SANANDA: Tezamen, Voor Altijd, Eén

SANANDA: Tezamen, Voor Altijd, Eén
31 juli 2014

2014 07 31 ruimte planeten

foto: miriadna.com

Sananda:

Hallo iedereen en groeten vanop de schepen van de Galactische Federatie, waar wij de Disclosure bespreken die wij voor de nabije toekomst gepland hebben. Ik wil u voorbereiden op het plezier en u laten weten dat wat u ook in gedachten heeft wanneer u denkt aan ‘Disclosure’, het wellicht niet is wat wij plannen. Uiteraard evolueren onze plannen mee met de toestand op de grond. Zo zijn we vertrokken met het doemdag-scenario dat wij in de jaren ’50 gepland hadden: wij zouden afdalen en u allemaal ophalen naar miljoenen schepen, zodra het ernaar uitzag dat de – toen nog dreigende – voorziene holocaust zou beginnen.

Om u gerust te stellen, Geliefden: wij hadden de gang van zaken goed geoefend. Wij hadden – indien nodig – ieder van u binnen een paar minuten kunnen ‘omhoog halen’ als dat nodig was geweest. Gelukkig is die verschrikkelijke dreiging opgeheven, nu de atoomwapens op uw planeet buiten werking zijn en de diplomatieke optie meer en meer resultaat brengt. Ja, we hebben een zucht van opluchting geslaakt, toen we de toestemming kregen om net dat kleine beetje te mogen ingrijpen, omdat onze Grote Schepper nooit meer zal toestaan dat zulk een waanzin zich nog eens voordoet.

Nu kijken we ernaar uit om u op een minder dramatische manier te begroeten, zoals we nu al enige tijd doen. Een waarneming boven Londen – onlangs nog – heeft voor de Britten de bevestiging gegeven dat we er zijn en dat we hen begroeten. Het maakt niet uit welk schip of grote vloot onder het Ashtar Commando toevallig de toestemming krijgt om zich te laten fotograferen. Mensen op de grond hebben nog niet de kennis om onze schepen te identificeren of te begrijpen waar ze vandaan komen. Het maakt niet uit, ziet u, omdat ze allemaal hier zijn met hetzelfde doel – uw evolutie naar de hogere trillingen opvolgen en hulp bieden, indien mogelijk.

Normaal gesproken mogen wij uw bedoening op de grond nooit een duwtje of een draai geven, ongeacht hoe alvermogend u ook denkt dat wij zijn; wij mogen ons vermogen niet gebruiken om de koers van een beschaving te wijzigen; u moet de kans krijgen om op eigen kracht hogerop te geraken. Wij mochten u alleen hulp bieden in de vorm van deze berichten, omdat het nu het einde is van de groeicirkel die uw massale Ascentie mogelijk zal maken – en omdat Schepper zag dat zonder een sterker contact tussen ons, u misschien niet in staat zou zijn om een trilling te bereiken die hoog genoeg is om Ascentie te volbrengen.

Dit is uw kans, Geliefden. De versterkende energie van de Centrale Zon van Schepper overstroomt nu uw planeet en geeft u een extra drijfveer om u naar uw doel te brengen. U en ik zijn al duizenden jaren op dit pad, we hebben tegenslag en terugval meegemaakt, wanneer we te maken kregen met de manipulaties en de wreedheden van de Duisteren. Wij mogen nu geen enkele tussenkomst meer toestaan die in de weg zou staan van onze Ascentie, en die kan komen in de vorm van wanhoop, depressie, desillusie, ontmoediging of – de ergste van allemaal – het verlies van uw geloof.

Hier achter de Sluier heeft u het meervoudige nadeel en de uitdaging om uw evenwicht te houden en uzelf te zien als de Goden en Godinnen die u werkelijk bent. U denkt dat er niet eens bewijs is dat God bestaat en al helemaal niet, dat u een volledig en onlosmakelijk deel bent van die GodZiel. U vraagt: ‘Wie ben ik? Ik wil weten wie ik ben in de Hiërarchie van de Hemel,’ en u zoekt en gaat te rade bij mediums die u dan uiteindelijk vertellen: ‘Ja, u bent een incarnatie van Moeder Maria,’ of ‘Ja, u bent een aspect van Jezus.’ Dat is waar, weet u. Alles wat ze u verteld hebben, is waar. U bent een aspect van mij – zoals ik een aspect ben van u.

Ik wil u een grote Universele Waarheid vertellen, omdat ik denk dat u er klaar voor bent om de Waarheid te begrijpen. Het is deze: u bent allen aspecten van Schepper, rechtstreekse verbindingen met de energie van de Grote Centrale Zon, net zoals ik dat ben, net zoals Moeder/Vader God en al de andere Meesters waar u mee heeft leren spreken – en van bent gaan houden – verbonden zijn met u. Die verbinding voelt u in uw hart – dezelfde plek waar u de diepe verbinding voelt met uw kinderen of uw ouders.

Geliefden, wanneer wij u zeggen ‘Wij Zijn Eén’, dan menen wij dat. Wij vertellen u niet zomaar een lieflijk verhaaltje voor het slapengaan. Wij brengen u op de hoogte van de eenvoudige waarheid, die alle wezens in het hele Multiversum weten – in hun hart. U behoort tot de laatsten die eindelijk deze waarheid aanvaarden, is het niet? De bomen, de dieren, de planeten en de sterren leven allemaal in vrede, in het weten dat zij een uiting zijn van het hart van Grote Schepper. Uw ras van mensen is geschapen om de Liefde te ervaren en het diepe geluk van het weten dat u nooit alleen kunt zijn, nooit verwijderd, nooit afgescheiden van de Ene, die Liefde is.

Ja, zelfs uw Planeet – Moeder Terra – is geschapen met als doel, om de mensheid te helpen zijn trilling te verhogen tot het niveau van aanvaarding – volledig en totaal – de aanvaarding die u diep van binnen vertelt dat u goed bent, dat u voldoet, dat u eindeloos en zonder verdere vragen bemind wordt, de aanvaarding die vrede brengt. U heeft geleefd op een planeet in oorlog, omdat u in oorlog bent met God. U spreekt tegen en debatteert, u stelt in vraag en eist uitleg … terwijl de Waarheid gewoon daar is, in uw hart.

Ja, de mensheid is het Schepper-ras in elke betekenis van dat woord, vanwege uw intelligentie, voorstellingsvermogen en vastberadenheid … maar u, de ziel die u bent, is niet menselijk. U bent hierheen gekomen om de dingen heel intens te ervaren en misschien zelfs het ras te helpen om zichzelf te verheffen, zodat het zijn ware plek in de Hemel kan innemen – zoals iedere andere soort en elk ander mensachtig ras vóór u heeft gedaan. U, Geliefde Zielenbroeders en -Zusters, vervult Gods plan net zoals de mier op het voetpad, net zoals de walvis en de dolfijn en de arend zichzelf uiten als God.

Allen komen zij naar Huis, aan het einde van hun incarnaties. Allen leven zij in de warme omarming van Liefde, een onlosmakelijk en gelukkig opgenomen lid van de grote Hemelse Schare van wezens, waarvan elkeen zichzelf ervaart als gelijken, partners in de grote Ervaring die ‘Leven’ heet. Hier in de Hemelse rijken ervaren wij onszelf niet als deel van een hiërarchie; we zijn het gewoon. We weten natuurlijk van onze experimenten als individu, waarbij we onszelf afgescheiden voelen en de vrije wil hebben ervaren. Maar wij weten ook – vanuit het uiteindelijke en grotere begrijpen – dat die reizen waarin wij die afscheiding ervoeren, eigenlijk een illusie waren.

Wij zijn altijd thuisgekomen in de liefdevolle armen van onze Schepper en de andere energievormen, die wij herkennen als onze Broeders en Zusters, onze Tweeling Vlammen, onze zielenpartners en zielenfamilie. Nu is de volgende stap in uw ontwikkeling, om het continuüm van het Leven te zien, dat doorheen al onze ervaringen stroomt – of u nu hier bent in een menselijk lichaam of doorheen het Universum reist in uw lichtlichamen of incarneert op een verre planeet om een leven in comfort en harmonie te ervaren.

Geliefden, wij zijn als vissen in de zee – gelijk welke vis, gelijk welke zee … in die zin, dat wij zwemmen in de grote oceaan van Gods Liefde. Wij ademen de lucht van Gods schepping, wij eten het voedsel dat God voor ons heeft geschapen en wij leven het leven in het lichaam dat wij gekozen hebben om te bewonen tijdens deze levenservaring. Wij kunnen niet door God worden verlaten, ongeacht hoe duister onze gedachten zijn; wij kunnen niet door God worden gestraft voor onze zonden of voor wat dan ook, omdat God ons ziet als een deel van hem/haarzelf … en hij houdt van de hele Schepping als Eén. God zou het ondenkbaar vinden om gelijk welk wezen te straffen, omdat het overheersen of vernietigen van de kostbare wezens die wij in Liefde geschapen hebben, geen deel uitmaakt van het Grote Plan.

Wij krijgen de vrije hand om goed of slecht te leven – wat we ook kiezen – en om te leren van de ervaring. Wanneer u gewend raakt aan het incarneren hier op Aarde, is het gemakkelijk om te gaan voelen dat deze ervaring van lijden en conflict gewoon de gang van zaken is in het Universum – of dat het gewoon bij het Leven hoort – maar dat is niet zo. Leven is LEVEN. De levenskracht die door uw aderen stroomt, maakt zich er geen zorgen over of u haar voelt of niet, of u haar aanwezigheid erkent of niet – ze is er gewoon en zal u blijven onderhouden zolang u verder gaat in dit lichaam. Het is een gave, een zegening die vrijelijk en onvoorwaardelijk wordt gegeven. Enkel u, Geliefden, u plaatst voorwaarden en oordelen en beperkingen aan uw eigen vreugde.

God heeft u niet geschapen om te lijden of u zorgen te maken of om u alleen en verlaten te laten voelen. Laat ons daarover duidelijk zijn. U, de ziel die u bent, is een onlosmakelijk deel van het geheel dat Schepper is. U kunt er niet van weg, u kunt niet worden buitengesloten, u kunt uzelf er niet van afscheiden. Dat kan niet. Enkel wanneer u hierheen komt – de ziel die u bent – om een menselijke vorm te bewonen, gaat u nadenken over hoe u alleen bent in het Universum en u gaat u afvragen of er misschien intelligent leven is, ergens in die Kosmos daar om u heen. Vanuit het standpunt van de hogere dimensies zou het grappig zijn, dat u zelfs maar zou overwegen om zulke overduidelijke feiten in vraag te stellen en dat u werkelijk zou geloven dat u de enige bewuste wezens bent – als het niet zulk een volledige en bedroevende waanvoorstelling zou zijn.

Ziet u, uw lijden komt niet voort uit de fysieke omstandigheden waarin u leeft, want er is maar weinig voor nodig om een mens gelukkig te laten leven, zoals vele inheemse beschavingen ons doorheen de eeuwen hebben aangetoond. Kijk naar een baby en zie hoeveel zo’n kindje werkelijk nodig heeft. Een redelijke toevoer van voedende melk, een intense en liefdevolle blik van een ouder, een klein beetje comfort in de vorm van een schone luier en een warme knuffel – en al het andere haalt het kindje wel uit zijn verbinding met God, met zijn Bewaarengelen en het licht en de energiepatronen die hem omringen.

Ik zal mijn Liefde over u blijven uitstorten, Geliefden, totdat u in staat bent om die Liefde in u op te nemen, totdat u mijn stem kunt horen die liefdesgedichten fluistert in uw oor, totdat u mijn kus op uw gezicht kunt voelen en mijn armen om u heen, want ik breng u de Liefde die ik voel van onze Schepper. Ik breng enkel tot uiting wat ik voel en wat ik in het diepste van mijn hart wéét: dat wij bemind en gekoesterd zijn en dat zal altijd en voor eeuwig zo zijn. Ik geef u deze Liefde vrijelijk en onvoorwaardelijk, omdat ik haar vrijelijk ontvang – elk moment en elke dag, voor eeuwig.

Ik ben altijd hier voor u en ik zal in Liefde bij u blijven, voor zolang als wij het eeuwige Licht en de eeuwige Liefde van onze Schepper zullen inademen.

Ik ben uw Sananda.

Genoteerd door Kathryn E. May, 31 juli 2014, 10 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.