SANANDA: Voorspoed en Vrijheid scheppen

SANANDA: Doe met ons mee om Voorspoed en Vrijheid te scheppen
21 mei 2014

2014 05 21 wolken pad

Sananda:

Het was een prachtige dag in de vallei. De zon straalde in de diepblauwe hemel, met vrijwel geen wolk in zicht. De meisjes planden een verjaardagsfeestje voor hun vriend en de lucht was vervuld met opwinding. Het was een prachtige dag. Overal om de tafel heen stonden bloemen in bloei en het geluid van water dat in de vijver stroomde. Het was een idyllische plek om een feestje te houden.

Wij zien u, daar op de grond, het graag fijn hebben en elkaar liefhebben. Het is de atmosfeer die overvloed, harmonie en vrede met zich brengt. Ziet u, u heeft geleerd dat meditatie met de intentie om iets positief te scheppen een heel sterk hulpmiddel is en dat is ook zo – maar u beseft niet hoe krachtig de werking is van een groep mensen die samenkomen en plezier hebben. Het simpele feit van samenkomen voor een etentje, schept een vortex van Liefde, die zich zal vestigen in de moleculen van de tafels en de stoelen, de muren en de vloeren van het huis.

Vooral kinderen zijn gevoelig voor de gevoelens om hen heen en zij kunnen de trillingen opnemen die gedragen worden door de voorwerpen die zij tegenkomen. Voel uzelf als het kind dat u was en word u bewust van de gevoelens die zijn opgeslagen in de voorwerpen om u heen. Heeft u de atmosfeer gevuld met Liefde? Dan zullen uw meubels, muren en omgeving de energie dragen van uw hart.

Ik beschrijf dit fenomeen om u een deel te geven van het beeld, zodat u kunt zien waar wij voor staan, wanneer wij het hebben over het verhogen van de trilling op de planeet. Het betekent het wegwassen van duistere holtes van energie, die achterblijven na al die jaren van negativiteit en angst. De oude traditie van het branden van salie werd gebruikt om negatieve energie te verwijderen uit een gebouw of een persoon, die te lijden hadden onder achtergebleven Duisternis.

U bent zich er misschien niet van bewust dat honden en katten bijzonder getalenteerd zijn in het verplaatsen van energieën, om negativiteit weg te nemen door die in zichzelf op te nemen, om te zetten en vrij te laten in het Universum, zodat ze weer kan worden opgenomen. Met name katten zijn heel goed toegerust voor dit werk.

Herinnert u zich de Halloween-afbeeldingen, waarop altijd een zwarte kat staat die een slechte heks en andere Duistere wezens volgt? Dat is niet omdat de kat graag bij hen is; het is de symbolische weergave van de natuurlijke neiging van de kat, om de verantwoording te nemen voor het opruimen van de negatieve effecten van het wezen dat zij begeleidt. De zwarte kleur geeft aan, dat de kat in staat is om de duistere energieën op te nemen, om anderen ertegen te beschermen.

Er zijn vele soorten dieren, planten en Elementalen bij en rondom u, om u te helpen bij het in evenwicht brengen van energieën – en het Licht te herstellen in wat voorheen een donkere omgeving was. Vanaf deze week zullen zij duidelijk meer in aantal worden en zullen ze LiefdeLicht en vreugde brengen aan iedereen die ze tegenkomen, want de mensheid heeft deze week een mijlpaal bereikt van onvoorstelbaar groot belang.

Toen Lichtwerkers over de hele wereld ontwaakten om deel te gaan nemen in een bewust verhogen van de trilling, heeft de lange klim vanuit de Duisternis een keerpunt bereikt. Naarmate er portalen werden vrijgemaakt, de kristallen van de Aarde weer geactiveerd en de leylijnen hersteld werden door diverse groepen die over de hele wereld samenwerkten, werd er plotseling een omslagpunt bereikt. Het werd voor uw Schepper-Wezens mogelijk om ophelderingen te voltooien, die zelfs een dag voordien niet eens mogelijk waren geweest.

De meesten van u zijn zich totaal niet bewust van de teams van Meesters, die nu werkzaam zijn in lichamen op de grond, om de energieën te verheffen en de restanten van de voorbije eonen op te ruimen. U bent zich bewust van de overblijfselen van duistere ideeën in uw eigen denken. Vermenigvuldig dat eens met duizenden … dan heeft u een idee van de kieren en spleten die moeten worden opgeruimd in de aura en het fysieke lichaam van Moeder Terra. Vermenigvuldig dat met miljarden en dan krijgt u een gevoel van de gedeelde energie op het oppervlak van de planeet, die moet worden schoongemaakt, opgeruimd en klaargemaakt zodat iedereen kan ascenderen.

U bent veel sterker beïnvloed door de omgevings-energieën in uw leven, dan u weet. Dat is waarom miljoenen mensen – die niets afweten van Ascentie – nu aanvoelen dat zijzelf, hun werk en hun omgeving anders zijn. Ziet u, de veranderingen vinden plaats op elk niveau, in elk wezen, ongeacht of zij ermee akkoord gaan of het opmerken. Dit is mogelijk vanwege uw voorgaande overeenkomst – sommigen noemen het het contract dat u hier kwam vervullen. Lang voor dit leven wist u dat u hier terecht zou komen en wat u hiervan zou leren. U gaf toestemming om voor de komende Ascentie de verbetering te ondergaan van koolstof naar kristallijn.

Wij hadden vele onfeilbare overeenkomsten gesloten voordat u dit leven betrad, allemaal zorgvuldig overwogen en overeengekomen in de bijeenkomsten met uw eigen adviesgroep en met de grotere Raden, die toezicht houden op het welslagen van deze missie. Voor zover wij zicht hadden op al de mogelijke tijdlijnen, kwamen wij overeen welke stappen er van u en anderen zouden worden gevraagd en we bedachten noodplannen voor aangepaste scenario’s.

Nu wordt van u gevraagd om uw aanpassing aan de hogere energieën te versnellen, omdat u als groep erin geslaagd bent om de trilling te verhogen en dusdanig succesvol over de tijdlijnen te springen, dat we nu beland zijn op een volledig nieuwe plek, met nieuwe mogelijkheden. Dit is voor ons hier in de hogere dimensies een heel spannende tijd, want wij zien met groot plezier en tevredenheid hoe de gebeurtenissen zich ontvouwen.

Ja, er moeten nog steeds uitdagingen worden opgelost, maar kijk eens hoe u allen op de grond aan de slag bent gegaan om ons beetje bij beetje vooruit te helpen, door de informatie uit te dragen die de waarheid onthult over de duisternis waarin u zo lang geleefd heeft. U kunt het voelen in de lucht; andere landen gaan de uitdaging aan met de Cabal – en zijn greep op de politiek van de VS – bij het opzetten van misleidingen en het beginnen van oorlogen om macht te winnen en toegang te krijgen tot olie en andere natuurlijke rijkdommen. Een nieuwe dag breekt waarlijk aan, Geliefden, wanneer landen over de hele wereld bereid zijn om zich samen te pakken om een einde te maken aan de economische en militaire ijzeren greep, die hele landen tot onderwerping wurgde.

Het is moeilijk voor Amerikanen om te aanvaarden dat de oorlogen waar zij hun kinderen mee opzadelden niets meer waren dan een truc, opgezet door de allerrijksten om chaos en verwarring te scheppen, zodat zij macht konden krijgen over anderen. U ziet dat zelf niet zo en de meesten van u zijn niet wreed, maar velen zijn overtuigd geworden van de juistheid van wat er gedaan werd, door de propagandamachine die angst voor anderen in de hand werkte. U werd aangemoedigd om ‘anderen’ te vrezen en hen aan te vallen om diverse opgeklopte redenen, maar meestal waren die ‘anderen’ in het bezit van iets, wat de Cabal wou hebben. Van de honderden oorlogen over de hele wereld, is sinds WO II de VS degene geweest die de meeste van deze conflicten is begonnen.

Dat heeft een hoge tol geëist, zowel fysiek als psychologisch en emotioneel. De aanvaller zijn terwijl je je voordoet als de beschermer van vrijheid en democratie, vereist een diepgaand geheugenverlies van vroegere gebeurtenissen. Het vergt ook dat je je ogen sluit voor de onsmakelijke acties van de geheime regering, die de bron was van deze agressieve handelingen. Het is niet zo dat alle informatie verborgen bleef; de Duisteren hebben de vaardigheid ontwikkeld om dingen in volle zicht te verbergen. Zij rekenen erop dat de bevolking de gebeurtenissen zal beoordelen, overeenkomstig de verhaallijn die hen wordt voorgehouden door de grote media.

Ik spreek hier vandaag met u over, Geliefden, omdat er heel binnenkort onthullingen zullen komen over onrecht, waardoor zelfs de best geïnformeerde waarheidszoekers geschokt zullen zijn. In de komende weken is het heel goed mogelijk dat andere landen de leugens zullen gaan blootleggen, die zo arrogant steeds maar herhaald werden. De meest duidelijke van die leugens is de tragedie van 11 september, die gezien wordt als een ‘inside job’ door bijna iedereen op de planeet, buiten de VS.

Uiteraard is het onthullen van de vuile was van andere landen ook een uitnodiging om eens te kijken naar de wreedheden van iedereen. Het is een wereldwijd complot van stilzwijgen geweest ‘ik zeg niks als jij niks zegt’ – maar er zijn vele mensen in de hogere rangen over de hele wereld, die een reiniging en een verzoening nu zouden verwelkomen, met de kans op een nieuwe start.

U weet allemaal uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om uw eigen fouten te erkennen, met name die waar u mede schuldig aan was door erover te zwijgen. Het is tijd voor deze nederig makende en meedogende benadering van het leven op Planeet Aarde. Er zullen arrestaties en processen zijn en er zal verdeeldheid zijn binnen de rangen, wanneer getuigen gevraagd worden om op te staan, tegen diegenen waar zij trouw aan waren. Het zal een tijd zijn waarin het hoofd koel en het hart warm moet worden gehouden, om verder bloedvergieten en oproer te voorkomen.

Ik vraag u nu om met mij het pad van vrede te bewandelen. Wij zijn allemaal broeders en zusters en wij verdienen het om dit leven op onze planeet te delen, zonder tussenkomst van de macht van hebzucht. Het is tijd, Geliefden, om op te staan, de handen ineen te slaan en de wereld te scheppen waar u naar verlangd heeft.

Vanavond, 21 mei 2014 om 8 PM EDT (22 mei 2014 om 2 u ’s morgens in B en NL – V) zal er een meditatie zijn om de energie van miljoenen mensen te richten op het verhogen van de energie van de planeet, om liefdevolle energie te sturen naar allen die in de weg staan van het vrijmaken van de Welvaartsfondsen die u beloofd zijn – en om de laatste opening te scheppen voor de energetische golven van vrede en harmonie voor Planeet Aarde. Wij zullen samenkomen om BlogTalkRadio.com/ChannelPannel met Kathryn, en over de hele wereld zullen er groepen zijn die samenkomen voor dit doel. Het is het einde van het Oude Tijdperk, de tijd van lijden, armoede en oorlog. Wij zijn de Nieuwe Gouden Tijd binnengetreden. Het is tijd voor een grote golf van vreugde, die de eerste golf van Ascentie van de mensheid tot zijn voltooiing zal brengen. Doe met ons mee, Geliefden, om de voorspoed en de veranderingen te zien die dat zal brengen. Richt u op het deel van het Grote Project waar u bij betrokken wil zijn: zie uw handelingen, uw gevoelens van vreugde en toewijding, en vier met ons de nieuwe golf van samenwerking, vriendschap over de grenzen heen en overvloed voor allen.

Wanneer u zich de veranderingen voorstelt en ze uitspreekt, zullen ze worden geschapen en tot stand gebracht. Zo vereist de Universele Wet het. Zie het levendig voor u – de vreugde van de kinderen die goed gevoed en gekleed zijn, het water dat schoon en helder stroomt en waar iedereen van kan genieten, de levensbehoeften zoals voedsel, gratis energie, vervoer en onderdak beschikbaar voor iedereen en u, tezamen met de anderen aan het vieren, zingen en dansen van vreugde.

Het is aan u, aan ieder van u, om dit nu waar te maken. Doe met ons mee om de trilling te verhogen tot zulk een hoog niveau, dat het alle boten, alle zielen, alle wezens zal verheffen. Alles wat u zich nu als groep voorstelt zal worden geschapen in het Universum, klaar om ervaren te worden op de huidige tijdlijn.

Zo zij het.

Ik ben uw liefhebbende Sananda. Ik voeg mijn hart bij het uwe.

Genoteerd door Kathryn E. May, 21 mei 2014, 6 PM, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.