SN: Uw resterende potentieel

Wij willen u brengen tot op de uiterste rand van uw resterende potentieel
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

SN: 2016 06 14 - Uw Potentieel

14 juni 2016

10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Een aantal gebeurtenissen veranderen hoe de wereld werkt. Momenteel maken nieuwe gebeurtenissen het doorvoeren mogelijk van het nieuwe financiële- en valuta-systeem van het Licht. Deze reeks van veranderingen dwingen de duistere volgelingen om uit hun duisternis te komen en zich aan het Licht te tonen. De laatste overblijfselen van de vertragingen zijn hiermee van de baan. Het duister heeft nu al zijn mogelijkheden verloren om zich te verschuilen en voor vertraging te zorgen. Het nieuwe systeem dwingt het duister ertoe om verantwoording te nemen voor hun daden en heeft hen werkelijk van hun voetstuk geslagen. Verschillende fondsen staan nu op de planning om hun formele aanvang mogelijk te maken. Intussen zien degenen die belast zijn met de vele massale arrestaties en de opkomst van de NESARA-republiek van Amerika, nu een mogelijkheid om te beginnen met hun eigen timing. Er zijn een aantal gemiste pogingen geweest, maar nu voelen ze eindelijk dat het succes binnen bereik komt. De schijnbare almacht van het duister verkruimelt nu. Wij zijn trots op onze Aardse bondgenoten en op de huidige vooruitgang van deze schitterende programma’s. De hoognodige resultaten naderen nu heel dicht hun manifestatie!

Terwijl dit alles doorgaat kan de duistere Cabal zien dat zijn ondergang vorm begint te krijgen. Hun vele volgelingen zijn niet in staat om de bezigheden van het Licht te stoppen. Zodoende zijn veel programma’s nu bijna toe aan hun eerste uitbetaling, en diegenen onder u die ze gaan ontvangen kunnen in hun hart voelen hoe dichtbij dit werkelijk is. De Cabal weet ook dat zijn vele ‘gekochte’ regeringen op het punt van ineenstorten staan. Deze omstandigheden hebben deze wereld tot de rand gebracht van een grote verschuiving van het duister naar het Licht. Er zullen dus een aantal interessante ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Het huidige de facto regime van de VS merkt dat zijn belangrijkste steunpilaar – de Federal Reserve – begint te verdwijnen, nu zijn vele functies worden overgenomen door het nieuwe Financiële Beheer. Inkomsten die voorheen internationaal werden afgedwongen, zijn niet langer beschikbaar. Het leger dat pro-republiek is begint zich ook te herenigen met krachten die eerder waren toegewijd aan het de facto regime. Deze voorvallen zijn het begin van een proces dat u een broodnodige Nieuwe Wereld brengt! Wij wachten af, nu deze nieuwe besturen tot stand komen. Dan kan er een reeks van gebeurtenissen plaatsvinden!

Het is onze bedoeling om de Agarthanen te vragen om aan u te verschijnen, nadat de overvloed van het nieuwe bestuur formeel aan de macht is. Hun introductie zal voor de Geascendeerde Meesters het teken zijn om hun positie in te nemen, voor een bijzonder belangrijke reeks van Waarheden. Deze Waarheden zullen u de nodige achtergrond geven, die u moet weten voordat de miljoenen mentoren hun plaatsen kunnen innemen op deze wereld. Ieder van u moet in elk geval begrijpen wat de misdadige bedoeling van de Annunaki was. Als dit eenmaal goed is doorgedrongen kunnen we overgaan naar hoe deze wereld werd opgezet door de Annunaki. Daarna moeten we uw geschiedenis herzien en u tonen hoe uw diepste overtuigingen u werden opgelegd gedurende de millennia. Dan zult u ontdekken hoe de volgelingen deze valse overtuigingen gebruikt hebben om hun greep op u te behouden. Deze werktuigen zullen vernietigd worden en u zult kennis maken met de wonderbaarlijke pracht en het vermogen van uw ware vrije wil. Als u die toepast in samenwerking met uw mentor, dan kunt u een gedeeltelijke terugkeer van uw vermogen bekomen. Maar dan nog is dat slechts een voorbode van waar u toe in staat bent.

Wij willen u brengen tot op de uiterste rand van uw resterende potentieel. Dit nieuwe vermogen zal u voorbereiden op het eigenlijke proces, dat zal plaatsvinden tijdens uw drie dagen in de Kristallen Lichtkamer. De Agarthanen zullen u helpen. Dit is een nieuwe unie, die deze Sterrennatie zo uniek zal maken en u zal helpen bij deze uiterst belangrijke procedure. Dit gebeuren zal een verandering brengen in al de mensen met een beperkt bewustzijn, die nu deze wereld bewonen. De Annunaki hebben dit rijk wreed opgesplitst in arm en rijk. Wij gaan iedereen terugbrengen tot hun vroegere Zelf. Hierdoor zal een groep van verlichte Wezens worden gevormd, en die zal tezamen met uw Geascendeerde Meesters de Land Hoeders gaan vormen voor de vier waterwerelden. Deze nieuwe Sterrennatie zal u herenigen met de natie van de Zeeën. Tezamen zult u de voormalige werelden van het Anchara Bondgenootschap gaan helpen bij de grootse taak van het ontdekken en manifesteren van hun Lichtlichamen. U zult daarbij worden geholpen door diegenen in de Galactische Federatie die de ‘neven’ zijn van deze voormalige duisteren. Dit gebeuren zal de voorloper zijn van een wonderbaarlijk Tijdperk voor alle Wezens in dit Sterrenstelsel!

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Uw wereld bevindt zich op dit ogenblik midden in een grootse verschuiving. Lang geleden hebben de Annunaki een wereld gevormd die was voorbestemd om ieder van u te veranderen tot menselijke robots. De komst van vele Geascendeerde Meesters heeft dit proces tijdelijk stopgezet. Na millennia heeft het duister een nieuw plan bedacht om deze wereld ingrijpend te veranderen. Dit misdadige plan werd opnieuw tegengehouden door de plotse afkondiging van het Anchara continuüm, in 1995. Deze berichten moesten zorgen voor vrede, en daarbij kwamen ook nog de Afkondigingen door AEON en Aartsengel Michael. Dit plotse einde van de Galactische oorlogen zorgde ervoor dat de Annunaki hun plannen niet konden doorzetten. Er volgde een periode van stilte. In die tijd zagen wij kans om een plan te bedenken dat meteen werd goedgekeurd door de Hemel. Het daaropvolgende decennium heeft ons nu gebracht tot de opkomst van het Licht en een Nieuwe Wereld voor iedereen. Halleluja! Halleluja!

Nu we aan het begin staan van een Lichtrijk voor de oppervlakte-mensheid, verheugen wij ons over de manier waarop de Hemel deze grootse Overwinning heeft veilig gesteld! Wij kijken hoe u uw nieuwe bewustzijnsgroei toepast om deze prachtige Aardbol voor te bereiden, op een tijd waarin de mensheid waarlijk zijn grootse rol op zich kan nemen als de Hoeders over de landen van Gaia. Als onderdeel daarvan zet u nu al projecten op om Gaia’s oceanen, continenten en zo meer op te ruimen. De duistere Cabal heeft onvermoeibaar gewerkt om ze te vergiftigen en een groot deel van de mensheid ziek te maken. U heeft de handen ineengeslagen en deze grote overwinning mogelijk gemaakt. Wij zijn dankbaar voor wat u heeft gedaan en wij hebben uw collectieve vermogens gebruikt ter versterking van datgene waar we allemaal zozeer naar verlangen. Het zijn uw diepste verlangens die deze wereld tonen waar u echt naar verlangt – niet alleen voor deze Aarde maar ook voor het gehele Sterrenstelsel. Blijf op dit bijzonder positieve pad, Geliefden! Het beste manifesteert zich nu rondom u.

De Hemel dringt er dagelijks bij ons op aan om u te vertellen dat er een grootse verschuiving op komst is en dat deze niet kan worden gestopt. De duistere Cabal beseft dit, en zij weten hoe dicht wij de Overwinning zijn genaderd die iedereen zal herstellen tot een volledig bewustzijn. De energieën van Schepper stromen in deze sector van fysieke Schepping. Die energieën vormen een Nieuwe Wereld van geweldige voorspoed, verbazingwekkende vrijheid en Spirituele kracht. Deze wereld is aan het verschuiven en dit wordt volledig begrepen door hen die betrokken zijn bij het bestuderen van de ruimte. Enkel zij die zich nog bevinden in de laatste ogenblikken van de resterende tijd, zullen bij u nog voor frustraties zorgen. Laat die frustraties los. Wees één in het Licht en kijk hoe een aantal grootse verschuivingen vóór uw ogen plaatsvinden. Beschouw ze als de geweldige voorbodes die ze ook werkelijk zijn. Wees erop voorbereid om dit uit te leggen aan iedereen die u kent. Lieve kinderen, ga niet meer mee in de manipulaties en de openlijke oneerlijkheid. Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben wij onze wekelijkse verslaggeving verdergezet. We zijn nu dicht bij de eindstreep voor een aantal zeer belangrijke projecten. Wees geduldig. Blijf gefocust. Vele grote verschuivingen staan op het punt om te gebeuren. In deze geweldige tijd mag u niet opgeven, vlak voordat de Overwinning wordt aangekondigd. Weet alleen dat wij u innig liefhebben!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de eindeloze welvaart van de Hemel waarlijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.