SN: Blijf uw visioen uitsturen!

Metaphysical spiritual Light codes of Individualized Oneness

Wees dapper en blijf uw visioen uitsturen!
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

26 juli 2016

13 Caban, 0 Pop, 13 Caban

Dratzo! Wij komen om de veranderingen te bespreken die nu gereed worden gemaakt voor deze mooie blauwgroene Planeet. Gedurende vele jaren hebben de laatste belangrijkste overblijfselen van de duistere Cabal toegewerkt naar het uitstellen – of voorkomen – van het onvermijdelijke. Nu zijn diegenen die formeel de leiding hebben eindelijk met ons samengekomen, en hebben we een tijdschema opgezet voor de eerste verspreiding van de welvaartsfondsen en zijn grootste gevolg: de RV. Deze wereldwijde verspreiding zal de doodsteek zijn voor het Amerikaanse de facto bestuur en zijn duistere medestander, de Europese Unie. Nu het begin van de Britse exit op gang komt, zal dit nieuwe monetaire systeem zich eindelijk klaarmaken voor de opkomst van de BRICS en een eerlijker, wereldwijd banksysteem. Voor ons zegt het heel wat, dat deze operatie begon tegelijk met de aankondiging van het Galactische Nieuwe Jaar!

Dus is de tijd aangebroken voor een reeks van nieuwe dingen, nu een heel gamma van nieuwe energieën beschikbaar is gekomen. De werkers voor het Licht, maar ook zij die toezicht houden op de beweging van de nieuwe valuta zijn overgelukkig, en zien deze tijd als een nieuwe start voor deze wereld. Op dit ogenblik vinden er een aantal geweldige gebeurtenissen plaats en deze reeks van gebeurtenissen bereikt zijn hoogtepunt met het voltooien van de Wereldwijde Valuta Herstart (GCR)!

Deze hele operatie begon in de late middeleeuwen, in Europa en Azië. Goud en vele andere rijkdommen werden opgeslagen, terwijl er een periode van grote onrust over dit enorme, onderling verbonden continent raasde. Een speciaal comité van een select groepje Geascendeerde Meesters koos een aantal redelijk begoede families uit, die een lange voorgeschiedenis hadden in de occulte Kunsten. Aan het hoofd van deze Meesters stond Lord Lanto. Hij was aangewezen voor deze functie door een bijzondere Hemelse Raad, voorgezeten door Aartsengel Michael. Deze Hemelse Commissie vroeg aan Lanto om een begin te maken met het verzamelen van de rijkdommen en ze op te slaan op geheime locaties. De ligging van die opslagplaatsen moest verborgen blijven, om hen te beschermen tegen het duister – tot het juiste, Goddelijke ogenblik. Lord Lanto koos zijn meest dierbare chela, Kuan Yin. Toen begon de zoektocht naar een geschikte tegenhanger in het Westen. De grote zoektocht kwam tot een einde toen zij de Geascendeerde Meester Graaf Saint Germain ontmoette, in het begin van de 16de eeuw. De wensen van de Hemel werden toen eindelijk Goddelijk vervuld. In de daaropvolgende eeuwen werden de grootse opslagruimten gebouwd. Saint Germain leidde daarbij het Westen en zijn vele monarchieën binnen in een modern tijdperk van bankieren.

Door dit avontuur kon het Westen zijn smerige systeem verspreiden en een tijdperk van overheersing doorvoeren. Deze afleidingen zorgden ervoor dat er een trustfonds kon ontstaan, dat vrijwel gelijk stond aan de hoeveelheden die door Kuan Yin en haar medewerkers verborgen waren.

Tegen de bloeitijd van de 20ste eeuw, was het podium klaar voor een tijd waarin er echt grote veranderingen konden plaatsvinden in de wereld. Deze kans kwam er door het plotse einde van de Tweede Wereldoorlog, in de vorige eeuw. De nieuwe instellingen die door het Westen werden opgezet na deze wereldoorlog, baanden de weg voor een aantal wettige strategieën die tot bloei moesten komen halfweg de jaren 1990.

Tegen die tijd bood het onverwachte ‘Verdrag van Anchara’ aan de duistere Cabal op deze Planeet de kans op een proces, dat dit rijk zou leiden naar een Tijdperk van Licht, Vrede en Voorspoed. Dit brengt ons naar de huidige tijd, waar we op de drempel staan van het einde van de financiële macht van de duistere volgelingen en de opkomst van een uitgebreid nieuw banksysteem, met een echte wereldwijde valuta herstart.

Dit is ook de periode waarin eindelijk de voorbodes komen van onze langverwachte massale landingen. Deze landingen zullen u onze mentoren brengen en daarmee zal de tijd aanbreken om diepgaand over en van elkaar te leren. Dit zal tot een jaar gaan duren, omdat een zekere mate van echt vertrouwen en geschiedenis moeten worden opgebouwd. De Geascendeerde Meesters zullen helpen bij het geven van een bijzonder belangrijke les in geschiedenis.

Er moet een volledige onthulling komen van vele dingen die samenhangen met waar Atlantis in zijn laatste dagen voor stond. Er moet veel worden besproken, bijvoorbeeld hoe de Annunaki u gemanipuleerd hebben, door u een reeks waarnemingen te geven waarvan u lang heeft geloofd dat ze écht waren.

Zo zijn er vele dingen waarnaar moet worden gekeken en er moet een open gesprek plaatsvinden tussen ons. In vele opzichten werd u aan uw lot overgelaten en er is dringend behoefte aan studie van hoe dit de Annunaki en hun volgelingen de mogelijkheid heeft gegeven om u te overheersen. U moet ook weten wat er werkelijk met u gebeurd is, na de zogeheten ‘Bijbelse Zondvloed’. Het is essentieel dat dit en een aantal andere belangrijke discussiepunten openlijk worden besproken. Dit proces en een heel gamma aan vragen over waarom wij het daar nu de juiste tijd voor vinden, kan gemakkelijk een jaar gaan duren!

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Wij komen toelichting geven op wat u reeds verteld werd. Toen u voor het eerst werd gevormd, in het gratievolle Licht van de Hemel, werd dat gedaan met een Goddelijk Doel. De mensheid was stevig overgeleverd aan de genade van de duistere Annunaki. De Hemel had hen een welomschreven vrijstelling gegeven om over dit oppervlakterijk te heersen totdat de Hemel het anders besliste. Het was onze taak om daar toezicht op te houden, en om het kwade dat het duister teweegbracht te verzachten met gratie en speciale genade.

Dit hebben wij gedaan en daarmee hebben wij bijgedragen aan het Heilige Proces dat nu in werking is. Wij verheugen ons over het feit dat onze ruimtefamilies zijn gekomen, onder bijzondere begeleiding van de Hemel. We staan nu aan de vooravond van gebeurtenissen die dit duistere rijk zullen transformeren en waardoor wij ieder van u zullen kunnen onderrichten over hoe u in deze huidige toestand bent terechtgekomen. Wij danken de Hemel voor dit ingrijpen en voor het aanhoudende verslaan van het duister en de gezegende transformaties die er nu op komst zijn. Wij danken ook ieder van u en wij zegenen dagelijks wat er nu gaande is op deze wonderbaarlijke Planeet. De duistere Cabal heeft Gaia tot het uiterste getergd. We moeten onze collectieve visie behouden en onze oprechte intentie gebruiken om deze verbazingwekkende daden van moed en onvoorstelbare genade, te voltooien. Ieder van u beseft volledig dat – hoewel deze gebeurtenissen hun tijd nodig hebben om tot stand te komen – ze toch echt wel gebeuren.

Uw geweldige, positieve energieën maken het verschil. Gecombineerd met die van uw broeders maken zij het mogelijk dat er geld wordt verspreid, nieuwe financiële systemen vorm krijgen en er een nieuw bestuur kan worden onthuld. Wij zijn een team geworden dat een enorme steun vormt voor iedereen die onvermoeibaar urenlang heeft gewerkt om deze gedenkwaardige gebeurtenissen te laten plaatsvinden. We staan op het uiterste puntje om te komen bij het langverwachte Tijdperk waarin Vrede, Vrijheid en Welvaart zullen heersen.

Sta even stil bij dit kostbare ogenblik en eer uzelf, weet diep in uw hart dat de Hemel uw smeekbede heeft gehoord en ernaar heeft gehandeld. Er was veel wat moet worden uit de weg geruimd, en ontelbare voorwaarden moesten worden voldaan om tegemoet te komen aan de decreten van de Hemel. Vele Heilige Wezens hebben hun vermogens van decreet gebruikt om Hemel en Aarde in de juiste richting te bewegen – naar een beduidende verandering. Dit is nu gebeurd, en hun enorme werk begint de nodige verschillen af te dwingen om een einde te maken aan uw lange nachtmerrie van een beperkt bewustzijn.

U bent op een pad naar volledig bewustzijn en het achterlaten van diegenen wiens onheilige arrogantie u heeft afgehouden van uw beloofde zegeningen en broodnodige vrijheid. Ook wij verwelkomen dit, omdat het ons toestaat om met u over te gaan naar een volgend niveau van Galactische Vrijheid en Verantwoording. Deze daden van Goddelijke Energie zijn slechts het begin voor ons, als een volk. Wij hebben een bestemming en we popelen om u daarover te vertellen. Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben wij u een voorproefje gegeven van wat er op het punt staat te gebeuren. Wij zijn heel dankbaar dat dit alles volbracht is geworden met een minimum aan tweedracht. Het is niet gemakkelijk om zo geweldig de duisteren af te weren, met hun stroom van eindeloze, duistere gedachten. Wees dapper en blijf uw visioen uitsturen!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de oneindige voorspoed van de Hemel waarlijk de uwe is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.