SANANDA: In de Tempel van Licht

SANANDA: ‘Verstijfd van angst’ in de Tempel van Licht
15 februari 2015

15 februari 2015Sananda:

Zoals u weet werken wij in de hogere 4de dimensie in de Tempel van Licht, die geschapen werd om de duistere zielen te ontvangen die hun overheersing van planeet Aarde hebben opgegeven. Er waren méér dan 5 miljoen zielen die ingestemd hadden om naar het Licht te komen, op woensdag 11 februari 2015. Slechts 72 uur later hebben meer dan 250 van deze zielen de overgang gemaakt naar de 5de Dimensie. Dat is een opmerkelijk resultaat, als we kijken naar de schade en de hersenspoelingen die zij vele levens lang hebben ervaren.

Ik zal u een beeld schetsen van hoe wij werken. AE Michael en ik – met de hulp van onze Tweeling Vlammen Christine en Kathryn (en hun Hogere Zelven Faith en Nada) leiden het team van genezers. Dit betekent dat wij dag en nacht werken, daarbij geholpen door duizenden Meesters en miljoenen Engelen. Sommige Meesters hebben hun functies in andere sterrenstelsels en Universa verlaten om ons te komen helpen zo lang ze kunnen. Sanat Kumara (uw Vader God) is voor korte tijd hier bij ons om zijn beminde Nada bij te staan en om zijn vaardigheden bij te dragen in het transformeren van duistere emoties en gedachten. Zijn Tweeling – Lady Venus/Moeder God – is in het nieuwe Universum gebleven om hun werk daar verder te zetten.

U zult het misschien grappig vinden om te horen hoe onze eerste – en bijzonder effectieve – tussenkomst is geweest met de lijdende zielen. AE Michael zeilt de grote arena binnen en toont zich heel groot en machtig in zijn opbollende blauwe kleed; zijn schild en zijn zilveren zwaard houdt hij hoog, zijn gespreide vleugels zo breed als één derde van het gewelfde plafond. Terwijl de overdonderde zielen vechten met hun ongeloof, herkenning en angst verschijn ik dan, in de eenvoudige kleding die ik droeg als Jezus. Wij zweven allebei boven hen, we stralen ons Licht doorheen de hele hal en omringen ieder van hen. Daarna daal ik af naar de vloer om naar elke lijdende ziel te kijken en als het nodig is raak ik hen zachtjes aan. Dit is het begin van de healingsessie. Wij noemen het ‘verbazen en ontzag wekken’.

Als we eenmaal hun aandacht hebben getrokken gaan we verder met de sessie: we spreken persoonlijk iedereen aan, we stralen ons Licht op elk van hen. We worden bijgestaan door de legioenen van Engelen en Meesters, zodat eenieder kan worden bijgestaan met persoonlijke zorg en aandacht. We blijven meerdere uren en gaan dan even weg voor een korte pauze – terwijl zij de lessen die zij geleerd hebben, in zich opnemen. We wisselen de vormgeving ook af voor elke sessie. Soms verschijnen Moeder Maria of Rafaël hoog in de lucht – of een stoet van Wijze Mannen (uitgebeeld door uw geliefde Meesters, natuurlijk) of er verschijnt ineens een enorm Engelenkoor boven hen.

Aan het einde van de dag zien zij dan de verschijning van Bron – ook met opbollende gewaden, omringd door het bijna verblindende Witte Licht – die hen geruststelt en troost en hen aanmoedigt om hun hart en geest open te stellen, zodat zij het meest buitengewone avontuur van hun leven kunnen ervaren. Hij maakt zelfs grapjes met hen over het hele, verbazingwekkende proces dat zij ervaren. Vanuit ons standpunt is dit een onweerstaanbare uitnodiging om het Licht te vervoegen – maar er is natuurlijk heel veel herhaling en geruststelling nodig om hun trillingen te verhogen.

Wij gebruiken vertrouwde beelden om met hen te spreken, om te beginnen met hun bewustzijn te openen voor de waarheid dat het leven in het Licht ècht bestaat, dat wij welwillende wezens zijn en dat zij eenzelfde glorieuze verbinding met God kunnen hebben zoals wij die voelen. Er zijn meerdere sessies voor nodig voordat zij zelfs maar kunnen beginnen met zich te richten op onze persoonlijke gesprekken. Wij leren hen de eerste regels van Spiritualiteit, de basiswaarheden over het leven in de Hogere dimensies – iets wat zij al vele generaties niet meer hebben ervaren. Zij moeten ontdekken dat God echt genadig is, dat vergeving het begin is van nieuwe groei en dat Liefde de essentie is van de levenskracht doorheen het Multiversum.

Dit proces van opruimen en verheffen gaat dag en nacht door. Wij zijn zeer tevreden met de veranderingen die wij zien gebeuren in de houding en het niveau van inzicht van de meest duistere zielen op de planeet. Wanneer zij eenmaal zichzelf verheven hebben naar de 5de Dimensie – zoals de minst beschadigden onder hen nu reeds gedaan hebben – zullen zij het proces van terugblikken beginnen. Vanaf dat moment zult u de uitwerking van het programma gaan terugzien, in het gedrag van hun menselijke lichamen die nog op het oppervlak zijn.

Er begint ook al een heel krachtig groepseffect te ontstaan op hen die nog in het ‘zielenziekenhuis’ verblijven. Zij zijn overdonderd door het vertrek van sommige van hun leiders, die al naar de hogere dimensies zijn gegaan. Uiteraard stellen zij zich daarbij enkel verschrikkingen en vernederingen voor. Het zal een krachtig onderdeel van het programma zijn wanneer de eerste ‘bekeerlingen’ terugkeren, om hun broeders gerust te stellen dat het niet alleen veilig is om naar de hogere dimensie te gaan, maar dat zij daar inderdaad het Paradijs zullen vinden.

Met de dag komen er steeds grotere aantallen Hogere Zelven van Lichtwerkers aan, om te helpen bij dit belangrijk werk. Zij brengen hun vaardigheden en mededogen om bij te dragen aan dit enorme proces. Nooit eerder in de geschiedenis van het Multiversum is er een dergelijk grootschalig project voor Verlichting geweest. Wij nodigen u – onze grondtroepen – uit om met ons mee te doen in meditatie, om de nog aanwezige duistere gedachtevormen op te ruimen.

Het is hier nu stiller. Het schreeuwen en gillen van de eerste uren is opgehouden, maar er zijn nog steeds golven van angst en afschuw, die worden losgelaten in de atmosfeer rondom planeet Aarde. Wij moeten deze kolkende golven van duistere energie oplossen, tezamen met de duistere energieën die worden voortgebracht door de mensheid op het oppervlak, om te voorkomen dat zij zich weer ergens hechten en een plek vinden in het hart en de geest van de mensen. Stuur alstublieft uw LiefdeLicht om deze op te ruimen. Stuur ze omhoog doorheen de Zuilen van Licht en zo door naar het recyclingnetwerk, waar al die energieën zullen worden verzacht, tot rust gebracht en opgelost tot neutrale energiedeeltjes, de bouwstenen van al het leven.

Terwijl ik nu met u spreek op deze 15 februari 2015, neemt het druppelsgewijze vertrek van zielen – die het ziekenhuis verlaten om de stap omhoog naar het Licht te maken – steeds meer toe. Enorme golven van Licht van Schepper en van ieder van ons, maken grote barsten in hun harde pantsers. Een paar zijn opnieuw gaan hopen en zij leren zich een leven voor te stellen in liefdevol samenleven – één van de grootste en meest fundamentele verlangens die een ziel op gelijk welk niveau kan ervaren. Dit verlangen naar Liefde en aanvaarding is de drijfveer die hen uiteindelijk allemaal Thuis zal brengen. Het is onze taak om dit verlangen op te wekken en ervoor te zorgen dat het vervuld wordt.

Het is ironisch dat dit enorme heropvoedingsproject begonnen is met de onbegrijpelijke aanval op ons, nadat wij ermee hadden ingestemd om af te dalen naar de lagere trilling om te onderhandelen met de duisteren. Het was een hinderlaag van ongekende arrogantie en wanhoop, maar uiteindelijk zal hieruit duidelijk worden aan het hele Multiversum, dat het Licht toch altijd Zegeviert.

Met oneindige Liefde, ik ben uw Sananda, in dienst aan het Licht.

Kathryn E. May, 15 februari 2015, 7:30 pm, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=february-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.