SLie: De Landingen

De Landingen
de Arcturiërs, via Suzanne Lie

NAN 70: SL -                                                             afb. Suzanne Lie

19 mei 2016

‘Onvoorwaardelijke Liefde betekent dat u zelfs diegene of datgene liefheeft die getracht heeft om u te beperken, bang te maken of uit te putten. Maar boven alles is Onvoorwaardelijke Liefde in staat om angst lief te hebben – onvoorwaardelijk.’
~ De Arcturiërs

Onze dierbare afgevaardigden op Aarde,

Wij komen tot u in dit ‘Nu’ om u te vertellen dat wij binnenkort zullen landen, maar enkel in de frequentie op een wereld waarin alle ‘Macht over Anderen’ vervangen is door ‘Innerlijke Kracht van het Zelf’.

De frequentie waarin wij landen zal dus bepaald worden door de mensheid. Wij weten dat diegenen die leven vanuit Innerlijke Kracht niet verantwoordelijk zijn voor hen die nog vasthouden aan het lager dimensionale patroon van ‘Macht over Anderen’.

Alles wat onze geliefden die teruggekeerd zijn tot Lichtlichaam kunnen doen om hulp te bieden aan hen die de Macht Over Anderen niet kunnen loslaten, is hen Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur toesturen. Dan moet u hen loslaten uit uw bewustzijn, want het is hun beslissing om te ontwaken of te blijven slapen in een wereld van angst en onderdrukking.

Door in het patroon van angst en overheersing te blijven, zullen zij ervoor gekozen hebben om hun lagere bewustzijnsstaat te verbinden met de restanten van het lager astraal niveau van Gaia. Het lager astraal niveau lijkt veel op de kelder van een oud, verlaten huis. Dit ‘oude huis’ wordt helemaal hernieuwd, vanaf het dak tot beneden.

Terwijl het ‘huis’ vernieuwd wordt, zal de frequentie-snelheid verhogen tot in de Hogere Dimensies, die niet toegankelijk zijn voor hen die ervoor kozen om te leven in het duister van de kelder, tussen alles wat daar lang geleden werd opgeslagen en inmiddels vergeten is.

Anders gezegd: wanneer onze ontwaakten eraan denken om de achtergeblevenen te vergeten, dan zal hun bewustzijn zich vergroten tot voorbij het ‘frequentiebereik van de ervaring’ van hen die in de ‘kelder’ bleven. Zodoende zullen die laatsten op de laagste bestaansniveaus blijven, terwijl de mensen die Ascenderen zich zullen gaan afstemmen op steeds Hogere Frequenties.

Uiteindelijk zal de Frequentie op de Planeet zo prachtig hoog zijn dat het lager astrale niveau gewoon zal worden afgeschud van Gaia’s lichaam. Net zoals de dieren in de lange koude winter een dikke vacht krijgen en die in de lente weer kwijtraken, zal Gaia haar zware, lager astraal niveau ook afschudden.

Wanneer zij terugkeert naar haar geliefde 5D-Frequentie zal zij eerst de dichtheid van het lager astraal niveau afleggen en uiteindelijk alle resten afschudden van haar 3D- en 4D- Planetair lichaam.

Zoals wij al vaak gezegd hebben is Gaia een buitengewoon liefdevolle Moeder. Daarom zal zij – zolang ze nog enig restant meedraagt van haar tijd in 3D en 4D – zorgen voor een plek vanwaar de achterblijvers kunnen beslissen om naar het Licht te gaan.

Dit Hoger Licht zal uiteindelijk het grootste deel van het laagste astraal niveau omringen, en de achterblijvers zullen naar een andere planeet moeten vertrekken waarop zij – hopelijk – hun gewoonte zullen afleren van ‘Macht hebben over’, maar ook van hun behoefte om een slachtoffer te zijn, een vijand nodig te hebben en te moeten lijden alvorens ze kunnen veranderen.

Ziet u, ‘macht over’ kan enkel bestaan als er anderen zijn die ervoor gekozen hebben om slachtoffer te zijn. Wij zeggen niet dat de keuze om slachtoffer te zijn een bewuste keuze is, want het is feitelijk een onbewuste keuze. Velen raken verslaafd aan het 3D-patroon van heerser en onderdaan.

Deze verslaving zal pas verdwijnen wanneer zij die gevangen zitten in dat patroon van ‘macht over’, zich gaan herinneren dat Gaia een Planeet is waar de Vrije Wil heerst. Vanwege de Vrije Wil van Gaia kunnen diegenen die er in het ‘macht over’-patroon voor gekozen hebben om slachtoffer te zijn, er ook voor kiezen om die verslaving los te laten en terug de verantwoording te nemen over hun eigen leven.

Wie hen daarbij wil helpen kan dat het beste doen door hen Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur te sturen. Onvoorwaardelijke Liefde is waarschijnlijk iets onbekend voor hen die zijn achtergebleven in het ‘macht over’-patroon, aangezien zij waarschijnlijk hun leven – waarschijnlijk zelfs vele levens – geleefd hebben in de overtuiging dat zij geen meester waren over hun eigen lot.

Toch zal het geven van Onvoorwaardelijke Liefde een grote invloed hebben op hen, aangezien zij waarschijnlijk enkel maar voorwaardelijke liefde hebben ontvangen gedurende vele van hun incarnaties. Zodra ze eenmaal Onvoorwaardelijke Liefde gaan ontvangen, zullen ze gaan begrijpen dat ze zich heel misschien toch kunnen verzetten tegen alles wat hen in het slachtofferpatroon heeft gehouden.

Dat besef zal hun leven voor altijd veranderen, omdat ze zullen ontdekken dat ze misschien toch wel ‘Onvoorwaardelijke’ Liefde verdienen. Het idee van liefde verdienen – gewoon maar omdat je leeft – is waarschijnlijk helemaal nieuw voor hen omdat ze zijn opgegroeid met de overtuiging dat ze ‘niet goed genoeg’ zijn.

In dit besef zijn ze er klaar voor om uw gave van het Violet Vuur te ontvangen, dat hen zal helpen bij het Transmutatieproces naar een wereld met een Hogere Frequentie. Er zijn vele onzichtbare tussenliggende niveaus in het fysieke 3D-niveau.

Omdat liefde in die wereld veel te vaak ‘voorwaardelijk’ is, zijn veel mensen verstrikt geraakt in de overtuiging dat zij ‘niet goed genoeg’ zijn. Vanwege die overtuiging beschikten de duisteren gedurende vele cycli over een enorme macht.

Zij hebben die macht behouden door anderen ervan te overtuigen dat ze niet sterk genoeg waren om voor zichzelf op te komen, en dat zij de ‘hulp’ nodig hadden van hen die sterker leken te zijn. Zij die gevangen zitten in wat zij beschouwen als hun falen, teleurstelling en tegenslagen in de laagste trilling van 3D zijn door het leven zozeer geslagen, dat zij niet merken dat de hulp van deze duisteren feitelijk een val is.

Zodoende gaat de cyclus steeds maar door, van falen naar falen en van val naar val. Hoe kan iemand uit deze cyclus geraken? Dat brengt ons weer terug bij Onvoorwaardelijke Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde is GEEN emotie. Onvoorwaardelijke Liefde is een Energieveld van liefde, hoop, bekrachtiging en belofte.

Wij zullen nu elk van deze beginselen bespreken, te beginnen met Liefde. Liefde is een Energieveld dat zich beweegt in steeds groter wordende cirkels. Haar tegenhanger – de angst – daarentegen beweegt zich in steeds kleiner wordende cirkels. Wij zeggen cirkels, omdat Energievelden zich bewegen in cirkelende patronen, aangezien ze ook vertikaal en horizontaal bewegen.

Als we het hebben over een ‘energieveld’ dan bedoelen wij ‘een bundeling van energie die overeenkomt met dezelfde ‘velden’ van gedachten en emoties. Zodoende kunt u het woord ‘veld’ ook vergelijken met een veld van gras, bloemen, een sneeuwvlakte of een akker met bijvoorbeeld tarwe. Alles wat zich op dat ‘veld’ bevindt is gelijk en heeft behoefte aan dezelfde hoeveelheid licht, water, warmte en/of schaduw.

Op dezelfde manier draagt een energie gelijkaardige gedachten, die vanuit dat ‘veld’ groeien tot gelijkaardige emoties. Wanneer iemand opgroeit en/of verstrikt raakt in een energieveld van teleurstelling, falen, verlies en lijden … dan zullen zij anderen vinden die ook zoals zij verdwaald zijn in dat energieveld.

Aangezien ze allemaal verdwaald zijn is het moeilijk voor één van hen om een uitweg te vinden. Zij die leven via ‘macht over anderen’ doen er alles aan om omstandigheden te scheppen die de mensen verzwakken en hen bij andere mensen te plaatsen die ook verzwakt zijn.

Maar … Onvoorwaardelijke Liefde is óók een Energieveld. Dit Energieveld bestaat echter uit aanvaarding, steun en bekrachtiging, door voldoende van uzelf te houden om openlijk en oprecht van een ander te kunnen houden. Want ieder mens kan zichzelf liefhebben en aanvaarden, net zoals zij anderen kunnen liefhebben en aanvaarden.

Met andere woorden: men kan enkel maar ‘geven’ wat men ‘heeft’. Als een kleine groep uit het Energieveld van Onvoorwaardelijke Liefde zou terechtkomen in het energieveld van teleurstelling en lijden, dan zouden zij onmiddellijk merken dat er iets heel erg fout zit.

Dan zouden zij – omdat ze altijd omringd zijn geweest door Onvoorwaardelijke Liefde – kunnen zeggen ‘Hoe kunnen we jullie helpen?’ Anderzijds: ze zouden zich waarschijnlijk ongeschikt achten als ze waren opgegroeid in het energieveld van teleurstelling en ontbering.

In dit voorbeeld zou de grote macht van Onvoorwaardelijke Liefde enorm veel hulp kunnen bieden aan iemand die terneergeslagen is door de ontberingen van het leven, omdat er GEEN veroordeling bestaat in Onvoorwaardelijke Liefde … er bestaat enkel aanvaarding en geduld.

Ziet u hoe wij u het ‘grotere plaatje’ van uw wereld tonen? Terwijl u midden in een enorm ‘veld’ loopt, kunt u enkel zien wat er zich vlak bij u bevindt. Maar als u op een heuvel zou staan, of aan boord van een vliegtuig of een Ruimteschip … dan zou u hetzelfde uitzicht hebben als wij, vanuit de Hogere Dimensies van onze Schepen.

Wij nodigen u uit om bij ons op onze Schepen te komen, maar de meesten van u zijn nog niet in staat om bewust die ervaring te beleven. Toch willen wij u laten weten dat velen van u zich bij ons voegen wanneer u in uw 4D-astraal lichaam bent. Dit gebeurt vooral wanneer u slaapt of in diepe meditatie bent, maar binnenkort zullen uw bezoekjes heel normaal worden.

Net zoals iemand die leefde in een op angst gebaseerd, ‘macht over’-energieveld zich ongemakkelijk kan voelen in een op Liefde gebaseerd, ‘innerlijke macht’-Energieveld, kan uw 3D-bewustzijn zich zeer ongemakkelijk voelen in een 5D-Ruimteschip. Gelukkig zijn onze Schepen vervuld van Onvoorwaardelijke Liefde, waardoor u zich meteen veilig en vredig zult voelen.

Daarbij komt nog dat – net als de Onvoorwaardelijke Liefde die wij met u delen uw energie transmuteert naar een Hogere Trilling – uw Onvoorwaardelijke Liefde voor hen die gevangen zitten in een ‘macht over’-energieveld ook hun energieveld zal transmuteren naar een Hogere Trilling.

Besefte u dat u zoveel innerlijke macht bezit? Besefte u dat enkel door het sturen van Onvoorwaardelijke Liefde aan iemand die in nood is, dit enorm kan bijdragen aan hun proces van Transmutatie naar een Hogere Trilling?

Uw wereld staat op de drempel van grote verandering en meestal wordt verandering voorafgegaan door chaos. U zult allemaal worden opgeroepen om uw gewone leventje achter te laten en om dapper de aspecten van de wereld onder ogen te zien … die kunnen bijzonder uitdagend – en zelfs beangstigend – zijn voor hen die nooit het feit hebben overwogen dat er andere beschavingen bestaan buiten de Aarde.

Zij zullen dan geconfronteerd worden met het feit dat deze beschavingen veel verder gevorderd zijn op technologisch-, mentaal-, sociaal- en emotioneel gebied. Zij die geleefd hebben onder de heerschappij van ‘macht over anderen’ zullen geschokt en doodsbang … en gevaarlijk zijn.

Daarom zullen diegenen onder u die op de hoogte zijn en mentaal en emotioneel zijn voorbereid, worden opgeroepen om uw diepste Onvoorwaardelijke Liefde uit te sturen in de energievelden van angst, verwarring en ongeloof.

Vele van onze vrienden op Aarde zullen de verschuiving in hun wereld verwelkomen omdat zij weten wat er gaat gebeuren, en al tientallen jaren met ons in verbinding staan. Aan de andere kant zijn er veel mensen die zelfs nooit hebben stilgestaan bij het idee dat er Hoger Dimensionale werelden zijn, waarin zich ontelbare beschavingen en werelden bevinden, die allemaal samenleven in Vrede en Onvoorwaardelijke Liefde.

Wij horen u vragen ‘wanneer zal dit gaan gebeuren?’ Wij antwoorden u met deze vraag ‘Wanneer zult u er klaar voor zijn om uw waarneming van de wereld volledig te verschuiven, zodat die ook de Hogere Dimensies omvat?’

Ziet u, wij zullen onze landingen beginnen in de lagere rijken van 5D. Daarom zullen enkel de mensen die hun bewustzijn uitgebreid hebben voorbij 4D en over de grenzen van 5D, in staat zijn om onze aanwezigheid waar te nemen.

Zoals u kunt merken op uw internet, boeken en lessen, beginnen er steeds méér mensen nu bewust een wereld te omarmen waarin de illusies van 3D en 4D vervangen worden door het bewijs dat er een 5D-wereld is … en ver, ver daar voorbij.

Bent U er klaar voor om dit Hoger Dimensionaal Energieveld te omarmen? Als uw antwoord JA is, dan behoort u waarschijnlijk tot de mensen die klaarstaan om degenen die er niet klaar voor zijn te helpen met voorbereiden, onderrichten en tot rust brengen.

Als uw antwoord NEEN is, dan zult u waarschijnlijk zelfs nooit dit bericht lezen. Maar als u dat toch doet, bedenk dan dat ‘de wereld’ een keuze van waarneming is. De wereld die u verkiest waar te nemen is de wereld die u als ‘echt’ zult beschouwen. En de wereld die U als ‘echt’ beschouwt … dat is de wereld waarin u zult leven.

Onthoud – of u het nu wel of niet toegeeft – dat u ALLEMAAL scheppers bent van uw wereld. Onthoud alstublieft ook dat ‘tijd een illusie is van 3D’. Wanneer wij zeggen dat wij NU komen, dan betekent dit dat u dat ‘NU’ pas zult ervaren als U er klaar voor bent.

Er zijn velen onder u met wie wij dagelijks spreken. Ook zijn er velen onder u die heel vaak onze Schepen bezoeken. Geef uw aardse 3D-brein alle tijd die het nodig heeft om zich aan te passen aan de Nieuwe Aarde die NU hier is!

Om de Nieuwe Aarde te vinden moet u niet OMHOOG kijken.
Om de Nieuwe Aarde te vinden, moet u IN UZELF kijken!

Met Onvoorwaardelijke Liefde, De Arcturiërs

Meer van Suzanne Lie waaronder haar schitterende (Engelstalige) berichten, boeken, video’s en cursussen: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

 1. De informatie stroomt binnen, het gaat hard en liefdevol.
  Het voelt als een wereld, niet van de wereld, nog niet …

  Des te meer we vernemen in de berichten, des te meer voel ik hoe ver we waren afgeleid van de Waarheid, zelfs na vele jaren voorbereiding.
  Tegelijk voel ik de kracht groeien in mij en anders kijken naar alles rondom mij…

  En dankbaarheid en vreugde vervult dan heel mijn wezen…

  lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.