SN: Een Groots Galactisch Jaar

12096337_1628507714065176_5529558158921772858_n

Wij naderen nu heel dicht het begin van een nieuw Groots Galactisch Jaar
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

19 juli 2016

6 Chicchan, 18 Kumku, 12 Manik

Selamat Jalwa! Dit is waarlijk een trieste tijd voor u, en met name voor hen die u zo nonchalant en arrogant hebben overheerst. De aanval in Nice was wéér een false flag. Het was een nutteloze poging om diegenen in beeld te brengen die zo wanhopig een manier hopen te vinden waarmee zij het onvermijdelijke alsnog kunnen voorkomen.

De tijd waarin deze ‘machtige kolossen’ konden heersen met dood en vernietiging is bijna voorbij. Hun heerschappij werd voor het eerst gevestigd in de vroege jaren 1960 en kwam tot volle bloei halfweg de jaren 1970. Het was de voedingsbodem voor geweld, gekte en waanzinnige daden die volkomen onbegrijpelijk zijn. Binnenkort zullen ze worden gearresteerd en zult u te zien krijgen hoe lang ze hun smerige praktijken hebben kunnen uitvoeren.

Hun laatste instrument voor de gruwelen die zij nastreven, is een wereldwijd psychisch netwerk dat wordt bediend door een grote groep van misleide mannen, vrouwen en jongens. Dit heeft ons vreselijke gebeurtenissen gebracht, die geleid hebben tot de dood van zowel beroemde mensen als van slachtoffers die tot nog toe nooit bekend waren. Het netwerk is ook betrokken geweest bij gebeurtenissen van schokkende gruwelen in India, Israël en grote delen van West-Europa. Het was de bedoeling om eerst een schok toe te brengen, in de hoop dat hun voorbeeld zouden worden ‘na-geaapt’ en dat de waanzin zich zo zou verspreiden. Dit alles zal nu eindelijk gaan afnemen, omdat dit ontspoorde netwerk eindelijk ontmanteld zal worden.

Toen het duister ontdekte hoe sterk de kracht van de gedachte is – dit werd hen getoond door de duistere Buitenaardsen in de vroege jaren 1950 – vroeg de Cabal aan zijn volgelingen om deze misdadige technologie ‘groot te maken’. Dit was de oorsprong van het psychedelisch tijdperk. Er ontstond toen een vreemd netwerk door het ronselen van jonge mannen en vrouwen, die bereid waren om de wensen op te volgen van een door en door corrupte groep van doorgedraaide machthebbers, wiens diepste wens het was om nog méér controle te krijgen over het brein van de aan hen onderworpen slaven.

Deze wensen brachten een tijdperk voort van krachtige verslavingen en een vorm van geweld die volledig was afgestemd op dit gruwelijke onverstand. Maar dit proces had een bijkomende, nog méér sinistere bedoeling. Het moest leiden tot een versterking van de mate waarin de duistere overheersing inmiddels werd omarmd door diezelfde onheilige machthebbers. Niettemin begonnen al die plannen uiteen te vallen, naargelang het bewustzijn in steeds grotere mate toenam.

Uiteindelijk zullen wij technologieën invoeren die het brein kunnen helpen, en die de connectie tussen verslaving en vele misdaden zullen stopzetten. Uw wereld heeft al veel te lang in deze val gezeten, en het is nu tijd dat er een einde wordt gemaakt aan deze toestand die heeft bestaan sinds de late jaren 1960.

“De verhoging van bewustzijn bij de mensen
zal de meest belangrijke ontwikkeling van deze eeuw zijn.”

Het is een onlosmakelijk deel van onze verschijning ten tonele en de opkomst van de Westerse regeringen. Hiermee zal worden aangegeven hoe de mensheid eindelijk het voortdurende patroon zal veranderen van wijdverspreide corruptie en overheersing door derden.

Op dit ogenblik is het op één na belangrijkste gebeuren in de BRICS-landen, de echte hervorming die een verandering zal brengen in hoe de voormalige koloniale werkwijze van Westers-georiënteerde corruptie tot een einde zal komen. Deze wijdverspreide handelswijze moet worden gestopt, omdat het Westen zelf ook beseft hoezeer deze – op corrupte wijze tot stand gebrachte – regeringen trouw zijn aan de ‘grootmachten’ en niet aan de bevolking. Democratie is een systeem dat in eerste instantie volmaakt geboren wordt – en daarna door iedereen zorgvuldig beschermd wordt.

Wij kennen een afgeleide daarvan, ‘flexibele dynamiek’ genoemd. Dit is een meer primitieve versie ervan dan ‘NESARA’ en – belangrijker nog – de wereldwijde variant ervan, ‘GESARA’, welke in de komende maanden zal gaan opbloeien. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit middel heel snel zal omslaan naar een oorspronkelijke vorm van ‘flexibele dynamiek’. Onze massale landing op uw prachtige wereld zal daar van grote invloed op zijn.

Naarmate u in de komende tijd verder groeit, zult u gaan deelnemen aan de RV en eindelijk een internationaal deel gaan zijn van de GCR. Deze gelden moeten het begin inluiden van een eindeloze welvaart, maar ook van een nieuw financieel systeem met edelmetalen als basis. Over ongeveer een jaar of minder zal dit leiden tot een technologie die geld overbodig zal maken, en u in staat zal stellen om de schade te herstellen die werd toegebracht aan Gaia, door bijna 13000 jaren aan ontginning van haar rijkdommen, landbouw en andere primitieve handelingen die voor een groot deel de oppervlakte van uw wereld hebben afgebroken.

U kunt dan uw wereld gaan herstellen en onrechtstreeks uzelf gaan voorbereiden op uw uiteindelijke massale verhuizing naar Binnen-Aarde (Agartha). Tegen die tijd zullen wij landen en met u in gesprek gaan, om u te begeleiden naar uw eigen Kristallen Lichtkamer. Onze gesprekken en de lessen van uw Geascendeerde Meesters zullen u voorbereiden op wat er daarna komt. Gewapend met deze belangrijke informatie en met onze antwoorden op een aantal belangrijke vragen, zult u de operatie beginnen die u zal leiden naar uw Lichtkamer en een volledig bewustzijn! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Zegeningen! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Wij richten ons tot u in deze bijzonder veelbelovende tijden. De duistere Cabal begint open te barsten. Intussen bereidt de nieuwe NESARA-republiek zich voor om openlijk te worden afgekondigd. Deze tijd is dus de tijd die zo lang werd voorspeld door de Hemel. Het duister verliest in hoog tempo zijn greep op wat er gaande is in deze wereld.

Er staat een nieuwe Meester aan het roer en hij behoort tot het Licht. Wij vragen u gewoon om hierop te vertrouwen en deze nieuwe wereld vorm te laten krijgen. De Hemel heeft een agenda in gereedheid die vol staat met verrassingen en die de belichaming is van de essentie van vreugde. Daarom: houd u klaar om alle mogelijke wonderen en mirakelen vóór uw ogen te zien plaatsvinden.

Zoals altijd aanroepen wij oprecht de energieën die uw positieve gedachten hebben voortgebracht. U levert uw aandeel om dit te versterken en te behouden. De Hemel prijst u voor de manier waarop u deze energieën met uw positiviteit voortstuwt zodat ze nog krachtiger worden, terwijl deze gebeurtenissen steeds méér rijpen en hun kookpunt bereiken.

U, Geliefden, bent een bijzonder geweldige groep van Lichtwerkers. Toen wij zelf aan deze reis begonnen en onze groep gingen vergroten met elke nieuwe Meester die eraan werd toegevoegd, zagen wij heel duidelijk hoe lang deze reis naar het Licht zou gaan worden. Wij begonnen onze krachten te bundelen en bespraken hoe lang deze uitputtende reis zou duren.

De meesten van ons dachten dat we er nog wel 250 000 jaren over zouden doen. U heeft ons verbaasd doen staan, want de ene generatie na de andere was nog méér spiritueel en bewust dan de voorgaande. Toen, tot onze grote verbazing, keerde de Galactische Federatie terug. Zij bood ons een speciaal mentor-programma en er werden afspraken gemaakt met het medische team over de beste aanpak om de opbouw van de Lichtkamers aan te sturen, evenals een voortdurend programma van aanpassingen. Hiermee wordt verzekerd dat iedereen gemakkelijk kan worden teruggebracht tot een volledig bewustzijn. Wij hadden toen een plan en de mogelijkheid om dat succesvol uit te voeren.

U staat aan de vooravond van een uitzonderlijk, fantastisch voorstel! Lang geleden hebben de Atlantiërs u achtergelaten in een bijzondere wereld van beperkt bewustzijn. De Hemel heeft beloofd dat deze bijzondere wereld slechts beperkt zou zijn. U bevindt zich momenteel temidden van een werkelijk unieke operatie, die bedoeld is om datgene wat u werd aangedaan door de daden van de Atlantiërs, terug te draaien.

U zult zelfs, in de nabije toekomst, aan de duisteren die in beginsel dit alles hebben opgedrongen aan de Atlantiërs, een prachtig Lichtlichaam gaan aanbieden – tezamen met de vreugde van een volledig bewustzijn. Deze gebeurtenissen zullen eens te meer aantonen hoe de Hemel tewerk gaat om het Licht alvermogend te maken.

Wij naderen nu heel dicht het begin van een nieuw Groots Galactisch Jaar. In deze periode zal er volledige Galactische Vrede worden bereikt. Dit Sterrenstelsel, dat ooit zo duister was, zal dan een plek worden die vervuld is van Licht en een overvloed van vervulde profetieën!

Vandaag hebben we gekeken naar wat er gaande is op deze wereld. Gebruik deze tijd om uw Licht te voegen bij de toenemende energieën van een wereld die gesierd wordt met een steeds sterker wordende bewustzijnslaag. Wees gelukkig en vreugdevol! De tijd voor uw wereldwijde bevrijding is aangebroken!

Weet, geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de oneindige voorspoed van de Hemel waarlijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.