SB: De Bouw van Nova Aarde

Gezocht: Leidinggevende Lichtwerkers om te helpen bij de Bouw van Nova Aarde
Steve Beckow / Golden Age of Gaia

2016 06 14: Steve BeckowVorig jaar vertrouwde AE Michael ons toe:
‘het wordt tijd dat er méér mensen de verantwoording voor het leidinggeven op zich gaan nemen’ (1)

Hij gaf ons deze oproep:
‘U wordt opgeroepen om deel te nemen aan het (Lichtwerker) leidinggevende … team, zij die de weg zullen wijzen aan de mooie zielen die nu ontwaken uit hun Spirituele sluimer. Duizenden zijn er nodig om bij te dragen en steun te bieden aan deze volgende Golf van ontwaken die nu gaande is, want zij omvat vele miljoenen.’ (2)

Hij vertelde ons ‘u bent de belichaming en de fysieke ankers, activators en doeners voor het scheppen van Nova Aarde. U bent de ankers van Ascentie, van de Nieuwe Wereld, van het hartbewustzijn dat de nieuwe realiteit is.’ (3)

Hij beschreef de nieuwe wereld die wij, Lichtwerkers, bezig waren te scheppen: ‘Nova Aarde … is een fysieke wereld waar geascendeerde wezens van alle pluimage, kleuren, overtuigingen en voorkeuren samenkomen om geweldige dingen te scheppen, of het nu een instelling is of een gemeenschap, een huis of een gezin.’ (4)

Hij zei ons: ‘Deze prachtige Nieuwe (wereld) … is nooit eerder in vorm gebracht, verankerd in een fysieke realiteit, een fysieke realiteit die beslist interdimensionaal is. Dat is de taak die u wacht.’ (5)

Wat hij ons vroeg te doen was ‘om naar voren te treden in de waarheid van uw gaven, uw vermogens … sommigen op kleine schaal, anderen op grotere schaal maar elk van u overeenkomstig uw ware opdracht en doel op Gaia – niet op andere Planeten … in overeenstemming en samenwerking met uw Sterrenbroeders en –zusters, maar niet buiten de Planeet … om deze schitterende Nieuwe Wereld vorm te geven.’ (6)

‘Wij kennen de omvang van wat wij vragen’, zo verzekerde hij ons, ‘maar wij kennen ook de steun die wij bereid zijn op elk niveau te geven.’ (7)

Hij gaf aan dat er een nieuwe vorm van leiderschap zou komen. Die ‘komt niet van een eenzijdig grijpen van de macht. Hij komt van een nooit gekend intens verlangen oprecht te dienen.’ (8)

Hij legde verder uit:
‘Het is niet zoals de oude wereld van overheersing of hebzucht, helemaal niet. Om dit plan zich te laten ontvouwen, om ervoor te zorgen dat de praktische bouwstenen (dat is waar u om vraagt – geld) op hun plek te krijgen, moet er beslist een zeer krachtig leiderschap opnieuw worden ingesteld.’ (9)

Een zeer krachtig leiderschap opnieuw worden ingesteld. Wij, de Lichtwerkers, moeten een krachtig leiderschap tonen – u en ik – als we willen dat gebeurtenissen zoals de wederopbouw van de wereld na de RV een succes wordt.

Hoe omschreef hij ‘leiderschap’? In mei 2015 vertelde hij ons:

‘Leiderschap is het opnemen van verantwoordelijkheden, het is het erkennen, aanvaarden en omarmen van het wonder over wie u bent. En ja, om te verwijzen naar die kernkwesties, maar niet toe te staan dat die kernkwesties op welke manier dan ook van invloed zijn op de vervulling van wie u bent en waarvoor u hierheen kwam.’ (10)

Leiderschap werd in het hele Universum begrepen, zo legde hij uit. Wij gebruiken deze omschrijving die u begrijpt – en die begrepen wordt doorheen vele Intergalactische beschavingen – van leiderschap, van verantwoording, van teamwerk, van samenhang, van onderscheidingsvermogen, van al de Goddelijke eigenschappen – niet op basis van het oude rijk van overheersing en autoriteit en verlangen en eenzijdige beslissingen, maar binnen het paradigma, binnen het kader van het delen van uw talenten en vermogens.’ (11)

Hoe ‘dient’ men? Hij antwoordde: ‘Ieder op zijn eigen, specifieke manier.’ (12)

‘Iedereen – en ik zeg dit tegen een Planeet waarop miljarden mensen wonen – ieder van u heeft unieke capaciteiten, talenten en mogelijkheden meegebracht om te scheppen en mede te scheppen, zowel persoonlijk als gezamenlijk. En u zult ons steeds vaker horen spreken over deze eenwording tussen – niet enkel boven en beneden, binnen in u en om u heen – maar tussen het persoonlijke en het gezamenlijke.
Er bestaat een liedje ‘Je kunt niet het ene hebben, zonder het andere.’ Wel, dat is de aanloop naar waar wij heen willen.’ (13)

Dus als eerste het persoonlijk leiderschap, daarna overgaand in gezamenlijk leiderschap. Hij zet voor ons de lijnen uit, net zoals hij de lijnen voor mij heeft uitgelegd aangaande het Michaelangelo Fonds, in mijn lezing van 27 mei.

Er zal altijd behoefte zijn aan leiders, benadrukte hij. Deze functie zal nooit meer worden vervuld door één persoon:
‘Lieve engelen, of u nu Aarde-Hoeder of Portaal bent, Voorloper of Sterrenzaad, er zal altijd behoefte zijn aan mensen – personen en groepen – die naar voren komen en zeggen: ‘dat kan ik. Ik kan de leiding nemen omdat dit binnen mijn vakgebied ligt. Ik begrijp wat er nodig is. Ik ben er klaar voor, ertoe bereid en in staat, ik ben opgewonden, geïnteresseerd en enthousiast om dit te gaan doen.’

En daarmee doet u twee dingen: u loopt voorop in de parade en u treedt op als herder. U houdt het visioen voor ogen, maar u gaat ook naar de achterste rangen om ervoor te zorgen dat er niemand achterblijft.
‘Dat is leiderschap. Het is niet het innemen van een hoge positie, want leiderschap wordt gedeeld. Het berust niet bij één persoon, één instelling. Die tijden, mijn vrienden, zijn voorbij.’ (14)

Vooroplopen in de parade en de afgedwaalden terughalen: wat verenigt hen? Dienstbaarheid. De essentie van de lijnen die hij uitzet voor ons kan worden samengevat in twee woorden: ‘Liefde’ en ‘dienstbaarheid’. Zoals hij het zei: ‘je kunt niet het ene hebben, zonder het ander’. Toen een teamlid vroeg of we ons publiek niet konden uitbreiden – van enkel Lichtwerkers tot al de andere mensen op de Planeet – vroeg ik aan AE Michael of dat het plan was. Hij antwoordde dat dit niet zo was. Het plan was dat de Lichtwerkers als een groep uiteindelijk zouden groeien om iedereen op de Planeet te omvatten.

AE Michael: Het is belangrijk dat de Lichtwerker-gemeenschap (gaat leiden), omdat zij vooruit zijn gegaan, zij hebben erkend en zich herinnerd waarom zij hier zijn. Daarom hebben wij dit Heilige partnerschap.

Hebben wij een partnerschap met elk wezen op de Planeet? Ja. Maar het is moeilijk als je een partnerschap hebt en de andere dat niet beseft. Daarom werken wij met hen die wel beseffen dat we een partnerschap hebben. En dat is de reden waarom wij dit soort gesprekken hebben …

Wordt dat gesprek als vanzelf breder? Verspreidt de energie zich over de hele planeet, naar hen die willen horen en hen die niet willen horen? Jazeker. Maar het begint met de Lichtwerker-gemeenschap. Dat is wat we nu nodig hebben.

Steve Beckow: En ik veronderstel dat er dan steeds méér mensen bij de Lichtwerker-gemeenschap zullen komen?
AE Michael: Precies, tot het één familie en één pad is. (15)

Dat hij zijn plannen voor Nova Aarde baseert op het leiderschap van Lichtwerkers, heeft zo zijn redenen. Al het persoonlijke afwerken van diepliggende kwesties en vasanas en het openen van het hartbewustzijn dat wij gedaan hebben, maakt ons geschikt om te leiden. Dit behoort bij het plan. Stuur meesterlijk geascendeerde Sterrenzaden naar de Aarde, om het deeg te doen rijzen. En dat hebben we gedaan. Zij die net pas ontwaken hebben niet dezelfde diepgang qua opruimen en dezelfde hoeveelheid aan ervaring om in staat te zijn om te leiden, zo zegt hij.

‘Als er niemand (van de Lichtwerkers) naar voren treed met een ‘hoe gaan we het doen, hoe pakken we dit aan? Waar beginnen we? Hoe gaan we verder? Hoe bouwen we? Hoe scheppen we, praktisch gezien?’ dan is er een enorm vacuüm, omdat velen van de miljarden mensen op uw Planeet nog niet bekend zijn met, gewend zijn aan en kunnen werken met de nieuwe instrumenten – de volheid van deze nieuwe Energie.

Dus zullen zij … trachten om naar voren te treden om te scheppen en de rol van leider op zich te nemen, maar zij hebben niet de opleiding of het inzicht om dat succesvol te doen. Dit is in geen enkel opzicht een afkeuring of kritiek of een oordeel op het collectief, maar als zij niet volledig betrokken zijn en niet gebruik kunnen maken van de energie van het geheel, dan brengen zij de werking van het geheel niet over naar het project van het scheppen van Nova Aarde. Dan ontstaat er een tekort, een vacuüm aan leiderschap.

Nu dan, wie op deze prachtige Planeet, wie heeft zich verborgen gehouden in de schaduwen of langs de zijlijn, wie stond er in de coulissen en is er nu klaar voor? Wie heeft zich voorbereid? Wie is volhardend geweest en heeft geduld betracht, wie heeft kracht en uithouding opgebouwd en wie heeft de Goddelijke eigenschappen verankerd? Wie is ertoe bereid om dit te doen? Wel … het zijn de Lichtwerkers.’ (16)

Hij vraagt ons ronduit of we de volgende stap willen zetten in onze opdracht en de leiderschapsrol willen opnemen bij het Lichtwerk dat we doen. Niet dat we iemand van het podium duwen of om aandacht vragen. Waar leiderschap reeds aanwezig is, verklaren wij onze bereidheid om de leiding te nemen als er méér leiderschap nodig is. Waar er geen leiderschap aanwezig is, brengen wij leiderschap, we maken er een begin mee in onze gemeenschappen.

Hij vraagt ons: ‘bent u bereid om naar voren te treden? Behoort u tot hen die er klaar voor zijn en ertoe bereid zijn om aan te sturen en te leiden, om standvastig gericht te blijven op het nieuwe visioen – de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor Hemel en Aarde – en om er dan op toe te zien dat dit wordt gemanifesteerd, voor het Hoogste Goed van allen?’ (17)

Wat hij zegt is naar mijn mening met name van toepassing op de nieuwe kring van Lichtwerkers die hebben deelgenomen aan de RV, en die nu de fondsen hebben om een verschil te maken in hun gemeenschappen. Hij vraagt de Lichtwerkers om naar voren te treden en een andere vorm van leiderschap te bieden dan de Aarde tot nu toe heeft gekend, dit keer gebaseerd op Liefde en dienstbaarheid. Tenzij wij daartoe bereid zijn zal de Hemelse Schare geen partners hebben, geen grondtroepen waarmee ze Nova Terra kunnen bouwen voor de bewoners van deze Planeet.

De volgende stap na onze intense persoonlijke zuivering – het oppoetsen van het standbeeld – is de stap naar het leiderschap. Ieder van ons. Om te gaan denken als leiders, te plannen als leiders, op te treden als leiders. Hij spreekt niet theoretisch of in het algemeen. Hij spreekt heel concreet en specifiek tot u. Zult u naar voren treden en leiden?

Ik ben naar voren getreden en ik geef al leiding. U leest het resultaat daarvan elke dag. Ja, het is eng. Ik vrees voortdurend dat iemand zal zeggen ‘Op welke of wiens autoriteit heb jij de leiding?’ Ik vrees ook dat arrogantie de kop opsteekt.

Maar zoals met alles, als we eenmaal de leiding nemen dan wordt het met de dag gemakkelijker.

Origineel bericht: klik HIER

* * *

Voetnoten (Engelstalig)

(1) Archangel Michael in a personal reading with Steve Beckow through Linda Dillon, Apr. 3, 2015. [Hereafter AAM, April 3, 2015.]
(2) “Archangel Michael: Are You Ready to Embody Your Sacred Fire Energy?” channelled through Ronna Herman, November 29, 2013, at: http://www.ronnastar.com/messages-aam/messages-aam/750-aam-12-2013.html.
(3) “Transcript: Archangel Michael – On Mastery and Leadership, April 16, 2015,” at http://goldenageofgaia.com/2015/04/25/transcript-archangel-michael-on-mastery-and-leadership-april-16-2015/.
(4) “Transcript: Archangel Michael – On Mastery and Leadership Part 2,” May 23, 2015, at http://goldenageofgaia.com/?p=258317
(5) “Transcript: Archangel Michael – On Mastery and Leadership, April 16, 2015,” ibid.
(6) Loc. cit.
(7) Loc. cit.
(8) AAM, April 3, 2015, ibid.
(9) Loc. cit.
(10) “Transcript: Archangel Michael – On Mastery and Leadership Part 2,” May 23, 2015, at http://goldenageofgaia.com/?p=258317.
(11) Loc. cit.
(12) AAM, April 3, 2015, ibid.
(13) “Transcript: Archangel Michael – On Mastery and Leadership Part 2,” May 23, 2015, ibid.
(14) Loc. cit.
(15) “Archangel Michael: A Global Reset of Values, Part 2/2, ” channeled by Linda Dillon, September 16, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/09/archangel-michael-a-global-reset-of-values-part-22/.
(16) “Transcript: Archangel Michael – On Mastery and Leadership, April 16, 2015,” ibid.
(17) “Archangel Michael: The Path of Ascension is the Path to Freedom,” channelled by Ronna Herman, August 29, 2013, at http://www.ronnastar.com/messages-aam/messages-aam/731-aam-09-2013.html

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.