grote keizerrijken tot stand bracht – en een wereld die voortdurend op de rand stond van zijn volledige vernietiging. Met name deze beschaving was voortdurend in verval, en de overblijfselen ervan zijn de beschavingen die u ook vandaag de dag nog kunt terugvinden in Egypte, Sumerië, India en China. Uitlopers van deze beschavingen kunnen worden teruggevonden zowel in het Westelijk halfrond als doorheen het Basin van de Stille Oceaan.

U bent degenen waarover wij gedurende die 8 000 jaren hebben gewaakt. Vele van uw voorouders zijn omgekomen in de oorlogen waar wij in de vorige paragraaf naar verwijzen. De mensheid heeft een geschiedenis – en die moet volledig worden verteld. Elk van u is een heilige ziel, die door de Hemel zorgvuldig tot bloei werd gebracht. Gebruik uw grootse, onaangebroken vermogens om samen te komen en uw vermogens gezamenlijk in te zetten om dit grootse proces te helpen, dat u voorbereidt op uw terugkeer tot volledig bewustzijn.

Op bepaalde tijden werd er door de Hemel een Geascendeerde Meester uitgekozen om u te helpen bij uw groei van sterveling tot onsterfelijk Wezen. Zie in hoe het duister nog steeds zijn afgezwakte vermogens gebruikt om deze heilige operatie te vertragen. Wees erop voorbereid om te weten dat deze tijd kan worden vergeleken met het ontpoppen van een vlinder. Hiervoor zijn een aantal belangrijke stappen nodig. De laatste hiervan zal worden uitgevoerd in de Kristallen Lichtkamer. In deze Heilige, Levende Entiteit zult u terugkeren tot het Wezen dat u was in het oude Atlantis – en wie u was als de nieuwe kolonisten in Lemurië.

Het scheppen van deze nieuwe U is van levensbelang voor de Hemel – en voor ons. In uw verleden bent u heel vaak bijna uitgeroeid, of u werd gestraft door de toen nog duistere Annunaki. U overleefde dit omdat u een bijzonder glorierijke bestemming heeft die de Hemel u vol gratie heeft gegeven. Dit keer – ondanks alles wat er u nu nog steeds overkomt – weet u dat u aan de vooravond staat van een Nieuw Tijdperk. U zult uw voorouders gaan ontmoeten … vanuit dit hele Sterrenstelsel en zij die verblijven in Binnen-Aarde, Agartha.

Er wachten u waarlijk wonderbaarlijke tijden. Dingen die u zich vaag herinnert zullen opnieuw tevoorschijn komen en u alles bieden om binnen te gaan in een nieuw tijdperk, vervuld van welvaart en onmetelijke Innerlijke Vreugde. Wij zijn bevoorrecht dat wij Diegenen mochten zijn die zijn aangewezen om u naar uw uiteindelijke succes te begeleiden. Er wordt veel verwacht van ieder van u. De tijd voor het ontvangen van deze enorme Hemelse Gaven, is nu nabij. Wij groeten u eervol en weten dat onze herenigingen klaar zijn om zich te manifesteren!

Vandaag hebben wij besproken wat er gaande is op deze wereld. Zoals u kunt zien is dit werkelijk een tijd van wonderen en wonderbaarlijke acties. Laat u niet ontmoedigen door de laatste, kleine vertragingen!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de oneindige voorspoed van de Hemel waarlijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.