SANAT KUMARA: Waarachtigheid is Vrijheid

SANAT KUMARA: Waarachtigheid is Vrijheid
12 juli 2014

2014 07 12 water zon

Sanat Kumara:

Het duurt nu al lang, is het niet? U heeft allemaal gedroomd van het Paradijs, van RV-feestjes waarbij u uw zegeningen zou delen met de wereld en van dansen in de straten. Uw hoogtrillende verwachtingen en plannen zijn reeds geschapen in uw Droom. Het kan niet anders. Ik wil dat u weet, dat ik bij u ben in de vreugde van blijheid en grote verwachtingen. Wij hebben immers al eonenlang samengewerkt, nietwaar?

Het doet mij plezier om u weer eens een bericht te kunnen sturen via Kathryn, aangezien ik altijd haar schrijfvaardigheid heb bewonderd – zozeer zelfs, dat ik tijdens onze samenwerking de verantwoording bij haar legde voor het documenteren en schrijven over ons werk, dat zij heeft gepubliceerd als ‘Who Needs Light?’

Wanneer ik naar de wereld kijk van hieruit – in de hogere dimensies – dan ben ik heel tevreden wanneer ik zie dat de lange jaren van werken die ik op de planeet heb doorgebracht, vruchtbaar zijn geweest, dat het werk niet bij mij gestopt is. Ja, wij genieten ervan om te zien dat een nalatenschap vervuld wordt, ongeacht wiens nalatenschap het is. In feite heeft Kathryn de beginselen van mijn werk genomen en heeft zij ze uitgebreid tot de Visual Centering die zij nu aanleert. Ik kijk met grote vreugde naar hoeveel mensen er leren en groeien, door te werken met de ideeën die voortkomen uit de rijke samenwerking die onze kostbare tijd samen was.

Er is zo een schaamteloze stortvloed van onwaarheden uitgestort over haar en haar werk, dat wij in de Hemelse Schare naar voren zijn getreden via andere channels, om het probleem recht te zetten. Ik heb hier een persoonlijk belang bij, want wanneer haar channeling in vraag gesteld en geminacht wordt, dan haalt dat ook haar werk met Visual Centering naar beneden. Ik zeg tegen allen die deze ordinaire aanval op haar doorzetten: ‘Dit is mijn dochter die door u wordt aangevallen en ik neem u dat zeer kwalijk!’ In Hemelsnaam, stop ermee!

Nu, laat ons verder gaan met onze lessen. Er zijn vele ingewikkelde en subtiele duistere hoeken die moeten worden schoongeveegd, wanneer u de bezem haalt doorheen de kamers van het oude huis dat u achterlaat. Wij ruimen de resten op van duizenden jaren van onderricht door de Cabal, die zijn doorgedrongen in nagenoeg elk gebied van het onderwijs, elke relatie en al uw gedachten. Niemand is gespaard gebleven van de onophoudelijke hersenspoeling die zijn tol eist, zelfs voor de meest grondige onderzoeker. Laat ons dus eens zo’n duistere hoek aanpakken.

Autoriteit, zij die het hebben … laat ons eens kijken hoe een levenlang moeten leven onder despotische ouders (zelfs de meest zachtmoedigen hebben ooit met dit patroon te maken gehad) een gevoel schept van angst en vrees voor diegenen, die meer macht lijken te hebben dan u. Wij neigen ernaar om de wereld te zien alsof iedereen is zoals onze ouders. Zo zitten wij in mekaar, in een menselijk lichaam en brein. Wij nemen gevoelens waar doorheen onze hele kindertijd en dan dragen we die blauwdruk van aangeleerde reacties mee in de wereld en passen we die overal toe.

Herinnert u zich Michaels bericht van gisteren? Denk aan de neurologische kanalen die hij beschreef – die welke ingeprent waren toen u een klein kind was, zelfs nog voordat u enige zeggenschap had over wat u zou geloven of wat u in uw leven zou gaan doen. Mijn favoriete uitspraak – waar wij altijd om moesten lachen – is deze: ‘Wel, wat had u dan moeten doen? Uw luiers inpakken en vertrekken?’ Dit is grappig, omdat het zo waar is. Een kind kan niet vertrekken, het heeft geen macht. Volwassenen sturen alles in het leven van een kind: waar je leeft, waar je naar school gaat, wie je vrienden zullen zijn, wanneer je gaat slapen, wat je eet en zelfs of je een hogere opleiding gaat volgen of niet.

Nu dat u volwassenen bent, leert u wat vrijheid werkelijk is en hoe u het kunt gebruiken voor het Grotere Goed. Laat ons deze concepten eens naast elkaar leggen: vrijheid en hoe wij omgaan met autoriteit, want daarin zit hem de knoop die alle evoluerende zielen moeten ontwarren vóór de Ascentie. Dat is belangrijk, want uw gevoelens over diegenen die u leiden, zullen bepalen welke structuren en systemen u zult scheppen om u te helpen uw leven vorm te geven in de nieuwe wereld.

Denk aan de geschiedenis van de planeet. Landen waar gedurende honderden jaren een autoritaire heerschappij was, hebben alle mogelijke vormen van passief-aggressieve rebellie verheven tot een verfijnde kunst. (Denk bijvoorbeeld aan Rusland. Daar begon de autoritaire heerschappij ongeveer halfweg de 15de eeuw en die heeft zich onverminderd doorgezet, totdat Poetin begon te ontwaken tot de mogelijkheid van een echte glasnost. Landen die in chaos hebben geleefd, hebben de neiging om starre, paranoïde regels op te stellen en hardhandig op te treden tegen elke overtreding van die regels. Denk aan Rwanda en vele landen in het Midden-Oosten.) Uiteraard is dit algemeen gesproken, maar de psychologische werking is van toepassing op vele situaties, hetzij familiaal, landelijk of wereldwijd.

Er zijn vele variaties op de slimme en sluwe tactieken, die wij geleerd hebben om te kunnen overleven onder onderdrukking. Laat ons nu – ten einde alle gevoelens van schaamte of zelfkritiek weg te nemen – verdergaan vanuit het standpunt dat het een bijzonder vindingrijke, menselijke eigenschap is om manieren te bedenken, om rondom de blokkades en obstakels te geraken die voor ons zijn opgeworpen. Het is alleen meer logisch dat wij deze eigenschap zouden aanwenden om psychologische tactieken te bedenken om te proberen een beetje van die vrijheid, eigenwaarde of persoonlijke macht te herwinnen.

Het Vrouwelijk Manifest van Lady Portia heeft een aantal manieren uiteengezet, waarop vrouwen hun intelligentie en hun macht hebben uitgeoefend, terwijl zij onderdrukt werden. Laat ons deze ideeën verbreden.

Een man die werkt voor een baas die lichtgeraakt en ‘bazig’ is, staat voor een dilemma. Zijn ervaring uit zijn kindertijd leert hem dat zijn vader (of zijn leraars) geen ‘tegenspraak’ duldden. Kijk naar deze omschrijving. Het is ontworpen om elke uiting van gelijk welke gevoelens en elke vraag die zou kunnen rijzen, te plaatsen in de categorie van rebellie – mocht die niet in overeenstemming zijn met de persoon die de baas is. Er is hier geen mogelijkheid voor een intelligent debat of onderhandelen. Het schept bij een jong iemand de vrees om ‘niet in de pas’ te lopen met anderen, met name zij die de baas zijn – maar het ergst van alles: het plaats hem/haar in een positie waarin zij publieke vernedering riskeren.

Deze aannames worden overtuigingen, naarmate de angsten toenemen in de thuissituatie, het klaslokaal en de speeltuin. In de wereld van het kind-zijn, is het ‘normaal’ om de les te leren dat de pestkoppen altijd winnen. Wanneer de werkelijke levenservaring van een kind vriendelijker is dan die van de meesten, dan zal hij overdonderd worden met beelden van oorlog en onrust op TV, en zodra videospelletjes deel gaan uitmaken van het dagelijkse leven van zo’n jong iemand, dan is de kans groot dat hij elke week urenlang zal leren hoe je het beste mensen kunt vermoorden zonder met je ogen te knipperen. Al deze ervaringen worden ingebrand in het brein van een kind – en dat zal zijn onbewuste reacties op de wereld gaan bepalen.

Nu, gezien al het moorden en de onrust die een kind zeer waarschijnlijk via de media zal opnemen en de verontrustende conflicten die hij zeer waarschijnlijk in het echte leven zal ervaren, heeft een gemiddeld kind regelmatig te maken met intense gevoelens. Er is voor de meesten van ons tijdens het opgroeien maar heel weinig opleiding beschikbaar, om een kind te leren omgaan met die gevoelens. De meeste van onze opleidingen hebben te maken met het onderdrukken van gevoelens. Dit zorgt voor een vulkaan-effect: duw al die intense gevoelens weg tot je ze niet meer kunt voelen – en krijg dan een woede-uitbarsting.

Hoevelen van ons hebben echt geleerd om te onderhandelen namens onszelf en om ons goed te voelen over het uiten van onze gevoelens, wanneer die niet overeenkomen met die van anderen? Hoevele mensen kent u die zeggen ‘ik vermijd de confrontatie’ – terwijl ze eigenlijk bedoelen ‘ik wil het niet met iedereen oneens zijn.’ Wanneer zijn we gaan aanvaarden dat er ‘waarheid’ ligt in het idee dat het uitspreken van iemands mening – of het voorstellen van een nieuw idee – de voorzet zou zijn tot het aangaan van een confrontatie? Ziet u hoe de link tussen vrijheid van meningsuiting en gewelddadige oppositie aanvaard werd, als de norm in elke relatie – hetzij met iemands partner, iemands baas of iemands regering?

En nu zijn wij hier en helpen u bij de voorbereiding op uw Ascentie, terwijl de meesten van u nog steeds deze verschrikkelijke, op angst gebaseerde aanname met zich meedragen in een donker hoekje van uw geloofssysteem. Het uiten van uw eigen gevoelens – of zij nu met anderen overeenkomen of niet – moet aan het licht en onder de publieke aandacht worden gebracht op een hele heldere, feitelijke wijze. Enkel dan zullen onze kinderen leren om gelukkig, diplomatiek en onbevreesd hun gedachten en gevoelens aan te bieden aan de wereld.

Overweeg dit eens: door het uiten van uw ware gevoelens te vermijden, begeeft u zich aan de duistere kant, omdat u meer ontzag en respect heeft voor de aanvaller dan hij/zij verdient – en door uw veronderstelde ‘goedheid’ te omschrijven als zwakheid. Zulk een tweespalt bestaat niet. De Waarheid vereist eerlijkheid, Liefde betekent Licht. Goedpraten dat iemand een ander misbruikt, is meebouwen aan de illusie dat het kwaad de macht heeft.

Vaak hoor je dat het de baas is die vernedert en dat u zich niet kunt permitteren om uzelf te verdedigen omdat u dan uw baan kunt verliezen. Als u dit werkelijk zo voelt, dan zou u al het mogelijke moeten doen om onmiddellijk te vertrekken uit die baan. Als u dat niet doet, versterkt u de mythe dat u hulpeloos bent tegenover een grotere (duistere) macht.

Er is nog een punt dat wij hier moeten bespreken. Wanneer iemand in uw omgeving uw uiting van een oprecht gevoel wil onderdrukken, dan kunt u die persoon niet beschouwen als een vriend of een partner en zou u hem of haar eigenlijk niet eens in uw leven moeten toelaten – in geen enkele hoedanigheid.

Merk op, dat wij aangeven dat niemand een podium zou mogen krijgen om een mening of kritiek als oordeel te geven. Dit is onderdrukking, vermomd als vrijheid van meningsuiting.

Ons doel is: fatsoenlijke behandeling, naar beide kanten. Niemand zou een afranseling moeten krijgen vanwege het uiten van wie zij zijn. Hier moeten we hard werken om opnieuw te bepalen wat onze woorden betekenen. Een belediging of iets gemeen zeggen tegen iemand anders, is niet het uiten van wie u bent. U leert om uw God-zelf te ervaren. God gaat niet tekeer en is niet beledigend tegen anderen; en dat zou u ook niet moeten doen – nooit. God begint geen gesprek met aan te geven waar uw fouten en uw vergissingen liggen. Hoger dimensionale wezen uiten hun Liefde voor elkaar, zij uiten geen verdachtmakingen, zij geven geen schuld en zij maken niet belachelijk – nooit.

Nu dan, hoe uit u wat u voelt zonder dat u een ruzie begint? Misschien kunt u voorspellen hoe de ander zal reageren. Richt u in plaats daarvan erop, dat u uzelf duidelijk kunt maken op de meest neutrale, de meest vriendelijke manier – en ZEG WAT U VOELT. Wees heel aandachtig dat u uw gevoelens niet uit in de vorm ‘ik denk dat jij …’. Begin liever met ‘toen jij ‘dit’ deed, voelde ik ‘dat”. Bijvoorbeeld: ‘toen jij tegen mij schreeuwde, voelde ik me verdrietig’ of ‘toen je mij daar op die hoek liet wachten, voelde ik mij ongelukkig’ of ‘toen ik werd overgeslagen bij het uitdelen van de bonussen maakte ik me echt zorgen’.

U heeft dan een eenvoudig, begrijpelijk beeld geschetst. Het is dan aan die andere persoon om te reageren. Wacht. Luister. Als de ander niet in staat is om respectvol te luisteren, ga dan niet ‘vechten tegen de bierkaai’. Loop weg, met uw waardigheid intact en uw adrenalinestoot ongebruikt. Neem het bewijs voor wat het is. U heeft zojuist een geschenk aangeboden aan die ander – een voorbeeld van een redelijk gesprek. Vier uw eigen gezonde verstand en wanneer u uzelf heeft onttrokken van zulk een nauw contact met iemand die uw waarde ontkent, door te weigeren te luisteren naar uw kalme en duidelijke uitnodiging tot een gesprek – stuur hen dan liefde zonder beschuldiging of bitterheid – en ga verder.

Ik kan u garanderen dat wanneer u deze weloverwogen en eenvoudige aanpak toepast, u onmiddellijk zult merken dat de mensen geneigd zijn om zelf ook milder te worden, om hun eisen of opmerkingen aan uw adres milder te maken. Kijk en luister respectvol wanneer zij u antwoorden en aanvaard datgene wat zij bieden voor wat het is – niet voor wat u zou willen dat het was. Enkel dit is de meest krachtige reactie die u kunt geven. Het is hetzelfde als zeggen ‘ik aanvaard dat je mij niet hoort en mij niet wilt kennen’.

Wanneer u wordt weggestuurd of uitgelachen, weet dan dat u geen geluk zult vinden in het gezelschap van die personen. Zij moeten nog veel werk verrichten en zij zullen meer leren uit het feit dat u vertrekt, dan wanneer u ruzie met hen maakt. Herinner u: waar u weerstand aan biedt dat versterkt u. Geef geen waarde aan de negativiteit van een ander door er eindeloos tegen te vechten, in een poging om uzelf te verdedigen.

Beloof nu aan uzelf dat u deze reflex – die het voor de meeste mensen is geworden – zult omdraaien; vervang argumenten ter zelfverdediging door duidelijke, goed doordachte uitingen van echte gevoelens – en niets minder. U zult een zuivere, heldere communicatie opbouwen en oprechte uitingen zullen de norm worden voor de mensen om u heen. U zult een stroom hebben geschapen van liefdevolle, eerlijke gevoelens die alles verheffen. Zo zien de vrijheid en de gelijkheid eruit, waarop wij onze nieuwe Gouden Tijd zullen bouwen. Met minder nemen wij geen genoegen.

Wij zijn de Nieuwe Gouden Tijd, u en ik, in onze harten, ons handelen en onze dromen.

Ik ben uw Sanat Kumara, Eén met de Hemelse Schare en met u, geliefde vrienden.
Ik ben altijd bij u.

Genoteerd door Kathryn E. May, 12 juli 2014, 3 am, Cleveland, Ohio
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.