SN: Uw Onmetelijke Potentieel

U bent een wonderbaarlijke groep die pas begint
met het tonen van uw Onmetelijke Potentieel
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

SN: 2016 05 24 - Uw Onmetelijke Potentieel

24 mei 2016

2 Muluc, 2 Pax, 12 Manik

Selamat Jarin! Uw wereld bereidt zich in snel tempo voor op een verrassing die u allen werkelijk zal schokken! Het Licht werd gedwongen om te wachten op de gepaste tijd om toe te slaan. Momenteel wordt aan het duister en zijn belangrijkste volgelingen die samenspannen met het regime dat bekend stond als USA Inc. een bepaalde mate van tolerantie toegestaan. Hierdoor hebben zij kunnen deelnemen aan wat gegoochel op wereldschaal. Het Licht staat klaar om dit vreemde deel van uw geschiedenis af te ronden. Het duister gelooft dat het Licht niet in staat is om het soort van grootschalige tegenaanval uit te voeren, die nodig is om snel een einde te maken aan hun streken.

Intussen heeft onze Vloot van de Hemel de opdracht gekregen om precies dát te gaan doen. In ons geval moet dat in het geheim gebeuren en krijgen wij dekking van de gezamenlijke acties van een aantal bevriende legers. Deze gezamenlijke acties zijn eerder al in staat gebleken om de door het duister betaalde terroristische strijdmacht te bereiken. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een afsnijden en volledig uitschakelen van die duistere elementen die de instabiliteit willen behouden in bepaalde gebieden op Aarde. Intussen bereidt het Licht zijn aanvallen voor die eindelijk de USA Inc. en zijn ontelbare bondgenoten zal uitschakelen.

De fondsen die zorgvuldig zijn veiliggesteld en correct geregistreerd, zijn nu klaar om aan u te worden afgeleverd op het juiste moment. Deze projecten hebben veel langer geduurd dan eerst verwacht werd. De mate waarin het duister geïnfiltreerd was bij de banken en hun vele daaraan verbonden elementen, waren feitelijk veel groter dan eerst werd aangenomen door onze Aardse bondgenoten. Niettemin zijn deze vroegere obstakels nu aangepakt en dat maakt dat er veel dingen mogelijk zijn geworden.

Het is essentieel dat het NESARA-bestuur wordt aangesteld en de kans krijgt om de sterke wachter te worden voor een aantal belangrijke projecten. Het eerste is de volledige hervorming van de misbruikte en uitzonderlijk corrupte Amerikaanse regering. Deze stille revolutie beëindigt de kwade invloed van deze duistere regering, om oorlogen en conflicten gaande te houden in belangrijke delen van uw wereld – met name het Midden-Oosten en Latijns-Amerika! We zouden dan ook in staat moeten zijn om wereldwijde stabiliteit en welvaart te vestigen. Tegelijk hiermee zal er een einde komen aan de wereldwijde UFO-doofpot. Dit kan ons de mogelijkheid bieden om rechtstreeks met u te spreken over een eerste contact en ons mentor-programma.

Het duister heeft lang geloofd dat wij niet helemaal begrepen hoe uitgebreid en diepgaand de inprenting door de duistere Annunaki bij de mensheid was, voordat zij halfweg de jaren 1990 vertrokken. Wij werden door onze nieuwe bondgenoten nu juist over die punten ingelicht, vlak vóór het Verdrag van Anchara plaatsvond, omstreeks diezelfde periode. Wij wisten uit eerste hand hoe diep hun propaganda was doorgedrongen in uw psyche. Het eerste wat wij deden was samenwerken met zowel de Hemel als met ons nieuwe medestanders, om tegenwicht te gaan bieden aan wat er gedurende millenia in het brein en de geest van elke pasgeborene was geplaatst.

De Sterrenzaden die vanaf dan geboren werden, gingen langzaam deze duistere ‘normen’ weerleggen. Daarbij begonnen vele Lichtwerkers de mensheid te onderrichten over wat deze kwaadaardige propaganda inhield en waarom het zo fout was. Dit leidde tot een reeks van moedige rechtszaken en andere middelen, om deze bijeengeraapte nonsens te veranderen en ze in te wisselen voor een meer waarheidsgetrouwe en leefbare wereld. Juist deze wonderbaarlijke projecten maken het nu mogelijk dat u de USA Inc. kunt vervangen en een nieuw financieel systeem kunt opzetten dat volledig kan samenwerken met uw nieuwe welvaart.

Het is daarom ons verlangen om een einde te maken aan een reeks van valse overtuigingen die het mogelijk hebben gemaakt, dat het duister en zijn volgelingen u gedurende bijna 13 000 jaren hebben kunnen overheersen. De sleutel hiertoe is uw enorme groei in bewustzijn. Dit éne element heeft u beter in staat gesteld om het Licht en zijn ontelbare acties te steunen, om een einde te maken aan de macht van het duister en zijn volgelingen in dit Oppervlakterijk. Dit punt staat nu voorop.

Het toestaan van het aan de macht komen van het NESARA-bestuur is echt essentieel voor ons welslagen. Dienaangaande hebben wij onze verbindingspersonen erop uitgestuurd om dagelijks overleg te hebben met onze bondgenoten, en om een gezamenlijk ondersteunde actie op te zetten die nu op het punt staat om succesvol te zijn. Een aantal acties vinden plaats en zij beloven ons het zozeer verlangde, uiteindelijke succes. Het duister is een bijzonder ongrijpbare vijand geweest. Het heeft gezorgd voor vertragingen die wij in aanvang onmogelijk achtten. Deze aanhoudende volharding is nu meegerekend in onze strategie. Wij hebben de intentie om binnenkort te kunnen afkondigen dat wij geslaagd zijn. Zodra dat onder controle is, kunnen wij dit rijk veilig stellen voor de broodnodige lessen van uw Geascendeerde Meesters!

Zegeningen! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! De wereld zoals u die kent, verandert. Deze positieve aanpassing is te danken aan een hele reeks van visies waaraan u samen met ons heeft vastgehouden. Wij zijn behoorlijk trots op de mate van gerichtheid die velen van u gedurende de laatste maanden hebben kunnen vasthouden. Deze energieën tonen aan wat de Hemel in gedachten had, toen dit hele proces van start ging aan het begin van de jaren 1990. U heeft uw vermogens ontdekt en ze ingezet voor ons gemeenschappelijk doel.

In de voorbije maand hebben vele mensen eenzelfde vastbeslotenheid getoond. Deze operaties tonen aan hoe machtig u feitelijk wordt, wanneer u uw vermogens gebruikt en meewerkt om deze wonderbaarlijke meditaties te verspreiden. Zij zijn een enorme hulp voor ons, de Meesters, om de verandering te versterken die naar deze wereld komt. Het duister heeft u nu ook opgemerkt en beseft min of meer dat zijn vele verlangens nu niet meer zullen uitkomen. Het einde van deze millennia is nu in zicht! Hosanna! Hosanna!

Ieder van u brengt vreugde in ons collectieve hart. Wij beseffen hoe ver u bent gekomen in de voorbije twintig jaren! U bent nu op weg naar het succes dat u zal brengen tot een volledig bewustzijn. Dit proces heeft veel minder tijd genomen dan onze bondgenoten in aanvang hadden verwacht. Daarom is het verstandig om u op de hoogte te brengen van deze veranderingen en u te vragen om u te blijven naar binnen keren, te focussen en uw visualisaties te gebruiken om uw vooruitgang te versnellen. U bent, lieve Harten, een wonderbaarlijke groep die pas begint met het tonen van uw onmetelijke potentieel.

De volgende grote ronde van veranderingen door de Hemel zullen uw mentale- en emotionele vermogens nog vergroten. Zoals u weet is uw hart een enorm elektrisch centrum, dat zich in veel opzichten kan meten met uw brein. Dit proces zal zich verderzetten, wanneer u veranderingen aanbrengt in de chakra’s van uw brein en in uw hart. Hiermee zult u kunnen genieten van uw nieuw gevonden potentieel en u nog beter kunnen voorbereiden om uw galactische mentoren te ontmoeten.

Deze veranderingen zullen samengaan met nieuwe kennis die wij zullen gaan delen. Lang geleden, op Atlantis, hebben een reeks van gruwelijke experimenten ervoor gezorgd dat uw voorouders plotseling leden aan geheugenverlies. Alles wat u dacht te weten, lag plotseling buiten uw bereik. Kort gezegd is het onze taak om u te herinneren aan wat uw voorouders zijn kwijtgeraakt en om u te tonen hoe u het kunt terugkrijgen.

Dan is daar het proces van uw hereniging met uw familie, de Agarthanen. U bent heel dicht bij een ontmoeting met hen, en u zult met uw mentoren en uw Hemelse hoeders naar Agartha gaan en uw Kristallen Lichtkamers gaan gebruiken, om uw terugkeer naar een volledig bewustzijn te voltooien. Wij kijken vreugdevol uit naar ons samenkomen in een laatste overleg, om een nieuwe Sterrennatie te vormen en verder te gaan met de Heilige opdrachten die wij allemaal hebben gekregen, dankzij de Goddelijke genade van de Hemel!

Vandaag hebben wij ons verslag verdergezet van wat er gaande is op deze wereld. Er is veel vooruitgang geboekt in het opzetten van uw welvaart en het vormen van een NESARA-bestuur. Wij verwachten volledig dat de komende tijd er één zal zijn die eindelijk zal tonen wat wij u eerder hebben verteld.

Weet, geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Welvaart van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.