SN: Het Licht kan bijna zijn overwinning opeisen

De duistere Cabal verliest,
en het Licht is bijna zover dat het zijn Overwinning kan opeisen
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

SN: 2016 05 17 - 2 Licht kan bijna overwinnen

17 mei 2016

7 Imix, 14 Moan, 12 Manik

Dratzo! Dit rijk verandert langzaamaan. Heel langzaam duikt er een ware republiek op in Amerika, één die zich houdt aan de richtlijnen van de NESARA-wet. De ontelbare pogingen van het duister om valselijk een dergelijk regime af te kondigen zijn gedoemd en zullen uiteindelijk falen. Intussen wordt het vermogen van het duister om te liegen en deze valsheden uit te brengen terzijde geschoven door de vele krachten van het Licht. Wij, met onze vele verbindingspersonen, rekenen af met deze laatste onzin. Hierdoor kan het Licht weer verdergaan.

Zo zijn de vele afdelingen van het Licht nu weer in staat om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Wij verwachten bijzonder grote vooruitgang zodat deze fondsen weer verder geraken. Dit alles geeft voor ons aan welke ultieme werkwijze het duister nog heeft om invloed uit te oefenen op de opkomst van een nieuw bestuur en het in omloop komen van nieuwe gelden. Dit wijst er natuurlijk ook op dat de nieuwe bankinstellingen een nog striktere reeks van procedures moeten gaan toepassen en een nieuwe reeks van regels moeten opstellen om de succesvolle uitvoering van deze nieuwe goudstandaard door te voeren. Dit alles wordt nu uitgewerkt en een aantal van de nieuwe procedures worden voorbereid om internationaal te worden toegepast.

De laatste vertragende acties tonen aan hoe onbetrouwbaar deze laatste Cabalvolgelingen zijn. Maar hun werkwijze is gedoemd om te falen. Wij hebben nieuwe manieren ingesteld om heel nauwkeurig te volgen waar zij mee bezig zijn. Ieder van u heeft zich een algemene visualisatie eigen gemaakt, met betrekking tot deze laatste fase van transformatie. Wij vertrouwen op deze geweldige en gedetailleerde plannen om te komen met werkwijzen over hoe alles kan worden uitgevoerd. Het duister gelooft nog stellig dat het nog steeds mogelijk is om op één of andere manier via hun laatste kwade streken zich een weg te banen uit hun huidige drijfzand. Dit zal hen niet lukken.

Wij weten wat zij doen en waarom. Op het juiste ogenblik kunnen wij deze misleiding wegnemen en de ware NESARA-republiek naar voren laten komen. Deze laatste gevechten over ideeën zullen succesvol zijn en dan kan er een nieuwe dag aanbreken voor de oppervlakte mensheid! Tot die tijd blijven er nog de laatste operaties. Wij zijn van plan om deze uit te spelen en wat wij vinden te gebruiken, om diegenen te arresteren en af te zonderen die nu nog overblijven van de eens zo machtige Cabal. De tijd nadert waarop oprecht bestuur hier de norm zal zijn en dan kunnen wij ons eindelijk echt tot u richten.

De genomen maatregelen zijn slechts een voorbeeld van hoe dit vreemde ‘oog om oog’-spel tussen het Licht en het duister wordt uitgevoerd. Tijdens de voorbije weken hebben wij gezien wat de uitwerking daarvan is, op u. Wij kijken terwijl u tracht te ontdekken hoe dit alles verloopt en wanneer u eindelijk deze fondsen zult gaan ontvangen. Sta open voor het onverwachte. Het spel van kat en muis is bijna voorbij. Inmiddels beseft het duister ten volle dat het slechts een kwestie is van een paar laatste zetten, voordat alles echt verloren is.

Dit besef komt er bij de duisteren als gevolg van een golf van arrestaties van iedereen die dit spel heeft gespeeld op de lagere niveaus. Geld en goud dat zij gestolen hebben, worden aan ons teruggegeven. De Federal Reserve en zijn stromannen in Puerto Rico zijn in een hoek gedreven en gedwongen om hun illegale praktijken stop te zetten. Vele anderen staan ook aan de vooravond van hun arrestatie. Zoals we al zegden, dit misdadige spel is bijna voorbij. Er zijn nog maar een paar zetten over. Voor de Cabal – in al zijn vormen – zou het het beste zijn om op te geven en ons toe te staan om dit hele gedoe te beëindigen.

Zoals u kunt zien gebeurt er heel veel, overal op deze grote wereld. De laatste stuiptrekkingen van de Cabal en zijn vele volgelingen komen momenteel vrijwel dagelijks voor. Het belangrijkste deel van dit verslag kan worden samengevat in een paar eenvoudige zinnen. De duistere Cabal verliest, en het Licht is bijna zover dat het zijn Overwinning kan opeisen. Deze operatie vergt méér tijd dan wij in eerste instantie gewenst hadden.

Niettemin blijven er toch nog een aantal voortekenen van uw overwinning. Op dit ogenblik bevinden onze vertegenwoordigers in uw wereld zich midden in een wereldwijde schoonmaak-operatie. Deze procedure wordt uitgevoerd aan een tempo dat bedoeld is om het duister en zijn lagere volgelingen uit te schakelen. Welke mogelijke complicaties er ook nog resten, weet dat onze verbindingspersonen vastbesloten zijn om alle eventuele probleemgebieden aan te pakken en stabiel te maken. Deze operaties zijn belangrijk, maar zij zullen niet leiden tot grote vertragingen in het proces waarbij u een nieuw financieel systeem gaat krijgen en uw tijdperk van voorspoed kunt gaan verwelkomen. Er wachten u een nieuw bestuur en een langverwachte Disclosure. Deze tijden zijn werkelijk verbazingwekkend en vervuld van vele grootse gebeurtenissen en hemelse wonderen!

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Onze vele medewerkers zijn druk bezig met het afronden van de nog overblijvende belangrijke punten die nodig zijn om u uw zegeningen te sturen! Het duister blijft nog steeds bepaalde vormen van manipulatie uitsturen, hetgeen soms kan zorgen voor onvoorziene vertragingen. Daarom is het belangrijk dat u uw dagelijkse visualisaties blijft doen. Samen met de onze helpen die om een veld te vormen dat het gemakkelijker maakt om de vele toegewezen taken te voltooien.

Elke dag opnieuw voegt de Hemel haar eigen decreten toe aan wat wij doen. Deze Goddelijke gedachten werken als een broodnodige ruggensteun voor deze operaties. De Hemel schept, met onze gezamenlijke hulp, een Nieuwe Wereld voor ons allemaal. Dit is een overgangsrijk waar wij kunnen groeien in bewustzijn en waar u, mijn Kinderen, zich gemakkelijker kunt aanpassen aan manieren om op de beste manier te overleven. Dit proces leidt tot een tijd waarin wij kunnen samenzijn en uw nieuwe mentoren kunnen verwelkomen. Tezelfdertijd zult u dan ook uw levende voorouderen ontmoeten, de Agarthanen!

Naarmate u méér bewust wordt, kan dit proces van het verheffen van uw bewustzijn leiden tot een toenemend gevoel van frustratie, terwijl u wacht op het onvermijdelijke. Uw toegenomen onderzoeksdrang vinden wij geweldig. Die verandert uw vroegere kijk op deze wereld. Vanwege uw nieuwe energieën lijkt de wereld niet meer juist, en oorlogen zonder aanleiding zijn niet langer een inspiratie voor u. Zij die deze wereld zo lang hebben overheerst zien u niet langer als volgzame marionetten, maar als mensen waarmee ze rekening moeten houden. Dit zijn wéér tekenen die erop wijzen dat wat vroeger normaal was, dat niet langer meer is. U heeft ook een beter inzicht in hoe gratie werkt. De Hemel versterkt uw gebeden voor een Nieuwe wereld. Deze veranderingen in u zijn buitengewoon welkom. Verwacht hier méér van, naarmate uw bewustzijn groeit. Ieder van u is een experiment in een procedure die door de Hemel pas echt goed begonnen is in de vroege jaren 1970.

Op dat ogenblik zorgde het duister er bijna voor dat uw Zon een nova werd (implodeerde) en u zou dan omkomen. Onze Galactische vrienden en onze Hemelse oversten hebben dit gebeuren stopgezet en hebben u laten verdergaan. Dit werd ook gezien als een enorme voorbode van een ander fenomeen dat doorheen dit Sterrenstelsel raasde. Het betekende dat de grote veranderingen die u nodig heeft, zo snel mogelijk zouden worden opgestart. Er zijn bijna 40 jaren voor nodig geweest om deze wereld weer stevig in goede banen te leiden, en om ertoe te komen dat wij nu kunnen zien hoe dicht we nu staan bij een meer officiële tussenkomst.

Wij, de Meesters, kregen te horen dat wij – zolang de volgelingen van het duister nog niet verslagen waren – vooral een beschermende rol moesten spelen. Daarom zijn wij in de voorbije jaren wat meer op de voorgrond getreden. We staan nu heel dicht bij de mogelijkheid om u openlijk te kunnen onderrichten aangaande een reeks van heel belangrijke onderwerpen. Deze zullen u helpen bij wat u in aanvang dient te leren van het nieuwe NESARA-bestuur. Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben wij zoals gebruikelijk verslag gedaan over wat er gebeurt op uw wereld. Gebeurtenissen wijzen er nu op dat u op de drempel staat om een aantal bijzondere fondsen te ontvangen. Deze zullen de voorbode zijn van een grote welvaart, die deze wereld zal veranderen!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

  1. Dank voor de vertalingen !

    Wat een vooruitzicht om al de veranderingen die komende zijn te kunnen verwelkomen en de ontmoetingen die onderweg zijn …
    dankbaarheid en liefde voor al de informatie, die zo helpt, het is enorm !

    liefs lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.