SANANDA: Energienet dat Duisternis ondersteunde is weg

SANANDA: Het energienet dat de Duisternis ondersteunde,
is vandaag verdwenen

26 mei 2014

2014 05 26 kosmos

Sananda:

Op dit ogenblik gebeurt er iets geweldigs. Alles waarvan u dacht dat het echt was, verschuift, evolueert, verandert. Wij beschermen u op nieuwe manieren. De eerste stap was het zenden van hoger dimensionale wezens naar de Aarde – als walk ins – om de trilling van alle Cabal-leden te verhogen. U zult de Duisteren plotseling een ander liedje horen zingen en dat zal hen evenzeer verrassen als u.

Denk u eens in! Het is een geweldig plan, een omgekeerd spel van wat de Reptilians generaties lang op Aarde hebben gedaan: het onderwerpen en ziek maken van de meest stralende Lichtwerkers, door hun lichaam te bewonen. Wij doen hetzelfde, met als doel het ver-lichten van de duisteren onder diegenen, die gehersenspoeld en gecontroleerd worden door de duistere gedachtevormen, die nog overblijven na duizenden jaren van mind control. Dit alles zal worden verslagen door de aanwezigheid van de Lichtwezens, die nu – vandaag – met ons mee doen. Het bewijs zal zichzelf tonen in de komende dagen.

Een nieuw tijdperk van verzoening en vreugdevolle samenwerking is reeds begonnen. U heeft de handelsovereenkomst gezien die Rusland en China onlangs hebben gesloten. Dit is door de VS voorgesteld (door de Cabal media, uiteraard) als een bedreiging en een ramp. Dit is niet waar. Hoewel de petrodollar zijn grip op de wereldhandel zal verliezen en de Amerikaanse dollar inderdaad in waarde zal dalen, zal dat een nieuwe vrijheid brengen van de controle van de Cabal over de financiële markten en wereldhandel. Dit is goed en het zal zich wereldwijd ontvouwen tot een grote bewegingsvrijheid en handel.

Dit is werkelijk een tijd van verzoening en een beweging voorwaarts naar nieuwe systemen, nieuwe methodes, nieuwe manieren. De mensheid is heel flexibel en in staat om snel van richting te veranderen. U kunt terugkijken naar oude films en verbaasd staan over het niveau van tweedeling die u kunt voelen tussen mannen en vrouwen, zwart en wit, zij die sociaal vermogend zijn en zij die afhankelijk zijn. Kijk eens hoe snel alles de voorbije 60 jaren veranderd is. Het zal nu aan warp-snelheid gaan veranderen, in vergelijking met wat u voorheen gezien heeft.

U zult merken hoe snel de opflakkeringen van onrust en geweld verdwijnen en hoe snel iedereen in staat is om zijn bewustzijn over te schakelen naar een hoger denkniveau, zich aanpassend aan de nieuwe atmosfeer van harmonie, vertrouwen en samenwerking.

Ja, velen van u zijn soms in opspraak gekomen door tussenkomst van de Duisteren. Zij kunnen vernietigend zijn, tegenwerken en soms zijn ze gevaarlijk. Zij willen u verslaan, geliefde Lichtwerkers, omdat zij God willen verslaan, dat is hun doel. Zoals u weet is dat niet gewoon maar een onzinnige droom. Het is gewoon oerdom. Niets kan het winnen van de macht van het Licht. Het hele Universum is ontworpen – qua opbouw en bedoeling – om het Licht te bewaren en te vergroten.

Het is even dom om altijd tegen ‘het Huis’ te spelen in dit kaartspel, als het zou zijn in Reno (Las Vegas – V). De Duisteren hebben doorheen alle tijden geprobeerd om te infiltreren, en om onze leden om te polen door ontvoering, implantaten of fysieke ziekten. Zij hebben steeds weer opnieuw ondervonden (maar hebben nooit geloofd, wat zo overduidelijk was) dat je kunt martelen, verminken en doden, maar dat je nooit kunt afrekenen met een ziel, met name één die vele eonen geleefd heeft in dienst van God. De ziel kan een tijdlang schijnbaar onderworpen zijn, terwijl ze werkt om het lichaam te helen en te behouden, maar de ziel zelf blijft bestaan. Dus ziet u, ongeacht hoe moeilijk het leven, ongeacht hoe problematisch de omstandigheden; de ziel kan niet worden verslagen.

U, Geliefden, vormt nu de voorhoede voor het scheppen van de Nieuwe Gouden Tijd. U zet de toon voor het voelen, voor de sociale omstandigheden, zelfs voor het ontstaan van de nieuwe regering. Naarmate u dagelijks verdergaat, in samenwerking met anderen, legt u de basis voor wat er gaat komen voor anderen. U begrijpt diepgaand hoe u uw eigen gemoedsrust en de vrede voor anderen kunt bewaren. U werkt aan manieren om de bedoeling van vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid te begrijpen en tot uiting te brengen.

Wij zijn voortdurend onder de indruk en dankbaar om te zien, welke creativiteit u aan de dag legt voor het banen van nieuwe wegen. U bent origineel en uniek en u blijft tegelijk trouw aan het pad van Eenheid. Dit is voor u allen nieuw terrein – iets wat u in uw hart heeft gekoesterd en tot werkelijkheid trachtte te brengen in uw geest, maar er was geen werkplan, geen recente ervaring om op terug te vallen en toch zoekt u uw weg met vertrouwen en vreugde. Het is prachtig om te zien hoe u een weg vindt en elkaar tegelijk troost biedt. U bent zulke Meesters in communicatie geworden, zelfs met de beperkingen van uw taal en uw elektronische hulpmiddelen.

Doe verder, geliefde broeders en zusters. Ga door. U vormt nieuwe paden, wanneer u uw nieuw gevonden nabijheid en Liefde viert. U bent niet bang om die Liefde te uiten, ongeacht de omstandigheden. Vreemden, partners, nieuwe vrienden of oude metgezellen – u bouwt de brug van genegenheid en begrip. Wij bewonderen uw moed en uw opgetogenheid. Deze combinatie van het simpelweg doorzetten onder gelijk welke uitdagingen – ongeacht de vereisten die nieuw en onbekend zijn – en uw vreugde bij het vooruitzicht op het scheppen van iets nieuw, is een kostbare menselijke eigenschap.

Alleen al die eigenschap – het vermogen om onderzoekers, avonturiers en leiders te zijn en intussen uw hart open en verwachtingsvol te houden voor contacten – is de essentie, waarom de mensheid geschapen werd om de leiders te zijn voor de Nieuwe Gouden Tijd.

U heeft ‘uw tanden stukgebeten’ op miljoenen jaren van eindeloze uitdagingen en hier bent u nu, gelouterde strijders van het Licht, vaandeldragers van God onder wie wij ons allen geschaard hebben. Wij vieren nu feest doorheen de hele Kosmos, want dit is waarlijk een nieuwe dag. Alles evolueert en verandert dagelijks aan het oppervlak van Moeder Terra. Spoedig zullen de golven van verandering erkend worden doorheen het hele land. U kunt dagelijks voelen hoe het dichterbij komt, de echte verandering, de echte erkenning dat de dingen inderdaad veranderd zijn!

Wanneer de mensen van de wetshandhaving eindelijk gaan inzien dat zij weinig meer kunnen doen, behalve het redden van kittens en verdwaalde kinderen, bumperklevers beboeten en ouderen helpen bij het dragen van hun pakjes, wanneer de leraren de kinderen gaan zien als de Engelen die zij feitelijk zijn, wanneer de soldaten terugkeren naar de liefdevolle omarming van hun families – dan zal het voor iedereen duidelijk worden dat de wereld niet langer is zoals zij dachten dat ze was. Het komt, Geliefden, het is hier.

Uw zegeningen zullen u worden gegeven met grote vreugde – en wanneer u de economische zegeningen ontvangt, zal dat zijn zonder de angst dat ze worden gestolen of belast of op gelijk welke wijze worden beïnvloed. U zult een nieuwe vrijheid ontdekken met deze geschenken, aangezien veel van de verschrikkelijke trauma’s die u heeft geleden gemakkelijk zullen worden opgelost, wanneer u de middelen heeft om de nodige actie te ondernemen. Laat mij u nu uitleggen hoe wij deze overgang zien.

U leeft nog steeds onder de omstandigheden die geschapen werden door de Cabal, waar iedereen afhankelijk is van geld, omdat geld nu eenmaal macht vertegenwoordigt. U, mijn lieve vrienden, bent de nieuwe macht – omdat u rijk gaat zijn. U zult de middelen hebben om te betalen, voor bijvoorbeeld de rechtshulp die u nodig heeft om de schijnvertoningen van de rechtspraak terug te draaien, waardoor politieke gevangenen en onschuldige voorbijgangers gevangen zijn gezet, omdat het duidelijk was voor iedereen dat geld uw vrijheid kan kopen. Koop dus uw vrijheid in gelijk welke vorm die u wenst en doe dat ook voor uw dierbaren en uw medemensen.

Dit zal de overgangstijd zijn, wanneer al de regels die werden ingesteld door de Cabal gebruikt zullen worden, om precies die regels terug te draaien, die u in slavernij hielden. U zult degenen zijn die hen als het ware ‘verslaan op eigen terrein’. Ja, dat klinkt een beetje achterbaks, is het niet? U moet leren om uw denken om te schakelen. De Duisteren zijn dit spel begonnen en de regels ervan zijn niet heilig en u bent ook niet zoals zij, wanneer u een tijdlang speelt binnen het raamwerk dat zij hebben opgezet. Het is gewoonweg een noodzakelijk onderdeel van de verschuiving, dat diegenen die de corruptie en de hebzucht zien die zouden verslaan, door een voorsprong te nemen en zo het spel te veranderen.

Velen van u hebben de mentaliteit ontwikkeld dat u buiten het systeem moet blijven en ondertussen verschrikkelijk moet lijden, om vooral maar ‘zuiver’ te blijven. Dat had een doel: u hield het vuur brandend door te weigeren deel te worden van het systeem. Wij bewonderen allen die zo moedig waren en zichzelf hebben geofferd om te worden gearresteerd en zelfs de gevangenis in te gaan voor een principe. Het was een noodzakelijke stap om de hoop levend te houden, maar het zal niet langer nodig zijn om met uw leven te betalen om vrijheid te behouden.

Wij hebben u de middelen gegeven om een brug naar een nieuw leven te bouwen. Geld in de handen van grote aantallen Lichtwerkers is een volledig nieuw verschijnsel. Onderschat nooit het vermogen dat u heeft, wanneer u de dingen nu regelt. Uw politieke systeem in de VS is volledig overgenomen door de geldbeheerders achter de schermen, die gewoon de mensen uitzoeken die het meest bereid zijn om gekocht te worden en die zullen samenwerken in hun complotten, om op alle gebieden macht te bekomen. Het beschermende gordijn van corporaties en banken en de macht om wetten te schrijven om zichzelf te beschermen, is het systeem dat zij gebruikt hebben om miljarden dollars binnen te rijven en te gebruiken om hun eigen agenda naar voren te schuiven.

Dit is geen ingewikkeld systeem – niet echt. Zij hebben ingewikkelde systemen opgezet voor het boekhouden en kunstgrepen om hun handelen verborgen te houden, maar de hele matrix was gebouwd op het simpele idee, dat als geld eenmaal gebruikt kon worden om in elk opzicht al het leven te regelen – voedsel, onderdak, vervoer, energie, medische zorg, onderwijs, ontspanning en al het andere dat u kent in uw ‘beschaafde wereld’ – het spel niet fout kon gaan. Nu is het aan u om het spel fout te laten lopen, hun macht te ontmantelen en vrijheid te verkrijgen voor de hele mensheid.

Uw eerste werk bij het bestormen van de Citadel zal zijn: het vrijkopen of u afkeren van elke vorm van corruptie, ongelijkheid, afpersing of chantage en alle systemen die daarop draaien. Als het onderwijssysteem in uw stad u niet bevalt, maak dan een nieuw. Als de politiemacht brutaal en arrogant is, stop dan de geldstroom die erheen gaat en vorm in uw wijk een team dat niet zozeer ‘politie’ zal zijn in uw straten, maar eerder hulp en bijstand zal verlenen. Dit zal nu mogelijk zijn, vanwege het ontmantelen van al het wapentuig. De gevaren die u in het verleden bedreigden zullen niet langer bestaan.

De mogelijkheden zijn onbegrensd. Als uw regering u niet bevalt, vorm dan een nieuwe, tezamen met intelligente en toegewijde zielen, die reeds begonnen zijn met het vormen van uw nieuwe regeringen, met de Grondwet als basis. Wanneer geld geen rol speelt en niemand uw droom onder uw neus kan wegkopen zal de weerstand wegvallen.

En er is nog meer goed nieuws. Terwijl dit bericht wordt geschreven, begint er een nieuwe wereld. Het energienet rondom de planeet, dat de Krachten van het Duister steunde en beschermde, is opgelost. Geen zielloze of harteloze wezens zullen nog hun duivelse werk kunnen voortzetten. Allen zullen zij nu ‘walk in’-zielen ontvangen om hen te verheffen en weer mens te maken. Moordenaars en meedogenloze misbruikers zullen niet langer mogen bestaan om vrijelijk onder de mensen rond te lopen. Ze zullen allemaal worden geherprogrammeerd, omdat de mensheid nu nieuwe regels heeft opgesteld, volgens dewelke het leven op Aarde geregeerd zal worden.

Ik stuur u mijn zegen en mijn eindeloze Liefde, Geliefden. U bent helden, allemaal, en nu zult u vrij zijn om te handelen naar uw Liefde, uw inspiratie en uw gevoelens van Eenheid. Dit is werkelijk een nieuwe dag en wij zijn hier en huilen tranen van vreugde over uw overwinningen.

Ik ben uw Sananda, uw broeder, in Liefde en Licht.

Genoteerd door Kathryn E. May, 26 mei 2014, 10 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

 

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.