SN: Uw positiviteit is de sleutel

Uw positiviteit is de sleutel, evenals uw visies

SN: 2016 08 23 -

Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

23 augustus 2016

1 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban

Dratzo! Er wordt nu veel vooruitgang geboekt. Er bestaat onder de Elders en de diverse Koninklijke groepen een sterke en nog niet weggenomen bezorgdheid, dat het duister op één of andere manier zijn ondergang heeft ‘gespeeld’. Dit heeft een sterke invloed op hoe deze machtige groepen deze enorme uitgifte van fondsen bekijken. Het is aan ons om te bewijzen dat deze overtuigingen ongegrond zijn. Op dit ogenblik hebben wij met een grootschalig programma getracht om deze ongegronde overtuigingen te ontkrachten – en dat werkt. De Elders zien duidelijk dat het vrijgeven van deze reusachtige voorraad aan fondsen op geen enkele wijze kan falen. Hoewel het duister misschien in staat is om een paar van deze fondsen te stelen, dan nog beschikken wij over de middelen om ze héél snel terug te halen en alle betrokkenen te arresteren. Nu we bewijs hebben geleverd van ons vermogen daartoe, zijn de Elders en de Koninklijken eindelijk klaar om de uitgifte-datum vast te stellen. Zodoende hebben wij sterk het gevoel dat de wereldwijde RV- uitwisselingen eindelijk tot stand kunnen komen – waarna het complexe RV-proces kan beginnen. Deze enorme uitwisselingen zullen dan leiden tot het verspreiden van de welvaartspakketten en tot een nieuw bestuur!

Als de nieuwe gelden eenmaal zijn vrijgegeven, zal dat een hele reeks van fondsen op gang brengen die al maandenlang ‘in de wacht’ staan. Dit wachten gold voor een groot aantal aandelen, humanitaire fondsen en andere, gelijkaardige projecten. Wij voorzien dat in de komende weken al deze fondsen die werden tegengehouden door de Chinese- en de Europese Elders, eindelijk zullen worden verwerkt en verdeeld onder hen die al zo lang wachten op deze zeer bijzondere gelden. Een bijkomend gevolg is het uitschakelen van de volgelingen van de duistere Cabal in de huidige corrupte regeringen van deze wereld. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze beslissingen definitief zijn en het mogelijk zullen maken dat de vele beschavingen van de wereld overstroomd zullen worden met de gelden die jarenlang formeel worden achtergehouden. Deze fondsen kunnen heel vlug een begin maken met een aantal projecten aangaande hygiëne, water en onderdak. Uw wereld moet ook een einde maken aan zijn langdurige afhankelijkheid van de natuurlijke rijkdommen van Gaia. Deze projecten omvatten nog een ander belangrijk punt, namelijk het einde van het vernietigen van natuurlijke eco-systemen. Uiteraard is dit alles slechts het begin!

Dit is op een aantal verschillende manieren van invloed op de mensheid. Het uitstel verlengt de kwaadwillende strategieën die bedacht werden, om de religieuze zienswijzen van deze wereld in te zetten voor het teweegbrengen van rampen. Het zijn deze potentiële rampen die velen zorgen baren en ervoor zorgen dat de misdadigers van deze wereld staan te juichen. Er zijn nu zoveel mogelijkheden beschikbaar.

Uw wereld verandert heel snel en het is belangrijk dat de instroom van de fondsen snel op gang komt. Velen staan klaar om eindelijk het oude te beëindigen en een nieuwe, gestage opmars te beginnen naar een nieuwe, wereldwijde vastbeslotenheid. Wij zien dat uw toenemende bewustzijn gebruikt wordt op nieuwe en wonderbaarlijke manieren. De oude overtuigingen worden overboord gezet en een nieuwe wereld begint langzaam vorm te krijgen. Deze uitwisseling van bewustzijn geeft ons hoop voor uw nieuwe en steeds groter wordende mogelijkheden.

Onze tussenpersonen zien hoe dit alles zich ontvouwt en ze staan voortdurend in contact met de Geascendeerde Meesters en onze Agarthaanse familieleden. Hun gezamenlijke inschatting is, dat u groeit op vele verschillende gebieden. Nu is er vooral behoefte aan enige vorm van wijs toezicht. U moet de gebeurtenissen gaan ontdekken die door de Annunaki en hun kwaadwillende volgelingen zo handig werden weggemoffeld. Dit proces is iets wat uw Geascendeerde Meesters u als eerste zullen onthullen. Wij zullen deze – tot op heden verborgen – gebeurtenissen dan verder invullen, via een aantal gesprekken waarover uw mentor u zal vertellen..

Aanvankelijk gebruikten de Annunaki verfijnde technologieën en later stonden ze hun volgelingen toe om die te blijven gebruiken, om hun positie van aanzien en macht over u te behouden. Deze hele reeks van vroegere geschiedkundige feiten moet tot in detail worden doorgenomen. Wij hebben de beschikking over een geschiedenis die misschien nog het best kan worden omschreven als ‘tijdreizen’. Dit alles kan zeer verwarrend zijn. Wees u er in elk geval van bewust dat er nog veel verteld moet worden. Deze ware verhalen zullen de weg voorbereiden voor uw terugkeer tot volledig bewustzijn.

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Wij zijn heel blij met wat er nu gaande is in de wereld. Overal wordt een nieuw, breder bewustzijn steeds duidelijker. U gaat voorbij datgene wat de duisteren u hebben geleerd en u wenst oprecht om nieuwe gedachten te vormen en een nieuw leven op te bouwen voor uzelf. Maar daarnaast zijn er ook nog steeds de oude denkbeelden, die nog steeds aan u vastgelijmd lijken te zitten.

Wij vragen u om uw gezamenlijke toewijding te gebruiken om deze problemen te overwinnen. Richt u gewoon op het vormen van nieuwe wegen en gebruik uw gedeelde ervaringen om schitterende mogelijkheden te bekomen. Uw positiviteit is de sleutel, evenals uw visies. Deze twee zullen u helpen het doel te bereiken waar u zo naar streeft. Wees dus dapper en wees bereid om kansen te wagen. Deze twee eigenschappen kunnen ervoor zorgen dat u tot grootse dingen komt!

Ieder van u groeit op zijn eigen, unieke manier. U moet zich richten op de beste manier om uw grootste verlangen waar te maken. Eén van de dingen die u moet doen, is u mentaal te gaan herbezinnen op hoe u uw plannen wilt gaan uitvoeren. Met andere woorden: ‘maak een planning’. Deze planning kan u dan stap voor stap tonen hoe u het beste uw doel kunt opbouwen. Vele Meesters doen dit voortdurend. U kunt deze dan gebruiken als leidraad om daadwerkelijk door te voeren wat er nodig is om deze gezegende plannen te voltooien. Wanneer u eraan gewend bent om met een planning te werken, kunt u gemakkelijk scheppen en tot stand brengen wat het ook is wat u nodig heeft – en u kunt volgen hoe uw plan verloopt. Eén van de beste manieren om dat te doen, is als u uw oorspronkelijke plan opdeelt in de nodige stappen. Dan kunt u nadenken over hoe het verloop van uw plan werkt. De rest is dan gemakkelijk!

Al dit innerlijk voorbereiden is belangrijk bij het komen tot een beter inzicht van hoe u het beste kunt bereiken wat u verlangt. Het andere sleutelelement is dan, dat u gaat ontdekken hoe u met uzelf werkt en communiceert. Deze ontdekking van hoe u te werk gaat is een sleutel tot het succesvol samenwerken met anderen. In alle gevallen moet u positief blijven en uw projecten beschouwen als succesvolle ondernemingen. Een andere factor daarbij is om een sterk deel van het wereldcollectief te blijven.

Wat zich nu ontvouwt is feitelijk een gezamenlijke onderneming. Het is uw schitterende, positieve visie die – tezamen met onze inspanningen – u ertoe aanzet om te slagen. Vele mensen bereiken grootse dingen, enkel door wat u heeft gedaan om de weg voor hen te effenen. Laat ons u allen danken en u zegenen voor de energieën die u zo gul heeft gegeven aan deze projecten om Gaia en haar volkeren te transformeren.
Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben wij u weer een overzicht gegeven om uit te leggen wat er gaande is op deze wereld. Al deze gebeurtenissen zijn mogelijk gemaakt door uw positieve voorstelling. Het is nu tijd voor deze grootse veranderingen!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de oneindige voorspoed van de Hemel daadwerkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.