SN: Geheimen uit het verleden

Dit is een tijd waarin de geheimen uit het verleden
in de openbaarheid zullen worden gebracht voor iedereen
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

SN 2016 05 10 - Geheimen uit het verleden
10 mei 2016

13 Ix, 7 Moan, 12 Manik

Dratzo! Er is veel gaande achter de schermen. De belangrijkste kopstukken van het duister zijn stervende. De vroegere arrogantie van deze groep mensen neemt heel snel af en wordt vervangen door het gevoel dat hun lange heerschappij nu echt voorbij is. In plaats daarvan zal een tijd aanbreken van het Licht en de plotse opkomst van hun voormalige pupillen; de oppervlakte mensheid van Gaia! De geschiedkundigen uit het diepst van Agartha doen nu met toeters en bellen verslag van uw opgang naar macht. Zelfs uw Geascendeerde Meesters zijn blij met wat er nu allemaal voor u gebeurt.

Hoewel het voor u frustrerend is, zijn dit de tijden waarin u eindelijk de ketenen van machteloosheid mag afwerpen en uw vroegere levens weer kunt opnemen. Deze mogelijkheden hebben ons naar uw kusten gebracht met een opdracht die vervuld is van hoop en innerlijke vreugde. Deze Hemelse operatie maakt het mogelijk dat veel Geascendeerde Meesters u binnenkort zullen toespreken en een einde zullen maken aan een manipulatie van feiten, zoals die gebracht werd door zowel de Annunaki als hun voormalige volgelingen. De eerstkomende tijd zal echter de eerste grote voorbode zijn van deze nieuwe tijd van Licht. Wees alert op de toenemende tekenen die wijzen op uw nieuwe tijd van toenemende macht.

Overal op uw wereld verborgen, zijn er monumenten die spreken over een ander verleden dan u nu voor waar aanneemt. Het duister heeft zijn volgelingen opgedragen om dit bewijs te verstoppen en zijn talrijke mogelijkheden te benutten, om u te laten geloven in een andere reeks van grove leugens om deze essentiële waarheden te verhullen. Wij hebben gezien hoe vaardig dit werd uitgevoerd door deze goed opgeleide volgelingen. Maar de Waarheid bleef behouden op plekken waar de Agarthanen ze al even vaardig hadden achtergelaten, duizenden jaren geleden. Naar hun bestaan werd verwezen in veel van de oude geschriften en in de meer recente esoterische teksten, die beschreven wat deze dingen precies waren. De duisteren gebruikten hun macht om veel van die profeten te vermoorden, en om heel veel anderen onder druk te zetten om te zwijgen over wat zij feitelijk wisten. Deze verborgen Waarheden zullen binnenkort openbarsten en de Geascendeerde Meesters helpen bij hun eigen grote onthullingen. Het doel van deze tot nog toe verborgen Wijsheid, is om uit te leggen wie en wat u werkelijk bent!

Dit is een tijd waarin de geheimen uit het verleden in de openbaarheid zullen worden gebracht voor iedereen. Wanneer de zogeheten Gouden Tijden goed beschouwd worden, zal het duidelijk worden dat een aantal van de nu nog onbekende beschavingen héél belangrijk waren voor wat er toen gebeurd is. Het is zelfs zo, dat de meeste leerlingen van deze oude tijden naar deze verschillende elementen verwijzen als ‘beschavingen nul’. Er is veel ontdekt over deze oude sites – verbazingwekkende plekken waar een bijzonder opmerkelijke poging tot het vormen van een gemeenschap voor het eerst begon.

Een aantal van uw archeologen denkt dat dit 8 000 tot 15 000 jaren geleden was. Daardoor kunnen deze sites geplaatst worden in het tijdvak tussen het einde van de zogeheten IJstijd en de Bijbelse zondvloed. Wij vermelden dit alles om het verband te leggen met vele mythen en legenden, die een bevestiging lijken te vormen voor deze oude sites. Wij willen deze feiten gebruiken om de band uit te leggen tussen uw voorouders en ons. Deze sites waren een smeltkroes van energieën tussen de Annunaki-overheersers onderling en hun meest recente pogingen om beschavingen te stichten, waar u was overgeleverd aan de genade van deze halfgoden die zich lieten inspireren door het duister.

Ons eerste doel was om toe te kijken en voor het nageslacht verslag te doen van wat er feitelijk gebeurde. Het zou een prima basis vormen voor de nieuwe Geascendeerde Meesters. Veel van uw geschiedenis uit de tijd van de vernietiging van Atlantis en de daaropvolgende periode van ongeveer duizend jaren, is nog grotendeels onbekend. Maar de Hemel heeft alle Akasha-archieven behouden. Die zullen allemaal gebruikt gaan worden om u een bijzondere reeks van verhalen te brengen, zodat u beter uw unieke relatie kunt begrijpen met Gaia en de Agarthanen. Ieder van u heeft Zielen-archieven, welke door u en uw mentor zullen worden doorgenomen. U moet volledig het verband kennen tussen elk leven en deze oude tijden.

Daarom zullen de gesprekken tussen u en uw mentor vele maanden gaan duren eer ze afgerond zijn. Vele andere factoren moeten ook aan bod komen. Wij zien deze uitwisselingen als een manier voor u om een aantal van de onopgeloste energieën te ontdekken die u moet kwijtraken, en om u in staat te stellen de voorbereidingen te treffen voor uw vertrek naar uw persoonlijke Kristallen Lichtkamer. U kunt nu zien waarom dit voor ons allemaal zulke opwindende ogenblikken zijn!

Hosanna! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Wij komen naar u met een bijzonder heilige eed. Laat ons tezamen een wereld scheppen die vervuld is van Liefde, maar vooral van voorspoed. Mensen zeggen vaak onterecht dat de Hoogste doelen onbereikbaar zijn. Op deze dag hebben onze geweldige bondgenoten een enorme hoeveelheid aan fondsen vrijgegeven. Laat deze fondsen vlot en snel door al de mogelijke hindernissen gaan welke er zeker op hen wachten. Laat deze gelden de voorbodes zijn van een groots en eindeloos ‘Tijdperk van Licht’.

Laat ze ook de brengers zijn van een tijd die aan deze grote wereldbol een verandering zal brengen in de manier van doen, werken en leven. Laat elke ‘ecozone’ en elke levensvorm liefdevol verbonden worden met Gaia en met ieder van u. Laat deze heilige verbondenheid gevoeld worden door u, in uw spirituele kern, en laat deze energie de fundering zijn voor een nieuw wereldbeeld. Neem deze Goddelijke onderwerpen ter harte en wees in Eénheid met elkaar. Laat elke klop van dit nieuwe, collectieve hart weerklinken doorheen dit deel van de fysieke schepping. Halleluja! Halleluja!

Houd u gereed om vrijelijk aan uw nieuwe wereld te geven. Leer intens hoe deze gedachten doordringen in elk aspect van wie u werkelijk bent. Dit Rijk was oorspronkelijk een heilig Licht van Liefde, voortgebracht door de energieën van uw scheppende Moeder/Vader zelf. Deze Moeder deed dit gedurende bijna 850 000 jaarons (een spiritueel jaar van dezelfde lengte). Wij staan, lieve Kinderen, aan het begin van deze meest wonderbaarlijke tijden. Wij zijn hier met de magie van de Hemel, om massaal terug te keren tot de reden waarom wij ooit naar deze vele schitterende landen kwamen. Tezamen zullen er een aantal onvoorstelbare gebeurtenissen met grote vreugde gaan plaatsvinden in deze wereld. U houdt een heel palet aan ontelbare mogelijkheden in uw handen. Hier kunt u nu al mee gaan werken en een geweldige belofte zal eindelijk zichtbaar worden! Dit zal u in eenheid brengen met uw prachtige familie, de Agarthanen!

U bent een deel van de mensheid die zich uitstrekt doorheen dit Sterrenstelsel en die gevonden wordt op plaatsen in vele andere delen van fysiek leven. U zult spiritueel herenigd worden met deze energieën, wanneer u het beloofde Hoederecht over dit Zonnestelsel weer opneemt. De Hemel zegt ons hoe wij verder dienen te gaan. Gebruik wat er nu gebeurt als een begin, om uzelf spiritueel en Goddelijk vermogend te maken. Voeg uw wonderbaarlijke Licht toe aan deze taak. Houd u klaar voor uw geschenken en transformeer deze schitterende wereld weer terug tot wat wij voor het eerst samen ontdekten, bijna 900 000 jaren geleden.

U bent een groot volk, dat op een leerzame golf van verlichting werd geworpen. Deze tijd van ontwikkeling moet nu worden getransformeerd tot een tijd van Goddelijke handelingen. U – net als wij – bent fysieke Engelen van de grote en Liefdevolle Schepper. Deze bijzonder heilige opdracht werd uitgesteld terwijl we gezamenlijk transformeerden. Wees altijd in Liefde en Licht! Weet in uw hart hoe deze glorierijke Energieën van de Ziel eindeloos door u heen stromen! Wees in Liefde, mijn Liefsten!

Vandaag heeft u veel gelezen over wie u werkelijk bent en waar u staat in uw enorme evolutie. Houd u klaar om deze nieuwe kennis toe te passen op deze wereld en op uzelf. Er wordt in Liefde en in Licht veel van u verwacht en veel aan u gegeven. Laat dit ogenblik en zijn gaven het begin zijn van uw terugkeer naar het Licht! Weet, geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de eindeloze Voorspoed van de Hemel daadwerkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.