SL: Ascentie of het Gebeuren?

Terwijl we verschuiven – Ascentie of Het Gebeuren

13 januari 2017

Het Gebeuren en Ascentie staan oorzakelijk los van elkaar. Het Gebeuren wordt teweeggebracht door fysieke actie en de Ascentie door persoonlijke, innerlijke ontwikkeling. Zal dit zoiets zijn als ‘de kip en het ei’? Zullen onze toekomstige versies de vraag stellen, welk van de twee de andere in gang heeft gezet? Zullen ze gelijktijdig plaatsvinden? Stimuleert onze wereldwijde schuldenslavernij ons innerlijk besef van soevereiniteit – of maakt zij deze noodzakelijk – met als gevolg een plots, evolutionair moment?

OF …

Zorgt een persoonlijk besef van Goddelijkheid ervoor dat wij plotseling de ketenen om ons heen zien zodat we ze verbrijzelen, waardoor we Vrijheid bekomen?

Het Gebeuren omvat het ineenstorten van de banken, een Herwaardering en de Disclosure (onthulling/bekendmaking) van de niet-menselijke aanwezigheid en de technische middelen die zij beschikbaar houden. De Ascentie is een verschuiving in bewustzijn – van polariteit naar Eenheid – en wordt vaak omschreven met getallen en dimensies (bijvoorbeeld 3D – 4/5D). Dit zijn losstaande gebeurtenissen.

Het Gebeuren zal het spelveranderende einde betekenen voor generaties van menselijke slavernij op deze 3D-Aarde. Deze vorm van slavernij bestaat nog elders in de Kosmos, zo is ons verteld. Dit wordt uitgevoerd door hetzelfde ras die de huidige Aardse versie is begonnen. Dit (Het Gebeuren) moet dan ook elders herhaald worden, aangezien deze schuldslavernij en het monopolie op rijkdom telkens weer faalt en – uiteindelijk – op een gelijkaardige manier ten einde moet komen. Een parasiet die zijn gastheer ombrengt, is een dode parasiet.

De Ascentie zal ons wegvoeren van deze aanname van een fysiek bestaan, polariteit en angst, en alleen nog Liefde vooropstellen. Wat als – zodra de Liefde vooropgesteld is – de angst verdwijnt? Of is het zo dat als de angst eenmaal wegvalt, de Liefde vooropgesteld wordt? De term ‘vooropstellen’ verwijst hier naar dimensies.

Maar eigenlijk gaan we n-ergens heen. We zijn altijd n(u)-ergens.

Er zijn ook mensen die u zullen vertellen dat zij weten hoe dit zal verlopen, soms geven ze zelfs datums. Ook zij worden deel van het proces en van onze vooruitgang. Lineaire tijd wordt uiteindelijk onbelangrijk.

Voorlopig echter, met rekeningen die betaald moeten worden, lichamen en land dat geheald moet worden en doelen die nagestreeft worden, is tijd nog steeds behoorlijk belangrijk. ‘Wanneer?’, dat is de vraag die bij iedereen leeft.

Wat we nu zien en horen is het bewijs van onze keuze … denk aan BREXIT, de presidentsverkiezingen in Amerika, het onthullen in de grote media van de corruptie op hoge niveaus, en deze meest recente update van Corey Goode (deze tekst is in het Engels en wordt niet door ons vertaald – V) en nog een paar dingen (maar die mag ik niet vertellen). Elk daarvan vertegenwoordigt een zichtbare verschuiving naar verandering. Wat niet gezien kan worden, is het verrassingsaspect in dit alles – onze Zon.

De Zon zal werken als het startschot bij een hardloopwedstrijd – met een energiestoot die alles verandert. Dit ogenblik is bedoeld om een verrassing te zijn. Ieder van ons zal het meemaken zonder waarschuwing vooraf. Misschien dat dit startschot op hetzelfde ogenblik zowel Het Gebeuren als de Ascentie in gang zal zetten, of omgekeerd. Hoe dan ook, dit ogenblik is bedoeld om van invloed te zijn op onze kijk op het leven zoals we dat nu kennen.

Het leven zoals wij dat kennen is veranderd, zij het stapsgewijs. We zijn ons nu méér bewust van corruptie, andere levensvormen en verfijnde technologie dan ooit tevoren. Wij hebben dit leven uitgedacht met één brein. Naarmate overtuigingen veranderen, volgt deze wereld. Misschien hebben wij onszelf wel voorbereid op Disclosure, met deze stapsgewijze maar niettemin snelle onthullingen. Dit was en is nog steeds ons toneelstuk. Wij hebben het geschreven en wij spelen erin, terwijl we er ook zélf naar kijken.

Er zijn een paar sterren, ze staan vooraan en eisen het spotlicht op. Maar zij hebben een autocue (een beeldscherm waarop de tekst staat die moet worden voorgelezen/uitgesproken – V) en wij schrijven mee aan wat daarop verschijnt. Dit is samenwerking.

Wat dus begon als een polariserende vraag – ‘Wat komt er eerst, Ascentie of Het Gebeuren?’ wordt nu eindelijk beantwoord. Beiden komen eerst. Oneindige Wijsheid bepaalt uiteindelijk dat eerste startschot, dat een ogenblik van soeverein besef in zich draagt.

Of dat ogenblik zich voordoet als dagen of zelfs maanden in onze lineaire tijd of dat het in één ogenblik plaatsvindt – dat doet er weinig toe. Wij werken nu samen met/als één geest en het resultaat is duidelijk. De verschuiving en vrijheid van Gaia en haar bewoners is gegarandeerd. Ontspan u en volg uw hart, waarheen het u leidt. Er zijn geen foute antwoorden. Wij schreven de vragen, weet u nog? Wij hebben het antwoord – en dat is altijd zo geweest.

Wij zijn diegenen, op wie wij gewacht hebben.

Origineel bericht: www.sophialove.org

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.