SANANDA: De weg vrij maken voor Ascentie

SANANDA: Help ons de weg vrij te maken voor Ascentie
met het Ho’oponopono gebed

23 januari 2015

snöflinga

Sananda:

Tijdens onze uitzending van woensdag 21 januari hebben ik – Sananda – AE Michael, Ashtar en Raphael ons gevoegd bij Kathryn en haar collega’s Marlene en Meg, om een nieuwe benadering voor te stellen van de berichten die wij u sturen.* We zijn op hun verzoek overeengekomen dat we meer open en informatief zullen gaan zijn over de onderwerpen waaraan wij achter de schermen werken en hoe die moeilijkheden van invloed zijn geweest op het ‘uitrollen’ van de vele zegeningen waarnaar u heeft uitgekeken.

We hebben toegegeven dat alles niet altijd volgens onze vooropgestelde plannen is verlopen – vanwege de vrije wil hier op de planeet – en we hebben u meer informatie gegeven over hoe wij in de Hogere Dimensies te werk gaan, in reactie op de eb en vloed van activiteiten op Aarde. Passend bij het delen van meer gedetailleerde informatie met u, wil ik die aanpak verder zetten in het bericht van vandaag. Wij hebben dit zo gedaan omdat wij zien dat u gerijpt bent in uw benadering van uw eigen Ascentie en in staat bent om meer van het grotere plaatje in u op te nemen en te begrijpen, zonder te vervallen in de paniektoestand – want dat is waar wij ons zorgen om maakten. Wij zien nu dat u niet zo snel uit uw evenwicht raakt en dat u onze inzichtelijke informatie kunt gebruiken om uw vastberadenheid te bestendigen en uw geloof in de uiteindelijke zege van ons Grootse Plan te versterken.

Wij hebben Kathryn gevraagd om het volgende bericht vrij te geven, dat wij haar als persoonlijk bericht gaven. Het was één van de berichten die wij haar gaven als onderdeel van onze gesprekken met haar over wat er toen nodig was – en hoe wij wilden dat zij verderging met haar deel van het werk dat wij samen doen. Ik wil dit nu met u delen als onderdeel van de open communicatie over hoe wij werken met onze ‘werkers op de grond’ en hoe wij kunnen werken met ieder van – als u daartoe bereid bent.

Dit was een persoonlijk bericht dat ik haar gaf na haar bijzonder krachtige BTR-uitzending, op 30 oktober 2014. **

“Dit is het laatste nieuws vanuit ons perspectief:

De Lichtenergieën stijgen nu al in harmonie, met het gevoel van toewijding en hoop dat jij gisteravond hebt overgebracht op je publiek.

Ja, de mensheid staat voor een enorme uitdaging. Er was zelfs kans op een zogeheten ‘strijd om Planeet Aarde’, die zou worden verloren door de duistere krachten, wiens energieën zijn doorgedrongen in elk deel van uw wereld.

Jij hebt de toorts aangestoken en de uitdaging gegeven aan alle Lichtwerkers, om diep in hun eigen hart te zoeken om de plek te vinden waar het duistere zaad ligt, dat daar geplant werd als onderdeel van uw contract, voordat u hierheen kwam. Het gaat om het contract dat eerst gesloten werd als de ‘Lucifer’-overeenkomst – u zou een zaadje van duisternis met u meedragen en u zou leren om dat te overwinnen en te ontstijgen, als deel van uw Ascentie naar de hogere dimensies.

In beginsel was dit een slim plan, om u te laten vechten tegen uzelf, om de weg naar God terug te vinden. Het was ook een optimistische kijk op wat de mensheid kon bereiken. Wij geloofden dat u zich zo ongemakkelijk zou voelen door die innerlijke duisternis, dat u gedreven zou zijn om doorheen de Sluier te reiken en het contact met ons – uw Gidsen en Helpers – te behouden, om uzelf te verheffen uit de zware 3D.

Er werd tijdens het opstellen ervan ook overeengekomen dat het contract geldig zou blijven tot het moment waarop u – nog in uw fysiek lichaam – die fatale fout binnenin u zou ontdekken en een manier zou vinden om hem weg te halen. Dit vergt twee dingen: het opsporen en oplossen van die fout en het vinden van de sleutel om vervolgens het contract te verbreken. Tot op heden hebben velen gezocht en velen hadden het vermoeden van een innerlijke oorzaak van alle duisternis in de mensen, maar niemand zag het verband tussen de zelfhaat en de zelftwijfel, die het middelpunt vormen van de menselijke ellende en angst – en het bestaan van een contract dat van invloed was op alle mensen.

Jij, lieve Kathryn – met de hulp van je intuïtieve vrienden en collega’s – hebt de sleutel ontdekt tot het veranderen van de menselijke toestand. Je moet nu een manier vinden om dit juweel over te brengen op een manier die helderheid en begrip zal brengen aan iedereen. Op die manier zul je het toenemende algoritme doen stoppen, dat de wereld overdekt heeft met duistere energie en die zo dik is geworden, dat het een bedreiging vormt voor het elektromagnetische veld van de Aarde. Er is een dramatische kronkel in het elektromagnetische veld en die wordt veroorzaakt door het conflict tussen de hoge energie van Terra en de vasthoudende duistere gedachtevormen op het oppervlak van de planeet. Als dit zou blijven doorgaan, dan zou dat een bedreiging vormen voor het overleven van het menselijk ras.

Uiteraard zullen alle zielen het overleven en terugkeren naar ons in de Hogere Dimensies, maar het menselijk experiment dat miljoenen jaren geleden begon, zou een triest einde kennen – mocht het zover komen. Daarom vragen wij jou, Kathryn, om onze dagelijkse berichten stop te zetten – zij helpen niet en ze vermoeien jou teveel. Korte tijd leek het erop dat de mensen er plezier aan hadden, maar de leringen drongen niet door in de laag van ontkenning die de duistere inplanting schept in alle mensen. Wij zagen dat ons ‘aanmoedigen’, onze bevestigingen en onze hoopvolle aannames over uw vooruitgang niet leidden tot een verhogen van het Licht.

Zoals ik – Sananda – beschreven heb in de voorbije uitzending, hebben wij niet echt tegen u gelogen; wij geloofden in wat wij zegden, maar telkens wanneer u een stap vooruit zet, werd die gevolgd door een terugval. Wij zagen dat dit kwam door de gezamenlijke opkomende duisternis, die wordt uitgespeeld door uw ‘Luciferiaanse zaadje’. Het werd tijd voor een volledige ommezwaai in onze benadering.

Met de aankondiging van een nieuwe uitdaging en een nieuwe benadering om die aan te gaan, werd de vlam in vele harten weer ontstoken. Velen reageerden met verhoogde bereidheid en toewijding. Wij zijn tot tranen toe dankbaar om te zien hoe moedig de Lichtwerkers die onze channelings gelezen hebben, gereageerd hebben op de oproep om hun innerlijk werk verder te zetten, om de duisternis op te ruimen die nu bestaat in ieder mens op de planeet.

Wij willen dat je een programma ontwikkelt om aan groepen te leren: hoe ze het zaadje kunnen weghalen – wat jij vandaag een ‘slapende cel’ hebt genoemd; om het oorspronkelijke contract te ontbinden; om elke neiging te voorkomen om de duistere cel te herstellen. Dit zal een voortdurend, minuut-na-minuut geconcentreerde inspanning vergen van iedereen – om te wennen aan een leven zonder het vertrouwde hervallen in duistere gedachtevormen en gevoelens die voelden als ‘bij jou horend’.

Je zult in de komende dagen een opname maken om deze technieken aan te leren en die op CD uitbrengen, om te verdelen aan zoveel mogelijk mensen. Deze kennis moet dringend zo snel mogelijk en zo breed mogelijk worden verspreid. Wij voorzien dat – als je het aantal ontwaakte Lichtwerkers kunt verdrievoudigen – en ieder van hen kunt leren om de ‘Sleeping Cell/Slapende Cel’ weg te halen, je heel snel de Aarde weer op de rails kunt krijgen om te ascenderen met haar geliefde kinderen.

[Kijk op ons YouTube kanaal Youtube.com/Dr.Kathryn E.May voor de meditaties voor de ‘slapende cel’ en het Ho’oponopono Gebed ] (beide zijn in het Engels – V)
Nu, drie maanden na dat bericht aan Kathryn, heeft u gewerkt met de informatie die wij u op de nieuwe manier hebben gegeven; ik wil iedereen nu herinneren aan de noodzaak om op zoek te gaan naar dat duistere zaad – dat deel was van het contract toen u hierheen kwam om dit leven in 3D te gaan leven – en het weg te halen.

De uitzending van gisteravond gaf een prachtige meditatie van AE Michael, gebaseerd op het Ho’oponopono gebed. Het is één van de meest werkzame en mooie manieren om deze moeilijke uitdaging aan te gaan. Wij hebben gevraagd dat dit gebed zou worden gekopieerd en op uw YouTube kanaal geplaatst zou worden, zodat iedereen het kan gebruiken.

Wij zien dat er nog steeds velen onder u zijn, die gewerkt hebben om alle duistere gedachtevormen uit de weg te ruimen, maar zij merken dat er toch nog een sluimerend zaadje van zelftwijfel is … of een dipje in uw innerlijk evenwicht … of een ogenblik waarin u eventjes uw geloof en uw toewijding kwijt bent, aan uw pad als Lichtwerker. Wij vragen u om met ons mee te doen aan het Ho’oponopono gebed – gedurende de dag en op ieder vrij ogenblik – zodat uw oefening een constant, bewust handelen wordt. Hiermee bereikt u twee dingen: u reinigt uzelf en u heelt tegelijk de planeet.

Wij vragen u om het wonder van hAeling te volbrengen, dat Dr. Hew Len getoond heeft in zijn werk met krankzinnig-misdadige patiënten. Zonder hen persoonlijk te spreken was hij in staat om een hele vleugel met gevangenen te genezen, door een hele dag lang in alle oprechtheid het gebed toe te passen. Geeft dit ons niet een glimp van de wereldwijde duisternis die wij nu ervaren? Er zijn alleen maar méér mensen nodig die dit doen – meer niet – om de heling te bekomen die nodig is om ons een sprong vooruit te laten maken op ons pad van Ascentie.

Ik zal u vertellen waarom ik u dit nu vraag, op deze dag – en waarom het belangrijker is dan ooit, dat we de weegschaal doen omslaan naar het Licht.

Gisteravond hebben we Kathryn aangemoedigd om haar bewustzijn nogmaals te verheffen om te ascenderen naar de Hogere Dimensies, waarbij zij haar lichaam meenam. Wij waren daar om haar te helpen bij dat proces, maar toen zij begon uit te stijgen boven de lagere 5D – gebruik makend van het portaal dat een paar weken geleden geactiveerd werd – kregen we te maken met golven van elektromagnetische weerstand. Dit is in het verleden ook steeds zo geweest, telkens wanneer zij trachtte te ascenderen.

Die golven lijken sterk op wat wij hierboven hebben beschreven: als wervelende weerpatronen die zorgen voor turbulentie en tegenstromingen in het elektromagnetische veld. Dit had voor ernstige problemen kunnen zorgen indien zij had doorgezet, omdat het patroon van elke cel behouden moet blijven tijdens de overgang. Wij willen niet het risico lopen om enig deel van wie dan ook ‘kwijt’ te raken in de storm van tegenwerkende golven van energie, wanneer u doorheen de doordringbare lagen tussen de dimensies gaat.

Daarom vragen wij u nu om met ons mee te doen aan het grootschalige opruimingsproces dat nu bezig is. Wij geven u de uitgebreide details, omdat wij zien dat het u helpt om te begrijpen waarom het zo belangrijk is om nu dit Lichtwerk te doen – en het helpt u om gericht te blijven op wat er moet gebeuren. Vanaf nu zullen wij u een gedetailleerde werkomschrijving geven, wanneer wij u vragen om de duistere gedachtevormen op te ruimen.

Ziet u, het Ho’oponopono gebed – wanneer het wordt toegepast door duizenden mensen – zal werkelijk alle turbulentie wegruimen die wij nu zien als een hindernis voor uw uiteindelijke Ascentie.

Maak u alstublieft niet ongerust, Geliefden. Dit betekent niet dat u niet zult kunnen ascenderen. Verre van. De krachtige tegenstromen worden opgewekt door het toenemende Licht, net zoals de ontwrichtingen die u nu in uw maatschappij ziet ook een resultaat zijn van echte verandering. De warmte van uw uitbreidende harten brengt een warm hoge druksysteem over het oppervlak van de aardbol. Waar die opbotst tegen de koude atmosfeer van duisternis, ontstaat er een normale, tijdelijke toestand van beroering in de energie om u heen.

Dit is het goede nieuws, Geliefden. Een toename van de warmte, Liefde en Licht zullen de koude en vernietigende energieën uit de weg ruimen, hen samenbrengen en afzonderen om gereinigd en volledig verwijderd te worden door Moeder Aarde en door ons, in samenwerking met onze ‘poetsploeg’ op de grond. Dit bedoelen wij wanneer we zeggen dat wij een leger van Lichtstrijders zijn. Wij staan klaar en zijn meer dan bereid om deze taak af te ronden, schouder aan schouder met u, geliefde Mensheid. Als ieder van u die dit bericht leest, zich bij ons wil voegen met uw krachtige energieën, dan kunnen wij deze opruiming volbrengen … binnen de kortste keren.

Hoe prachtig bent u, Geliefde Kinderen van God. Uw kracht en uw bereidheid om te slagen zullen u hier doorheen brengen. U hoeft dit niet alleen te doen. Doe mee met anderen – met name door diegenen erbij te halen, die nog volledig slapen – en leer hen het geheim tot gelukkig zijn en gemoedsrust vinden. Het opkomende Licht zal hen naar het Paradijs van de Nieuwe Gouden Tijd brengen, met al zijn voorspoed en overvloed – precies zoals wij het ons hadden voorgesteld.

Mijn hart en mijn ziel zijn bij u, mijn geliefde broeders en zusters van het Licht. Tezamen zullen wij deze prachtige reis voltooien, waar wij eeuwenlang naartoe gewerkt hebben.

Ik ben uw Sananda, degene die u gekend heeft als Jezus. Ik hou oneindig van u.

Genoteerd door Kathryn E. May, 23 januari 2015, 5 pm, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=january-2015&view=calendar

(* de Engelstalige uitzending van 21 januari 2015: http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/01/22/kathryn-meg-sananda-ashtar-michael-and-raphael-wow)

(** de Engelstalige uitzending van 30 oktober 2014: http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2014/10/30/the-lucifer-project-explained-clearing-the-dark-seed-for-ascension)

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.


Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.