SN: Een Nieuwe Tijd breekt aan

Een Nieuwe Tijd breekt aan
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en Spirituele Hiërarchie

NAN 63: SN - Een Nieuwe Tijd breekt aan

5 Manik 0 Mac, 12 Manik

22 maart 2016

Dratzo! Het proces om deze wereld te veranderen gaat verder. Dit is grotendeels een oneven inspanning. Aan de ene kant hebben we de Geascendeerde Meesters, ontelbare geheime genootschappen en hun naaste bondgenoten – de mensen die oprecht toegewijd zijn aan het snel en verstandig beëindigen van de macht en rijkdom van de vele volgelingen van het duister. Deze bestuurders waren bezig met een massaal ontvolkingsprogramma, dat onlangs ook al enig effect begon te hebben op de ontelbare onderontwikkelde- en armere landen in de wereld.

Deze reeks van dodelijke projecten wordt nu pas enigszins gestopt door een aantal verlichte ‘klokkenluiders’. Deze projecten vormen deel van andere activiteiten die de lucht, de oceanen en de grond van deze wereld vervuilen met dodelijk giftige stoffen en een verhoogde verspreiding van straling en de gruwelijke inwerking daarvan op de mensheid. Wij volgen dit alles nauwlettend en houden de afgrijselijke bijwerkingen op een lagere intensiteit. Wij kunnen Gaia volledig hiervan ontdoen, maar dan moeten de belangrijkste regeringen op deze wereld erin toestemmen dat wij ons zichtbaar kunnen tonen – en dat gedurende langere tijd. Hieruit blijkt duidelijk het belang van NESARA. Wij kijken ernaar uit dat er een nieuw bestuur tot stand komt.

De nog steeds aanhoudende vorming van verschillende fondsen is nog een teken van het toenemende voorzichtige gedrag van diegenen die belast zijn met het veilig verplaatsen van grote sommen over internationale grenzen. Wij moedigen deze groepen nogmaals aan om ons méér speelruimte toe te staan, bij deze uiterst belangrijke reeks van bijzonder gevoelige operaties. Wij beschikken over technologieën die zeer goed in staat zijn om vele van de verschillende problemen op te lossen, welke verband houden met deze ingewikkelde procedure. Ondanks deze problemen bereiken de overdragers toch een punt waarop deze fondsen daadwerkelijk veilig kunnen worden overgedragen. Zodra het zover is, is het onze bedoeling om volledig een einde te maken aan de macht en het aanzien van deze laaghartige bestuurders. Het is tijd om deze wereld te herzien, en om ieder van u de mogelijkheid te bieden om te genieten van een einde aan zowel de schuldenslavernij als aan de immorele werkwijze van het duister. Deze doelen zijn onderdeel van een groter programma dat vele jaren geleden in gang werd gezet, door een overeenkomst tussen de krachten van het Licht en hen die ermee belast waren om u uw lang beloofde nieuwe wereld te brengen. Wij verwachten dat dit nu eindelijk binnenkort gaat gebeuren. Het is er de hoogste tijd voor!

Zoals u weet is het nieuwe financiële systeem een combinatie van een strak omlijnde reeks van nieuwe bankbepalingen (Basel III en IV) en grote voorraden aan geld, zilver en kostbare juwelen, die lang in bewaring zijn geweest bij de Oude families, de Verlichte Koningen en het Goddelijk werk van Saint Germain en Kuan Yin. Deze onmetelijke rijkdom is bedoeld voor diegenen die door dit geld tot grote hoogten kunnen stijgen. Zij zullen humanitaire projecten opzetten waardoor iedereen zal kunnen terugkeren tot uitstekende gezondheid, zij zullen leren over hun steeds veranderende lichamen en zij zullen achtereenvolgens nieuwe uitvindingen voortbrengen om de mensheid te helpen.

Hiervan zullen Gaia en haar vele eco-systemen veel voordeel hebben. Deze projecten moeten ook helpen bij het aankondigen van het nieuwe bestuur, en zij zullen ervoor zorgen dat er een einde komt aan de tientallen jaren van geheimhouding omtrent UFO’s. Deze gebeurtenissen zullen bovendien aan de mensheid informatie gaan bieden over hun ware herkomst en zij zullen helpen bij het nog verder bekend maken van de genade, de gratie en de goede werken van de Geascendeerde Meesters en hun beschermers, de Agarthanen. Deze projecten zullen zorgen voor de verdeling van gezond voedsel en water. De mensheid schiet helaas tekort inzake de voorziening van voedsel en schoon water, die wereldwijd nodig zijn om zich voor te bereiden op een volledig bewustzijn.

Wij doen wat wij kunnen om te helpen bij het uitdragen van de goede werken van de Geascendeerde Meesters en onze Agarthaanse familie. Wij beseffen hoezeer de meesten van u verstrikt zitten in de manier van leven en denken, zoals die u duizenden jaren geleden werd ingeprent door de Annunaki. Daarom bereiden wij onze eigen reeks van mentoren voor, die bij u zullen landen wanneer wij komen uitleggen hoe het in zijn werk ging, ten tijde van Atlantis. De Hemel heeft een aantal bijzondere vrijstellingen verleend en die vormen feitelijk de fundering voor wat er nu gebeurt met ieder van u. Deze groei in bewustzijn – die u door de Hemel werd gezonden – doet u ontwaken en zorgt ervoor dat steeds méér mensen het wonder gaan aanvaarden van een onvoorstelbare, nieuwe en veel bewustere wereld. Ontelbare gebeurtenissen verzwakken nu de greep van de duistere heersers, die gedurende duizenden jaren deze wereld overheersd hebben met de hulp van de Annunaki. Deze tijd loopt nu ten einde. Ieder van u zal zijn tijd in het duister beëindigen en het grote potentieel in zichzelf gaan ontdekken. Dit grootse wonder zal het prachtige podium leveren voor uw terugkeer en u zult opnieuw galactische mensen (fysieke Engelen!) worden.

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Voor uw wereld breekt een laatste periode van overgang aan. Zij die uw wereldmaatschappij beheersd hebben, worden nu gedwongen om hun macht en aanzien op te geven, welke zij voorheen als onaantastbaar beschouwden. Dit verlies aan macht is voor hen slechts het begin. Heel veel volkeren – zoals in IJsland, die tegen hun bestuur in opstand zijn gekomen – worden nu geëerd als helden. Veel kleinere landen volgen dit voorbeeld en tonen aan iedereen hoe ver nu precies deze zondeval is gegaan. Vele anderen tonen ook aan dat de oude werkwijze van de duisteren snel vervagen. Wij, Meesters, zijn trots op deze landen en de manier waarop zijn hun bestuurders getrotseerd hebben. Dit proces neemt toe, nu het duister ten volle gaat beseffen dat haar ondergang nabij is. Dit is pas het eerste deel van een wereldwijde revolutie in bewustzijn. Er breekt een nieuwe tijd aan voor ieder van u. Deze nieuwe wereld belooft een einde aan het nutteloze opvolgen van verouderde regels en een grootse bevrijding van hoe ieder van u deze tijd ziet.

U begint aan een revolutie in bewustzijn en een gezamenlijke coalitie van vrijheid en het vervullen van uw dromen. Deze mogelijkheden werden u al lang geleden toebedacht en toch ontglipten ze u keer op keer. De Hemel heeft haar enorme invloed aangewend om te verzekeren dat deze zozeer gewenste wereld ook echt uw toekomst zou zijn. Daarom werd er een aanhoudende druk uitgeoefend op de duistere bestuurders, om uw succes hierin te verzekeren. De Agarthanen hebben ons geholpen om deze acties nog te versterken. Zodoende is uw tijd om te stralen nu vlakbij. Het duister kan niet langer meer het onvermijdelijke uitstellen. De gelden zijn op hun plek en het nieuwe banksysteem is in werking. De oude werkwijzen zijn nu volledig aan het licht gebracht. Binnenkort zullen ze volkomen nutteloos worden – en daardoor zal de grote vuilnisbak der geschiedenis méér dan overvol worden. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw tijd is aangebroken en dat een ommekeer in bestuur klaar is om zich aan u te tonen.

Deze ondergewaardeerde feiten vertegenwoordigen de nieuwe golf, die een begin zal maken met het overwinnen van de onderstroom van de voormalige machthebbers. Hun woord zal niet langer wet zijn voor dit geheel van wereldbevolkingen. In plaats daarvan zullen hun woorden hun schuld bewijzen en hen veroordelen tot een lange tijd van afzondering van u. De arrogantie van het duister zal eindigen en een nieuw tijdperk van vrijheid breekt aan. Dit zal uiteindelijk leiden tot nieuwe kennis en het samenkomen van onze vele takken binnen deze mensenfamilie. U bent heel lang niet in staat geweest om te begrijpen hoe u zo afgescheiden bent geraakt van uw familie en u zult leren hoe uitgebreid en ingewikkeld de geschiedenis van uw ontstaan is. Zodra u dit alles eenmaal weet, zal deze nalatenschap u bijzonder dierbaar worden. Wij, Meesters, willen dit heel graag uitgebreid aan u vertellen. Het is zwaar om te lijden aan geheugenverlies, zodat u niet volledig kunt begrijpen wie u werkelijk bent. Maar het zal allemaal terugkeren, tegelijk met uw vergeten potentieel. Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we de nodige tijd besteed aan het u ervan bewust maken wat er gaande is in deze wereld. Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen zullen nu gaan plaatsvinden en die zullen u in deze nieuwe wereld werpen. Daarom moet u er klaar voor zijn om die te aanvaarden en te beseffen hoe ingewikkeld uw reis was, om te komen tot dit bijzondere en geweldige punt in uw geschiedenis. Er staan heel veel verbazingwekkende momenten te wachten om aan u te verschijnen!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel daadwerkelijk de uwe is! Zo Zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle & PAO… waaronder de Live webinar van deze maand – Our Future World: Living in the New Paradigm: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.