SN: Uw persoonlijke vermogens opeisen

Dit is een tijd waarin u in staat bent om een manier te vinden
om persoonlijke vermogens weer op te eisen

Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

SN - Uw persoonlijke vermogens terugnemen

26 april 2016

1 Ik, 15 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Er wordt grote vooruitgang geboekt om uw zegeningen op de juiste bankrekeningen te krijgen. Het duister tracht nog steeds om deze operatie te vertragen, maar is daar niet in geslaagd. Een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben desondanks kunnen plaatsvinden. China is begonnen met het proces van het overgaan naar een goudstandaard, met de aankondiging van de gouden Yuan in Shanghai. De jonge leden van koningshuizen in Europa hebben de verschuiving van grote geldsommen goedgekeurd, en de oude families in China hebben het overbrengen goedgekeurd van een aantal van de laatste, nog resterende goudvoorraden naar hun uiteindelijke locaties. Zoals u ziet worden de laatste voorbereidende stappen om uw zegeningen af te leveren nu voltooid, zoals voorzien door een reeks van bijzondere overeenkomsten die tijdens de voorbije lente getekend worden door alle betrokken landen. Alles verloopt momenteel volgens het Goddelijke tijdsschema, en uw Vloot houdt nauwgezet toezicht op deze ingewikkelde reeks van handelingen. Wij verwachten dat al de vereiste procedures binnenkort afgehandeld zullen zijn. Blijft u tot die tijd geduldig en weet dat voor veel van deze fondsen nog de afronding nodig is van een paar aanvullende stappen. Het duister loopt eindelijk op zijn einde en hun lange heerschappij is zo goed als voorbij. Uw overwinning komt in zicht!

Terwijl wij dit alles zien gebeuren, keren wij terug naar hen die meestal vergeten worden in dit lange en aanhoudende proces. Wij danken iedereen die gedurende de voorbije decennia een klein, maar niettemin succesvol coöperatief netwerk heeft opgezet. Dit netwerk is in Afrika, Latijns Amerika en Azië de spil voor het overbrengen van gelden en ideeën naar de meest onherbergzame en vaak vergeten delen van deze wereld. Uw moed wordt niet vergeten door onze aardse medewerkers of door ons. Wij danken ook iedereen die een aantal schijnbaar onmogelijke rechtszaken heeft aangespannen die nu vrucht beginnen te dragen. Deze teams van geweldige vrijwilligers zullen eindelijk door ons betaald gaan worden voor hun diensten, en hun onvoorstelbare kennis van de wetten zullen erkend worden door het duister. Deze enorme inspanningen werden volbracht ondanks heel wat bijzonder gewelddadige bedreigingen en velen, die wij nog niet bij naam kunnen noemen, zijn slachtoffer geworden van de laatste overblijfselen van een lange reeks van onophoudelijk geweld. Dit loopt nu op zijn einde. De nieuwe Republiek voor Amerika is nabij en een aantal grote verrassingen zijn ook klaar om zich te manifesteren.

Wat er nu gaande is, is een gezamenlijk optreden waarvoor het om te beginnen al nodig was dat wij vertrouwen kregen in elkaar. De oude – met name de koninklijke – families waren gewend geraakt aan een soort van complot-atmosfeer, die geleid heeft tot een vrij lange periode waarin wantrouwen de boventoon voerde. Het heeft bijna twintig jaren geduurd om hun vertrouwen te winnen. We kregen ook te maken met de arrogantie en de domheid van de duistere Cabal. Deze groep geloofde werkelijk dat hun dictatuur voor eeuwig zou blijven bestaan. Daardoor zagen zij ons als slechts wéér een groep die uiteindelijk wel zou buigen voor hun bevelen. Die overtuigingen kwamen tot een einde toen wij hun vele ondergrondse basissen sloten en hen toonden wie wij werkelijk zijn. Daardoor werden zij bang en zorgde ervoor dat de duistere Cabal in eerste instantie heel afwerend was ten aanzien van onze eerste Goddelijke berichten uit de Hemel. Zoals u kunt zien was de eerste indruk die deze verschillende Lichtgroepen van ons kregen, er één van wantrouwen en een gevoel van algemene angst. Deze eerste indrukken werden weggenomen, toen wij ons tot de Geascendeerde Meesters en de Agarthanen wendden om raad te vragen.

Onze volgende reeks van tussenkomsten kreeg heel andere reacties. Zij die vertrouwen in ons begonnen te krijgen, stelden de moedige richtlijnen op van de geheime Heilige gemeenschappen. Langzaam maar zeker begonnen deze verschillende groepen van toegewijde personen ons te vertrouwen. Na een tiental jaren van nauwe samenwerking met hen wordt ons advies nu gewaardeerd, en de grote stappen die gezet werden in de voorbije jaren zijn een direct resultaat van deze samenwerking. Wij hebben bovendien een enorm hoofdkwartier gebouwd naast het Agarthaanse regeringsgebouw, waar wij uitgebreid werkoverleg houden. Deze werden bijgewoond door de grote Raad van Agartha en de Geascendeerde Meesters, tezamen met velen van de leiders van deze Heilige geheime gemeenschappen. Dit verslag werd nog verder uitgebreid vanwege de opwindende resultaten die bereikt werden met deze vele bijeenkomsten. Wij zijn er momenteel zeker van dat onze belangrijkste Goddelijke doelstelling waarvoor wij hierheen kwamen gerespecteerd wordt, en dat het succes daarvan zal leiden tot uw volledige bevrijding van uw vroegere meesters, de duistere Cabal. Wij verwachten echt om heel binnenkort veel wonderbaarlijke dingen te zien beginnen. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Wij komen u op deze vreugdevolle dag vertellen dat verschillende zegeningen momenteel in de laatste fase vóór de aflevering zijn. Binnenkort zullen deze zegeningen bij u zijn. Dingen die het duister heeft toegepast om deze fondsen te belemmeren, zijn weg. Dank de Hemel en haar glorie hiervoor! Wij zullen binnenkort een Tijdperk binnengaan waar deze duistere boeven niet langer macht hebben. Deze specifieke schurken zullen worden gearresteerd en er zal een nieuwe republiek worden afgekondigd. Eerst in Amerika en daarna in de rest van deze Goddelijke wereldbol. Deze gebeurtenissen hebben langer op zich laten wachten dan verwacht was. Wij danken u allen voor uw blijvende visie en de diepgaande Spirituele steun van onze gezamenlijke inspanningen. Gaia is bijzonder blij met hoe u deze grootse visie levend heeft gehouden, ondanks al de vele frustraties waar u mee te maken kreeg. Er komen veel geweldige dingen uw kant op. Houd u klaar voor een overvloed aan geweldige zegeningen van de Hemel en haar hemelse helpers.

Het is belangrijk dat u beseft hoe krachtig u werkelijk bent. Eén van de belangrijkste aspecten van dit lange proces is dat u van binnenuit zou erkennen dat uw visie nu tot stand komt. Het duister heeft dit van u afgenomen, toen uw voorouders voor het eerst halsoverkop in een beperkt bewustzijn werden gesmeten. Dit zorgde in eerste instantie voor een muur tussen uw twee belangrijkste aspecten: het Spirituele- en het Materiële Zelf. Deze scheiding zorgde voor paniek, en op dit bijzondere ogenblik gaf u uw onvoorstelbare krachten weg aan anderen. Dit is een tijd waarin u in staat bent om een manier te vinden om deze persoonlijke vermogens weer op te eisen. Wanneer u uw dagelijkse visualisatie oefent, begint u langzaamaan weer deze verloren, persoonlijke krachten te vertonen. Wanneer u uw zegeningen ontvangt en de volgelingen verdwijnen uit uw omgeving, zullen deze verloren vermogens weer boven komen. Dit zal zich verderzetten wanneer u uw visie tot stand brengt en in gesprek komt met de door u uitverkozen mentoren.

Wij zullen ook deel uitmaken van dit mentale- en spirituele proces. U zult een beter inzicht hiervan krijgen, wanneer u de verschillende ceremonies uitvoert waaraan u dagelijks zult deelnemen. Deze zullen worden opgevolgd door uw mentor en door ons. Wij verwachten dat dit langer zal duren dan wij eerst gedacht hadden. U zult uiteindelijk een punt bereiken waarop u kunt gaan zien hoe dit allemaal samenkomt. Wanneer u uw eerste ‘aha’-moment heeft bereikt, dan heeft u ons (uw mentoren en Meesters) nodig om u bij te staan en voor te bereiden op de laatste noodzakelijke stappen. Zodra dit eenmaal gebeurd is, zult u worden voorbereid op uw tijd in de Kristallen Lichtkamers. Op dit ogenblik moeten wij dit rijk volledig overnemen en de laatste ceremonies uitvoeren die nodig zijn om deze wereldbol tot het punt van zijn uiteindelijke transformatie te brengen. Een laatste tijdsschema zal dan worden vastgesteld en strikt opgevolgd worden door iedereen. Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben wij ons wekelijks verslag vervolgd van wat er gaande is. Deze verslagen naderen een glorieus einde. Er komt een punt waarop de Heilige Negen van AEION u kunnen toespreken en een reeks uiterst belangrijke aankondigingen zullen doen. Tot dan zullen wij deze wekelijkse berichten verderzetten!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Welvaart van de Hemel daadwerkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.