SANANDA: Het leven is Eén

SANANDA: Het leven is Eén
14 mei 2014

2014 05 05 bergen

Sananda:

Deze morgen hebben wij Kathryn tijdens haar ochtendmeditatie een beeld gegeven, waarvan wij willen dat zij het hier en in haar radioprogramma voor u beschrijft. Ik zal haar vragen om te beschrijven wat ze zag en dan zullen wij u het stukje informatie geven dat u voor uzelf kunt toepassen.

Kathryn:

Ik zag de Aarde, prachtig in haar blauwe, groene en bruine kleurschakering, een paar witte wolken als een stola her en der om haar heen gedrapeerd. Zij draaide zoals altijd en ik voelde haar aanwezigheid, haar levendige bewustzijn. Toen ik mij omdraaide zag ik zielen die ascendeerden naar een plek ergens boven haar, maar niet van haar afgescheiden. Deze zielen waren echter stuk voor stuk diep met mij verbonden – ik voelde zulk een magnetische aantrekking tot hen.

Mijn hart vulde zich met vreugde toen ik onze grote liefde voor elkaar herkende. Zij waren mijn familie! Mijn beste vrienden, mijn Eén. Wij kwamen samen, vormden een organisch geheel, zoals een bloem met veel blaadjes. Feitelijk was het beeld dat ik kreeg dat van een roos die zijn blaadjes had laten vallen, maar nu stegen die blaadjes op, ze voegden zich weer bij de bloem en vormden een nieuwe roos, terwijl ik er naar keek. Maar ik keek niet alleen. Ik was een blaadje dat weer terugkwam bij mijn bloem en ik voelde zulk een overweldigende vreugde, het was als opluchting, geluk, onbeschrijflijk aangenaam, LIEFDE!

Ik was mij ervan bewust dat ik weer samenkwam met mijn 64 vrienden, die elkaar al sinds altijd kenden. Wij deelden alles – herinnering, gevoel, ervaring. Ik voelde het nummer 64. Ik kreeg te horen dat wij allemaal eraan komen, ieder van ons. Wij zullen allemaal weer samenzijn als de Eén die we zo lang gekend hebben. Het gevoel van vreugde is onbeschrijflijk.

Ik was mij er ook van bewust dat ik dit beeld moet delen en dat elke ziel zijn eigen familie van ’64’ heeft, zijn eigen unieke verzameling van wezens die weer zullen samenkomen in overweldigende vreugde, wanneer we allemaal ascenderen naar de hogere dimensies, maar voor ieder van ons voelde het zo: op dit moment heb ik enkel oog voor mijn eigen bloem die zich opnieuw schept. WIJ horen samen. WIJ zijn Eén.

Dan, wanneer mijn bloem compleet is, een bloem van zielen, die elkaar zo stevig knuffelen dat we één organisch geheel worden, ben ik mij bewust van een nog grotere vreugde. Mijn zelf, mijn bloem, zijn ondergedompeld in de energie die alle bloemen samenvoegt. Wij zijn een enorm boeket, maar het heeft niet een bepaalde vorm, zoals een vaas met rozen. Het is een energievorm, vloeiend en stromend, in beweging, levend. Ik ben mij bewust van mijn diepe liefde voor Terra, haar bergen en oceanen en luchten en de verste uithoeken van de ruimte, eindeloze Universa, comfortabel om ons heen gedrapeerd, een onlosmakelijk deel van ons gevoel van comfort en opluchting, over het opnieuw herenigd zijn met onze ware essentie.

Ahhhh … JA … Wij zijn Eén! Maar dit Eén is een gevoel, een ervaring, een zeker weten, plezier, thuishoren. Wij zijn thuis.

 

Sananda:
Ja, dit is het visioen dat wij gedeeld hebben met Kathryn, toen zij ons begroette in haar ochtendmeditatie. Het is wat u allen zult ervaren bij uw eigen Ascentie. Hier kunt u naar uitkijken, Geliefden.

Elke ziel is een uniek wezen en tegelijk deel van een groter geheel en weer een groter geheel, elk niveau van thuishoren subliem gevoeld, gelijktijdig en afzonderlijk tegelijk. Het is alsof u zwemt in een prachtig meer en met elke beweging voelt u de zachte stromingen, temperatuurveranderingen – nu warmer, dan kouder – allemaal interessant en aangenaam, allemaal deel van het meer dat u bent, uw doorlopende ervaring van het leven.

Ziet u, er zijn geen woorden om een goede beschrijving te geven van de gevoelens van Vreugde, Geluk, Harmonie en Liefde die wij voelen voor elkaar en voor u. Wij kunnen u slechts deze beelden bieden, geschilderd met woorden, om te vertellen wat het Leven werkelijk is, wanneer u uw bewustzijn verheft boven dat wat Peter Olson beschreven heeft op zijn http://www.manyofone.com website en radio-programma’s: deze ervaring op Planeet Aarde in menselijke vorm, is maar 1% van wat u bent. Het is een heel belangrijke 1%, maar niettemin is het maar een klein deel van het geheel.

Het is nu tijd, Geliefden, om de 99% van u te gaan erkennen, die uw verbinding is met Alles Wat Is. Gebruik uw intuïtieve vermogens, uw Vertrouwen en uw grotere Weten – de bronnen van uw Hartgeest – om uw weg terug te voelen naar uw verbinding met LIEFDE. Voel hoe u zwemt in de energie die LIEFDE bevat/uitdrukt/schept.

Vind de stille plek in uw hart. Richt u op aanwezig zijn, stil, de essentie van Harmonie die synchroniseert met u – uw 1% – met uw 99% die besloten ligt, zwemmend in de energie van Harmonie en daar voorbij; LIEFDE. Dit is uw natuurlijke omgeving, de omgeving waarin wij groeiden tot onze huidige bewustzijnsstaat. Hoe meer u zich afstemt op uw huidige 1% van uw Hoger Zelf, des te meer zult u de sereniteit en vreugde voelen die Kathryn hierboven heeft beschreven. De bloemblaadjes hier aan het oppervlak zijn de 1% van uw ziel die terugkeert naar de hogere dimensies, om samen te komen met de Levensbloem die u bent en die dan zal samengaan met de familie van zielen, die uw zielsverwanten en uw medereizigers zijn. Op zijn beurt is uw zielefamilie een deel van het ontelbare leven in het Universum.

Met dit beeld liefdevol bewaard in uw hart … hoe zou u zich ooit alleen of verlaten kunnen voelen? Wij zijn altijd hier bij u, wij leiden u en verheffen u, terwijl u uw huidige opdracht volbrengt. Het pad dat u genomen heeft, heeft u geleid tot waar u nu bent, ieder moment dichter bij de voltooiing van de Droom van de hele mensheid: het gezamenlijk ascenderen naar de 5de dimensie.

Wanneer u deze gedachten en gevoelens overweegt, wees u er dan van bewust dat wat u voelt, de Waarheid is. U hoeft geen filosofie, geen inspannend werk met formules en getallen. U hoeft enkel maar naar die kleine, stille plek in uw hart te gaan, waar u rechtstreeks contact kunt maken met uw Zielgeest in het centrum van uw brein en van daaruit met Alles Dat Is. Het is het eenvoudige, essentiële ontwerp dat het mogelijk maakt voor de mensheid, om de wereld te scheppen met het vermogen van onze gedachten en gevoelens, zelfs wanneer u moment na moment leeft.

U, Geliefden, bent inderdaad gemaakt naar het beeld van uw Schepper. U heeft het vermogen om te scheppen en om uw Planeet Aarde en al haar bewoners te verheffen naar een hogere trilling. Dit kunt u doen door het verhogen van uw eigen trilling, want onze onderlinge verbondenheid betekent dat allen Eén zijn. De hele mensheid zal de uitwerking voelen van uw beweging naar een hoger niveau.

Er is nog een ander belangrijk element van de Schepping, dat handig is als u het zou begrijpen. Hier op Planeet Aarde hebben wij elementen geschapen van Tijd, van een landschap waardoor de ruimte eindig lijkt en de ervaring van dualiteit. Met dualiteit bedoelen we vele dingen, omdat het zichzelf uitdrukt op vele manieren. Wij ervaren op en neer, licht en duister en dan ook nog goed voelen en slecht voelen, opgewekte en terneergeslagen stemmingen, hoop en wanhoop, eenheid en afscheiding. Dit zijn de verschillen die we zullen achterlaten wanneer we opgaan naar de hogere dimensies, waar er geen oorlog is omdat er geen ervaring is van afgescheiden zijn, of competitie en vervreemding. Er is geen haat omdat er geen idee is van jij-tegenover-mij, van hebben en niet hebben.

Er is geen beter of slechter, geen hoger of lager, geen afgescheiden zijn van een ander in de hogere rijken. Ziet u nu hoe totaal verschillend deze ervaring is van al het andere wat bestaat? Het is echt een briljant ontwerp, in termen van de mogelijkheid om iets te ervaren wat u nergens in het Universum kunt vinden. Is het dan verwonderlijk, dat er een grote rij van zielen stond die graag met u hierheen waren gekomen, naar het oppervlak van Planeet Aarde, voor dit laatste, glorieuze moment voordat alles wordt verheven naar de hogere dimensies?

Het is moeilijk en soms zelfs uitputtend, maar het is een ongeëvenaard proces waardoor ieder van ons geleerd heeft om zijn eigen kracht op waarde te schatten, stevig vast te houden aan de kostbare liefde van onze zielsverwanten en de prachtige gevoelens te koesteren van het leven als een 3D-wezen. Belangrijker nog: dit is het proces waar wij om gevraagd hebben, omdat we wisten dat het een eer en een geschenk is om hier te zijn. Dit is de tijd van de triomf, van vieringen en vreugde, omdat we geslaagd zijn, Geliefden. Wij hebben de Ascentie van de mensheid meegemaakt, één ziel per keer en allemaal tezamen.

Wij staan nu voor het portaal, dat ons allen doorheen de Droom zal dragen die wij samen geschapen hebben. Planeet Aarde – Terra, zoals zij zichzelf noemt – zal haar zielefamilie vervoegen in de hogere dimensies, want zij is een blaadje aan de Levensbloem, net zoals u dat bent, net zoals alle planeten, sterren en sterrenstelsels dat zijn.

Gebruik deze laatste dagen, Geliefden, om te genieten van de ervaringen die u nu beleeft. Het maakt niet uit of die ervaring bestaat uit het leven in een klein hutje of een paleis, oud zijn of pas geboren, alleen of met anderen. Geniet van het ademen op dit moment. Voel de bries op uw huid, de smaak van uw eigen zijn. U zult dit met u meedragen en u zult groeien van elk moment dat u ten volle geleefd heeft. Uw Hogere Ziel verheugt zich op uw ontwaken, want het betekent dat u groeit als wezen en dat is het doel van alle bewuste wezens.

Verheug u, mijn geliefde vrienden, wij bevinden ons op de rand van de Nieuwe Dag die wij ons miljoenen jaren lang hebben voorgesteld. Dit is ons moment.

Ik hou onbeschrijflijk veel van u. Ik ben hier bij u, onze harten verenigd als Eén.
Ik ben uw Sananda.

Genoteerd door Kathryn E. May/Portia, May 14, 2014, 4PM, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.