SN: Het Eerste Contact

SN 2016 06 21 - Het Eerste Contact

Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat u klaar bent voor het Eerste Contact
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

21 juni 2016

De politieke- en economische wereld verhoogt nog die stressniveaus en verstoren feitelijk de manier waarop gelijk welk aspect van deze wereld werkt. Deze toenemende uitval geeft aan hoe dicht u eigenlijk bent bij de enorme veranderingen op alle gebieden in deze wereld. Daardoor is een nieuw economisch- en politiek systeem heel dichtbij.

4 Caban, 10 Kayab, 12 Manik

Selamat Jalwa! Eindelijk beginnen veel verbazingwekkende gebeurtenissen op gang te komen. Zij die uw zegeningen voorbereiden zijn bijna klaar om ze te gaan uitdelen. Zij die het Amerikaanse bestuur moeten gaan rechttrekken werken ook aan de overgang van een de facto regime naar een waarachtige republiek. Deze overgang zal de Fed doen ineenstorten en een einde maken aan de oorlogsacties van Amerika in de voorbije dertig jaren. Zoals al eerder gezegd heeft dit veel méér tijd in beslag genomen dan in aanvang werd verwacht. Deze wereld is eindelijk eensgezind om deze oppervlaktewereld te bevrijden van de duistere Cabal en zijn ontelbare volgelingen. De bijna 13-duizendjarige heerschappij van de duisteren is zo goed als voorbij. Elk van de vele concepten die u als normaal beschouwde zullen worden weggenomen, en vervangen worden door een nieuwe reeks van invalshoeken, gebaseerd op de Waarheid en het bekend raken van uw geschiedenis op uw oppervlaktewereld. Dit proces zal langer nodig hebben, omdat u de overtuigingen moet loslaten die u zo lang hebben gevormd. Daarom hebben we wat méér tijd uitgetrokken tussen de éne reeks van lessen door uw Meesters en de volgende. U bent een volk dat veel te lang oprecht heeft geloofd in de leugens die het duister u voorschotelde. De laatste stap zal zijn dat u de vervangende info die uw Meesters u gaan geven, in u zult opnemen en gaan toepassen.

Deze veranderingen zullen het mogelijk maken dat de overvloed op gepaste wijze zal worden gebruikt. Het huidige idee van geld zal eindelijk gaan verdwijnen uit uw dagelijks denken. Het is niet eenvoudig om zo plotseling te worden overvallen door een hele reeks van nieuwe waarheden. U heeft eindeloze eeuwen geleefd in onderdrukking door de volgelingen van het duister. Het is onze taak om de Geascendeerde Meesters te helpen bij het invoeren van een heel andere levensstijl. Wij weten uit onze eerdere ervaringen dat een dergelijke drastische verandering tijd vergt, zodat u eraan kunt wennen en kunt herstellen van een hele reeks behoorlijke schokken op wereldschaal. De Agarthanen hebben ons er voortdurend op gewezen hoe lang deze enorme reeks van nieuwe kennis u zou beïnvloeden. Daarom is het zo belangrijk dat u deze nieuwe kennis stukje bij beetje gaat toepassen. Wanneer u méér gewend raakt aan de nieuwe manier van werken, zal ook hun aanvankelijke onwennigheid gaandeweg verdwijnen. Zodra u eenmaal deze waarheden gaat aanvaarden kan uw nieuwe levenswijze van start gaan. Beschouw dit maar als het eindelijk in de gelegenheid zijn om een leven vorm te geven dat lijkt op de kleine lotusbloemen die tezamen drijven in ware en groeiende harmonie. Deze nieuwe harmonie zal leiden tot een vrije en welvarende Nieuwe Wereld!

Deze nieuwe omgeving ontwikkelt zich nu. Overal krijgt een nieuwe manier van werken nu vorm. Ideeën die eerst hoogst onwaarschijnlijk leken, raken nu snel ingeburgerd. Het is niet gemakkelijk om zo snel te veranderen als u nu doet. Deze veranderende wereld is echter wel een duidelijk teken op wat er komen gaat. Deze wereld is gebouwd op veronderstellingen die nu door iedereen in vraag worden gesteld. Wij moeten zien wat u doet om deze oppervlaktewereld in te schatten. Op dit ogenblik gebeuren er dingen die aantonen dat dit systeem uit elkaar valt vanwege alle stress die het ondergaat. De politieke- en economische wereld verhogen nog die stressniveaus en ze verwringen letterlijk de manier waarop alles in deze wereld in zijn werk gaat. Deze toenemende ineenstortingen geven aan hoe dicht u staat bij de enorme veranderingen in alle delen van deze wereld. Hierdoor is een nieuw economisch- en politiek systeem héél nabij. Deze nieuwe onderdelen zullen de voorbode zijn van een geheel nieuw systeem, dat vrijere en meer welvarender financiële- en bestuurlijke veranderingen mogelijk zal maken.

Wat betekent dit nu echt? Het betekent dat er nieuwe grenzen worden gesteld en dat de oude onder vuur komen te liggen om vervolgens vervangen te worden. Elk element is slechts een manier om al het andere aan te passen, tot er geen weg meer terug is. Wij zijn hier om dit aan te sturen, om ervoor te zorgen dat u klaar bent voor het Eerste Contact. Dit is ons belangrijkste doel. Wij zijn hier om u te begeleiden en om u – samen met anderen – terug te brengen naar een volledig Bewuste Staat.

Dit proces is enorm, aangezien u verre van klaar bent om het bewustzijn te bereiken dat nodig is om te slagen. Het is enkel door Goddelijke Tussenkomst van de Hemel dat dit zelfs maar mogelijk is. De Hemel heeft ons een Goddelijk Plan gegeven, waardoor u kunt transformeren. Tijdens deze operatie zult u uw huidige leefwereld loslaten en vreugdevol een nieuwe gaan vorm geven. Wij zullen Agartha gebruiken als de plek waar de oudste verbindingen met de duisteren zullen worden rechtgezet. In datzelfde proces zult u de Heilige Wijsheid ontvangen, waarna u deze moet gaan gebruiken om blijmoedig de resterende duisternis in dit Sterrenstelsel te transformeren. Precies deze grootse taak vormt voor ons de inspiratie om met u te werken!

Zegeningen! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! De laatste tijdsperiode is een zegen geweest, omdat de Hemelse Gratie het ons heeft toegestaan om duidelijke vooruitgang te zien op vele gebieden. Het nieuwe financiële systeem is nu wereldwijd in werking en de vele kinderziektes worden nu weggewerkt. Hetzelfde geldt voor het nieuwe bestuur. Dit is klaar om te worden bekend gemaakt en de Federal Reserve zal tot het verleden behoren. Dit alles gebeurt voor een deel door uw positieve instelling en omdat u zich een nieuwe, getransformeerde wereld voorstelt.

Tezamen zorgen wij voor de energienetwerken voor deze manifesterende wereld. Door deze operaties zult u veel mensen gaan ontmoeten die u eerder niet kende. Deze geweldige Wezens volgen uw aanwijzingen en zullen dit rijk heel snel vormgeven. Wij genieten van deze Hemelse acties die ons in staat stellen om fysiek vorm te krijgen, en ons het plezier bieden van deel uit te maken van deze Nieuwe Wereld. Heel binnenkort zal alles waar u van heeft gedroomd voor u tot stand komen. Aanvaard deze grootsheid en verwelkom deze nieuwe, prachtige energieën!

Deze gebeurtenissen zijn slechts het begin. U wordt voorbereid op een bijzonder wonderbaarlijke reeks van wonderen. De duistere besturen zullen vervagen en vervangen worden door het Licht en door de aankomst van onze Spirituele- en Ruimtefamilies. Deze grootste veranderingen vormen het eerste deel van een programma dat onze formele terugkeer zal inhouden, en ook de grootschalige landingen van uw toekomstige mentoren. Dit proces zal het ons mogelijk maken om u te begroeten en tegelijk zal het ons de kans geven om u al wat basiswijsheid over te brengen. Lang geleden, toen de Atlantiërs vertrokken, werd Gaia plotseling gedwongen om de energieën van haar oppervlaktewereld drastisch te verlagen. Dit heeft zij bijna 13 duizend jaren gedaan. Nu is de tijd gekomen om deze energieën te verhogen tot het niveau dat zij vroeger hadden. Deze operatie is bijna toe aan zijn laatste fase. Tot die tijd is het onze bedoeling om onze vermogens te gebruiken en u bij te staan op deze reis terug, om te ontdekken wie u werkelijk bent.

Deze komende tijd zal daardoor een mogelijkheid bieden voor heel wat nieuwe ervaringen. Wij hebben als taak om onze vermogens te gebruiken om u te helpen, met gratie en slimheid, u naar uw nieuwe niveau te leiden. Deze operatie is behoorlijk ingewikkeld en toch ook heel eenvoudig. Heel vaak verwachten de mensen dat wij onze vermogens zullen inzetten om alles wat u overkomt te verzachten. Dat doen wij, maar tegelijk bereiden wij u ook voor op nog ingewikkelder toestanden.

U zult een aantal nieuwe ervaringen krijgen met rijkdom en de ware betekenis van wat het is om juist nu mens te zijn. U bent een groep die langzaamaan dingen meemaakt waarvan u het bestaan niet kende. Deze toenemende bevreemding maakt zich klaar om u zelfs nog méér ongebruikelijke ervaringen te brengen. Dit zijn de voorbodes van gebeurtenissen die onderweg zijn naar Binnen-Aarde. Onze opdracht is om bij u te zijn en om – tezamen – de meest schitterende toekomst vorm te geven! Het beste moet nog komen!

Vandaag hebben wij onze wekelijkse verslaggeving verdergezet, om u op de hoogte te houden van wat er gaande is in de wereld. Deze wereld verandert dagelijks, stapje voor stapje. Blijf positief en houd u klaar om anderen te vertellen over wat er gaande is – bij u in de buurt en in uw wereld.

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle, Galactic Heart en PAO: HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.