SN: De Geboorten van de Kristalkinderen

De Geboorten van de Kristalkinderen
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

SN: 2016 05 31: Geboorten van Kristalkinderen

31 mei 2016

9 Cib, 9 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Er dagen een paar grote veranderingen aan de horizon! Zij die in hoog tempo de nieuwe NESARA-republiek samenstellen, zijn heel dicht bij de voltooiing van dit uitputtende project. Deze volhardende patriotten willen dit zo snel mogelijk bereiken. Tot dusver is het eerste deel van een algemeen tweedelige fundering nu gelegd. Het volgende deel zal hopelijk heel snel volgen. Volgens ingewijden kan deze NESARA-republiek formeel worden afgekondigd zodra alle administratieve fundering zijn gelegd. Dit project zal officieel een einde maken aan de Federal Reserve en zal de in 1871 gevormde de facto regering ertoe dwingen om af te treden. Alleen al deze wet maakt het voor elke Amerikaan mogelijk om de schuldenslavernij te ontstijgen en heel snel over te gaan naar de staat van een vrij en welvarend lid van de nieuwe Amerikaanse Unie! Dit proces stelt het Pentagon ook in staat om zich terug te trekken uit oorlogen in vele gebieden op deze wereld, en voor het eerst sinds het einde van de Vietnam-oorlog zullen alle militairen terugkeren op Amerikaanse bodem. De Vrede zal worden hersteld op deze wereld, en er zal een nieuw financieel- en monetair systeem van kracht worden dat gebaseerd is op goud. Zodoende zullen de Goddelijke Decreten van de Hemel tot stand komen op Gaia.

Deze wonderbaarlijke veranderingen zullen helpen bij het verspreiden van de beginselen van NESARA in de wereld. Deze nieuwe regeringen zullen eindelijk een einde kunnen maken aan de wereldwijde UFO-doofpot. Wij willen deze – voor ons – nieuwe benadering het begin laten zijn van een algemene reeks van uitwisselende berichten tussen deze nieuwe regeringen en ons. De Hemel heeft een tijdsschema ingesteld voor dit ogenblik in uw geschiedenis. Uw regeringen moeten een grote hoeveelheid technologie gaan vrijgeven, die gedurende meer dan een eeuw werd achtergehouden. Deze technologie zal nog worden versterkt met wat wij u te bieden hebben. Wij vragen dat al deze uitvindingen in de eerste plaats zullen worden aangewend voor het reinigen van de lucht, het water en de bodem van Gaia. Het is essentieel dat al de ontelbare ecosystemen van Gaia opnieuw tot bloei komen. Deze ene ontwikkeling kan een einde maken aan de enorme cyclus van uitsterven die deze aardbol gedurende de voorbije tachtig jaren heeft geteisterd. Dit is een volmaakte manier om uw wereldwijde bereidheid te tonen, om een succesvolle en waarlijk ongerepte wereld te bouwen. Dit stelt u bovendien ook in staat om uw humanitaire projecten te beginnen in een wereld die is toegewijd aan een hereniging van de mensheid met haar spirituele- en ruimtefamilies.

Nu uw geschiedenis op weg is naar nieuwe mogelijkheden, heeft u een manier nodig om nog beter te begrijpen wat er gaat gebeuren. Lang geleden hebben de Atlantiërs u beroofd van al de antwoorden op de vragen die u dagelijks stelt over uzelf. Uw geschiedenis was kundig gemanipuleerd door de duisteren en hun vrienden: de Annunaki. Het ogenblik waarop de mentoren zullen aankomen, zal het tijdstip zijn waarop uw vele vraagstukken beantwoord zullen worden. Zij zullen in eerste instantie beantwoord worden door lessen van de Geascendeerde Meesters, en daarna door uw mentoren. De antwoorden zullen rechtzetten wat de Annunaki zo brutaal en volkomen foutief hebben verdraaid in vele opzichten. Dit zal een einde maken aan de waanzinnige overtuigingen die ieder van u heeft overgenomen uit de richtlijnen die u heeft geleerd van uw ouders, uw vrienden en van de ‘predikers’ die u sindsdien heeft ontmoet. Wat wij willen zeggen is dat u in staat zult zijn om een nieuwe manier aan het licht te brengen, die deel uitmaakt van de enorme bewijslast die voor uw welzijn zal worden aangevoerd vanuit de Kosmische Archieven van Gaia. Deze nieuwe Wijsheid zal u een dieper inzicht geven in wat haar allemaal is overkomen, sinds de laatste dagen van Atlantis.

Al die vele stukjes belangrijke informatie zullen de levende geschiedenis worden van wie u bent. Hiervoor is het nodig om te beginnen aan het volgende deel van uw overgaan naar een volledig bewustzijn. De vele Ascentie-symptomen die u dagelijks ervaart zijn een klein, maar uiterst belangrijk deel van dit grootse proces. Wat er gebeurt is méér dan een Nieuwe Wereld die wordt benadrukt door nieuw leiderschap en een schitterende welvaart. Het is het toenemende aantal mogelijkheden die u elke dag weer ontvangt. U moet dit alles in u opnemen en er een praktische vorm van innerlijk onderscheidingsvermogen mee aanleren. De sleutel daartoe is om uzelf te erkennen buiten datgene wat uw oude overtuigingen u vertelden. U bevindt zich in een operatie die bedoeld is om een ‘Nieuwe U’ te vormen. Dit Wezen zal eerst nog een Wezen tussen twee werelden zijn. Dat kan verwarrend zijn. Daarom zullen eerst de Meesters en daarna uw mentoren, u de vele Nieuwe Werelden moeten uitleggen welke u zult tegenkomen. Dit is een procedure die alles wat u denkt en weet enorm op de proef zal stellen – en u daarna zal duidelijk maken waarom u hier bent. Hieruit zal dan een nieuwe reeks van ideeën voortkomen, die essentieel zijn om u tot volledig bewustzijn te brengen.

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Uw wereld verandert gaandeweg, nu de duisteren die deze onheilige wereld in handen hadden er langzaam uit verdwijnen. Wij danken u, dierbaren, voor wat u bereikt heeft met de hulp van onze Buitenaardse- en Binnenaardse Familie. Wij hebben uw geweldige visualisaties gebruikt om een hervormde wereld te maken, en we hebben hen zover klaargestoomd dat ze nu deze misdadige wereld kunnen gaan hervormen. Deze veranderingen zijn dus het gezamenlijke werk van velen van ons. Het zijn uw wonderbaarlijke energieën die de basis vormen voor de energieën die nu deze wereld hervormen. Deze geweldige reeks veranderingen maken een aantal aanpassingen mogelijk in uw oppervlakte-wereld. De belangrijkste is uiteraard de verandering van uw financiële- en bestuurssystemen. Deze aanpassingen zullen u bevrijden van uw schuldenslavernij en een verstikkend systeem van leningen en kredieten. Deze vrijheid zal u eindelijk in staat stellen om uw volledige potentieel te bereiken en de verbazingwekkende Wezens te worden die u feitelijk bent!

Wij, Meesters, zijn voor eeuwig dankbaar voor wat de Hemel heeft gedaan om een einde te maken aan de lange heerschappij van de duisteren over deze wereld. De Atlantiërs en hun duistere bondgenoten hadden ons willen terugbrengen tot het niveau van blijvende slavernij. Atlantis viel lang voordat deze misdadige opzet volbracht was. Gedurende de daarop volgende 13 000 jaren hebben hun opvolgers opnieuw gefaald om deze taak te volbrengen. Nu brengt de Hemel u allen terug tot uw vroegere Staat. Het is ons Goddelijk Voorrecht om toezicht te houden op dit alles. Ieder van u boekt vooruitgang richting dit meest nobele doel.

Deze wereld wordt overspoeld met de geboorten van de Kristalkinderen, die hier zijn om het evenwicht te behouden en hun prachtige energieën bij de uwe te voegen. Wij gebruiken hun visies en de uwe om deze wereld te hervormen en voor te bereiden op de komst van uw Ruimtefamilies. Uw komende lessen zullen deze nieuwe energieën nog verder versterken. Dit alles leidt tot een bijzonder wonderbaarlijke tijd! De Hemel heeft ons allemaal gezworen dat deze laatste hectische tijd niet lang zal duren. De gebeurtenissen die dit zullen ‘bezegelen’, zijn onderweg. De Hemel helpt bij een aantal onderdelen, om ervoor te zorgen dat de beloofde zegeningen afgeleverd worden op een gepast en Goddelijk tijdstip. Deze komende gebeurtenissen zullen een grote hoeveelheid activiteiten in gang zetten en deze wereld voor altijd omvormen.

Als eenmaal het wonder van uw fysieke Engelschap is bereikt, zal deze wereld dit Sterrenstelsel gaan helpen bij het transformeren van de waarlijk duistere ‘kinderen van Anchara’. Hierdoor zal dit Sterrenstelsel terugkeren naar het Licht, en dat zal anderen nog méér helpen bij het verspreiden van deze vreugde doorheen dit uitgestrekte Universum. Deze bestemming kennen wij al vele generaties lang. Onze eerste opdracht is om ieder van u voor te bereiden op een méér dan verbazingwekkende transformatie. Reeds sinds onze eerste ceremonies, waarbij wij Geascendeerde Meesters werden, hebben wij verlangd naar wat er nu gebeurt. Wij vragen u om positief te blijven en te doen wat nodig is om deze veranderingen nog sneller te doen gaan.

Vandaag hebben wij het kort gehad over een aantal gebeurtenissen die voor de deur staan. Overal om u heen is de wereld in beweging. De laatste gevechten om het duister te beslechten worden nu gevoerd. De Overwinning is nabij. Bereid u voor op uw zege en houd u klaar voor een schitterend feest!

Weet, geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Welvaart van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.